Direct naar de inhoud

Het juiste product kiezen

Les 1 van 7

Wat voor trader bent u?

Voordat u de producten kiest waarin u wilt traden of beleggen, moet u bepalen wat voor trader u bent. Afhankelijk van wat voor trader u bent zullen sommige producten beter bij u passen dan andere.

Er bestaan veel verschillende handels- en beleggingsstijlen. De stijl vinden die voor u werkt en het beste bij u en uw persoonlijke risicoprofiel past, is iets wat u niet overhaast moet doen.

Hieronder stellen wij u een paar vragen die u kunnen helpen te bepalen wat voor trader u bent en welk financieel product geschikt is voor u.

Hoeveel tijd heeft u?

Tijd is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij de beslissing wat voor trader u zult zijn. Veel marktparticipanten beginnen met het einddoel in gedachten en bedenken wat ze uit hun activiteiten op de aandelenmarkt willen halen.

Zoekt u naar opbrengsten op de lange termijn voor uw pensioen of wilt u een inkomen verdienen met actief traden? Misschien bent u op zoek naar een combinatie van die twee.

Het is belangrijk dat u de instrumenten die u wilt gebruiken goed begrijpt, hoe u ook de markten wilt betreden.

Langetermijnstrategieën bestaan vaak uit enkele collectieve beleggingsplannen, zoals ETF's of beleggingsportfolio's en kunnen zelfs individuele aandelen bevatten. Als u deze strategie toepast, kunt u uw portfolio op elk moment bekijken. U kunt de verleiding om te vroeg winst te incasseren vermijden door maximaal twee maal per jaar naar uw portfolio te kijken.

Als u elke dag tijd over heeft en liever snelle resultaten boekt, zou u kunnen overwegen een positie te nemen op de markten. U kunt kiezen uit veel markten en producten, maar u moet dan veel meer tijd besteden aan het volgen en beheren van uw transacties.

Wist u dat?

Traden op de markten houdt in dat u financiële instrumenten of producten verhandelt waarbij u probeert winst te behalen uit de koersbewegingen.

Een trader kan long of short gaan op een waarde als hij/zij denkt dat de markt gaat stijgen of dalen, in de hoop dat de ingenomen positie meer waard wordt als de markt beweegt.

Hoewel hiermee in potentie aanzienlijke winsten kunnen worden behaald, bestaat ook het risico dat de hefboom - die uw blootstelling aan een markt vergroot - leidt tot aanzienlijke verliezen.

Vaststellen hoeveel tijd u kunt besteden aan uw vermogensopbouwactiviteiten is een belangrijk aspect van uw besluitvorming.

Actieve traders moeten bijna elke dag zes uur of langer achter hun computer zitten, terwijl ze trades openen en sluiten die gewoonlijk maar korte tijd aangehouden worden.

Als u fulltime werkt, kan het lastig zijn ook regelmatig te traden. U kunt geld verliezen of zelfs uw baan in gevaar brengen als u uw aandacht verdeelt tussen het volgen van de markten en uw werk.

Als u een beginnende trader bent, moet u ook informatie verzamelen over de verschillende producten op de markt, de risiconiveaus die ze meebrengen, handelsstijlen en hoe u uw emoties de baas blijft. Dit kan ook veel tijd kosten.

Welke handelsstijl zou het beste bij u passen?

Op basis van de tijd die u kunt besteden aan uw activiteiten voor het opbouwen van vermogen moet u een handelsstijl vinden die bij u past. Bent u geschikt als daytrader of swingtrader? Of past scalpen of tegendraads traden beter bij u?

Gebruikers van elke stijl zullen beweren dat hun stijl de beste is en de meeste winst op levert, maar wellicht wilt u uw keuze baseren op wat voor u logisch is en wat u kunt toepassen. Uw handelsstijl helpt u ook te bepalen welk product u moet kiezen. Laten we als eerste stap eens inzoomen op elk product om het juiste product voor u te vinden.

Daytraders betreden en verlaten markten gewoonlijk snel en kiezen soms voor grote hefbomen. Het aantrekkelijkste van deze praktijk is dat u nadelige marktbewegingen die 's nachts ontstaan, kunt vermijden door alle posities aan het eind van de dag te sluiten.

Daytraders houden hun posities gedurende 30 minuten tot meerdere uren aan en sluiten deze altijd voordat de markten sluiten.

Deze stijl van traden kan worden beschouwd als een fulltime baan. Hij vraagt om toewijding en veel uren voor het scherm. Daytraders gebruiken gewoonlijk producten met een grote hefboom en veel liquiditeit, zodat ze hun waarden snel kunnen kopen en verkopen.

Wist u dat?

Liquiditeit, ook wel marktliquiditeit genoemd, betrekking heeft op hoe gemakkelijk het is een waarde op de markt te kopen of te verkopen zonder dat dit de prijs beïnvloedt. Naar waarden met een grotere liquiditeit bestaat meer vraag, dus is het gemakkelijker daarvoor kopers of verkopers te vinden.

