Direct naar de inhoud

Het juiste product kiezen

Les 6 van 7

Het juiste product vinden

Er zijn veel verschillende manieren om interactie met de markten te hebben en uw financiële vrijheid na te streven. In deze les bespreken we welke producten er beschikbaar zijn en de risico's en voordelen daarvan.

Denk eraan: welk product u kiest, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld uw risicobereidheid, wanneer u een trade moet sluiten of uw aandelen verkopen en hoeveel tijd u beschikbaar heeft om alles in de gaten te houden.

Beleggingsproducten

Als u op zoek bent naar winsten op de lange termijn uit de markt, kunnen beleggingsproducten bij uw strategie passen. Ook deze kennen een marktrisico, hoewel ze geen hefboomwerking hebben.

U kunt beleggingen jarenlang aanhouden, zolang u tevreden bent over de opbrengsten en de kwaliteit van uw bezit.

Beleggen in aandelen

Pictogram van een bedrijf naast een taartdiagram dat illustreert hoe aandelen in een bedrijf verschillende percentages eigendom vertegenwoordigen.

Wellicht is deze activiteit het eerste waaraan u denkt als u denkt aan de aandelenmarkt. Beleggen in aandelen betekent het rechtstreeks kopen van eigendom van een beursgenoteerd bedrijf.

Als u ervoor kiest te beleggen in aandelen om uw vermogen op te bouwen, bent u de rechthebbende van de waarden die u koopt. Dit betekent ook dat u recht heeft op het dividend dat bij de belegging hoort.

Dividend wordt uitgekeerd naar goeddunken van het bedrijf. Een bedrijf kan dus besluiten het niet uit te keren of op een bepaald moment op te houden met uitbetaling van dividend. Sommige bedrijven gebruiken hun winst in plaats daarvan om eigen aandelen terug te kopen of te investeren in nieuwe overnames.

Als de markten in een mineurstemming zijn, kunnen zelfs de best presterende aandelen ter wereld onder druk komen te staan en in waarde dalen. Kwaliteitsaandelen kunnen echter op den duur herstellen en geduldige beleggers belonen.

Beleggen in aandelen stelt u in staat uw eigen brede portfolio op te bouwen door aandelen te kopen van bedrijven die naar uw idee op den duur in waarde zullen toenemen. Als u vindt dat een aandeel niet zo goed gaat als u had gehoopt, kunt u het verkopen en op zoek gaan naar een betere optie.

Anders dan bij handelsproducten zijn de kosten voor het aanhouden van uw aandelen op beleggingsrekeningen gewoonlijk laag of nihil. Dat is goed nieuws, want wanneer u een winstgevend aandeel vindt, kunt u dit zo lang mogelijk vasthouden. De meeste providers brengen echter commissie in rekening wanneer u aandelen koopt en verkoopt.

Beheerde portfolio's

Deze bieden een alternatief voor het kopen van individuele aandelen. Deze worden vaak beheerd door een broker en de selectie van aandelen en de samenstelling van een brede portfolio wordt meestal voor u gedaan.

Afbeelding van hoe een beheerde portefeuille kan bestaan uit een combinatie van verschillende aandelen, obligaties en grondstoffen.

Beheerde portfolio's kunnen opgebouwd worden op basis van uw risicoprofiel, dus u kunt zoeken naar een portfolio die bij u past. Gewoonlijk zitten hierin ook obligaties en grondstoffen, zodat u uw portfolio kunt verbreden.

Omdat ze geen hefboomwerking hebben, kunt u ervan uitgaan dat ze alleen geschikt zijn voor mensen die een afkeer hebben van risico. Beheerde portfolio's kunnen echter ook risicovollere beleggingen bevatten waardoor het inherente risico toeneemt.

Deze kunnen een solide startpunt zijn in de markt aangezien ze zowel directe diversificatie bieden als deskundig beheer, allemaal in een eenvoudig product.

Wist u dat?

Weet u in welke aandelen u moet beleggen? Weet u zeker dat u genoeg tijd heeft om alles in de gaten te houden?

Door te kiezen voor een beheerde portfolio wordt u veel werk uit handen genomen. U kunt tijd besparen en de diversificatie overlaten aan de professionals. Dit is echter geen waterdichte oplossing.

Zoals bij alle portfolio's kan er op de korte termijn prijsdaling ontstaan als gevolg van de algemene marktomstandigheden.

Portfoliobeheerders zijn ook niet immuun voor slechte investeringen. Ze kunnen de verkeerde sectoren of aandelen kiezen.

