Ordrar, exekvering och hävstång

Kurs 2 av 6

Använda stoppordrar

I motsats till en limitorder är en stopporder en anvisning om att handla när marknaden når en mindre fördelaktig nivå än det aktuella priset.

Men varför skulle du vilja handla på en sämre nivå? En av de viktigaste anledningarna är att du kan vilja stänga en position som rör sig till din nackdel. Då kan du lägga till en stopporder till en position. Om din position når en nivå där förlusten skulle bli för stor för dig kommer stoppordern att sätta stopp och stänga positionen.

I nästa lektion kommer vi att förklara hur snabba förändringar i marknaden kan leda till att din position kanske inte kan stängas förrän priset har passerat nivån som du angett. En stopp skyddar dig dock ändå mot att förlusterna skenar iväg.

Eftersom den här typen av stopporder begränsar dina förluster kallas den för en ”stopp-loss”. Så här fungerar det:

Exempel

Vi tänker oss att du har 100 aktier i ABC AB som du köpte för 37 $ och att priset nu har fallit till 35 $.
Du hoppas att det är en tillfällig förändring men bestämmer dig ändå för att det kan vara läge att stänga om priset faller till 32 $. Du lägger till en stopp-loss på 32 $.
Tyvärr fortsätter priset att glida nedåt till 27 $. Men din stopp-loss aktiveras på 32 $ och din position stängs.
Du förlorade 500 $ (100 x 5 $) men utan din stopp-loss hade du kunnat förlora över 1 000 $.

Du kan också använda en stopporder för att öppna en ny position. Denna typ kallas för en stopporder att öppna.

Det kan verka underligt att du vill öppna en position på ett sämre pris än det aktuella, men ibland kan det faktiskt vara en bra idé.

Till exempel kan din analys tyda på att om en marknad når en viss nivå kommer den troligen att fortsätta i samma riktning. Lägger du en stopporder för att öppna på en sådan nivå är du beredd att öppna en position och tjäna på marknadsrörelserna.

Fråga

Vi tänker oss att silver står i 19,00 $ och har legat runt den här nivån ett tag. Dina analyser pekar på att 19,50 $ är en viktig nivå för metallen och att om priset stiger över den här nivån så brukar det fortsätta att stiga.

Du bestämmer dig för att köpa silver om det når 19,80 $ eftersom silverpriset då tydligt överstigit nivån på 19,50 $. Vilken typ av order använder du?
  • a Marknadsorder
  • b Limitorder att öppna på 19,80 $
  • c Stopporder att öppna på 19,50 $
  • d Stopporder att öppna på 19,80 $

Rätt

Fel

Eftersom du vill köpa på ett sämre pris än det aktuella priset måste du lägga en stopporder. Din order exekveras när priset når 19,80 $. Om du har analyserat rätt kommer marknaden fortsätta att stiga vid den här punkten och din position kommer att gå med vinst.

Om det blir så kanske du undrar om det inte hade varit bättre att köpa direkt med en marknadsorder på 19 $ och därmed få en större vinst. Men eftersom du använt en stopporder för att vänta tills marknaden klart och tydligt signalerat uppgången kan du vara säkrare på marknadens kommande förändringar.
Svar

Dynamiska stopp

En dynamisk stopp är en speciell typ av stopp-loss som inte bara förhindrar ytterligare förluster utan också skyddar dina vinster.

Dynamiska stopp läggs till positioner, precis som vanliga stopp. Om marknaden rör sig till din fördel en viss bestämd summa (som kallas ”steg”) kommer din dynamiska stopp att följa efter. Din stopp hålls på ett visst avstånd från det aktuella priset, men kommer bit för bit att hamna närmare priset du öppnade positionen på. Stoppen kan till och med passera öppningspriset om marknaden fortsätter i samma riktning.

Om marknaden däremot vänder kommer din dynamiska stopp att ligga kvar. Det innebär att positionen kan stängas på en bättre nivå än om du hade använt en vanlig stopp-loss – och att positionen eventuellt kan stängas medan du fortfarande går med vinst.

Exempel

Vi tänker oss att du öppnar en kort position på USD/JPY på 117,60. Du sätter en dynamisk stopp på 30 pips avstånd, på 117,90. Du väljer ett steg på tio pips.

Till en början faller kursen fem pips. Det här är mindre än stegstorleken, så din stopp ligger kvar på 117,90. Därefter faller priset ytterligare fem pips till 117,50 och detta aktiverar steget så att din stopp flyttas till 117,80.

Lite senare har USD/JPY fallit till 117,10. Din stopp har följt marknaden och ligger på 117,40. Men marknadstrenden vänder och kursen stiger till 117,50. Stoppen ligger kvar på 117,40, så din position stängs när kursen passerar den här nivån.

Din stopp skyddade därmed en vinst på 20 pips. Men det är värt att komma ihåg att om marknadens uppåtrörelser visar sig vara tillfälliga så har du missat en möjlighet till en ännu större vinst genom att stänga tidigt.

Det finns ingen garanti för att en dynamisk stopp eller annan stopp-loss stänger din position vid exakt den nivå som du angett. Senare i kursen förklarar vi hur du kan skydda dig själv mot ytterligare förluster med hjälp av garanterade stopp.

Summering av lektion

  • En stopporder är en anvisning om att handla om marknadskursen når en viss nivå som är mindre fördelaktig än det aktuella priset.
  • Du kan lägga till en stopp-loss till en befintlig position för att begränsa dina förluster om marknaden rör sig till din nackdel.
  • Du kan använda en stopporder att öppna för att öppna en ny position om marknadskursen når en viss prisnivå som signalerar en viss handelsmöjlighet.
  • En dynamisk stopp är en speciell typ av stopp-loss som följer fördelaktiga förändringar i marknadskursen och som på så sätt kan skydda dina vinster.
Lektion avklarad