Förstå förhållandet mellan risk och avkastning

Kurs 1 av 4

Planera din exitstrategi

Regel 1: Ha alltid en strategi för att stänga positionen

För att hantera risken i positionen behöver du en plan för när du ska stänga den. På så sätt kan du förhindra att en dålig affär leder till att du förlorar en betydande del av ditt handelskapital. Men att enbart för dig själv tänka när du kommer att vilja stänga positionen kanske inte räcker.

Tänk dig följande situation: Du går och lägger dig på kvällen med en bra position, men när du vaknar på morgonen har marknaden rört sig emot dig.

Eller säg att du övervakar en position när du sitter på tåget. Du kommer till ett område utan mobil- eller wifi-täckning och när du senare får tillbaka signalen har marknaden ändrats förbi din planerade stängningsnivå.

När du har bestämt vid vilka villkor du vill stänga positionen måste du ställa in en automatiserad mekanism som skyddar dig när du inte har aktiv kontroll. Detta leder oss till regel nummer två.

Regel 2: Ställ in en stopporder

En stopporder förstärker din strategi för ”exit”. Den stänger din position om marknaden når den kurs du angivit, även om du inte är inloggad på plattformen när detta sker.

Med en stopporder behöver inte du ta ett svårt beslut under press.

Det är lätt att glömma bort de känslomässiga aspekterna inom trading. Speciellt när du är ny inom ämnet och fortfarande är i inlärningsfasen kan förlusten av en trade innebära en emotionell bergochdalbana som har en betydande inverkan.

Exempel

Låt oss säga att du tar en lång position och marknaden omedelbart stiger, vilket betyder att du nu har en position .med förtjänst Men plötsligt sker en skarp vändning och till din förskräckelse blir din vinnande position snabbt en förlorare. Medan positionen sjunker längre ner under din inträdeskurs fortsätter du att hoppas på en återhämtning. Men hoppet går över till önsketänkande eftersom kursen fortsätter att falla. Det slutar med desperation, det är nu tydligt att kursen inte kommer vända tillbaka under den närmsta tiden och du har inget annat val än att acceptera en förlust.

Den här finansiella smällen svider definitivt. Det är nederlag likt detta som kan påverka dina känslor och som kan göra att din nästa handel blir mer komplicerad, medan du försöker återhämta dig. Det räcker med att en enskild idé inte fungerade för att bestämma ditt framtida beteende på en marknad. Till exempel kan du känna dig frestad att snabbt ta en ny position utan att ordentligt överväga beslutet, bara för att försöka återvinna förlusten så snabbt som möjligt.

Ett enkelt sätt att undvika problemet är att bestämma på vilken nivå en stopporder ska ligga innan du öppnar en position, så att positionen aldrig lämnas oskyddad.

Om du lägger en stopporder på förhand så slipper du fatta beslut om vad du ska göra om prisnivå nås. Du har planerat i förväg och din position stängs då automatiskt.

Summering av lektion

  • Varje trader måste vara beredd att drabbas av förluster
  • Planera alltid i vilka scenarion du ska lämna positionen om den inte går som planerat
  • Ställ in en stopp-loss för att stänga din position automatiskt
Lektion avklarad