Direct naar de inhoud

Het juiste product kiezen

Les 7 van 7

Een multiproductstrategie toepassen

Een van de mooie kanten van de aandelenmarkt is dat u eraan mee kunt doen op de manier die u kiest. Zoals we eerder al gezegd hebben, gebruikt u misschien liever tegelijkertijd meerdere producten om uw financiële doelen te bereiken.

In deze les zetten we enkele van de multiproductstrategieën uiteen die traders en beleggers gebruiken. U kunt elementen van een of meer van de methoden selecteren die we hebben genoemd of er een bedenken die precies bij uw behoeften past.

Voordat we gaan kijken naar enkele voorwaarden, zullen we eerst kijken waarom een multiproductstrategie handig kan zijn.

Voordelen van een multiproductstrategie

Al uw investeringen in één aandeel of rekening stoppen kan risicovol zijn. Hetzelfde geldt voor traden op maar één markt. De waarde kan stijgen, zodat u winst maakt. Maar als uw positie niet goed presteert, kunt u blijven zitten met een verlies.

Op de eerste plaats kan een multiproductstrategie u helpen uw doelen beter te bereiken. Bedenk dat u waarschijnlijk meerdere verschillende doelen heeft, zoals sparen voor uw pensioen of kapitaal vergaren voor een aanbetaling voor uw nieuwe huis.

Een brede multiproductstrategie kan ondersteuning bieden bij deze doelen en u op het juiste moment het geld opleveren dat u nodig heeft.

Met deze brede aanpak kunt u ook hedgen toepassen om uw portfolio te beschermen tegen aanzienlijke verliezen.

Wist u dat?

Hedgen is een strategie die traders én beleggers op iets andere manieren toepassen. Met hedgen probeert u het risico in uw portfolio af te dekken en de impact van uw verliezen te beperken.

Stel, u heeft belegd in techaandelen, in de hoop op groei en winsten op de lange termijn. Onlangs heeft u echter een nieuwsbericht gelezen dat mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de marktkoersen.

U zou derivaten kunnen gebruiken om een positie short te openen die profiteert van een daling. Als de marktprijs inderdaad zakt, zouden de derivaten in waarde toenemen.

Gebruikelijke multiproductstrategieën

Bij het opbouwen van uw portfolio kunt u de structuur van een piramide volgen. Onderaan kunt u kiezen voor verschillende beleggingsproducten, omdat deze meestal minder risico opleveren.

Naarmate uw structuur in het midden smaller wordt, zou u individuele aandelen kunnen kopen en langzaam uw inzet vergroten.

Op de top van uw piramide zou u dan traden met hefboom kunnen opnemen. Dit wordt meestal gezien als het hoogste risico.

Als uw hefboomposities een ongunstige kant op gaan, kunt u alleen het kleinste stukje van uw totale portfolio verliezen, terwijl de rest veilig is en op den duur kan blijven groeien.

Het geheim achter een succesvolle piramide is een solide financieel fundament bouwen voor risicovollere investeringen op de top.

Deze aanpak geeft u de mogelijkheid te bepalen hoeveel risico u precies wilt nemen en hoeveel tijd u wilt besteden aan het beheer van uw portfolio.

In de paragrafen hieronder zullen we verschillende versies van de piramide illustreren waarvoor u zou kunnen kiezen. Daarbij beginnen we onderaan.

Piramide 1: verschillende investeringsproducten combineren

Deze opbouw voor een portfolio met een laag risico wordt meestal gezien als een langetermijnstrategie. U belegt mogelijk uw kapitaal in obligaties of op een spaarrekening, of u kiest voor ETF's en beheerde portfolio's die bestaan uit aandelen en misschien wat obligaties voor de stabiliteit.

Een schema van een piramide die een portefeuille weergeeft met alleen beleggingen.

De vormt lijkt hier wellicht meer op een rechthoek dan een piramide, maar het is nog steeds een strategie met meerdere aandelen en meerdere waarden.

Een groot aantal aandelen combineren met enkele obligaties vermindert het beleggingsrisico en levert een strategie op die relatief gemakkelijk te beheren is.

Hoewel het langer kan duren, heeft deze aanpak de potentie om opbrengsten op te leveren die hoger zijn dan de inflatie en zorgen voor echte vermogensgroei.

Piramide 2: individuele aandelen toevoegen aan de strategie

In dit geval kan de piramide een basis hebben van collectieve beleggingen, terwijl individuele aandelen de top vormen.

U kunt meerdere beleggingsproducten gebruiken met verschillende risiconiveaus. U kunt hiermee echter nog steeds de verhoogde volatiliteit van traden met hefboom vermijden.

Schema van een piramide die een portefeuille weergeeft met een combinatie van beleggingsproducten en aandelen.

