Direct naar de inhoud

Het juiste product kiezen

Les 4 van 7

Wat maakt traden zo ingewikkeld?

Een ander aspect om over na te denken bij de keuze van het juiste product is hoe ingewikkeld het is. Met andere woorden: begrijpt u precies hoe het werkt? Als dat niet zo is, verdient het aanbeveling u eerst te verdiepen in de productdetails voordat u het toevoegt aan uw strategie.

Denk aan het kopen van aandelen in een beursgenoteerd bedrijf. Dat wordt vaak gezien als de eenvoudigste vorm van marktparticipatie. Meerdere aspecten kunnen invloed hebben op welke aandelen u koopt, zoals:

  • Koersgrafieken en -bewegingen
  • Historische en actuele financiële informatie
  • Relevante macro-economische gebeurtenissen
  • Directe ervaringen met het product van het bedrijf

Voeg omrekening van valuta en de invloed van rentetarieven toe aan deze lijst met overwegingen en dan kan een basale belegging plotseling ingewikkeld lijken.

Zodra u de wereld van traden betreedt, gaat het complexiteitsniveau een stap omhoog. Door de bepalende factoren van een product of waarde te bestuderen, krijgt u er meer inzicht in.

Sommige waarden, zoals cryptovaluta, zijn juist aantrekkelijk omdat ze simpel lijken. De extreme volatiliteit in deze markt maakt deze waarden echter extra ingewikkeld - en niet te vergeten het groeiende aantal 'alternatieve munten' en de verschillende gebruiksdoelen.

Grondstoffen lijken wellicht te worden gewaardeerd op basis van vraag en aanbod. Beide zijn echter niet constant. De productie kan plaatsvinden op verschillende prijspunten, waardoor de vergelijking steeds anders uitvalt.

Laten we eens kijken welke factoren bijdragen aan de complexiteit van een product en welke gevolgen dat heeft op de manier van traden.

Prijs

Historische en live grafieken zoals deze volgen de koersschommelingen.

Screenshot van een live koersgrafiek voor een EUR/USD-CFD.

Dit is meestal het eerste waaraan u denkt als u een product kiest.
Meestal kunt u informatie over de prijs en kosten voor een trade op uw orderticket vinden voordat u een positie opent.

Waarden zoals aandelen zijn genoteerd op een beurs, dus u kunt de koersen opzoeken en historische grafieken krijgen. De prijs spreekt echter niet altijd voor zich.

Sommige prijzen zijn niet eenvoudig te bevatten. Rhodium is een klein onderdeel van de PGM's oftewel platinumgroepmetalen. Tot die groep behoren ook bekendere metalen zoals platinum en palladium. Rhodium traden kan lastiger zijn dan andere grondstoffen omdat het moeilijk is een live koers ervan te vinden.

Soms bestaan er meerdere bronnen voor de prijs van een waarde. West Texas Intermediate (WTI) en Brent zijn verschillende soorten ruwe olie en daarom worden ze tegen verschillende prijzen verhandeld. Als u van plan bent op deze markt te traden, moet u ervoor zorgen dat u weet welke prijs u als referentie moet gebruiken.

Andere markten met complexe prijzen zijn bijvoorbeeld bulkgoederen en cryptovaluta. Als u ervoor kiest een waarde te traden die tot een van deze categorieën behoort, kan het de moeite waard zijn na te gaan hoe de prijs bepaald en opgebouwd is door uw aanbieder.

Nieuws en gebeurtenissen

Een ander element dat kan bijdragen aan de complexiteit van traden en beleggen is het nieuws. Het bekend worden van economische gegevens en belangrijk nieuws dragen vaak bij aan de volatiliteit in bepaalde markten die geraakt worden door die gebeurtenis.

Screenshot van een koersgrafiek die een toenemende volatiliteit laat zien en een opleving van de koers van een waarde als gevolg van een nieuwsaankondiging.

Dit kan uw trade extra ingewikkeld maken omdat u niet alleen de relevante koersgrafiek in de gaten moet houden, maar ook economische gebeurtenissen die mogelijk kunnen leiden tot koersschommelingen.

Soms kan een bericht over de ene markt gevolgen hebben voor de andere. Een Amerikaans techbedrijf kan bijvoorbeeld positieve resultaten bekendmaken en toch een dalende koers zien, omdat de hele branche ernstige verliezen lijdt, wat gevolgen heeft voor het sentiment over techaandelen.

Maar wat als u handelt in een valutapaar (FX), zoals USD/EUR? Valutasoorten kunnen een verhoogde volatiliteit laten zien als gevolg van renteaankondigingen, bekendmaking van werkloosheidscijfers en economische groei.

