Turbohandel

Kurs 4 av 6

Varför handlar man turbowarranter?

Vi har redan nämnt några av fördelarna med turbowarranter i de tidigare lektionerna. Till exempel kan du ta positioner på både stigande och fallande marknader, begränsa din risk och handla med den hävstång som passar just dig.


Här är några fler anledningar till att traders väljer turbowarranter.

Anledningar att handla turbowarranter

Transparens och synlig orderbok

De handelsplatser där man kan handla turbos måste ha transparenta orderböcker, så att du när som helst kan se alla aktuella ordervolymer som finns tillgängliga på varje prisnivå. Det gör att du kan mäta marknadssentiment och planera din strategi innan du handlar.

Du kan också handla direkt från orderboken och potentiellt välja att handla med andra marknadsaktörer eller lägga ordrar inom spreaden. Senare i kursen kommer vi att visa dig exakt hur det här går till i vår plattform.

Full transparens efter handeln är ett annat krav som ställs på turbohandelsplatser. Det innebär att du kan se transaktionshistoriken för varje turbowarrant och få en djupare förståelse för hur köp- och säljtrycket har förändrats över tid, vilket kan hjälpa dig i ditt beslutsfattande.

Icke-diskretionär prissättning

En handelsplats för turbowarranter måste matcha och exekvera ordrar på ett strikt icke-diskretionärt sätt så att du alltid får fullständig pristransparens.

Reglering

Turbowarranter är reglerade produkter, vilket innebär att du kan handla tryggt och säkert. Alla enheter som är involverade i turbowarrantens livscykel (vi går närmare in på detta senare i kursen) måste vara auktoriserade av ett relevant tillsynsorgan och följa ett omfattande regelverk.

Till exempel har den tyska finansmyndigheten BaFin godkänt basprospektet som IGs Turbo24 utfärdas med och auktoriserat Spectrum, MTF:en där de handlas.

Pris inklusive allt

En stor fördel med turbos är att de är så smidig att handla. Du väljer i grunden en färdig strategi, eftersom hävstång, knock-out-nivå och kostnader är inbakade i varje trade.

Med vissa tradingprodukter kan du då och då behöva göra insättningar på ditt konto för att hålla en position öppen, men det behöver du inte med turbowarranter. Alla potentiella avgifter ingår i priset för turbowarranten, så den ursprungliga kostnaden är allt du betalar.1 Det finns inget säkerhetskrav och den dagliga finansieringskostnaden tas ut genom en daglig justering av knock-out-nivån.

Så väljer du rätt turboleverantör

Fördelarna som vi har beskrivit ovan gäller för alla turbowarranter, men genom att noga överväga vilken turboleverantör du ska välja kan du få ännu fler fördelar.

Här är några frågor att fundera över innan du öppnar ett turbokonto.

Vilka är handelstiderna?

 • Kan du utnyttja möjligheter dygnet runt, eller stänger leverantören handeln under natten?
 • Kan du handla när den underliggande marknaden är stängd? Om ja, vad händer om din position når knock-out-nivån under den tiden? Kommer din turbowarrant att stängas? Eller förblir den aktiv och kan potentiellt ge vinst om marknaden rör sig till din fördel?

Vilken teknik kan jag använda?

 • Erbjuder leverantören en snabb och intuitiv plattform så att du kan reagera snabbt?
 • Kommer du ha åtkomst till alla nödvändiga diagramverktyg samt marknadsnyheter och annan information för att kunna göra effektiva analyser?
 • Kan du handla mobilt via appar?

Kommer jag att exponeras mot valutarisk?

 • Handlas marknaderna i svenska kronor, så att du slipper omvandla vinster till din basvaluta eller oroa dig för fluktuerande valutakurser?

Vad kostar det?

 • Får du betala courtage på dina positioner?

Kan jag räkna med god likviditet?

 • Hög marknadslikviditet – hur enkelt en tillgång kan köpas eller säljas – ökar sannolikheten för att din order fylls på önskad prisnivå. Får du det med den här leverantören?

Summering av lektion

 • Handla på stigande och fallande marknader med turbowarranter
 • Begränsa din risk och kontrollera din hävstång
 • Granska orderboken, handla med andra marknadsaktörer eller inom spreaden
 • Handla en strängt reglerad produkt
 • Välj en färdig strategi där hävstång, knock-out-nivå och avgifter ingår
 • Handla utan avbrott med Turbo24
 • Dra nytta av IGs överlägsna teknologi
 • Handla courtagefritt2
 • Få hög likviditet

1För turbowarranter på indexet Italien40 tillkommer italiensk transaktionsskatt (IFTT).
2All handel med ett nominellt värde på över 300 EUR är courtagefritt

Lektion avklarad