Velg et marked for CFD-trading

Kurs 4 av 6

Trade CFDer på valuta

I stedet for å fysisk kjøpe eller selge en valuta for en annen, vil du, når du tar en posisjon på valuta med CFDer, gå med på å veksle forskjellen i pris på en valuta fra når du åpner en trade til du lukker den.

Priser på valuta-CFDer baseres på det underliggende markedet, med leverandørens spreader pakket rundt dem. Prisene vises i samme format du ville sett i vinduet til en valutabørs, f.eks. 1,278657.

Standard kontrakter for valuta-CFDer er verdt 100 000 enheter av den første valutaen i krysset, mens mini-valutakontrakter er verdt 10 000 enheter.

Priskilder

Det er viktig å merke seg hvor leverandøren din henter prisene sine fra når du trader CFDer på valuta.

Fordi valuta er et over-the-counter-marked (OTC), finnes det ingen sentral børs. Derfor er det ingen standardiserte satser for valutatransaksjoner og ingen offisielle verdier CFD-leverandører kan bruke for sine egne priser.

Leverandører henter i stedet prisene sine fra en av de større bankene for valutatrading (f.eks. Barclays, Deutsche Bank, JPMorgan, UBS). Noen henter til og med prisene sine fra en rekke forskjellige banker, og velger de beste kjøps- og salgsprisene fra dem. Jo flere banker som brukes av leverandøren din, jo mer konkurransedyktige vil valutaprisene deres være.

Valutaspreader

Når leverandøren din har den underliggende satsen, vil de så legge til en spread over det for å skape sine egne priser. Spreaden varierer vanligvis — stort sett fordi spreaden mellom kjøps- og salgsprisene i det underliggende markedet også varierer — og kan derfor endres i løpet av tradingdagen basert på volatilitet og likviditet i det underliggende markedet.

På grunn av dette, vil leverandører ofte referere til et antall forskjellige uttrykk når de annonserer prisene sine, for eksempel:

 • Minimum spread — den smaleste mulige spreaden leverandøren vil tilby
 • Normal spreadstandard tradingspread, brukes mesteparten av tiden
 • Gjennomsnittspreadgjennomsnittlig spread over en gitt tidsperiode
 • Fast spread — en spread som ikke varierer, brukes vanligvis over en bestemt tidsperiode
 • Begrenset spread — en spread som vil variere, men kun opp til et forhåndsdefinert maksimum

For å holde det så enkelt som mulig, vil de fleste leverandører vanligvis bruke to eller tre av de ovennevnte. Her er slik IG presenterer sine valutaspreader for noen av de større kryssene:

Kryss Minimum spread Normal spread
AUD/USD 0,6 1,33
EUR/USD 0,6 1,13
GBP/USD 0,9 2,38
USD/CAD 1,3 2,46
USD/CHF 1,5 2,29
USD/JPY 0,7 1,26

Det er viktig å forstå at spreaden kan bli bredere enn den kvoterte vanlige spreaden i visse markedsforhold. Dersom et valutamarked er svært likvid, og det er usannsynlig at det vil oppleve ville svingninger i prisen, vil en leverandør vanligvis legge til en smal spread. Blir markedet mindre likvid, og mer volatilt, har spreadene en tendens til å bli bredere.

Når du plasserer en trade, vil du prøve å finne den smaleste mulige spreaden, fordi jo smalere spreaden er, jo mindre vil markedet måtte bevege seg for at traden din skal bli lønnsom. Det er dermed viktig å vurdere når og i hvilke tilstander du går inn i, og ut av posisjonene dine på valutakryss, da bredere spreader kan ha en betydelig effekt på lønnsomheten til dine trades.

Mer om valutapriser

For å lese i mer detalj om hvordan vi priser valutaene våre og andre markeder hos IG, se videoen vår.

Giringens påvirkning

Når du trader CFDer på valuta, vil du måtte ut med en betaling, et marginkrav, som kan være en liten brøkdel av verdien til valutaen du trader på. Husk at ditt potensielle tap kan være mye større enn dette.

Sammendrag av leksjon

 • En CFD er en kontrakt hvor du går med på å veksle forskjellen i kursen i et valutakryss fra da du åpnet posisjonen til du lukket den
 • Valuta er et over-the-counter-marked, som vil si at det ikke finnes en børs hvor leverandøren din kan hente prisene fra
 • I stedet for standardiserte satser, henter leverandører priser fra en eller flere større banker for valutatrading
 • Jo flere banker som brukes av leverandøren din, jo mer konkurransedyktige vil valutaprisene deres være
 • Spreaden til valuta kan endre seg i løpet av dagen basert på volatiliteten og likviditeten til markedet
 • Jo mindre likvid og mer volatilt et marked er, jo bredere har spreaden en tendens til å være
 • Når du trader valuta-CFDer, vil du bare måtte betale et lite innskudd i forhold til den totale verdien til posisjonen
Leksjon fullført