Forex is bijvoorbeeld een liquide markt, omdat er naast de vele mensen die in valutaparen traden ook gewisseld wordt als mensen naar het buitenland reizen en online kopen bij bedrijven in het buitenland. Dit betekent dat deze markt altijd in beweging is.

Niet-liquide markten zijn te vinden bij onlangs geïntroduceerde aandelen. Deze markten vertonen minder beweging, omdat minder mensen hierin traden en beleggen.

Scalpers

Scalpers nemen extreem kortdurende posities en profiteren van kleine marktbewegingen. Dit type trader houdt posities vaak maar een paar seconden of minuten aan. Ook dit vergt dagelijks veel tijd voor het computerscherm.

Als u deze strategie gebruikt, kunt u zeker gebruikmaken van de hefboom, omdat de trades zo kort worden aangehouden. Opties, en met name barrieropties, kunnen een uitstekend product zijn voor deze trader, hoewel ook CFD's goed kunnen werken.

Swingtraders

Een swingtrader houdt zijn/haar posities gewoonlijk langer aan dan een scalper. Bij deze aanpak volstaat het vaak om uw trades maar een paar uur per dag in de gaten te houden. Dit soort traders streeft ernaar winst te behalen uit koersschommelingen en zij besteden hun tijd gewoonlijk aan het kijken naar markttrends die deze bewegingen kunnen voorspellen.

Als u van plan bent uw trades langer aan te houden, kunnen hefboomproducten zoals futures goed werken, maar deze zijn wel ingewikkelder.

Wist u dat?

Spotmarkten zijn waarden die u verhandelt tegen exact de actuele koers, ofwel de spotprijs.

Aan de andere kant zijn er futures of futurecontracten: daarbij spreken traders af een waarde te ruilen wanneer deze in de toekomst een bepaalde prijs bereikt. Een koper is verplicht de waarde te kopen en de verkoper is verplicht deze te verkopen tegen de overeengekomen prijs voor de vervaldatum van het contract.

Zoals u ziet, zijn futures een beetje ingewikkelder, maar deze bieden de mogelijkheid een koopprijs vast te zetten die voor u gunstig is. Bovendien worden hiervoor geen overnightkosten in rekening gebracht zoals bij de meeste spotmarkten gebeurt.

Momentumtraders

Het totaal tegenovergestelde is een momentumtrader die posities weken, maanden of zelfs jaren kan aanhouden als de trade winst blijft opleveren. Dit type traders neemt een positie op de markt op basis van de sterkte van recente koerstrends van een waarde.

Momentumtraders zoeken naar aandelen die breakouts vertonen in hun grafieken die kunnen leiden tot een snellere stijging of daling van de marktprijs.

Wist u dat?

Breakouts zijn onderdeel van een handelstechniek die probeert de toekomstige bewegingen van een waarde te voorspellen op basis van twee zichtbare niveaus in een grafiek: het steun- en weerstandsniveau.

Het laagste punt in de koerstrend van een waarde wordt het steunniveau genoemd en het hoogste punt het weerstandsniveau. Deze niveaus worden als sterker beschouwd als de koers van een waarde deze meerdere keren benadert zonder door te breken.

Zodra de koers buiten het vastgestelde patroon beweegt, wordt dit een breakout genoemd. Traders grijpen deze koersveranderingen vaak aan om een positie te nemen op markten, in de hoop dat de koersen die richting op blijven gaan.

Als u voor deze handelsstijl kiest en naar grafieken op langere termijnen bekijkt, zoals weekgrafieken, kan het voldoende zijn een paar uur per week hieraan te besteden.

Positietraders

Dit type trader houdt posities ook meerdere weken of maanden aan en focust op koersbewegingen op de lange termijn. Positietraders richten hun aandacht op markten en waarden met sterkere trends en minder volatiliteit.

Als u kiest voor deze handelsstijl, wilt u ook grafieken volgen over langere perioden.

Hier een korte oefening om na te gaan of u begrijpt welke producten bij de verschillende handelsstijlen passen:

Vraag

Stel, u heeft een veeleisende baan en heeft alleen maar tijd om uw posities of portfolio eenmaal per week of maand te controleren. U bent ook aan het sparen voor uw eerste koophuis, dus u heeft geen directe winsten nodig op uw kapitaal.

Welke van de volgende vormen van traden zouden beter bij u passen:

 • a Scalpen
 • b Daytraden
 • c Positietraden
 • d Al deze vormen

Juist

Onjuist

Scalpen en daytraden vragen allebei veel tijd en aandacht. Positietraden vraagt niet zoveel tijd, omdat u uw posities daarbij weken of zelfs maanden aanhoudt.
Antwoord tonen

Als het gaat om uw eigen handelsstijl bestaat er geen goede of foute keuze. De hoeveelheid tijd waarover u beschikt om uw handel te beheren bepaalt wat voor u goed werkt.

