Velg et marked for CFD-trading

Kurs 2 av 6

Trade CFDer på aksjer

Aksje-CFDer har en tendens til å være en mer tilgjengelig måte å trade aksjer på, sammenlignet med tradisjonell trading, spesielt med tanke på måten du tar en posisjon på og kostnadene involvert.

Slik fungerer tradingen

Med tradisjonell aksje-trading kjøper og selger du aksjene direkte for en bestemt markedspris. Aksje-CFDer, derimot, innebærer ikke å faktisk eie selve aksjen, og trades i stedet i standardiserte kontrakter. Kontraktstørrelsen representerer vanligvis en aksje i selskapet du trader. For å åpne en posisjon som tilsvarer 500 aksjer i Apple må du dermed kjøpe 500 CFD-kontrakter i Apple.

CFDer trades alltid i den samme valutaen som det underliggende aktivumet. Siden Apple er en amerikansk aksje, vil prisen på CFDen være i dollar. Dersom dollar ikke er basevalutaen på kontoen din kan det forekomme en kostnad for valutakonvertering for å veksle eventuell gevinst eller tap. Hos IG er standardkostnaden vår 0,5 %, og vi konverterer vanligvis automatisk.

Kostnader

I tradisjonell trading vil du vanligvis gå gjennom en megler som kjøper eller selger aksjer på dine vegne. Megleren din vil trade aksjene til den nåværende kjøps- eller salgsprisen i det underliggende markedet og deretter kreve en kurtasje basert på aksjenes verdi.

Når du trader aksje-CFDer vil kostnadene for å trade være designet for å etterligne trading i det underliggende markedet. Leverandører vil matche kjøps- og salgsprisene til det underliggende markedet og kreve en liten kurtasje når du åpner og lukker en posisjon.

Her er noen eksempler på standard kurtasjer hos IG, per region, for aksje-CFDer:

Marked Kurtasje per side Minimum kostnad (online) Minimum kostnad (telefon)
Storbritannia (FTSE 350) 0,10% 10 £ 15 £
Storbritannia (alle andre markeder) 0,35% 10 £ 15 £
USA 2 cent per aksje 15 $ 25 $
Euro 0,10% 10 25


Du kan finne informasjon for alle markeder i produktinformasjonen vår.

Eksempel

For eksempel: La oss si at A PLC, en stor, britisk aksje, trades i det underliggende markedet til en salgspris på 2015 og en kjøpspris på 2017 (tilsvarer 20,15 £ og 20,17 £). Leverandøren din tilbyr deg aksjene til markedspris, men krever en kurtasje på 0,1 % av posisjonens fulle verdi.

Dersom du bestemte deg for å kjøpe (gå long) 1 000 aksje-CFDer, vil den endelige kostnaden kalkuleres som 1 000 x 20,17 £ x 0,1 % = 20,17 £.

Gå short

Ved trading av CFDer er det generelt lettere å gå short på aksjer enn det er via tradisjonell trading — igjen fordi du spekulere på aksjeprisen, i stedet for å faktisk kjøpe og selge selve aksjene.

Med CFD-trading kan du helt enkelt åpne en «selg»-posisjon på ditt utvalgte marked, som er like enkelt som å kjøpe. For å gå i gevinst på fallende aksjepriser med tradisjonell aksjetrading, vil du ha måttet gi en megler i oppdrag å låne og så selge aksjene på dine vegne. Du kan finne ut mer om den prosessen i kurset Hvordan fungerer trading?

Giring vs. uten giring

Med aksje-CFDer vil innskuddet for å ta en posisjon være mye lavere enn dersom du hadde kjøpt aksjene på den tradisjonelle måten, da CFDer er produkter med giring. Dette vil si at når du plasserer en trade tilsvarende å kjøpe, for eksempel, aksjer for 10 000 NOK, kan du bare måtte betale et opprinnelig innskudd — kjent som et marginkrav — på 20 %, eller 2 000 NOK, i stedet for den totale summen. Du kan lese mer om giring i kurset Ordrer, utførelse og giring.

Det er derimot viktig å huske på at ditt potensielle tap er det samme uansett om du trader de underliggende aksjene eller plasserer en CFD-trade. I eksempelet ovenfor, dersom det verste skulle skje og aksjen blir totalt verdiløs, vil det maksimale tapet ditt være 10 000 NOK i begge tilfellene.

Sammendrag av leksjon

  • Når du trader aksje-CFDer, vil du kjøpe eller selge et visst antall kontrakter i selskapet du har valgt, og dette etterligner å kjøpe aksjer i det underliggende markedet
  • Traden din vil vanligvis være i samme valuta som det underliggende aktivumet, noe som vil si at du vil måtte konvertere eventuelle gevinster til basevalutaen din
  • Når du trader aksje-CFDer vil kostnaden for å trade være en liten kurtasje når du åpner og lukker posisjonen din
  • Da du aldri faktisk eier aksjene, lar CFD-trading deg gå i gevinst på både stigende og fallende markeder
  • Fordi CFDer er produkter med giring, kan du betale en brøkdel av den totale kostnaden for aksjene og likevel få samme eksponering
Leksjon fullført