Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Hoe u kunt traden op een bearmarkt: top 5 strategieën

Bearmarkten kunnen wijzen op een verslechtering van de economische omstandigheden en op onzekerheid bij beleggers, maar ze bieden ook mogelijkheden. Krijg inzicht en ontdek handelsstrategieën voor traden tijdens een bearmarkt.

Trader Source: Bloomberg

Wat is een bearmarkt?

Een bearmarkt (ook wel een ‘berenmarkt’ genoemd) is een periode waarin de koersen aanzienlijk dalen na recente highs. Dit wordt gewoonlijk gekenmerkt door een minimale koersdaling van 20%. Wanneer dit gebeurt, kunnen beleggers ervoor kiezen om hun geld op te nemen om dalende opbrengsten te voorkomen of om verliezen te beperken. Als het negatieve investeringsklimaat verder uitbreidt, zullen koersen waarschijnlijk nog verder dalen. Dit maakt het riskant om in een bearmarkt te investeren. Dit kan ook leiden tot een hogere werkloosheid, een daling van de consumentenuitgaven en deflatie.

Net als in een bullmarkt wordt het optreden van een bearmarkt beïnvloed door vraag en aanbod. In een bearmarkt is het aanbod hoog en de vraag laag. Het omgekeerde is van toepassing op een bullmarkt.

Voorbeeld van een bearmarkt

Hier is een visualisatie van de definitie van de bearmarkt:

Bear market
Bear market

Deze grafiek toont de koersbewegingen van de FTSE Mid 250. De daling van 20% die zich over ongeveer drie weken uitstrekt, van februari 2020 tot maart 2020, toont het optreden van een bearmarkt aan. Deze bearmarkt werd getriggerd door de coronapandemie. De grafiek toont ook het begin van de herstelperiode nadat de bearmarkt de dieptepunten had bereikt en weer steeg.

Als de koers meer dan 20% daalt ten opzichte van de recente highs, voldoet dit aan de definitie van een bearmarkt.

Hoe trade ik op een bearmarkt?

Bij IG kunt u handelen in een bearmarkt en speculeren op koersbewegingen door derivaten als CFD's, Turbo24 of opties te gebruiken. Investeren in een bearmarkt is niet populair omdat koersen doorgaans dalen op de lange termijn. Short verkopen is daarom een meer populaire keuze.

Short gaan geeft beleggers de mogelijkheid om te speculeren op een dalende aandelenkoers en als de voorspelling juist is, winst te maken. Het is belangrijk om te onthouden dat de koers echter ook weer kan stijgen. Als de koers van het aandeel stijgt, zal er verlies worden geleden.

Top 5 bearmarkt-strategieën

Bearmarkt-strategieën kunnen u helpen bij het navigeren van uw trading wanneer negatieve prestaties op de markt gepaard gaan met grote onzekerheid bij beleggers. Hier zijn enkele populaire strategieën om in gedachten te houden:

Neem een short positie in

Het gezegde luidt ‘the trend is your friend’. Short gaan is een manier om de richting van een bearmarkt te volgen. U zult een verkooppositie innemen (short gaan) door te speculeren op dalende marktkoersen. Wanneer uw voorspelling juist is, maakt u winst. Maar zelfs in berenmarkten kunnen koersen beide kanten op bewegen. U lijdt dus een verlies als de koers een andere richting op gaat dan uw positie.

Vind een goede instappositie

Wanneer de koers 20% daalt, is het punt van intrede van een bearmarkt officieel bereikt. Als u bijvoorbeeld short wilt gaan, kan dit een goed moment zijn om een positie te openen. Hoewel de koers waarschijnlijk zal blijven dalen, is het niet onmogelijk om te weten hoe lang de koers zal blijven dalen en of de koers wel blijft doorgaan met dalen. Als de koers wel blijft dalen, is het ook niet mogelijk om te weten hoe lang de daling zal blijven duren. De volgende strategie behandelt dit.

Neem winst op regelmatige basis

De waarschijnlijke koersrichting van een bearmarkt is dalend. Dat kan een mogelijkheid zijn om winsten regelmatig vast te leggen, maar houd er rekening mee dat soms zelfs in een bearmarkt een koers kan stijgen.

Trade indices en ETF's

Indices zoals de FTSE 100 vertegenwoordigen een mandje aandelen op basis van de marktkapitalisatie van een bedrijf. ETF's volgen daarentegen de prestaties van een markt, bijvoorbeeld de aandelen van een land, een index of een sector. Aangezien berenmarkten vaak worden geactiveerd door factoren van vraag en aanbod en andersom een impact hebben op economische omstandigheden, biedt een dergelijke brede blootstelling aan gerelateerde activa een mogelijkheid om te profiteren van de koersbewegingen die hiermee overeenkomen. Als de werkelijke koersbewegingen tegen de verwachtingen stijgen, betekent dit uiteraard dat u verlies maakt.

Stel een stop-loss order in

Een stop-loss order is een instructie die u de mogelijkheid geeft om een positie automatisch te verlaten zodra een bepaalde, voor u minder gunstige, koers wordt bereikt. Als u short gaat, is uw stop-loss een koers die hoger is dan de koers die u heeft geopend en vice versa als u long gaat. Deze risicomanagementstrategie helpt u om verliezen te beperken als de markt de andere kant opgaat.

Hoewel deze strategieën gebaseerd zijn op prestaties in het verleden, garanderen ze geen toekomstige resultaten.

Hoe begin ik met traden bij IG?

