Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Kan IGs terminspris på olja hamna på minus?

Ja, under vissa omständigheter. IG kvoterar även en marknad som hamnar på minus.

När kan IGs oljepris hamna på minus?

Det beror på typen av kontrakt.

Terminskontrakt

IGs terminskontrakt på olja följer helt enkelt priset på underliggande oljeterminer och vi lägger sedan vår spread runt detta. Det innebär att om priset på en oljetermin hamnar under noll så gör även IGs pris det.

Om exempelvis ett kontrakt som förfaller i juni hamnar på minus, hamnar IGs junikontrakt på samma marknad också på minus.

Alla terminskontrakt prissätts oberoende av varandra vilket betyder att junikontraktet kan hamna på minus medan julikontraktet hamnar på plus. Om bägge kontrakten hamnar på minus ser du ett negativt pris på bägge terminskontrakten i IGs plattform.

Spotkontrakt (odaterade kontrakt)

Prissättningen för IGs spotmarknad baseras de två närmast liggande terminskontrakten, med högst likviditet, som är tillgängliga för tillfället på den underliggande råvaran.

Detta ger tre möjliga utfall:

  1. Om priset på båda terminskontrakten som används förblir över noll kommer även IGs pris att fortsätta vara över noll
  2. Om priset på båda terminskontrakten som används är under noll kommer även IGs pris att vara under noll
  3. Om ena terminskontraktet har ett pris som handlas på minus och det andra handlas på plus (mer troligt än att båda kontrakten ligger på minus) blir IGs pris antingen under eller över noll, beroende på var vårt pris ligger längs med terminskurvan mellan två kontrakt. Detta kan även ske om ett av terminskontrakten (mest troligt kontraktet för den pågående månaden) har ett extremt lågt pris.

Hur påverkar oljans negativa pris min position?

Om IGs oljepris hamnar på minus finns det en risk att marknaden hamnar i ett läge där positioner enbart kan stängas. I en sådan situation kan du endast kan stänga positioner för att reducera din exponering, inte öppna nya positioner för att öka den.

Observera att du inte kan placera negativa stopp- eller limitordrar på din position.

MT4-plattformen

Det är värt att notera att negativa priser inte kan visas i MT4-plattformen, därför stänger vi oljehandeln i MT4 om marknaden närmar sig eller hamnar under noll. Alla befintliga positioner som öppnats via MT4-plattformen kommer att stängas vid noll, om priset hamnar på minus.

Hur räknar jag ut säkerhetskravet för på oljepositioner som ligger på minus?

Säkerhetskravet på oljepositioner är den högsta summan, av antingen a eller b:

a. 5 % av det nominella värdet

b. 80 punkter x positionen (denna formel fastställer säkerhetskravet för alla priser som ligger på minus)

Om du exempelvis hade ett kontrakt på US Crude vid 1394,4, så skulle uträkningen se ut på följande sätt:

a. 5 % av 10 (kontrakt) x 1394,4 (pris) = 697,20 $

b. 80 x 10 $ (kontrakt) = 800 $

Den högsta siffran i detta exempel är 800 $, vilket då är säkerhetskravet.

Om oljepriset återhämtar sig till 1601 $ eller högre, skulle 5 % av det nominella värdet vara högre. I sådana fall används detta för att beräkna säkerhetskravet.

Hur fastställs spot-priser för råvarumarknaden och hur beräknas den dagliga finansieringsräntan?

Läs mer här.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.