Wist u dat?

Onder de verschillende categorieën waarin we de aandelen van beursgenoteerde bedrijven kunnen indelen, zijn er twee die veel beleggers overwegen bij het samenstellen van hun beleggingsportfolio's: groeiaandelen en waarde-aandelen. Uw beleggingsstijl en doelen bepalen wat het beste bij u past.

Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven waarvan beleggers denken dat ze boven verwachting zullen presteren. Deze zijn vaak volatiel, dus u behaalt waarschijnlijk eerder winst uit snelle koerswijzigingen dan uit dividend.

Dit kan beleggen in groeiaandelen echter risicovoller maken. Als uw verwachtingen over snelle groei misplaatst zijn, kunt u verlies lijden.

Daarnaast zijn er waardeaandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven die andere beleggers op dit moment 'ondergewaardeerd' vinden. In dat geval hoopt u aandelen te kopen die in het verleden bewezen hebben goede winst op te leveren.

Deze zijn gewoonlijk stabieler, terwijl de marktprijs langzaam stijgt en geven een grotere kans op dividend. Zoals bij elke belegging worden er geen beloftes gedaan over winsten in de toekomst.

Waardeaandelen kunnen correct geprijsd zijn door de markt. Aankoop daarvan is daardoor misschien niet zo'n koopje als u dacht.

Binnen het deel van de strategie met individuele aandelen kunt in het midden geld stoppen in waardeaandelen die dividend opleveren en aan de top in groeiaandelen. Hoewel deze kunnen bijdragen aan opbrengsten, kunnen ze ook uw risico vergroten.

U kunt uw beleggingen op verschillende manieren spreiden om de piramide op te bouwen. Maar vergeet niet dat het onderste gedeelde idealiter een groter percentage omvat. De passieve, brede basis zou 60% kunnen vormen, terwijl de rest wordt verdeeld over individuele aandelen.

Piramide 3: investerings- en handelsproducten combineren

Naast de voorgaande optie wilt u misschien een handelsportfolio toevoegen aan de top van uw piramide. Hoewel dit extra risico meebrengt, is de kans dat dit de opbouw in gevaar brengt niet zo groot dankzij de stevige basis. Dit kan in potentie ook uw totale winsten vergroten.

Schema van een piramide die een portefeuille weergeeft met een combinatie van beleggingen en tradingproducten.

De gebruikte handelsproducten kunnen ook bijdragen aan de verbreding van uw portfolio. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om extra veiligheid toe te voegen als u kiest voor een aanpak met hedging.

Een andere manier om ervoor te zorgen dat uw portfolio bestand is tegen volatiele markten is het gebruik van een derivaatproduct om een positie short te openen, zoals CFD's, beursgenoteerde derivaten of opties. Laten we eens kijken hoe een putoptie werkt.

Als u verwacht dat de markt gaat dalen, stijgen deze in waarde naarmate de onderliggende waarde daalt, wat u een potentiële winst oplevert die uw verliezen dempt.

Als uw posities een strikeprijs hebben die lager is dan de huidige marktprijs van de onderliggende waarde, zijn die 'out-of-the-money', zoals dat genoemd wordt. De strikeprijs is het niveau waarop u de optie kunt uitoefenen. In het geval van een putoptie betekent dit verkopen tegen die prijs.

Wanneer een putoptie 'out-of-the-money' is, is deze waarschijnlijk goedkoper omdat deze nog geen intrinsieke waarde heeft.

U kunt ook kiezen voor putopties met een datum ver in de toekomst, wat betekent dat u ze langer kunt houden.

Laten we eens bekijken hoe dat in zijn werk gaat.

Vraag

Stel dat de FTSE 100 verhandeld wordt voor 9.500. Om een putoptie out-the-money te krijgen, wilt u dat de strikeprijs lager is dan het huidige niveau van de index.

U gebruikt deze optie als een verzekeringsmethode voor het geval de markt in uw nadeel beweegt, dus u wilt de positie sluiten als deze 10-15% lager is dan het huidige niveau.

 • a 8.467
 • b 9.467
 • c 8.597
 • d 9.097

Juist

Onjuist

Tien procent van de huidige marktprijs van 9.500 is 950. Als u 950 aftrekt van de huidige marktprijs, is dat gelijk aan 8.550. Van de gegeven oplossingen is alleen A) 8.467 meer dan 10% lager dan het huidige marktniveau. Ter controle kunt u de volgende berekening gebruiken: 9.500 - 8.467 = 1.033. Als u daarna dat getal deelt door de huidige marktprijs en vermenigvuldigt met 100, zult u zien dat antwoord A 10,87% lager is.
Antwoord tonen

Opties gebruiken kan een ingewikkelde strategie zijn, maar ze zijn de moeite van het overwegen waard omdat ze u kunnen helpen een deel van het risico te beperken. Ze kunnen op de korte termijn bescherming bieden als u een afkeer heeft van risico en een verkoopgolf op de markt vreest.

