Direct naar de inhoud

Het juiste product kiezen

Les 2 van 7

Uw risicoprofiel bepalen

Uw risicoprofiel is een meting van hoeveel risico u kunt dragen en in hoeverre u bereid bent deze risico's te accepteren.

Het is een wijdverbreid misverstand dat een risicoprofiel uitsluitend wordt bepaald door de leeftijd. Bij sommige denkrichtingen wordt aangenomen dat hoe jonger u bent, hoe groter uw bereidheid is om risico's te nemen. Misschien omdat u meer tijd heeft om te herstellen van aanzienlijke financiële verliezen.

Anderen beweren dat hoe ouder u bent, hoe meer ervaring u heeft en dus meer vertrouwen als u risico neemt.

Hoewel leeftijd zeker een bepalende factor kan zijn, zijn er verschillende andere factoren die een rol spelen voor uw risicoprofiel. Bijvoorbeeld waarin u kiest uw kapitaal te beleggen en hoeveel u bereid bent daarvan op het spel te zetten.

Hoe u omgaat met geld dat bestemd is voor uw pensioen kan anders zijn dan geld dat u apart zet voor traden. In deze les kijken we naar drie risicoprofielen en waarom het belangrijk is dat u weet wat uw risicoprofiel is.

Het belang van risicoprofielen

Uw risicoprofiel kennen helpt u te bepalen hoe u op markten instapt, van de producten die u handelt tot de aandelen waarin u belegt en alles daartussenin.

Kijk naar uw financiële doel. Wilt u sparen voor een verbouwing van uw huis? Wilt u een beetje extra sparen voor een grote reis?

Laten we met dat in het achterhoofd eens kijken naar drie manieren waarop u geld kunt verdienen op de markt en welk risicoprofiel hier het beste bij past.

Rente

Rente wordt vaak geassocieerd met spaarrekeningen, maar kan ook worden verdiend met beleggingsmaatschappijen en obligaties. U kunt zelfs rente verdienen op contant geld dat nog niet is gereserveerd voor een belegging op sommige brokersrekeningen. U kunt contact opnemen met plaatselijke banken of online onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan.

Geld verdienen met rente wordt gezien als stabiel en voorspelbaarder, ongeacht of uw tarief vast staat of gekoppeld is aan inflatie. Het aantrekkelijke is dat u van tevoren weet welke rente u kunt verwachten op uw spaargeld of belegging en de kans dat u uw volledige kapitaal kwijtraakt is kleiner.

Rente verdienen op een belegging kent weinig risico's. Wanneer de inflatie echter hoger wordt dan uw rentetarief, neemt de koopkracht van uw belegging op den duur af.

Dividend is een deel van de winst van een bedrijf die wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Onder ideale omstandigheden kunt u beleggen in bedrijven die meer dividend uitkeren dan de jaarlijkse inflatie.

Dividend wordt echter uitgekeerd naar goeddunken van het bedrijf en is vaak gekoppeld aan de kwartaalcijfers van het bedrijf. Dit betekent dat het lager kan zijn of zelfs niet wordt uitgekeerd.

Dividend hangt ook samen met de koers van het bedrijfsaandeel. Dat komt doordat de aandelenkoers soms kan stijgen na een aankondiging van het bedrijf dat er bij verrassing dividend wordt uitgekeerd, omdat de vraag naar de aandelen dan toeneemt.

De koers kan echter ook dalen, omdat de vraag soms daalt na een uitbetaling. Dit betekent dat u aanvankelijke kapitaal in waarde kan dalen, zelfs als u dividend krijgt.

Uw opbrengst is in potentie hoger dan wanneer u rente krijgt, maar de belegging is risicovoller. Er is geen garantie dat een bedrijf waarin u belegt dividend uitkeert. Afhankelijk van de prestaties van het bedrijf kunt u ook kapitaalverlies lijden. Dit betekent dat beleggen voor dividendinkomsten beschouwd wordt als een middelmatig risico.

Wanneer u een waarde zoals een aandeel koopt, hoopt u dat u het later voor een hogere prijs kunt verkopen. Dit is beleggen voor de koersbeweging. Om daarvan te profiteren moet u de waarde zelf kopen of een hefboomproduct gebruiken om een positie te nemen op de onderliggende markt.