Beursgenoteerde fondsen (ETF's)

Een schema dat weergeeft hoe ETF's bestaan uit een combinatie van aandelen, obligaties en andere waarden die allemaal een bepaalde sector volgen.

Beursgenoteerde fondsen (ETF's) volgen een verzameling aandelen, zoals een index, of zelfs verschillende waarden, zoals aandelen en obligaties. Deze vormen een relatief eenvoudige manier om exposure te krijgen aan een reeks aandelen.

U koopt deze alsof u een aandeel koopt op uw aandelenrekening. Ze kunnen ook deel uitmaken van beheerde portfolio's.

Omdat ze gespreid zijn en de kosten laag zijn, zijn ze een ander traject dat u kunt kiezen als u begint met beleggen.

Ze besparen tijd omdat u geen onderzoek hoeft te doen naar individuele aandelen. In plaats daarvan kunt u een ETF selecteren met een thema, zoals wereldwijde aandelen. U hoeft zich geen zorgen te maken over het volgen van de verschillende aandelen in het fonds.

Beursgenoteerde grondstoffen (ETC's)

Beursgenoteerde grondstoffen (ETC's) lijken op ETF's, maar in plaats van aandelen of indices zijn hierbij grondstoffen de onderliggende waarde.

Dit kan één type grondstof zijn of een brede grondstoffenindex rond een thema, zoals landbouw. Dit kan weer bestaan uit een aantal verschillende landbouwproducten in één ETC, zoals gerst, maïs en melk.

Traden en hefboomproducten

Zodra u gaat werken met een hefboom waagt u zich in de wereld van traden in plaats van beleggen.

Zoals u heeft geleerd, kunnen aandelen zonder hefboom worden gekocht en kunnen ze worden gebruikt als een belegging voor de lange termijn. De hefboom toepassen op dezelfde aandelen gaat meer om de koerswijzigingen daarvan op de korte termijn in plaats van hun groeipotentie op de lange termijn.

Dankzij de hefboom krijgt u een grotere exposure aan de markt met een relatief kleine aanvankelijke inleg. Het hogere risico wordt veroorzaakt door de mogelijk vergrote winsten of verliezen.

Veel financiële instrumenten kennen een ingebouwde hefboom en kunnen worden gebruikt op de meeste onderliggende markten, zoals aandelen, grondstoffen, forex en indices. In plaats van gewoon rechtstreeks een waarde te kopen, selecteert u een positie met hefboom, waardoor het risico en de beloning van de trade meteen toenemen.

Derivaten met hefboom worden meestal gebruikt door kortetermijntraders die hopen te profiteren van het stijgen of dalen van een markt.

Contracts for difference (CFD's)

CFD's traden is een manier om een positie te nemen op de koerswijzigingen van een waarde. In plaats van de waarde zelf te bezitten, handelt u op basis van de koersbewegingen van die onderliggende markt.

CFD's kennen ook een hefboom, maar zijn relatief eenvoudig te begrijpen. Met CFD's kunt u long of short gaan op elke activacategorie.

Afbeelding die illustreert hoe uw winsten en verliezen worden vergroot door de hefboom

De prijs waarmee u een CFD-positie opent, is gebaseerd op de waarde van de onderliggende activa. Omdat het een hefboomtransactie is, betaalt u slechts een deel van de werkelijke kosten voor het verhandelen van de waarde om de markt te betreden. De gebruikte hefboom voegt extra risico toe, aangezien zowel winsten als verliezen vergroot kunnen worden. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Stel, u wilt een bepaald aandeel traden, dat gewaardeerd wordt op € 2,45. U opent een trade door 1.000 CFD's te kopen. De totale waarde van uw positie zou dan € 2.450 zijn en u moet 10% margin betalen (oftewel: € 245). Dat geeft u 10x hefboomwerking, tien maal de exposure aan de markt.

Vraag

Als in het voorbeeld hierboven de aandelenkoers stijgt tot € 2,60 en u de trade sluit, maakt u € 0,15 winst per aandeel.

Wat is uw totale winst en welk percentage van uw aanvankelijke investering is dit?