Iedereen kan succesvol zijn. Een fulltime daytrader kan grote winsten behalen, maar een momentumtrader kan met weekgrafieken net zoveel winst behalen. U moet bepalen wat het beste bij uw persoonlijke omstandigheden past.

Bedenk echter dat traden, vooral met hefboomproducten, verliezen kan meebrengen. Soms zijn deze groter dan uw aanvankelijke inleg.

Hoeveel geld heeft u?

Om te beginnen als trader moet u mogelijk een behoorlijk bedrag vrij beschikbaar kunnen stellen. Het is verstandig te overwegen een bedrag te gebruiken dat overblijft na het betalen van uw vaste lasten en spaargeld.

De bittere waarheid is dat veel beginnende traders geld verliezen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit meer dan één keer gebeurt en is onderdeel van de steile (en mogelijk dure) leercurve van een trader.

Als u uw volledige budget in traden stopt en dit kwijtraakt, kunt u uiteindelijk alles kwijtraken. Kleinere bedragen inzetten voor traden beschermt uw financiële welzijn op de lange termijn tegen de volatiliteit van de markt.

Hefboomwerking kan ook leiden tot grote verliezen, maar traders nemen dit risico, omdat bij succes de winsten in potentie ook groter zijn. Hoewel het totale kapitaal dat u inzet om een positie te nemen op de markten mogelijk klein is, kunnen de winsten aanmerkelijk zijn.

Als u beter wordt in traden en steeds winst behaalt, kunt u overwegen meer geld in te zetten voor traden. Op dit punt wordt het belangrijk uw risicobereidheid te begrijpen.

Veel actieve traders hebben ook langetermijnportfolio's waarin het grootste deel van hun vermogen is belegd. Een door sommige traders gebruikte strategie is ten minste de helft van hun beleggingen te stoppen in brede producten die de markt volgen zoals ETF's en beleggingsportfolio's.

De vraag blijft echter: bent u voorbereid op een financiële en emotionele drawdown waarbij meer dan de helft van uw kapitaal verloren gaat?

Wat is een drawdown?

We spreken van een drawdown als u een reeks verloren transacties of beleggingen heeft die uw kapitaal aantasten. Dit overkomt veel traders en vaak meerdere keren in de loop van hun handelscarrière.

Langetermijnbeleggers kunnen een drawdown door dalende markten vaak wel uitzitten, maar traders moeten over de discipline beschikken om verliesgevende trades snel te sluiten. Beschikken over een kapitaal dat bestand is tegen eventuele drawdowns kan daarbij helpen.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld om dit te illustreren. Stel, u heeft een handelsportfolio van € 10.000. U verliest € 500 op zes van uw trades, in totaal dus € 3.000. Uw portfolio is nu nog maar € 7.000 waard. Dit betekent een drawdown van 30%.

Vraag

Aansluitend op het voorbeeld hierboven: stel, dat u op vier trades elk € 500 verlies lijdt op uw portfolio van € 10.000. Uw totale verlies bedraagt € 2.000.

Wat zou uw portfolio waard zijn en hoeveel procent bedraagt uw drawdown?

 • a € 5.000 en 35% drawdown
 • b € 5.000 en 20% drawdown
 • c € 8.000 en 35% drawdown
 • d € 8.000 en 20% drawdown

Juist

Onjuist

Vier drawdowns van elk € 500 maken samen € 2.000. € 10.000 min € 2.000 is € 8.000. € 2.000 is ook gelijk aan 20% drawdown van de oorspronkelijke portfolio van € 10.000.
Antwoord tonen

Uw handelsstijl, risicotolerantie en productkeuze bepalen hoeveel drawdown u kunt verwachten. Een trader die een agressieve hefboom van zeg 20% gebruikt, kan drawdowns tot wel 50% zien, terwijl een trader die aandelen zonder hefboomwerking gebruikt rekening houdt met een lagere drawdown van slechts 10%.

Als u het idee van zo'n groot kapitaalverlies niet prettig vindt, kunt u zich in plaats daarvan richten op uw langetermijnbeleggingen . U kunt ook uw handelsstrategieën oefenen met onze demo-rekening totdat u meer zelfvertrouwen heeft.

Samenvatting

 • Het kan nuttig zijn na te gaan hoeveel tijd en geld u elke maand kunt besteden aan uw activiteiten voor vermogensopbouw.
 • Zodra u heeft berekend over welke middelen u beschikt, kunt u bepalen welke handelsstijl het beste bij u past.
 • U kunt ook achterhalen welke producten voor u het geschiktst zijn door te kijken naar uw doelen.
 • Welk type trader u ook bent, een drawdown is onvermijdelijk en daarop moet u voorbereid zijn.
Les voltooid