Wanneer u een waarde koopt die in waarde stijgt, maakt u winst. Er bestaan echter geen garantie dat de waarden die u kiest in waarde stijgen. Wanneer een waarde waarin u belegd heeft minder waard wordt, lijdt u verlies. Op de langere termijn kunt u dat verlies opvangen.

Als u een hefboompositie opent op de markt, kunt u verschillende financiële instrumenten zoals CFD's kopen of verkopen. Beleggen met als doel profiteren van koersbewegingen wordt beschouwd als een zeer risicovolle strategie.

Hefboomposities innemen op de markt gaat nog een stap verder en is een van de grootste risico's die u kunt nemen met uw geld. Wat u kiest, hangt waarschijnlijk nauw samen met hoeveel tijd u heeft en welk product u kiest.

Het is mogelijk een combinatie te gebruiken van rente, dividend en koersbeweging. Een beursgenoteerd fonds (ETF) met obligaties en contant geld als basis zou heel goed kunnen werken. U wilt misschien kiezen voor een ETF met enkele aandelen die u toegang geven tot dividend én koersbewegingen.

Als u een belegger bent die zich bij voorkeur richt op koersbeweging, kan uw tijdshorizon wel tientallen jaren bedragen. Hierbij kunt u beleggen in aandelen die op de lange duur winst opleveren. In de tussentijd kunt u ook dividend ontvangen.

Traders die geïnteresseerd zijn in koersbewegingen kunnen daartegen een beleggingshorizon hebben van slechts een paar seconden. Zoals u ziet, gaat risico niet altijd alleen over hoeveel tijd u heeft.

Wist u dat?

Lijkt de gedachte aan het verlies van zelfs maar een klein deel van uw belegging onverdraaglijk of pijnlijk? Dan heeft u misschien risicoaversie.

Dit betekent dat u zich niet zo prettig voelt bij hogere risico's, zelfs als dit grotere beloningen kan opleveren. Als dat zo is, doet u er misschien verstandiger aan te kiezen voor producten met meestal lagere risico's en zich te richten op het verdienen van rente.

U kunt een paar activiteiten met een gemiddeld risico proberen, zoals beleggen in aandelen en mogelijk profiteren van dividend en de verkoop van uw hele of gedeeltelijke aandelenbezit als het aandeel in koers stijgt. Het risico dat de aandelenkoers daalt of dat er geen dividend wordt uitgekeerd, bestaat echter nog steeds.

Als u risicoaversie heeft wilt u mogelijk hefboomproducten vermijden totdat u beter in staat bent om te gaan met de bijbehorende risico's.

Een risicoprofiel voor elke behoefte

Misschien heeft u al opgemerkt dat iedereen veel verschillende risicoprofielen tegelijk kan hebben, afhankelijk van hun doelen.

Een gepensioneerde kan wat geld hebben dat hij/zij de komende twintig jaar niet nodig heeft. Die persoon kan een kans wagen met een product met hoge risico's met een handelsstrategie met hefboom of een individuele aandelenportfolio, terwijl hij/zij tegelijkertijd een deel van het kapitaal op een spaarrekening met een hoge rente laat staan.

De combinatie van risicoprofielen wordt bepaald door wat uw verschillende beleggingen voor u moeten doen.

Huiswerk

Een manier om na te gaan of u het juiste risicoprofiel heeft, is een 'slaaptest'. Stel uzelf de volgende vragen:

 • Geeft de sluiting van uw handelsplatform aan het eind van de dag u een angstig gevoel of het idee dat u iets mist?
 • Voelt u zich bedreigd als de markt voor u de verkeerde kant opgaat?
 • Ligt u er wakker van als u posities laat openstaan tot de volgende dag?
 • Bent u weleens midden in de nacht opgestaan om een grafiek te controleren?

Als u een van deze vragen met 'ja' heeft beantwoord, wordt het misschien tijd om uw strategie te heroverwegen. Als u wakker ligt van uw beleggingen of trades heeft u misschien het verkeerde risicoprofiel. Vaak betekent dit dat u meer risico heeft genomen dan u zich kunt veroorloven.

