CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Investeren in water: de beste wateraandelen ter wereld

We bespreken de ins en outs van de wereldwijde waterindustrie en hoe u de beste wateraandelen van over de hele wereld kunt traden.

Water is zonder twijfel de belangrijkste natuurlijke hulpbron op aarde. Door de groeiende wereldbevolking en klimaatverandering nemen de zorgen over de beschikbaarheid van water toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat investeerders hier hun oog op laten vallen.

Water is misschien geen verhandelbare grondstof als olie of goud, maar het is wel van levensbelang en in beperkte mate beschikbaar. Maar dan 70% van de aarde is bedekt met water, maar nog geen 1% daarvan kan als drinkwater worden geconsumeerd. De angst voor droogte en watertekorten neemt dan ook toe. De wereld heeft dringend behoefte aan beter watermanagement. Dit brengt enorme verantwoordelijkheden met zich mee voor degenen die het nationale watersysteem beheren en degenen die hierin bijstaan door nieuwe technologie en apparatuur te ontwikkelen.

We nemen deze sector onder de loep en geven een overzicht van de beste wateraandelen van over de hele wereld.

Wat u moet weten over de waterindustrie

Water is overal ter wereld van essentieel belang, maar ieder land heeft een eigen manier om de eigen bronnen te beheren. Oorspronkelijk was water in bezit van de staat. Deze beheerde het ook, waardoor burgers er tegen de juiste prijs gebruik van konden maken. Toen het besef groeide dat staatseigendom niet de kosten dekte om met behulp van innovaties de toenemende uitdagingen van de markt aan te gaan, hebben veel landen zich echter geleidelijk aan tot de particuliere sector gewend. Privatisering heeft deze essentiële grondstof niet alleen in handen van winstgevende bedrijven gebracht, maar ook voor grotere investeringen en snellere ontwikkeling gezorgd.

Sommige landen hebben de privatisering meer omarmd dan andere. In Engeland is de markt bijvoorbeeld volledig geprivatiseerd, terwijl overheden in landen als Frankrijk, Spanje en India nog steeds een aantal van hun eigen watervoorzieningen beheren. Sommige landen laten het gehele netwerk liever door private ondernemingen beheren, terwijl andere kiezen voor publiek-private samenwerking. Het is minstens zo belangrijk om de regelgeving van elk land te begrijpen, als de beleggingscase van elk aandeel te kennen.

Beginnen met investeren in water

 1. Onderzoek de bedrijven
 2. Beslis of u in aandelen wilt handelen
 3. Open een rekening
 4. Plaats uw transactie

Zodra u uw strategie heeft bepaald en heeft besloten hoe u wilt traden, kunt u beginnen met het openen van een rekening bij IG. Wilt u uw strategie liever eerst risicoloos uittesten, ga dan voor een demo-rekening.

Soorten wateraandelen

Watersector: gereguleerd vs. gedereguleerd

Landen waarin de watersector is geprivatiseerd, hebben de markt stevig in handen gehouden door deze in hoge mate te reguleren. De meeste geprivatiseerde sectoren worden beheerd door een toezichthouder. Deze stelt strikte eisen aan de hoeveelheid geld die verdiend kan worden met de verkoop van water of de exploitatie van afvalwatersystemen zoals riolen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld door prijsplafonds in te stellen voor de kosten van de klant en door een bepaald investeringsniveau te op te leggen.

Een gereguleerd bedrijf wordt gedefinieerd als een onderneming waarvan de inkomsten in enige mate worden beperkt door economische regelgeving. Dit betekent dat zulke bedrijven beperkt zijn in de inkomsten en winst die ze kunnen genereren door de verkoop van water. Aan de andere kant maakt dit hun inkomsten wel betrouwbaarder.

Ongereguleerde bedrijven zijn niet aan beperkingen gebonden. Dit betekent dat de inkomsten uit deze activiteiten minder voorspelbaar zijn, maar wel veel sneller kunnen stijgen dan die van gereguleerde bedrijven. Veel van de wateraandelen in de wereld bestaan uit zowel gereguleerde als gedereguleerde bedrijven, waardoor ze een mix van beide bevatten. Gedereguleerde takken die bijzonder in trek zijn als het op wateraandelen aankomt, zijn het beheer van vast afval, recycling en het leveren van water aan bedrijven via particuliere waternetwerken. Nogmaals, de mate waarin de watermarkt is gereguleerd, kan per land verschillen.