 1. Open een rekening of log in
 2. Vind de markt die u wilt traden op ons handelsplatform
 3. Selecteer 'koop' of 'verkoop' in het orderticket
 4. Stel uw positiegrootte in en neem stappen om het risico te beheren
 5. Open en volg uw positie

Bij IG trade u met een hefboom. Dit betekent dat u slechts een kleine storting hoeft te doen, ook wel margin genoemd, om volledige exposure te krijgen. U kunt uw winst vergroten met de hefboom, maar uw verliezen kunnen er ook door worden vergroot. Het is dus belangrijk om uw risico goed te beheren.

Wat zijn de beste beleggingsstrategieën in een bearmarkt?

Het idee dat er de beste beleggingsstrategieën bestaan voor een bearmarkt lijkt wellicht wat contra-intuïtief, maar er zijn zeker mogelijkheden voor traders. Bijvoorbeeld:

 • Focus op de lange termijn: ondanks aanzienlijke dalingen in koers tijdens de berenmarkten hebben sommige beleggers positieve langetermijnvooruitzichten voor de markt. Ze blijven daarom vasthouden aan hun beleggingen.
 • Verkoop uw belegging: hoewel sommige beleggers hopen dat de koers ooit weer zal stijgen, wordt het verkopen van aandelen tijdens een bearmarkt door veel beleggers beschouwd als een voor de hand liggende keuze om mogelijke verliezen te beperken.
 • Koop bij een low en verkoop bij een high: het kopen van aandelen tijdens een bearmarkt kan lucratief zijn op de lange termijn. Hoewel een herstel voor eerdere highs niet gegarandeerd is, kunnen de opbrengsten wel de moeite waard zijn. Vergeet niet dat de bearmarkt ook op de lange termijn zou kunnen voortduren, waardoor verliezen mogelijk zijn.

Bearmarket vs. economische recessie: wat is het verschil?

Berenmarkten zijn nauw verbonden met economische recessies, omdat ze deze veroorzaken. Bovendien hebben ze op verschillende manieren overeenkomsten. Ze verschillen echter fundamenteel van elkaar.

 • Bearmarkt: een periode van een aanhoudende daling van de koersen van een markt.
 • Economische recessie: een algemene daling van de economische prestaties, die vaak worden aangeduid door twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei (daling van het bbp).

De intrinsieke link tussen deze concepten ligt duidelijk in de oorzaken en de effecten, zoals geopolitieke crises, pandemieën, investeringssentimenten en consumentenuitgaven.

Wat zijn de verschillende soorten bearmarkten?

Er zijn drie soorten berenmarkten: het zijn alle drie classificaties van wat de neerwaartse koersen teweegbracht.

 • Cyclisch: een cyclische bearmarkt kenmerkt zich door stijgende rentetarieven en een hoge inflatie aan het einde van een bedrijfscyclus.
 • Structureel: een structurele bearmarkt vindt plaats wanneer een financiële zeepbel of andere economische onbalans wordt doorbroken, zoals de wereldwijde financiële crisis.
 • Event-driven: zoals de naam al doet vermoeden, wordt een door een gebeurtenis aangedreven bearmarkt veroorzaakt door een specifiek, belangrijk evenement, zoals de coronapandemie.

Bearmarkt vs. bullmarkt: wat zijn de verschillen?

Kennis van de verschillen tussen een bearmarkt en een bullmarkt is belangrijk, omdat dit bijdraagt aan de effectiviteit van handels- en beleggingsstrategieën. Als een correctie op korte termijn van een bullmarkt bijvoorbeeld verward wordt met een bearmarkt, zal de verwachte uitkomst waarschijnlijk volkomen anders zijn.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste verschillen tussen beren- en stierenmarkten

Bearmarkt

De koers moet aanzienlijk dalen, tenminste 20%.

Het aanbod is hoog en de vraag is laag

Doorgaans geassocieerd met een verslechterde economische situatie

Bearish sentimenten zijn prominent vanwege het hoge verlies op beleggingen. Als meer beleggers hun geld terugtrekken, kan de koers nog meer dalen

Winsten zullen waarschijnlijk worden gerealiseerd als gevolg van short gaan. Het verkopen van beleggingen in de bearmarkt kan helpen bij het beperken van verliezen

Bullmarkt

Stijgende groei in een markt die optreedt over een langere periode

Het aanbod is laag en de vraag is hoog

Doorgaans gekoppeld aan een gezonde economie

Als investeerders het vertrouwen hebben en daaraan gekoppeld een toename is van het fysiek kopen van de activa, kan een stijgende koers nog verdere hoogtes bereiken

Grote mogelijkheid op het maken van winst met long posities en bij het kopen van fysieke activa die vervolgens kunnen worden verhandeld bij een hogere koers

Bull market
Bull market

Meer weten over de stijgende aandelenmarkt en het verschil tussen bull- en bear rallies.

Traden in een bearmarkt samengevat

 • Een bearmarkt vindt plaats wanneer de koersen een aanzienlijke daling vertonen, meestal tenminste 20%. Dit vindt plaats na een recente high.
 • Bearmarkten zijn gekoppeld aan een verslechterde economiche situatie en marktvooruitzichten die voornamelijk negatief zijn.
 • Winst maken in een bearmarkt kan onwaarschijnlijk en ironisch klinken, maar het is mogelijk.
 • Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan trading, is het kopen en bezitten van fysieke activa in een bearmarkt bijzonder riskant.
 • Bearmarkt-strategieën kunnen nuttig zijn, omdat ze gebaseerd zijn op de prestaties van het verleden, maar ze garanderen geen toekomstige resultaten.
 • Bearmarkten en recessies zijn aan elkaar gekoppeld, maar hebben verschillende achtergronden.
 • Het kennen van de verschillen tussen bear- en bullmarkten is cruciaal, omdat dit het succes van uw handels- en beleggingsstrategieën kan beïnvloeden.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.