U kunt uw risico verminderen door enkele trades met hefboom te sluiten en u te beperken tot producten met een lager risicoprofiel.

Profielen met een laag, gemiddeld en hoog risico

Uw individuele risicoprofiel is een belangrijke factor voor uw omgang met de markten. Het is ook uniek voor u. Daarom moet u bepalen welk profiel past bij uw omstandigheden.

Het is mogelijk dat op een bepaald moment meerdere profielen op u van toepassing zijn. Uw profielen kunnen bestaan uit een combinatie van profielen met een hoger en lager risico.

Over het algemeen zijn deze profielen te verdelen in drie hoofdcategorieën: laag risico, gemiddeld risico en hoog risico.

Laten we de verschillende profielen eens wat nader bekijken en hoe u bij elk van die profielen actief kunt zijn op de markt.

Laag risico

Een laag risicoprofiel bestaat over het algemeen uit spaarproducten en obligaties.

Wist u dat?

Wanneer een regering, bank of bedrijf geld wil binnenhalen, geven ze vaak obligaties uit. Dit is een type effect dat voor de uitgevende instantie een lening vormt en een belegging voor u, de koper.

De uitgevende instantie belooft u uw aanvankelijke investering volledig terug te betalen op de vervaldatum. Dit is de overeengekomen periode tot u wordt uitbetaald.

Over obligaties wordt gewoonlijk jaarlijks rente betaald in de vorm van een coupon. Dat is de term voor het type rente dat u verdient met een obligatie. Soms kunt u obligaties zelfs converteren in aandelen na de vervaldatum.

Door te beleggen in een obligatie leent u geld aan de uitgevende instelling. Feitelijk koopt u hun schuld. Wanneer u ervoor kiest dit onderdeel te maken van uw vermogensopbouwstrategie, moet u eraan denken dat obligaties niet altijd volledig worden uitbetaald.

De kans bestaat dat slechts een deel van een aanvankelijke belegging wordt terugbetaald. Vaak krijgt u echter een hoger rentetarief dan wanneer u het geld gewoon op een spaarrekening zet.

Spaarproducten leveren voorspelbare en regelmatig rente op die opnieuw kan worden geïnvesteerd of uitgegeven, afhankelijk van de behoefte. Hoewel dit weinig risico oplevert, kan uw geld in waarde dalen.

Stel bijvoorbeeld dat u een spaarrekening heeft met een vaste rente van 3% per jaar en de inflatie in een bepaald jaar is 5%. Met het contante geld op die rekening kunt u aan het eind van het jaar 2% minder kopen, zelfs met de verdiende rente.

Toepassing van lage-risicostrategieën zoals deze leveren ook minder snel winst op dan wanneer u individuele aandelen koopt of hefboomproducten handelt.

Laten we eens kijken of u het goed begrijpt.

Vraag

Stel, u spaart voor de aanbetaling voor een nieuwe auto. Uw oude auto heeft u verkocht en u heeft volgend jaar een nieuwe nodig om naar het werk te reizen zonder gebruikmaking van het openbaar vervoer.

U kiest ervoor uw geld op een spaarrekening te zetten bij uw plaatselijke bank. Deze biedt 2% rente per jaar en u besluit € 15.000 op uw rekening te zetten.

De nieuwe auto die u wilt kopen kost € 15.800.

Als u na een jaar uw geld opneemt, kunt u dan de auto van uw keuze betalen?

 • a Nee
 • b Ja

Juist

Onjuist

Eerst moet u de rente berekenen. Dus: 2% van € 15.000, dat is € 300. Tel daarna de rente op bij uw oorspronkelijke investering. Als u € 300 optelt bij € 15.000, heeft u in totaal € 15.300 tot uw beschikking. Dat is € 500 minder dan wat uw droomauto kost, dus u moet de aankoop uitstellen.
Antwoord tonen

Gemiddeld risico

In dit geval gaan we een stapje omhoog in de risicocurve. Een portfolio voor een gemiddeld risicoprofiel kan bestaan uit individuele aandelen of zelfs collectieve beleggingen zoals ETF's, beleggingsportfolio's en rentedragende producten.

