Direct naar de inhoud

Welkom bij de quiz

 • Doe de quiz zo vaak u wilt. We slaan uw beste resultaat op, wanneer u inlogt of zich aanmeldt voor de IG Academy.
 • Er is geen tijdslimiet voor het beantwoorden van de vraag.
Quiz overdoen Meer cursussen
Vraag 1 van 10

Als u een fulltime baan heeft, welke van de volgende handelsstijlen zou(den) dan niet geschikt zijn voor u? Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn:

Gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing zijn
 • Scalpen
 • Momentum/swingtraden
 • Positietraden
 • Daytraden

Uitleg

Scalpen en daytraden vereisen dat u dagelijks veel tijd besteed aan het volgen van uw openstaande posities. Deze handelsstijlen zijn waarschijnlijk niet geschikt voor iemand met een fulltime baan.

Volgende
Vraag 2 van 10

Waar of niet waar: we spreken van een drawdown als één verliesgevende trade of belegging 2% afneemt van uw kapitaal en een negatieve impact heeft op uw hele portfolio.

 • A Waar
 • B Niet waar

Uitleg

Een drawdown houdt in dat u een of meer verliesgevende trades of beleggingen heeft die uw kapitaal aanzienlijk aantasten, waardoor de totale waarde van uw portfolio afneemt. Een roekeloze of onachtzame handelsstrategie kan ernstige verliezen veroorzaken, zelfs met een enkele trade.

Vorige
Volgende
Vraag 3 van 10

Stel dat u bezig bent met het opbouwen van uw portfolio en u kiest ervoor daarin volatiele aandelen en derivaten met hefboom op te nemen. Welk risicoprofiel is het meest van toepassing op uw strategie?

 • A Risicoaversie
 • B Laag risico
 • C Gemiddeld risico
 • D Hoog risico

Uitleg

Derivaten met hefboom en volatiele aandelen worden gezien als een hoog risico vanwege de complexiteit ervan.

Vorige
Volgende
Vraag 4 van 10

Welke van de volgende financiële instrumenten hebben een hefboom? Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn:

Gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing zijn
 • Exchange Traded Funds (ETF's, beursgenoteerde fondsen)
 • Aandelen in bedrijven en bankobligaties
 • Contracts for difference (CFD's)
 • Beursgenoteerde grondstoffen

Uitleg

Contracts for difference (CFD's) zijn derivaten met hefboom waarmee u een grotere positie kunt nemen op een onderliggende markt door een relatieve kleine inleg te betalen.

Vorige
Volgende
Vraag 5 van 10

Welke van de onderstaande antwoorden kan gezien worden als voordelen van traden met hefboom?

 • A U kunt traden op stijgende en dalende markten
 • B U kunt een grotere positie nemen met een relatief kleine inleg
 • C Potentiële winsten (en verliezen) worden vergroot
 • D Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

Uitleg

Alle bovenstaande antwoorden (A, B en C) zijn juist. Traden met hefboom is echter niet zonder risico.

Vorige
Volgende
Vraag 6 van 10

U opent een CFD en koopt drie contracten op de FTSE 100 (€ 10 per contract) en twee contracten op de NASDAQ (€ 15 per contract). Als beide indices twee punten stijgen, welke positie levert u dan de meeste winst op?

 • A Beide leveren even veel winst op
 • B FTSE 100
 • C NASDAQ

Uitleg

Hoewel u minder contracten op de NASDAQ heeft gekocht, neemt door de hogere contractwaarde de totale winst toe die gelijk is aan de waarde van uw contracten op de FTSE 100. Uw winst op de FTSE 100 is 3 x € 10 x 2 = € 60. Uw winst op de NASAQ is 2 x € 15 x 2 = € 60

Vorige
Volgende
Vraag 7 van 10

Stel, een aandeel Apple Inc. wordt op dit moment verhandeld voor 195,420. Marie denkt dat de marktkoers gaat stijgen, dus ze koopt 100 aandelen-CFD's. Tegen de tijd dat ze de trade sluit, is de koers gedaald naar 194,210. Hoeveel bedraagt haar winst of verlies?

 • A € 121 winst
 • B € 121 verlies
 • C € 21 winst
 • D € 21 verlies

Uitleg

Omdat Marie long is gegaan en de markt is gedaald, heeft ze geen winst behaald. Haar verlies wordt als volgt berekend: ([195,420 – 194,210] x € 100) = € 121, exclusief bijkomende kosten.

Vorige
Volgende
Vraag 8 van 10

Welke van de volgende stellingen is een definitie van het verschil van een spotprijs en een futuresprijs?

 • A Dit is hetzelfde
 • B De spotprijs is de marktprijs voor een waarde op een bepaalde locatie terwijl de futuresprijs de prijs is voor een futurecontract voor een waarde
 • C De spotprijs is de huidige marktprijs voor een waarde, terwijl de futuresprijs de gegarandeerde waarde is van een waarde morgen
 • D De spotprijs is de huidige marktprijs voor een waarde, terwijl de futuresprijs de prijs is voor een futurecontract op een waarde

Uitleg

Een spotprijs is de prijs waarop verkopers en kopers een bepaalde waarde op dit moment waarderen, wat inhoudt dat ze te maken hebben met onmiddellijke transacties. Aan de andere kant wordt de prijs van futures bepaald vanuit de gedachte van uitgestelde betalingen.

Vorige
Volgende
Vraag 9 van 10

John denkt dat de koers van EUR gaat dalen. Als hij daarop wil traden met een optie, welke actie leidt dan tot winst als zijn voorspelling uitkomt?

 • A John moet een calloptie kopen
 • B John moet een putoptie kopen

Uitleg

Omdat hij denkt dat de markt gaat dalen, moet John een putoptie kopen, want deze geeft hem een positie short. Hij heeft dan het recht te verkopen tegen de door hem vastgestelde prijs, die hoger kan zijn dan de markt. Hoe meer de markt daalt, hoe meer winst John kan behalen.

Vorige
Volgende
Vraag 10 van 10

Waar of niet waar: een multiproductstrategie bestaat uit handels- en beleggingsproducten en zorgt voor spreiding van uw portfolio.

 • A Waar
 • B Onwaar

Uitleg

Hoewel een multiproductstrategie inderdaad zorgt voor spreiding in een portfolio, bestaat deze niet altijd uit zowel handels- als beleggingsproducten. Deze kan bestaan uit verschillende producten uit een categorie.

Vorige
Antwoorden bekijken