Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is een Commodity Channel Index-patroon?

De Commodity Channel Index (CCI) is een handige indicator om momentum van een markttrend te herkennen. U kunt de data gebruiken om prijsveranderingen te voorspellen. Meer informatie over wat de CCI is en hoe deze werkt.

Commodity Channel Index Source: Bloomberg

Wat is de indicator Commodity Channel Index?

De indicator Commodity Channel Index meet de huidige prijs van een waarde en vergelijkt deze met het gemiddelde prijsniveau over een bepaalde periode. De indicator volgt het momentum van de huidige hoogte- en dieptepunten van de prijs ten opzichte van het statistisch gemiddelde om te bepalen of er sprake is van de ontwikkeling van nieuwe trends in de markt.

Als de CCI hoger is dan het historisch gemiddelde, geeft dit aan dat de prijs van de waarde boven het gemiddelde ligt. Omgekeerd geldt dat als deze laag is, de prijs onder het gemiddelde zal liggen dat gedurende een bepaalde periode is waargenomen.

Opmerking: ondanks de naam kan de CCI gebruikt worden als indicator voor elke markt. U kunt de indicator ook gebruiken om via ons exposure te krijgen aan aandelen, forex, cryptovaluta en andere markten.

De CCI is bedacht door Donald Lambert, een bekend technisch analist die zijn werk voor het eerst publiceerde in 1980 in het blad Commodities, nu bekend als Futures. Aanvankelijk ontwikkelde hij de index om de langetermijncycli in grondstoffenmarkten vast te stellen, maar de indicator wordt sindsdien gebruikt door traders met een kortetermijnverwachting voor verschillende effecten.

Welke patroon stelt de Commodity Channel Index vast?

De CCI stelt een patroon vast dat een mogelijkheid biedt voor traders om een positie te nemen. U gebruikt de koersgrafieken om divergentie in de koersen - overgekocht of oververkochte niveaus - te achterhalen voor een waarde, terugkeer naar de mediaan en trendindicatoren die een bepaald patroon aangeven.

Technische analisten gebruiken de CCI om verschillende harmonieuze patronen waar te nemen in koersschommelingen die helpen het instap- en uitstappunt te bepalen bij het traden.

Daarnaast kunt u aan de hand van de CCI verschuivingen in het momentum in verschillende richtingen en volume-indicatoren gedurende een bepaalde periode volgen om vast te stellen of zich een patroon ontwikkelt.

Wat vertelt de Commodity Channel Index traders?

De Commodity Channel Index vertelt traders dat het koersniveau van een waarde op het punt staat te stijgen of te dalen om op handen zijnde cyclische trends te spotten. Dit wordt bereikt door de huidige koers te vergelijken met het historisch gemiddelde gedurende een bepaalde periode.

Gewoonlijk schommelt de indexkoers rond de nullijn en geeft deze een beweging in positieve of negatieve richting aan. Aangezien 70% tot 80% van de CCI-waarden tussen +100 en −100 liggen, betekent dit dat slechts 20% tot 30% van de waarden buiten de range valt en een kans aangeeft om een markt te kopen of te verkopen.

Als de CCI stijgt tot boven +100, signaleert het niveau van het financiële instrument een stijgende trend, een kans voor traders om op een bepaald moment te kopen. Omgekeerd geldt dat als de CCI tot onder -100 daalt, een omkering naar beneden van de koers van de waarde zal worden gezien. Dat is een signaal om te verkopen.

Hoe wordt de CCI berekend?

De CCI wordt berekend door de gebruikelijke koers en het eenvoudig voortschrijdend gemiddeld daarvan te delen door de gemiddelde koers tijdens een bepaalde periode. De berekening vergelijkt het verschil tussen de gemiddelde koers van een effect en het gemiddelde koersniveau gedurende een bepaalde periode.

Lambert stelde de constante op 0,015 ten behoeve van de schaal, zodat ruwweg 70% tot 80% van de CCI-waarden tussen -100 en +100 zouden vallen. De constante wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde afwijking, zodat het resultaat leesbaar is.

Hoe kunt u de Commodity Channel Index gebruiken bij het traden?

U gebruikt de Commodity Channel Index om nieuwe trends waar te nemen die zich in een markt ontwikkelen. Als u zich verdiept in de periode die u invoert, kunt u de mate van volatiliteit in een markt op een bepaald moment bepalen.

Een kortere CCI zal bijvoorbeeld volatieler zijn met een kleiner percentage waarden tussen +100 en -100. Omgekeerd zal een langere CCI een hoger percentage waarden tussen +100 en -100 hebben.

Hoe gebruikt u de Commodity Channel Index bij daytraden?

De CCI is een nuttige indicator bij het daytraden om te bepalen hoe volatiel een markt is voordat u intraday exposure krijgt. U kunt de gemiddelde koersschommelingen op de markt volgen over kortere periodes om opkomende trends waar te nemen, pullbacks in het koersniveau op te pikken en instap- en uitstappunten binnen een en dezelfde dag te bepalen.

Daytraders houden grafieken met verschillende kaarsgrafieken in de gaten om kansen te vinden voor het kopen en verkopen van financiële instrumenten binnen een en dezelfde dag, waarbij ze hun positie aan het eind van elke dag sluiten.

Omdat patronen van dagelijkse grafieken mensen steunen met een kortetermijnvisie, neemt u een positie long (koopt u) als de CCI-waarden onder -100 komt en weer omhoog gaat tot boven -100. U maakt winst als de markt gaat stijgen en omgekeerd lijdt u verlies als deze blijft dalen.