Sommige mensen gebruiken een mix van producten met een laag risico en aandelen met een hoger risico, waardoor eigenlijk een gemiddeld risicoprofiel ontstaat.

Misschien wilt u beginnen met 80% op een spaarrekening en slechts 20% in aandelen, waarna u die verhouding wijzigt als u zich goed voelt als u meer risico neemt.

Vraag

U heeft net een bedrag gekregen uit een erfenis en bent op zoek naar manieren om dit bedrag op de markten te laten groeien.

U besluit het opzij te zetten voor een speciale reis die u in de komende twee jaar wilt maken. U bent bereid de reis uit te stellen als dat nodig is om te profiteren van hogere opbrengsten.

Door uw langere en flexibelere tijdlijn kunt u wat risico nemen. Welke van de volgende financiële producten zou bij uw profiel passen?

 • a Hefboomproducten
 • b Een beleggingsportefeuille met obligaties en aandelen
 • c Beide

Juist

Onjuist

Dit profiel valt gewoonlijk in de categorie gemiddeld risico. In dit geval zou u waarschijnlijk een beleggingsportfolio kiezen met een mix van obligaties en aandelen met een laag, gemiddeld en hoog risico. Hoewel de tijd in uw voordeel is, kunnen uw beleggingen volatiel zijn en in plaats daarvan minder waard worden. De obligaties in uw portfolio kunnen die volatiliteit enigszins verminderen. Nogmaals, deze producten garanderen geen winst en de kans bestaat dat de uitgevende instantie niet in staat is uw investering volledig terug te betalen.
Antwoord tonen

Hoog risico

Bij een profiel met een hoog risico wilt u producten traden met een grotere volatiliteit en tegelijkertijd een beleggingsportfolio opbouwen. U kunt derivaatproducten toevoegen zoals CFD's en andere hefboomproducten.

Het geld dat u opzij zet voor een portfolio met een hoog risico moet altijd geld zijn dat u kunt missen. Dat is omdat de markten volatiel kunnen zijn en omdat het risico altijd bestaat dat u uw geld gedeeltelijk of helemaal kwijtraakt.

Voor deze hefboomproducten worden ook verschillende kosten in rekening gebracht die uw eventuele winsten verminderen.

Dit is een handige manier om te bepalen hoeveel geld u nodig heeft om verschillende financiële instrumenten met een hoog risico te gebruiken:

Huiswerk

Gebruik de tabel hieronder om verschillende hefboomproducten te onderzoeken, hoe ze werken en wat ze kosten. Vul voor elk instrument de gegevens in. Het eerste is al voor u ingevuld.

Product Hoe werkt het? Welke kosten kunnen van toepassing zijn?
CFD's

Een hefboomproduct dat wordt gebruikt om een positie in te nemen op de koersbewegingen van de onderliggende markt.

U neemt een positie op basis van uw verwachting dat de koers gaat stijgen of dalen.

Bij sommige CFD's wordt een spread toegepast op de koop- en verkoopprijzen, terwijl voor andere commissie verschuldigd is.
 • Commissie
 • Toeslag voor inactiviteit
 • Live koersinformatie voor bepaalde aandelen
 • Kosten valutaconversie
 • Overnightkosten

Vergeet niet dat u bij sommige hefboomproducten zoals CFD's meer kunt verliezen dan uw aanvankelijke inleg, dus u moet ook rekening houden met een dergelijke financiële drawdown.

Als u ervoor zorgt dat u goed begrijpt onder welk(e) risicoprofiel(en) uw vermogensopbouwactiviteiten vallen, bent u beter in staat uw risicobereidheid te begrijpen en dus welke producten voor u geschikt zijn.

Samenvatting

 • Uw risicoprofiel wordt bepaald door uw financiële doelen en risicobereidheid, niet alleen door uw leeftijd.
 • Er zijn drie risicoprofielen: laag, gemiddeld en hoog.
 • Afhankelijk van het risicoprofiel waartoe u behoort, kunt u zich richten op het verdienen van rente en dividend of proberen winst te behalen uit koersbewegingen in de markt.
 • Als u zich niet prettig voelt bij de gedachte aan het verliezen van een geldbedrag op de markten, zelfs als dit klein is, kan het zijn dat u risicoaversie heeft.
Les voltooid