Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Turbos är derivatprodukter som handlas OTC och med hävstång.

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

Turbowarranter är derivatprodukter som handlas med hävstång, men de handlas inte OTC utan på en MTF eller annan exekveringsplats.

Nästa
Fråga 2 av 10

Vilka av följande är INTE exempel på fördelar med turbowarranter?

Välj alla svar som är rätt:
 • Kontrollera din hävstång
 • Begränsa din risk
 • Handla med säkerhetskrav
 • Betala hela kostnaden direkt
 • Använd garanterade stopp

Förklaring

Med turbowarranter kan du kontrollera din hävstång och begränsa din risk. Istället för att handla med ett rörligt säkerhetskrav betalar du en enda kostnad direkt (förutom eventuellt courtage – men för IGs turbo24 betalar du inget courtage). Garanterade stopp används inte, utan istället väljer du en knock-out-nivå som motsvarar den absoluta gränsen för din risk.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Du tror att värdet på guld kommer att sjunka och bestämmer dig för att handla på det med en turbowarrant. Vad gör du?

 • A Köper en turbowarrant i lång riktning
 • B Säljer en turbowarrant i lång riktning
 • C Köper en turbowarrant i kort riktning
 • D Säljer en turbowarrant i kort riktning

Förklaring

För att handla en marknad som du tror kommer att sjunka behöver du köpa en turbowarrant i kort riktning. Du kan endast ta en ny position genom att köpa en turbowarrant, inte genom att sälja. Du säljer när du vill stänga en öppen position.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vad händer om den underliggande marknaden går förbi knock-out-nivån för din turbowarrant? (Välj alla alternativ som stämmer)

Välj alla svar som är rätt:
 • Din turbowarrant stängs
 • Du förlorar köpesumman
 • Dina förluster fortsätter att stiga
 • Du blir tvungen att göra en insättning på ditt konto

Förklaring

Om marknaden når din knock-out-nivå stängs din turbowarrant och du förlorar köpesumman, men inte mer än så. Du behöver aldrig sätta in mer pengar på ditt konto för att hålla en position öppen.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Tyskland30 står i 12 000 och du tror att kursen kommer att stiga. Du köper 50 kontrakt i lång riktning med en knock-out-nivå vid 11 800. Om vi bortser från avgifter och andra justeringar och antar att multiplikatorn är 0,01, hur stort är då värdet av din position?

 • A 50 €
 • B 100 €
 • C 200 €
 • D 1 000 €

Förklaring

Din knock-out-nivå är 200 punkter bort från den underliggande marknaden, så värdet på din turbowarrant är 50 x (200 x 0,01) = 100 €.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Du köper fem långa turbokontrakt på US Crude när den underliggande marknaden står i 5 400, med knock-out-nivån på 5 300. Multiplikatorn för marknaden är 1. Kort därefter rör sig den underliggande marknaden till 5 250. Om vi bortser från avgifter och andra justeringar, vad blir avkastningen på din position?

 • A 500 € I vinst
 • B 750 € i vinst
 • C 500 € i förlust
 • D 750 € i förlust

Förklaring

Din turbowarrant knockades ut när marknaden gick förbi din knock-out-nivå på 5 300 för att skydda dig mot ytterligare oönskade rörelser. Du förlorade köpesumman, som motsvarar 5 x (5 400 – 4 300 x 1) = 500 €.

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vilka av följande saker måste alla turbohandelsplatser erbjuda? (Välj alla alternativ som stämmer)

Välj alla svar som är rätt:
 • Insyn i orderboken
 • Avbrottsfri handel dygnet runt
 • Icke-diskretionära priser
 • Transparens efter handeln

Förklaring

Regelverk kräver att alla turbohandelsplatser erbjuder insyn i orderboken, icke-diskretionära priser samt transparens efter handeln. Dygnet runt-handel är inte obligatoriskt. Det erbjuds bara för turbo24 hos IG.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Om du köper en turbowarrant och senare vill ändra din riskexponering kan du ändra knock-out-nivån.

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

Knock-out-nivån för en turbowarrant är fast och kan inte ändras. För att ändra din exponering måste du sälja turbowarranten och köpa en annan turbowarrant med en annan knock-out-nivå.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Matcha följande enheter med rätt roll i turbowarrantens livscykel

Ta bort

Förklaring

En turbowarrant skapas och finansieras delvis av utfärdaren. Den handlas sedan på handelsplatsen, som matchar priserna som kvoteras av market makern med ordrar från mäklarnas plattformar.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Vilka av följande saker kan du göra när du handlar turbo24 på IGs plattform? (Välj alla alternativ som stämmer)

Välj alla svar som är rätt:
 • Mäta marknadssentiment genom att granska orderboken
 • Välja valfritt pris som visas i orderboken
 • Kontakta en annan marknadsaktör för att förhandla om ett pris
 • Lägga en order inom spreaden

Förklaring

Du kan handla med andra marknadsaktörer genom att välja ett pris från orderboken. Alternativt kan du lägga en order inom spreaden. Om någon annan vill handla på den nivån kommer din order att fyllas. Däremot kan du inte kontakta andra aktörer direkt.

Föregående
Se svar