  • a € 260 en 51,22%
  • b € 150 en 51,22%
  • c € 150 en 61,22%
  • d € 260 en 61,22%

Juist

Onjuist

Omdat u exposure heeft gekocht aan 1.000 aandelen, bedraagt uw totale winst € 0,15 winst per aandeel vermenigvuldigd met 1.000, wat gelijk is aan € 150. Als u deze € 150 deelt door uw aanvankelijk inleg van € 245 en vermenigvuldigt met 100, is dit gelijk aan 61,22% winst.
Antwoord tonen

Opties

Deze financiële instrumenten zijn iets ingewikkelder dan CFD's door de manier waarop ze zijn opgebouwd.

Opties zijn contracten die u het recht, maar niet de verplichting geven een waarde te kopen of te verkopen op of voor een overeengekomen datum (de strikedatum) tegen een overeengekomen prijs (strikeprijs). Voor de aankoop van een optie betaalt u een premie, maar de trade wordt alleen uitgevoerd als u uw optie uitoefent.

Er zijn twee hoofdtypes opties: vanilla en barrier.

Vanilla opties

Laten we eenvoudig beginnen. U gebruikt callopties als u denkt dat een markt gaat stijgen, terwijl u met putopties een positie kunt nemen op een dalende markt. Omdat u niet verplicht bent uw optie uit te oefenen, kunt u deze laten verlopen als de markt in uw nadeel beweegt.

Afbeelding van hoe een calloptie kan werken als u de markt koopt omdat u denkt dat deze gaat stijgen.

In de prijs van de optie is een hefboom verwerkt, maar dat is niet het enige waarmee u rekening moet houden. Opties zijn ingewikkeld omdat ze strikeprijzen en strikedata hebben. De formule voor het bepalen van de waarde ervan bevat variabelen zoals gevoeligheid voor volatiliteit of het gevolg van wijzigingen in rentetarieven.

Barrieropties

Deze hebben een extra complicerende factor: u selecteert een niveau waarop de optie van kracht wordt. Uw totale risico wordt in feite een stop-loss voor uw trade. De prijzen van barrieropties bewegen een-op-een mee met de onderliggende waarde. Dit betekent dat wanneer de koers van de onderliggende waarde verandert, dit ook gebeurt met de prijs van uw optie.

U zou ook een putoptie kunnen gebruiken als hedgingstrategie als u bang bent dat markten gaan dalen. In plaats van uw plaatselijke beleggingen te verkopen, kan het kopen van een optie op een index zoals de FTSE 100 helpen om enige bescherming te bieden voor uw hele portfolio.

Als de markt daalt, wordt uw aandelenportfolio minder waard, maar u zou winst kunnen behalen met de putoptie en zo uw totale verlies verminderen.

Wilt u nog meer weten? Volg dan onze volledige cursus over opties hier.

Spot

Spot traden wordt aangeboden voor forex, indices, ETF's, aandelen en grondstoffen. Dit houdt in dat u de actuele marktprijs betaalt voor elke waarde die u handelt.

Een spotmarkt kan betrekking hebben op een fysieke onderliggende waarde en op een derivaatinstrument. Het grootste verschil is dat u bij hefboomproducten de onderliggende waarde niet in bezit neemt, u handelt alleen op de koersbewegingen ervan.

Als u denkt dat een index de komende weken gaat stijgen, kunt u een positie kopen door middel van de spotprijs, met een toegevoegde hefboom die het potentiële risico en de beloning van de trade vergroot.

In veel opzichten is spot traden de eenvoudigste vorm van traden, maar de hefboom maakt het ingewikkeld. Het heeft geen vervaldatum, dus u kunt de trade aanhouden zolang u wilt zonder zich zorgen te maken over een aanstaande vervaldatum.

Futures

Infographic met uitleg over het verschil tussen spot traden, opties en futures.

Futurecontracten zijn overeenkomsten tussen een koper en een verkoper om een waarde op een overeengekomen datum in de toekomst te verhandelen tegen een bepaalde prijs. Anders dan bij opties is het verplicht de transactie uit te voeren.

Bovendien is uw verlies niet gemaximeerd en kunt u meer geld verliezen dan het saldo op uw rekening. Stel, u verwacht dat de koers van de FTSE 100 de komende drie maanden gaat stijgen. U sluit een futurecontract zodat u op een bepaalde datum in de toekomst de markt voor een lagere prijs kunt kopen dan u denkt dat hij zal zijn.

Als de onderliggende markt in plaats daarvan in uw nadeel beweegt, betekent de vastgelegde prijs die u overeengekomen bent nu dat u verlies lijdt. Door de verplichting om de transactie te voltooien moet u genoeg geld op uw rekening hebben staan om die verliesgevende positie te dekken.

