Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Hur fastställs spot-priser för råvarumarknaden och hur beräknas den dagliga finansieringsräntan?

Om du köper ett avistakontrakt i lång riktning på en råvara, hos oss, är det viktigt att du förstår hur vi prissätter våra marknader.

Våra avistakurser på råvaror baseras på de två närmaste terminskontrakten på den underliggande råvarumarknaden eftersom dessa oftast erbjuder högst likviditet. Under den perioden vi prissätter rör sig vår avistakurs gradvis från det närmaste kontraktet till nästa.

Kontraktet som förfaller först kallas ”front month” och visas som ”A” i vårt diagram. Kontraktet för nästkommande period därefter kallas ”back month” och visas som ”B” i diagrammet.

Mellan dessa båda förfallodatum flyttas vårt pris gradvis från priset för ”A” till priset för ”B”. Beroende på vilken råvara som handlas kan priset för ”B” vara högre eller lägre än priset för ”A”.

Det utgår alltid en finansieringskostnad för att hålla avistapositioner öppna över natten, och på grund av hur prissättningen för avistamarknader ser ut är denna uppdelad i två delar. Den första delen består av en justering som görs över natten och representerar hur mycket vår avistakurs har rört sig under dagen mellan det första och det andra kontraktet. Den andra delen består av en årlig administrationsavgift på 3 %.

Skillnaden mellan dessa båda kurser beror på vilken råvara som handlas och under vilka marknadsförhållanden, som kan variera stort. En ökning i avståndet mellan dessa två underliggande terminskurser leder till att även antalet punkter som vår marknad rör sig under dagen ökar och därmed även den justering vi gör.

Det är viktigt att notera att det endast är justeringen som blir större. Justeringen är ingen avgift utan tar hänsyn till ändrade marknadsförhållanden, precis som vid utdelningsjusteringar på aktieindex. Den enda avgiften som tas ut är en administrativ avgift på 3 % för standard CFD-kontrakt, oavsett marknadsförhållande.

Här nedan visar vi ett exempel på hur justeringen och finansieringskostnaden fungerar för CFD-handel.

Exempel med CFD-handel

Exempel med CFD-handel

Uträkningen för att beräkna den dagliga finansieringskostnaden för råvaror består av två delar: den dagliga rörelsen längs terminskurvan (basen) och IGs avgift. Den används för positioner som hålls öppna efter kl. 23.00 svensk tid.

Daglig finansieringskostnad = antal kontrakt x kontraktsstorlek x (basen + IGs avgift)

Formel för IGs avgift = pris x 2,5 % / 365.

Formel för basen = (P3 – P2) / (T2 – T1)

T1 = förfallodatum för föregående terminskontrakt
T2 = förfallodatum för front month-kontrakt
P2 = pris för front month-kontrakt
P3 = pris för nästföljande kontrakt

Basen motsvarar dagsrörelsen för vårt odaterade pris längs terminskurvan och kan vara en kredit eller en debet. Detta är antingen ett positivt eller negativt tal beroende på riktningen på din position och lutningen på terminskurvan.

Vi säger att du köper ett kontrakt i lång riktning på US Oil värt 10 $. Anta att tidsperioden mellan T1 och T2 är 31 dagar och att front month-kontraktet (P2) är 4700 och efterföljande kontrakt (P3) är 4770. Den daglig finansieringskostnaden skulle då bli följande:

Daglig finansieringskostnad = 1 x 10 $ x (((4770 – 4700) / 31) + (4700 x 2,5 % / 365))

= 22,58 $ + 3,22 $

I detta exempel uppgår kostnaden för att hålla positionen öppen över natten till 3,22 $. Dock ser vi även en cashneutral justering av terminskurvan. Basjusteringen på 22,58 $ kompenseras i positionens löpande vinst eller förlust.

Låt säga att du istället hade valt att öppna en kort position på US Oil i ovanstående exempel. Då skulle du istället ha fått 22,58 $ och betalat en administrationsavgift på 3,22 $, vilket ger en nettovinst på 19,36 $.

För positioner som öppnats före kl. 23 på fredag och som fortfarande är öppna efter kl. 23 på fredag sker basjusteringen för tre dagar istället för en dag. Tredagarsjusteringen görs söndag kväll eller måndag morgon.

Relaterade frågor

Förbättra dina färdigheter

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.