Om daarvan op de hoogte te blijven, kunt u de economische kalenders en bedrijfsnieuwswebsites in de gaten houden. Het is ook mogelijk dat het door u gekozen handelsplatform u een live feed biedt waar u de bronnen van uw voorkeur kunt selecteren. Soms moet u voor deze service extra betalen.

Wist u dat?

'Trading the news' is een strategie die wordt gebruikt om te profiteren van toenemende volatiliteit in de markten als gevolg van relevante gebeurtenissen en bekendmaking van economische gegevens.

Deze strategie is vooral geschikt voor kortetermijnposities aangezien de verwachtingen voor de markt snel kunnen veranderen, vooral als de bekendgemaakte resultaten onverwacht hoog of laag zijn.

Hoewel u voor 'Trading the news' niet hoeft te beschikken over technische analysevaardigheden, is het misschien niet de beste keuze als u een beginnende trader bent.

Het nieuws is onvoorspelbaar en de resulterende koersschommelingen kunnen kort zijn, wat uw risico vergroot. Er is ook geen garantie dat de markt in de richting gaat die een aankondiging suggereert.

Voordat u kiest welke waarde u wilt traden, moet u misschien in uw onderzoek ook kijken naar welke economische gebeurtenissen daar invloed op hebben en wanneer deze aankondigingen gepland zijn.

Bedenk dat u niet overal op voorbereid kunt zijn. Zaken zoals natuurrampen en oorlog zijn niet te voorspellen en daar kunt u zich niet op voorbereiden, terwijl ze wel invloed hebben op uw openstaande posities.

Derivatives

Afbeelding van hoe de prijs van een derivaatproduct in de loop van de tijd parallel loopt aan de koers van de onderliggende markt en deze weerspiegelt.

Derivaatproducten traden vergroot de complexiteit die inherent is aan deze markt. Dat komt doordat de prijs ervan door middel van verschillende methoden afgeleid is van een onderliggende waarde.

Bij producten zoals CFD's probeert de prijs die van de onderliggende waarde te weerspiegelen. In dit geval wordt het verschil tussen de koers van de waarde en de kosten van traden veroorzaakt door de kosten voor het openen van een positie.

Wanneer we naar opties kijken, wordt het nog lastiger. Hierbij worden ingewikkelde wiskundige formules gebruikt om de prijs van een enkel contract te bepalen. Veel van de factoren van de formule, zoals het risicovrije tarief, de volatiliteit en aangenomen dividend, zijn lastig te bepalen.

Wist u dat?

Het risicovrije tarief geeft weer hoeveel rente u zou mogen verwachten van een belegging als deze geen risico zou kennen.

Dit cijfer is theoretisch, aangezien elke belegging risico meebrengt.

Voor het berekenen van uw risicovrije tarief kunt u het inflatiepercentage aftrekken van de opbrengst van een schatkistpapier dat overeenkomt met de duur van uw belegging.

Een schatkistpapier is een op schuld gebaseerd beleggingsproduct dat wordt uitgegeven door de overheid. In feite leent u aan de overheid geld in ruil voor rente en de belofte van terugbetaling van uw aanvankelijke investering op de vervaldatum.

Futures kennen ook een afgeleide prijs, maar met een eenvoudigere berekening dan opties. Zoals andere derivaten volgen deze instrumenten de onderliggende markt op de voet.

Er is nog een laag die deze producten risicovoller en ingewikkelder maakt: de hefboom.

Hefboom

Zoals we in de vorige les hebben uitgelegd, is voor de hefboom een relatief kleine inleg nodig om de exposure aan een markt te vergroten waardoor de potentiële winst of verlies op een trade wordt vergroot.

Een kleine driehoek in een grotere geeft weer hoe het vereiste kapitaal voor het openen van een hefboompositie kleiner is dan de exposure die u kunt krijgen.

Als een markt volatiel is, kan de waarde van uw positie snel veranderen. Die snelheid betekent dat u de positie goed in de gaten moeten houden en snel moet handelen, of andere maatregelen voor risicomanagement moet treffen.

Online broker bieden u gewoonlijk verschillende hulpmiddelen om u te helpen uw risico te beheren. Vergeet niet dat u in het systeem van uw aanbieder gebruik kunt maken van voorwaardelijke orders, zoals stop-loss. Deze grijpen voor u in als u niet achter uw computer zit.

Als u ervoor kiest een stop-loss te gebruiken, moet u precies weten wanneer u een trade wilt sluiten om uw verliezen zoveel mogelijk te beperken als de markt in uw nadeel beweegt. Denk eraan: als u ook slippage wilt voorkomen, kunt u gegarandeerde stops gebruiken, maar hiervoor moet u betalen als ze worden geactiveerd.