Waterleidingsbedrijven vs. andere wateraandelen

Wateraandelen kunnen ruwweg in twee soorten worden verdeeld. Ten eerste zijn er de waterleidingsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het zuiveren en leveren van drinkwater aan de bevolking. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in gereguleerde markten. Daartegenover staan de ondernemingen die deze waterleidingsbedrijven van technologie, apparatuur of diensten voorzien om hun netwerk mee te beheren of hun bedrijf vooruit te helpen.

Waarom investeren in wateraandelen?

Stabiele bedrijven die geschikt zijn voor langetermijnbeleggers

Waterbedrijven worden beschouwd als stabiele bedrijven met veel minder volatiliteit dan die in andere sectoren. Door deze voorspelbaarheid zijn ze geschikt voor langetermijnbeleggers en worden ze beschouwd als veilige keuzes die het geld van investeerders kunnen beschermen als de rest van de markt het moeilijk heeft.

Het andere grote voordeel van waterbedrijven is het dividend. Wateraandelen betalen over het algemeen betrouwbaar en royaal dividend uit omdat aandeelhouders maar beperkt kunnen profiteren van stijgingen van de aandelenprijs. Investeerders doen er daarom goed aan naar het dividendbeleid van elk aandeel te kijken en het dividendrendement (jaarlijks dividend, gedeeld door de koers van het aandeel) van het aandeel te berekenen. Zo is vast te stellen of een aandeel over- of ondergewaardeerd wordt.

Wat zorgt voor marktbeweging bij aandelen van waterbedrijven?

Omstandigheden die in andere sectoren de aandelenprijs sterk kunnen beïnvloeden, hebben bij wateraandelen doorgaans weinig verandering tot gevolg. Toch zijn er een aantal zaken die een zichtbaar effect kunnen hebben op hun aandelenprijzen:

Geldende regelgeving

De stabiliteit van wateraandelen komt voort uit het feit dat de aanverwante activiteiten zijn gereguleerd. Wijzigingen in de regelgeving kunnen daarom een drastisch effect hebben op de beleggingscase. De Britse watertoezichthouder Ofgem legt bijvoorbeeld elke vijf jaar prijslimieten op. Wijziging van deze limieten kan de rentabiliteit van de sector ingrijpend veranderen.

Politieke besluiten kunnen eveneens drastische gevolgen hebben voor wateraandelen. Rond Britse wateraandelen zijn zorgen ontstaan nadat de oppositiepartij Labour heeft verklaard deze weer te willen nationaliseren.

Financiële resultaten

Net als in andere sectoren kan het vrijgeven van financiële resultaten de koers van wateraandelen beïnvloeden. Dit gebeurt wanneer aandeelhouders erachter komen hoe een bedrijf heeft gepresteerd en ze de verschillende aandelen in de markt met elkaar kunnen vergelijken. Waterleidingsbedrijven verschillen doorgaans weinig van elkaar. Als het ene bedrijf beter presteert dan het andere, kan dit dus grote gevolgen hebben. Hoewel het dividend meestal van tevoren bekend is, wordt dit tegelijk met het vrijgeven van de resultaten bevestigd.

M&A

Fusies en overnames (Mergers and Acquisitions, M&A) kunnen de koers van wateraandelen eveneens beïnvloeden. Een bod op een waterbedrijf kan de waarderingen van de sector teniet doen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een bod doet tegen een enorme premie, kan dit doorsijpelen naar andere bedrijven. Een steeds belangrijker thema binnen M&A is de inmenging van private-equityfirma's die de laatste jaren wateraandelen hebben opgepikt.

Rentetarieven

Wateraandelen worden meestal beschouwd als veilige keuzes waar investeerders op terug kunnen vallen. Hierdoor kan de aantrekkelijkheid van deze aandelen afnemen als de rentetarieven stijgen. Dit komt omdat de lage maar stabiele rendementen die de sector oplevert minder aantrekkelijk lijken wanneer de rentetarieven hoger zijn en investeerders betere rente kunnen krijgen via bijvoorbeeld spaarrekeningen.

Traden in rentetarieven

Manieren om in water te investeren

Water-ETF's

Het iShares Global Water UCITS ETF verleent breedschalige exposure aan bedrijven die zich met water bezighouden. Dit fonds heeft rechtstreeks geïnvesteerd in de top 50 waterbedrijven wereldwijd en streeft ernaar hun prestaties te volgen. Hierdoor heeft het dezelfde stabiliteit als een wateraandeel, maar met nog minder risico vanwege de spreiding.

Het PowerShares Global Water UCITS ETF probeert de prestaties op het gebied van prijs en rendement te weerspiegelen van de NASDAQ OMX Global Water Index, die weer de prijs van de grootste water-gerelateerde bedrijven ter wereld volgt. De Invesco Global Water Portfolio volgt eveneens dezelfde index.