Bij futures wordt ook gebruikgemaakt van een hefboom, maar de kosten zijn daarbij ingebouwd en worden elke dag afgetrokken van de handelsprijs.

Futures kunt u op verschillende markten traden, waaronder aandelen, indices, obligaties en grondstoffen.

Als u op de markt zelf handelt, neemt u de waarde in ontvangst. Dit gebeurt echter alleen op de vervaldatum. Dit kunt u voorkomen door het contract eerder te verkopen.

U kunt ook CFD's traden om futurecontracten te verhandelen. Dit houdt in dat u vrijwel nooit de onderliggende waarde in bezit krijgt.

Beursgenoteerde derivaten (ETP's)

Er is een heel scala aan beursgenoteerde derivaten (afgekort tot ETP's) waarin u kunt traden, afhankelijk van waar u gevestigd bent. Hoewel ETC's en ETF's ook tot deze categorie behoren, worden die vaak gebruikt als onderdeel van langetermijninvesteringen.

Sommige beursgenoteerde derivaten, zoals de derivaten waar wij het zo over gaan hebben, zijn ingewikkelder dan andere en zijn meer geschikt voor traders dan voor beleggers. Dat komt doordat ze bedoeld zijn om u te helpen kansen te grijpen in de bewegingen op de korte termijn van een van onderliggende waarde.

Met deze producten kunt u exposure krijgen aan allerlei waarden, waaronder aandelen, indices, forex, grondstoffen en zelfs cryptovaluta.

Laten we eens kijken hoe ze werken en waardoor ze verschillen van rechtstreeks verhandelde (OTC) producten zoals CFD's.

Turbocertificaten

Een voorbeeld van hoe de hefboom werkt als u een turbocertificaat handelt en hoe dit gefinancierd is.

Turbocertificaten ofwel, kortweg, turbo's zijn effecten die werken met een hefboom. U kunt ze gebruiken om long of short te gaan op een markt en de prijs ervan volgt de onderliggende waarde een op een.

Voor elke turbotransactie stelt u een knock-outniveau in dat uw maximale risico onder controle houdt. Dit niveau geeft het punt aan waarop u de trade sluit als de markt in uw nadeel beweegt. Uw aanvankelijke inleg vormt ook uw maximale verlies.

Er bestaan twee typen turbo’s: long en short. U koopt een turbo long als u verwacht dat de koers van een onderliggende markt gaat stijgen en als dat gebeurt, maakt u winst.

Turbo's short zijn het meest geschikt als u verwacht dat de koers van een onderliggende waarde gaat dalen. Als dat inderdaad zo is, zal de prijs van de turbo's short stijgen.

Deze instrumenten hebben een hefboom, maar het bedrag waarvoor u risico loopt, hangt af van waar u het knock-outniveau op heeft ingesteld. Hoe dichter dit bij de huidige koers van de onderliggende waarde ligt, hoe groter de hefboom.

Turbo's kunnen ook een goed middel zijn voor traders die met hefboom willen traden maar met bescherming tegen de nadelen.

Warrants

Deze hefboomproducten geven u het recht, maar niet de verplichting om een onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen de door u gekozen prijs (strikeprijs) op een moment in de toekomst. Ze lijken op opties, want ook hiervoor betaalt u een premie. Het verschil is dat uw risico beperkt is tot die aanvankelijke inleg.

Als u een positie long wilt nemen, koopt u de onderliggende markt met een callwarrant. In dit geval denkt u dat de marktprijs verder zal stijgen dan uw strikeprijs. Als dat gebeurt, kunt u uw recht uitoefenen om de onderliggende waarde te kopen voor een lagere prijs dan de huidige marktprijs.

Als u van plan bent de onderliggende waarde juist te verkopen, gebruikt u een putwarrant en neemt u dus in feite een positie short. In dit geval doet u een voorspelling over dalende markten en probeert u winst te maken door de onderliggende waarde te verkopen voor meer dan de huidige marktprijs.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Stel, u volgt de aandelenkoers van ABC NV die momenteel € 110 per aandeel is. U denkt dat dit aandeel de komende vier weken gaat stijgen, dus u besluit een callwarrant te kopen voor € 10, met een strikeprijs van € 100.

Een schema dat laat zien hoe hefboom werkt als u een callwarrant handelt.

Als uw voorspelling uitkomt en de aandelenkoers stijgt tot € 150 kunt u uw recht uitoefenen om te kopen en maakt u € 40 winst. Omdat u een derivaat met hefboom handelt, hoeft u het aandeel niet zelf te bezitten om geld te verdienen.

