Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Vilket är det bästa sättet att säkerställa att en position kommer att stängas på exakt den nivå du vill, vid en förlust?

 • A Ställ in en limitorder
 • B Ställ in en stopporder
 • C Ställ in en garanterad stopp
 • D Bevaka marknaden dygnet runt

Förklaring

En stopporder är en passiv order som triggas när marknaden når den nivå som du angivit, varpå din position stängs. Garanterade stopp innebär att det inte sker slippage till en lägre kurs än den du angivit.

Nästa
Fråga 2 av 10

Vilka är fördelarna med att ställa in en stopporder? (Välj alla alternativ som stämmer)

Välj alla svar som är rätt:
 • Din position kommer att stängas när du når ditt mål
 • Du behöver inte vara inloggad på plattformen för att stänga en position
 • Du behöver inte ta svåra beslut under press
 • Det är mer sannolikt att du gör en vinstaffär
 • Din position stängs när förlusterna når en förutbestämd nivå

Förklaring

En stopporder automatiserar stängningsprocessen av en position om marknaden rör sig emot dig. Du kan välja en triggande kurs för stängning och sedan lämna det helt till plattformen att automatiskt fullfölja valet du gjort.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

När är den bästa tidpunkten att sätta en stopporder?

 • A När du öppnar en position
 • B Så snart positionen går med vinst
 • C Så snart positionen går med förlust
 • D När din förlust når en oacceptabel förlustnivå

Förklaring

Den bästa lösningen är att sätta en stopporder när du öppnar en position, för att inte lämna din position utan skydd för extrem förlust. Du kan flytta din stopporder vid senare tillfälle.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vad är en riskkvot?

 • A Antal förlust affärer delat med antalet vinst affärer
 • B A Ett mått på din attityd när det gäller risk
 • C En jämförelse mellan potentiell förlust och vinst gällande en affär
 • D Den matematiska sannolikheten för vinst gällande en position

Förklaring

Förhållandet mellan risk och potentiell vinst (riskkvot) jämför det belopp du riskerar att förlora på en position med potentiell vinst.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Vilken av dessa tekniker skulle du förvänta dig att en professionell trader använder sig av för att maximera lönsamhet? (Välj alla alternativ som stämmer)

Välj alla svar som är rätt:
 • Försöka förutspå andra handlares beteende och att slå marknaden
 • Fokusera mer på risknivåer än potentiell avkastning
 • Försöka hitta positioner där potentiell vinst överstiger eventuell förlust
 • Använda sig av en negativ riskkvot

Förklaring

Det är omöjligt för människor att förutsäga framtiden, så istället för att fokusera på att vinna fler affärer tenderar professionella traders att koncentrera sig på att minska effekten av förluster. Att använda sig av positiva förhållanden mellan risk och potentiell vinst innebär att de affärer som en trader ingår är värda risken som en trader tar med sitt kapital i relation till den potentiella vinsten.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Om du handlar till en ratio av 1:2 risk mot avkastning, vilket av följande skulle leda till vinst? (Välj alla alternativ som stämmer)

Välj alla svar som är rätt:
 • 20 % av dina affärer är vinnare
 • 40 % av dina affärer är vinnare
 • 50 % av dina affärer är förlorare
 • 60 % av dina affärer är förlorare
 • 70 % av dina affärer är förlorare

Förklaring

Det är möjligt att vara lönsam även om du har fel i 60 % av fallen när du använder ett 1:2 förhållande mellan risk och potentiell vinst. Kom ihåg vårt exempel med att singla slant, om du singlar slant 10 gånger, skulle du förlora 6 £ på dina sex förluster, men vinna 8 £ på dina fyra vinster.

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Du sätter en stopporder på 100 pips avstånd från din initiala position samt en limitorder på 400 pips avstånd. Vilken riskkvot använder du dig av?

 • A 1:1
 • B 1:2
 • C 1:4
 • D 4:1

Förklaring

Din risk är 100 pips och din potentiella vinst är 400 pips, vilket ger dig ett 1:4 förhållande mellan risk och potentiell vinst.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Om du använder dig av en riskkvot på 1:2, risk mot avkastning, betyder detta att du aldrig kan förlora hela ditt tradingkapital:

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

Du måste alltid överväga hur mycket handelskapital du kan förlora på varje position, även om du använder det rekommenderade 1:2 förhållandet mellan risk och potentiell vinst. En enda dålig affär kan räcka för att förlora ditt kapital om du tar för stor risk.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Hur stor andel av ditt handelskapital är rimligt att riskera vid varje enskild position?

 • A 1-5 %
 • B 10 %
 • C 50 %
 • D 100 %

Förklaring

För nya traders är en bra regel att riskera högst 1 % av ditt handelskapital per position. Det lämnar dig med 99 % av ditt kapital intakt om handeln inte går som du tänkt. Mer erfarna traders kan överväga att riskera upp till 5 %, men kom ihåg att marknaderna är oförutsägbara och vilken position som helst kan gå fel.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Vilken av våra fem regler är viktigast att följa vid varje trade?

 • A Planera din stängning innan du öppnar en position
 • B Sätt en stopporder när du öppnar positionen
 • C Använd en positiv risk/avkastnings-kvot
 • D Riskera inte mer än 5 % av ditt kapital per affär
 • E Följ alla regler – alltid

Förklaring

Om du alltid följer alla dessa regler kommer du att kunna fokusera på den viktiga delen inom trading - att följa marknaderna och hitta rätt möjligheter till givande och hållbar vinst.

Föregående
Se svar