Turbohandel

Kurs 6 av 6

Marknaden för turbowarranter

Till skillnad från produkter som CFDs eller barriers, som ofta helt och hållet sköts av en specifik leverantör, tillhandahålls en turbowarranter oftast av en rad sammanlänkade enheter. För att ta del av viss produktinformation eller villkoren för dina turbokontrakt, kan du därför behöva leta på olika ställen.

I den här lektionen ska vi titta på de olika parterna som är involverade i livscykeln för en turbowarrant, se hur de formar produkten som du handlar samt förklara vad du hittar information om specifika turbowarranter.

Vilka deltar i turbohandeln?

Turboutfärdare

Turboutfärdaren skapar turbowarranten. Den är ett överförbart värdepapper, dvs. en samling rättigheter som kan handlas på marknaderna. Utfärdaren finansierar en del av värdepapprets kostnad och är juridiskt skyldig att betala värdet som det genererat köparen (dig, tradern).

Varje turbowarrant utfärdas med ett dokument som kallas basprospekt. Det godkänns av tillämpligt tillsynsorgan i det geografiska området där utfärdaren är verksam. Turbo24 godkänns av den tyska finansmyndigheten Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

I basprospektet anges turbowarrantens främsta egenskaper och de rättigheter och risker som gäller för de traders som köper den. Du kan få tillgång till basprospektet samt övrig produktinformation och villkoren för varje turbowarrant på utfärdarens webbplats. Turbo24 utfärdas av Raydius.

Varje turbo har ett unikt ISIN-nummer (International Securities Identification Number). Om du söker på det här numret på webbplatsen kan du se alla dokument som relaterar till turbowarranten.

Market maker

Market makern har till uppgift att tillhandahålla marknadslikviditet genom att kvotera köp- och säljpriser för turbowarranten på handelsplatsen. Dock kan även enskilda marknadsaktörer lägga ordrar på handelsplatsen och handla med varandra till andra priser än de som erbjuds av market makern.

Ibland är market makern och utfärdaren en och samma enhet.

Handelsplats

Det är här som turbon noteras och handlas. Se det på samma sätt som när aktier noteras och handlas på en aktiebörs. Turbo24 noteras på MTF:en Spectrum, som är den enda handelsplatsen som erbjuder turbohandel dygnet runt. Längre ned går vi närmare in på vad en MTF är.

Mäklare

Som icke-professionell trader har du inte direkttillgång till turbohandelsplatser. Du behöver ett konto hos en mäklare, till exempel IG. Genom att gå med i MTF:er kan mäklare erbjuda instrument såsom turbowarranter till kunder via sina egna handelsplattformar.

Vad är en multilateral handelsplattform (MTF)?

En multilateral handelsplattform är en typ av handelsplats där finansiella instrument handlas. MTF:er liknar traditionella börser, men kan erbjuda ett större utbud av värdepapper, som turbowarranter och många andra finansiella instrument.

Mäklare, market makers, banker, hedgefonder och kapitalförvaltare kan ansluta direkt till MTF:er genom att bli medlemmar, medan icke-professionella traders endast kan få åtkomst till marknaderna via en leverantör som de själva väljer. MTF:er sägs vara ”multilaterala” eftersom de har flera medlemmar som kan interagera med varandra för att sätta priser.

MTF:er jämfört med börser

Att handla via en MTF är inte helt och hållet samma sak som att handla på en börs, men det finns vissa likheter. Exempelvis övervakas och regleras MTF:er fortfarande på samma sätt som traditionella börser.

På en MTF matchas ordrar och kvoteringar enbart baserat på tid och prisprioritet – ungefär på samma sätt som på en vanlig börs. Det innebär att prissättningen inte kan vara diskretionär.

En annan likhet med att handla på börsen är att icke-professionella traders bara kan få åtkomst till en MTF via en mäklare. Mäklaren hanterar ordrar från icke-professionella kunder, medan MTF:en matchar ordrarna med andra ordrar från icke-professionella traders baserat på market makerns priser.

Fördelar med att handla på en MTF

  • MTF:er måste erbjuda transparens före handeln, vilket innebär att priser på befintliga ordrar måste offentliggöras. På samma sätt krävs även transparens och offentliggörande efter handeln, så att traders kan fatta mer välinformerade beslut
  • Priserna måste vara desamma för alla MTF:ens medlemmar så att deltagarna får rättvisa priser
  • Det finns ett tydligt och reglerat system för att fastställa hur parter kan ansöka om medlemskap i en MTF
  • Traders väljer ofta MTF:er på grund av den relativt snabba exekveringstiden, de låga kostnaderna och den höga marknadslikviditeten

Summering av lektion

  • Turbowarranter utfärdas (market makern tillhandahåller likviditet) och noteras sedan på en handelsplats eller börs
  • MTF:er ger tredje part möjlighet att köpa och sälja finansiella instrument
  • MTF:er liknar på vissa sätt börser – de omfattas av liknande regleringar och övervakning
  • Icke-professionella traders kan endast få åtkomst till en MTF via en mäklare Mäklaren hanterar ordrar, medan MTF:en matchar ordrar utifrån tid och prisprioritet
  • MTF:er karaktäriseras av transparens i orderboken, konsekventa priser, reglerade system, snabb exekvering och hög marknadslikviditet

Lektion avklarad