In deze strategie kan de basis, bestaande uit passieve producten en de beheerde portfolio's, blijven bestaan uit meer dan 50%. U kunt 30-40% in aandelen steken (verdelen ten gunste van waardeaandelen), terwijl uw handelsactiviteit aan de top 15% of minder bedraagt.

Piramide 4: een strategie met alleen handelen

De markten betreden door alleen te traden kan een risicovolle optie zijn, omdat aan de basis van uw piramide de stabiliteit ontbreekt die langetermijnbeleggingen bieden. U kunt echter bij de opbouw van uw piramide uw totale risico beheren.

Schema van een piramide die een portefeuille weergeeft met alleen verschillen tradingproducten.

Uw basis zou kunnen bestaan uit beursgenoteerde derivaten die zorgen voor spreiding van uw portfolio, maar met een kleinere hefboom.

Opties met hun meer beperkte risico kunnen ook geschikt zijn als het onderste deel van de risicopiramide. Hoewel hierbij ook een hefboomwerking geldt, is deze vaak kleiner en het risico is beperkt tot uw aanvankelijke inleg. Let wel op: als u een putoptie verkoopt, is uw verlies in theorie onbeperkt.

Met een barrieroptie kunt u uw potentiële verlies nog verder beperken. U kunt het niveau bepalen waarop deze vervalt en zo het risico verminderen.

Bij deze strategie zou uw basis van beursgenoteerde derivaten met hefboom tussen 50% en 75% kunnen zijn. Bovenaan zou u 10% van uw geld kunnen besteden aan individuele waarden met een volledige hefboom. Het restant kan bestaan uit opties die uw risico beperken.

Piramide 5: Strategie voor optiehandel

Een andere manier om het handelsgedeelte van uw portfolio op te bouwen zijn barriers en vanilla opties.

Denk eraan dat callopties meer waard worden als de onderliggende waarde stijgt, terwijl putopties in waarde stijgen als de onderliggende waarde daalt.

Een mix van call- en putopties op verschillende waarden kan het totale risico in uw piramide verkleinen omdat u profiteert van stijgende én dalende markten.

Schema van een piramide met een portefeuille die bestaat uit opties en andere derivaten.

In dit geval hoopt u dat de winst uit het ene product het verlies uit het andere goedmaakt. Kiezen voor waarden die niet met elkaar samenhangen kan u helpen uw strategie te optimaliseren.

Als u opties gebruikt voor het handelsgedeelte van een brede piramideportfolio kunnen deze dienen als verzekering, zoals we eerder in deze les hebben uitgelegd.

Vraag

Stel, uw portfolio bestaat voor een groot deel uit olieaandelen. Door bijvoorbeeld putopties voor Brent Crude te kopen, kunt u uw risico in evenwicht brengen. Hoe wordt deze strategie genoemd?
 • a Diversificatie
 • b Hedgen
 • c Scalpen

Juist

Onjuist

De strategie hierboven wordt hedgen genoemd. Als de olieprijs zakt, geldt dat ook voor uw met olie gerelateerde aandelen, maar de putoptie zou in waarde stijgen. Scalpen houdt in dat u probeert winst te behalen uit kleine prijsverschillen in de markt. Diversificatie bestaat uit het toevoegen van verschillende andere aandelen en markten aan uw portefeuille.
Antwoord tonen

De methoden die wij in deze les uiteengezet hebben, zijn niet de enige mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken. Het algemene idee is dat u uw piramide opbouwt aan de hand van uw eigen behoeften en risicoprofiel.

U kunt zelf bepalen welke oplossingen met een laag, gemiddeld of hoog risico passen bij uw financiële doelen.

Samenvatting

 • Een multiproductstrategie kan op verschillende manieren worden toegepast om uw financiële doelen te bereiken
 • De producten die u besluit toe te voegen aan uw portfolio kunnen afhangen van uw risicoprofiel, tijdshorizonnen en persoonlijk inzicht in de werking ervan
 • U kunt ervoor te kiezen het te houden bij beleggen, traden of een combinatie daarvan
 • De opbouw van uw portfolio visualiseren kan u helpen een stabiele basis op te bouwen, zodat uw hele strategie minder gevoelig is voor grote verschuivingen in de markt
 • Opties of beursgenoteerde derivaten gebruiken betekent dat u andere delen van uw portfolio kunt hedgen en potentiële verliezen kunt verrekenen
Les voltooid