Ordrar, exekvering och hävstång

Kurs 3 av 6

Hur exekveras ordrar?

När du lägger en order om att handla brukar din mäklare göra sitt bästa för att följa dina anvisningar. Men variationer i marknadsförhållandena kan leda till att det inte alltid är möjligt att exekvera din order precis som du har tänkt dig.

För att förstå hur och varför det händer behöver vi först titta på hur en order bearbetas efter att du har lagt den

Hur exekveras ordrar?

När du lägger en marknadsorder, eller när stopp- eller limitordrar triggas, kommer din mäklare omedelbart att leta efter motsvarande ordrar på marknaden som kan stämmas av mot din.

Vill du till exempel köpa 100 aktier i ABC AB på 250 p behöver mäklaren hitta en säljare som lagt en order på minst 100 aktier på det priset. Om det inte finns några tillgängliga ordrar för att fylla den önskade kvantiteten kan din order inte fyllas om inte mäklaren beslutar sig för att handla med dig från mäklarfirmans eget innehav.

För att hantera den här situationen, som är ganska vanlig på mindre likvida marknader, kan du välja att låta din order klassificeras på olika sätt. Om du till exempel valt en fill or kill-order måste mäklaren fylla hela ordern omedelbart eller avvisa den. Använder du en execute and eliminate-order så fylls den så långt som möjligt till priset du angett och återstoden av ordern kommer att avvisas.

Exekvering av marknadsordrar

Vi såg tidigare att marknadsordrar exekveras på bästa tillgängliga pris och att exekveringen är garanterad så länge det finns tillräcklig likviditet på marknaden. Om du använder den här typen av order kommer mäklaren att hitta en transaktion som ligger så nära ditt begärda pris som möjligt. Detta kan innebära att en del av din order fylls på ditt önskade pris och återstoden fylls på näst bästa pris

Fråga

Tom vill köpa 500 aktier ZXY AB. Han ser att säljkursen är 175,00 p och lägger en marknadsorder. Den aktuella orderboken (en lista över ordrar på börsen) för ZXY AB visas i tabellen.

Hur kommer Toms order att fyllas?
 • a 500 aktier på 175,00 p
 • b 150 aktier på 175,00 p (resten exekveras inte)
 • c 150 aktier på 175,00 p, 200 aktier på 175,50 p och 150 aktier på 176,00 p
 • d 500 aktier på 176,00 p

Rätt

Fel

Eftersom det endast finns 150 aktier på 175,00 p kommer Toms mäklare att använda dessa för att fylla en del av ordern och sedan fylla återstoden med de näst bästa priserna i orderboken. Det är värt att komma ihåg att det här kan leda till en väldigt annorlunda totalkostnad för transaktionen än väntat.

Hade Tom inte lagt en marknadsorder hade den endast blivit delvis fylld med 150 aktier på 175,00 p. Återstoden av ordern hade fortsatt att vara ”öppen” i väntan på att fler säljare skulle dyka upp på rätt pris eller på att ordern annullerades.
Svar

De större marknaderna har som tur är oftast väldigt många handlare som vill köpa och sälja. Men om du handlar på en mindre likvid marknad, eller om du handlar mycket stora kvantiteter, kan det ibland vara svårt att få det pris du vill ha.

Ordrars giltighetstid

Vi tänker oss att du lägger en order idag om att köpa guld utifall priset stiger 100 $ högre än det aktuella priset. Om metallen inte nått det priset förrän någon gång året därpå kan vi nog dra slutsatsen att du inte vill att din order fylls automatiskt. Många av faktorerna som påverkade ditt handelsbeslut ser troligen annorlunda ut vid det här laget, och du har säkert tröttnat på att vänta och istället investerat dina medel någon annanstans.

Därför brukar du kunna ange en orders giltighetstid och när den löpt ut kommer ordern att annulleras. Här är några olika ordertyper med olika giltighetstid:

 • Good till Cancelled (GTC, giltig till annullerad)
  Ordern är giltig tills du avbeställer den eller tills den fylls. På vissa börser kan det hända att ordrar endast har en begränsad giltighetstid, så det är viktigt att du hör efter med din mäklare.
 • Good for the Day (GFD, giltig under dagen)
  Ordern är aktiv till slutet på handelsdagen då den lades. Hör med din mäklare om när marknaden stänger.
 • Giltig till datum/tid
  Du väljer datum/tid när du vill att ordern ska annulleras om den inte har fyllts.
 • Fill or kill (FOK)
  Om ordern inte omedelbart kan fyllas helt kommer den att annulleras.
 • Execute and eliminate
  Så stor del som möjligt av ordern kommer att fyllas till priset som du anger. Återstoden av ordern kommer att annulleras.

Summering av lektion

 • En order kan endast fyllas om det finns tillräckligt många köpare eller säljare på marknaden som kan vara din motpart.
 • Ibland kan det hända att din order inte exekveras exakt som du angett.
 • Om en marknadsorder inte kan fyllas till önskat pris kommer den att exekveras på näst bästa tillgängliga pris(er).
 • Du kan oftast ange giltighetstiden för dina ordrar och efter denna period kommer de att annulleras.
Lektion avklarad