Hoppa över till innehåll

Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Vad är den rätta termen för en order som har exekverats?

 • A En ”fylld” order
 • B En ”utjämnad” order
 • C En ”spräckt” order
 • D En ”struken” order

Förklaring

: En order som har exekverats kallas en ”fylld order”.

Nästa
Fråga 2 av 10

Du köper aktier i ABC AB som står i 50 SEK. Prognosen är att priset kommer att stiga, men du förväntar dig att det kommer att falla kort därpå. Du lägger en limitorder för att stänga positionen om priset når 50,25 SEK. Priset för ABC AB stiger till 50,50 SEK innan det störtar till 40 SEK. Vad händer med din position?

 • A Limitordern aktiveras och positionen stängs på 50,50 SEK
 • B Limitordern aktiveras och positionen stängs på 40 SEK
 • C Limitordern aktiveras inte och positionen hålls öppen
 • D Limitordern aktiveras och positionen stängs på 50,25 SEK

Förklaring

Du hade angett att limitordern skulle aktiveras på 50,25 SEK. Detta innebär att du inte fick ut maxvinsten vid pristoppen på 50,50 SEK, men du slapp också en förlust när priset föll till 40 SEK.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

‘När du handlar derivatkontrakt...’

 • A ...måste du äga den underliggande tillgången
 • B ...behöver du aldrig äga den underliggande tillgången.
 • C ...måste du betala mer skatt.
 • D ...riskerar du inte att förlora några pengar.

Förklaring

Handlar du derivatkontrakt äger du inte den underliggande tillgången direkt men har ändå ett intresse i dess finansiella resultat.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Du köper 100 aktier i XYZ Inc för 50 $ per aktie. Du tror att priset kommer att skjuta i höjden, men är samtidigt medveten om att det kan falla. Du bestämmer dig för att lägga till en garanterad stop-loss i positionen på 40 $, för säkerhets skull. Ett par veckor senare står XYZ Inc-aktien i 30 $. Hur många dollar blir din förlust, om vi bortser från eventuella avgifter och courtage?

Förklaring

Du hade en garanterad stop-loss på 40 $, alltså 10 $ under inköpspriset, så du har med andra ord förlorat 1 000 $ (10 $ x 100 aktier). Utan stoppordern hade du kunna förlora 2 000 $ eller mer.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Vilken term används för att beskriva det som händer när en position stängs till ett sämre pris än vad som angetts i stoppordern?

 • A Dropping/Pristapp
 • B Falling/Prisfall
 • C Slippage/Prisförskjutning
 • D Decline/Prisavtag

Förklaring

Slippage, eller prisförskjutning, förekommer när marknadsordrar exekveras på mycket volatila marknader eller när stora ordrar exekveras på marknader där det inte finns tillräckligt intresse på den önskade prisnivån för att fylla ordern.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Matkoncernen AB står för närvarande i 10 SEK per aktie. Du bestämmer dig för att öppna en position med hävstångseffekt och köpa motsvarande 4 000 aktier. Leverantörens säkerhetskrav för Matkoncernen AB är 5 %. Hur stor kan förlusten bli på din position (om vi utgår från att du inte använder stop-loss) och hur stort säkerhetskrav måste du ha?

 • A Största förlusten kan bli 40 000 SEK, säkerhetskravet blir 2000 SEK
 • B Största förlusten kan bli 2 000 SEK, säkerhetskravet blir 2 000 SEK
 • C Största förlusten kan bli 40 000 SEK, säkerhetskravet blir 20 000 SEK
 • D Största förlusten kan bli 4 000 SEK, säkerhetskravet blir 2 000 SEK

Förklaring

Om aktien faller till noll kommer din förlust motsvara aktiernas fulla värde (10 SEK x 4 000 aktier = 40 000 SEK). Säkerhetskravet är 5 % på aktiernas fulla värde (40 000 SEK x 0,05 = 2 000 SEK).

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vilken typ av order beskrivs nedan? ‘Om denna order inte kan fyllas helt direkt kommer den att annulleras.’

 • A Fill or kill
 • B Giltig under dagen
 • C Execute or eliminate
 • D Giltig till annullerad

Förklaring

En fill or kill-order anger att ordern måste exekveras omedelbart till fullo eller inte exekveras alls.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Vi tänker oss att du vill köpa motsvarande 5 000 aktier i Sportjätten AB och att varje aktie kostar 20 SEK. Du hittar en leverantör som erbjuder hävstångseffekt och ser att de kräver säkerhetskrav på 5 %. Hur mycket säkerhetskrav måste du ha (i SEK) för att öppna din position?

Förklaring

De totala värdet på din position är 100 000 SEK (5 000 aktier x 20 SEK). Säkerhetskravet är 5 % av detta värde (100 000 x 0,05 = 5 000 SEK).

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Vilken typ av order beskrivs nedan? ‘Denna order är en anvisning om att handla om marknadskursen når en nivå som är mer fördelaktig än det aktuella priset.’

 • A En limitorder
 • B En stopporder
 • C En marknadsorder
 • D En execute or eliminate-order

Förklaring

Du kan använda en limitorder för att öppna en ny position, men också för att stänga en befintlig position och på så sätt ta ut vinsten när priset når din målnivå.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Du skulle vilja gå lång i Teknikbolaget AB som handlas till 10 kr per aktie. Du hittar en mäklare som erbjuder hävstångseffekt med ett säkerhetskrav på 5 %. Hur många aktier köper du vid en position med ett säkerhetskrav på 2 500 kr?

 • A 250
 • B 2 500
 • C 5 000
 • D 0

Förklaring

När du handlar med hävstångseffekt behöver du endast satsa en del av det totala värdet på positionen du öppnar. Här var det 5 % av 50 000 SEK (2 500 SEK). Men din exponering motsvarar ändå den fulla positionen, som i detta fall är 5 000 aktier (50 000 / 10 SEK per aktie).

Föregående
Se svar