We wijzen erop dat daggrafieken erg volatiel zijn. Daarom is het belangrijk uw positie te sluiten als de CCI tot boven +100 stijgt, voordat deze weer gaat zakken. U moet snel handelen, want slechts 20% tot 30% van de waarden valt buiten -100 en +100.

Er zijn verschillende daytradingstrategieën die u kunt toepassen, zoals scalpen, geldstromen, mean revision, swingtraden en trendtraden

Meer informatie over daytraden

Hoe gebruikt u de Commodity Channel Index bij forex traden?

De Commodity Channel Index indicator kan nuttig zijn bij forex traden om te achterhalen of een valutapaar overgekocht of oververkocht is tijdens een bepaalde periode. Daarnaast kunt u de indicator gebruiken om de kracht of zwakte van de trend op de markt waarop u handelt te meten.

U houdt de CCI in de gaten van een bepaalde valuta tegenover een andere gedurende een bepaalde periode om te zien of het waargenomen momentum in een bepaalde cyclus een patroon vertoont. Zodra u het niveau ziet dat aangeeft welke kant de markt opgaat, opent u een bijpassende positie.

Meer over forex-trading

Hoe gebruikt u de Commodity Channel Index bij grondstoffen traden?

Wanneer u een positie wilt openen op een grondstof kunt u de indicator gebruiken om trends op de korte of lange termijn vast te stellen.

Aangezien grondstoffen onderhevig kunnen zijn aan seizoenscyclussen en het weer - die tot in bepaalde mate voorspelbaar zijn - gaat u na of het niveau van de huidige koers afwijkt van het gemiddelde om te bepalen welke richting de markt op zal gaan.

U kunt de overgekochte en oververkochte niveaus van verschillende grondstoffen bestuderen om een positie te openen op de spot (contante) koers, futures of opties.

Leer wat grondstoffen traden is

Bij ons kunt u handelen door middel van Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties. Als u handelt door middel van turbo's, koopt u turbo's long of short om exposure te krijgen, stelt u een knock-outniveau in dat past bij uw risicoprofiel en betaalt u geen commissie.1

Als u handelt door middel van CFD'skoopt of verkoopt u contracten om het prijsverschil van een waarde uit te betalen tussen het moment van openen en van sluiten van de positie. Dit is een derivaatproduct met hefboom, wat betekent dat u slechts een fractie van de volledige waarde van de positie hoeft in te leggen om exposure te krijgen.

We wijzen erop dat zowel uw winst als uw verlies worden berekend op basis van de volledige handelsgrootte, niet op basis van alleen uw aanvankelijke inleg. Daarom is het van belang om passende stappen te nemen om uw risico op doeltreffende wijze te beheren.

Als alternatief bieden wij ook barriers en vanilla opties. Met barriers koopt u een calloptie als u denkt dat de waarde van een activum gaat stijgen of een putopties als u denkt dat deze gaat dalen. U stelt een knock-outniveau in waardoor uw positie automatisch sluit als de koers voor u de verkeerde kant opgaat om uw risico onder controle te houden.

Een optie geeft u het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid van een financieel instrument te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs op een bepaalde datum.

Volg deze stappen om bij ons uw positie te openen:

  1. Log in op uw rekening
  2. Zoek de waarde waarin u wilt traden in het zoekvenster
  3. Kies uw handelsgrootte
  4. Neem stappen om uw risico's te beheren
  5. Plaats uw order en volg uw positie

U kunt oefenen met het gebruiken van de CCI en orders plaatsen op onze risicovrije demo. Deze tool simuleert de marktomgeving in realtime, met de volledige functionaliteit van ons platform, inclusief al onze technische indicatoren. Zodra u voldoende vertrouwd bent met het gebruiken van de indicatoren kunt u een live rekening openen en gaan traden met echt geld.

Commodity Channel Index (CCI) tegenover Relatieve sterkte-index (RSI)

De CCI is een indicator die wordt gebruikt om omstandigheden vast te stellen die ertoe leiden dat een markt overgekocht of oververkocht raakt, maar u kunt ook een ander hulpmiddel gebruiken om het momentum te volgen in de richting die de markt uitgaat.

De Relative Strength Index (RSI, relatieve sterkte-index) is een andere technische indicator die de snelheid en de schommelingen meet in de koers van een waarde. De RSI-waarden lopen uiteen van 0 tot 100, waarbij een opwaartse trend (lage RSI) die de 70 overschrijdt een kans signaleert om short te gaan, terwijl overschrijding van de 30-drempel (hoge RSI) een indicatie is voor een positie long.

U kunt beide indicatoren door elkaar gebruiken, omdat het momentumoscillatoren zijn. Dit betekent dat u hiermee patronen van op handen zijnde trends of koersafwijkingen kunt vaststellen die mogelijkheden bieden om een positie te openen.

Commodity Channel Index in het kort

  • De Commodity Channel Index meet de huidige prijs van een waarde en vergelijkt deze met het gemiddelde prijsniveau over een bepaalde periode.
  • De CCI kan traders helpen overgekochte of oververkochte niveaus in een markt te achterhalen en een mogelijkheid te signaleren om een positie te openen.
  • Traders gebruiken de CCI om nieuwe opkomende trends aan te geven bij verschillende effecten en over verschillende periodes
  • Bij ons kunt u handelen door middel van Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties om te speculeren op verschillende markten met behulp van de CCI.
  • Het verschil tussen de CCI en de RSI is dat de eerste de afwijking van de huidige koers volgt ten opzichte van het voortschrijdend koersniveau en de tweede de snelheid van koersveranderingen volgt om overgekochte en oververkochte omstandigheden te achterhalen.

Footnotes
1 Voor trades van Turbo24 betaalt u geen commissie. Andere kosten zijn van toepassing.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.