Dit kan een simpele oplossing lijken, maar als uw verliesgevende trade uw stoporder activeert en de markt daarna herstelt en weer in uw voordeel beweegt, kunt u daar niet van profiteren. Uw positie zal dan al gesloten zijn en uw verlies, dat ongedaan had kunnen worden, blijft staan.

De gevolgen van de complexiteit van een product voor u

Als trader of belegger is besluiten hoeveel complexiteit u prettig vindt onderdeel van uw proces. Vergeet niet dat u altijd uw kennis, ervaring en vertrouwen in de loop van de tijd kunt vergroten en geleidelijk complexere instrumenten kunt toevoegen aan uw portefeuille.

Hoewel het traden van derivaten met hefboom uw winsten op den duur kan vergroten, houden sommige succesvolle marktparticipanten zich alleen bezig met het kopen en verkopen van aandelen en behalen daar winst mee.

Als u nog maar aan het begin staat van uw handelsavontuur, geeft u misschien de voorkeur aan het laatste.

Wist u dat?

Heeft u weleens gedacht dat een auto met ingebouwde gadgets en extra's automatisch beter was dan een andere auto? Dit fenomeen wordt de complexiteitsvertekening genoemd.

Daarvan is sprake als we onze voorkeur voor iets ingewikkelds boven iets eenvoudigs stellen, hoewel het niet per se beter is.

Probeer om die vertekening tegen te gaan u te concentreren op wat u wilt dat een product doet en of u genoeg erover weet om dat doel te bereiken. Vaak is een eenvoudigere oplossing gemakkelijker te beheren en kan deze voor u werken.

Aan de andere kant is het mogelijk een expert te worden in vrijwel elk product, hoe ingewikkeld het ook is. Op het internet zijn talloze video's, artikelen en andere informatie te vinden die u kunnen helpen te begrijpen hoe een product werkt of waar u een broker vindt die het aanbiedt.

Huiswerk

Wilt u een idee krijgen hoe de verschillende producten werken en hoe u deze kunt toevoegen aan uw totale portefeuille? Probeer eens een risicoscoresysteem toe te passen op basis van de complexiteit van producten.

Elk product kan een score krijgen voor het algemene risiconiveau, uiteenlopend van laag tot hoog.

Producttype

Belangrijkste risico

Risiconiveau op basis van complexiteit

Passieve beleggingsproducten zoals beheerde portefeuilles

De gecombineerde waarden in een beleggingsportefeuille kunnen minder goed presteren of op den duur minder waard worden

Laag

Bedrijfsaandelen en ETF's

Deze kunnen op den duur in waarde afnemen en bedrijven kunnen worden opgeheven

Gemiddeld

Beursgenoteerde derivaten zoals turbo's, warrants en factors met ingebouwde risicomanagementsystemen

Als de markt in uw nadeel beweegt en u uw positie openhoudt, kunt u uw volledige inleg verliezen

Verhoogd

Rechtstreeks verhandelde derivaten met hefboom zoals opties en CFD's

Als de markt in uw nadeel beweegt en u uw positie openhoudt, kunt u meer dan uw volledige inleg verliezen

Hoog

Crypto's

Deze markten kunnen op elk moment illiquide worden als de vraag wegvalt omdat ze niet gereguleerd zijn door een autoriteit

Zeer hoog

Begin onderaan de reeks en werk rustig de lijst af. Tel hoeveel producten van elk type u van plan bent te gebruiken en vergelijk deze met uw risicoprofiel.

Als u risicoaversie heeft behoren uw productkeuzes waarschijnlijk tot de categorieën met lagere risico's.

Het doel is de complexiteit van uw portefeuille aan te laten sluiten bij uw risicobereidheid. Als dat niet het geval is, moet u wellicht uw strategie heroverwegen.

Bedenk dat het belangrijkste risico van elk product niet het enige is waarmee u rekening moet houden.

Met een ingewikkelde portefeuille beschikt u over meerdere manieren om toegang te krijgen tot de markten, maar het beheren daarvan kost meer tijd en kan meer risico meebrengen.

Samenvatting

  • Bij het kiezen van een markt om op te traden (en het product dat u gaat gebruiken) moet u nagaan hoe goed u het begrijpt
  • Er zijn meerdere factoren die de complexiteit van uw trade bepalen, waaronder de prijsbepaling, de structuur van het product en het gebruik van de hefboom
  • Het kan nuttig zijn relevante nieuwsberichten en economische gebeurtenissen in de gaten te houden, omdat deze de volatiliteit van de door u gekozen markt kunnen beïnvloeden.
  • Als u net begint met traden, kan het verstandig zijn eenvoudigere producten te kiezen, zoals een beleggingsportefeuille, en eerst uw zelfvertrouwen te vergroten
  • Een ingewikkeldere portefeuille betekent dat u mogelijk meer risico loopt en vergt meer tijd en aandacht
Les voltooid