Als u ernaast had gezeten en de aandelenkoers van ABC NV was gezakt tot € 50, zou alleen uw aanvankelijke inleg van € 10 zijn kwijt geweest, dankzij de ingebouwde risicobescherming van dit product.

De combinatie van beperkt risico en hefboom betekent dat u uw exposure aan de onderliggende markt kunt vergroten en uw potentiële winst kunt vergroten, terwijl u vergrote verliezen voorkomt.

Factors

Een factor (CLC) is een ander beursgenoteerd derivaat dat traders helpt hun risico te beperken. Met deze producten kunt u exposure krijgen aan waarden zoals aandelen, grondstoffen of forex.

Hoewel ze bedoeld zijn voor traders, kunnen ze ook door langetermijnbeleggers worden gebruikt met een lagere hefboom. Dat komt doordat u, wanneer u een factor koopt, kunt beslissen welke hefboom past bij uw risicoprofiel.

Ze hebben ook geen vervaldatum, maar als u ze langer dan een dag aanhoudt, kan hun prestatie gaan afwijken van die van de onderliggende waarde. Dat komt doordat de hefboom aan het eind van de dag verrekend wordt.

Uw potentiële winsten worden vergroot, maar dat geldt ook voor verliezen. Deze worden berekend door de dagelijkse prestatie van de onderliggende waarde te vermenigvuldigen met de door u geselecteerde factor.

Net als bij warrants beperken deze producten uw risico zodat u nooit meer verliest dan uw inleg.

Een schema dat laat zien hoe de hefboom werkt als u gedurende een dag met een factorcertificaat handelt.

Laten we er een voorbeeld bij nemen: Stel, u besluit long te gaan op ABC NV en koopt een x5 factor voor € 20. Dankzij de hefboom kunt u een positie innemen ter waarde van € 100. Als de onderliggende koers 20% stijgt en aan het eind van de dag sluit op € 120, is uw winst € 20 (100% winst).

Als de onderliggende markt de volgende dag nog eens 20% zou stijgen met dezelfde x5 factor, zou deze sluiten op € 144. Uw winst zou nu € 44 bedragen.

Het verrekeningseffect dat we hier hebben gezien blijft doorwerken zo lang uw positie open blijft. Dit betekent dat uw hefboomniveau (x5) aan het begin van elke handelsdag wordt toegepast op de nieuwe waarde van uw totale positie.

Dezelfde verrekening geldt echter ook voor eventuele verliezen. Als de onderliggende koers 20% gedaald zou zijn, zou deze na dag een sluiten op € 80. De markt overschrijdt uw aanvankelijke inleg, dus u uw trade wordt automatisch gesloten.

Bedenk dat zowel uw winsten als uw verliezen worden getroffen, dus het kan nodig zijn eventuele langlopende posities in de gaten te houden.

De juiste productcombinatie kiezen

Zoals u kunt zien, bestaan er veel verschillende producten die u kunnen helpen bij het betreden van de financiële markten. In onze eerdere lessen hebben we besproken hoe u uw risicoprofiel en tijdshorizon kunt gebruiken om u te helpen bepalen welke producten voor u geschikt zijn.

U zou ook hefboomproducten kunnen overwegen en kijken hoe goed u elk product kent bij uw besluitvorming. Denk er echter aan dat u meerdere financiële doelen kunt hebben. Daarvoor zou u een multiproductstrategie kunnen volgen. Deze komt aan de orde in de laatste les.

Samenvatting

  • Aandelen kopen, het gebruik van beheerde portfolio's of beleggen in ETF's en ETC's behoren tot de beleggingsactiviteiten voor de lange termijn. Deze kennen geen hefboomwerking en kunnen worden beschouwd als een laag risico
  • Traden op de korte termijn kan worden onderverdeeld in rechtstreeks verhandelde producten en beursgenoteerde derivaten. Deze kunnen allebei beschouwd worden als een hoog risico en hebben elk hun eigen voordelen
  • Met rechtstreeks verhandelde producten zoals CFD's kunt u traden op sportmarkten, opties of futures
  • Beursgenoteerde derivaten zoals turbo's, factors en warrants helpen u uw risico te beperken zodat u nooit meer verliest dan uw aanvankelijke inleg
  • CFD's, turbo's, factors en warrants worden allemaal gezien als derivaten met hefboom, dus u krijgt nooit de onderliggende waarde in uw bezit
Les voltooid