Het Guggenheim S&P Global Water Index ETF streeft ernaar de S&P Global Water Index te volgen, die eveneens exposure biedt aan 50 ondernemingen van over de hele wereld die actief zijn in aan water-gerelateerde sectoren.

Wateraandelen

Er zijn wereldwijd tal van aandelen van waterleidingsbedrijven om in te investeren, net als in veel belangrijke leveranciers van de sector. We hebben de grootste beursgenoteerde aandelen van over de hele wereld verzameld.

 • De beste Britse wateraandelen
 • De beste Amerikaanse wateraandelen
 • De beste Europese wateraandelen
 • De beste Aziatische wateraandelen

Severn Trent (SVT)

Severn Trent is het grootste beursgenoteerde waterbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Het bedient zo'n 4,5 miljoen huizen en acht miljoen klanten in de Midlands. De naam komt voor uit het feit dat het bedrijf actief is in de stroomgebieden van twee van de grootste rivieren van Groot-Brittannië, de Severn en de Trent. Het bedrijf heeft toegezegd om ten minste tot 2025 de laagste waterrekeningen te hebben in Engeland en Wales

Hun zakelijke dienstverlening verleent Severn Trent exposure aan hogere groei en gedereguleerde markten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het bedrijf probeert daarnaast de helft van het eigen energieverbruik zelf duurzaam op te wekken. Tot nu toe heeft het sinds 2015 de eigen koolstofuitstoot met 41% weten terug te brengen.

United Utilities (UU)

United Utilities bedient meer dan drie miljoen huizen en 200.000 bedrijven in het noordwesten van Engeland. Ongeveer de helft van het water dat het aan klanten levert komt uit Cumbria en Wales, terwijl de rest van de Dee-rivier afkomstig is. Met 56.000 hectare in handen is het bedrijf bovendien de 'grootste zakelijke grondbezitter in Engeland'. De groothandelstak van het bedrijf beheert reservoirs en waterzuiveringsinstallaties in de regio.

Pennon Group (PNN)

Pennon Group is de kleinste maar meest veelzijdige van de drie beursgenoteerde wateraandelen in Londen. Als kernactiviteit biedt het water en riolering aan via South West Water en Bournemouth Water. Deze bedienen samen ongeveer 1,7 miljoen mensen (voornamelijk in Cornwall, Devon en Dorset) en 160.000 bedrijven. Het is daarnaast eigenaar van Viridor. Dit recyclingbedrijf verwerkt jaarlijks zo'n zeven miljoen ton afval, dat het ofwel recyclet ofwel naar energierecyclingfaciliteiten stuurt die het in elektriciteit omzetten.

Binnen Pennon vervult Viridor een unieke rol. Het bedrijf bedient meer dan 150 lokale overheidsinstanties, maar wordt bij lange na niet zo gereguleerd als de kernactiviteiten van het waterbedrijf. Dit betekent dat Pennon via recycling betere groeimogelijkheden heeft, maar tegelijk kan terugvallen op een zeer betrouwbaar waterbedrijf.

American Water Works (AWK)

American Water Works is met afstand het grootste beursgenoteerde waterbedrijf in de VS. Het levert drinkwater, afvalwaterverwerking en andere gerelateerde diensten aan meer dan 14 miljoen mensen in 46 staten. Hiermee behoort het tot de geografisch breedst verspreide leveranciers van het land.

Het heeft een omvangrijke afdeling die zich met militaire dienstverlening bezighoudt. Deze bezit en exploiteert de water- en afvalwatersystemen van binnenlandse militaire terreinen van de VS.

Aqua America (WTR)

Aqua America is in acht staten van de VS actief: Pennsylvania, Ohio, North Carolina, Illinois, Texas, New Jersey, Indiana en Virginia. Het levert diensten op het gebied van watervoorziening aan ongeveer drie miljoen mensen en afvalwaterverwerking aan nog eens 250.000 mensen.

Door middel van acquisities is het bedrijf in de loop der jaren gegroeid. Sinds 1995 heeft het meer dan 370 overnames verricht. Alleen al de 28 acquisities die tussen 2016 en 2018 zijn gedaan, zijn goed voor een toename van meer dan 5% in het aantal klanten.

Pentair (PTR)

Pentair is een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf dat in 30 landen wereldwijd actief is. De activiteiten zijn talrijk, van het zuiveren van huishoudelijk water tot het leveren van afsluiters, slimme producten en filtratiesystemen.

Het bedrijf besloot vorig jaar om zich volledig op water te richten en de overige activiteiten af te splitsen. Het bracht de water- en elektriciteitsbedrijven onder in twee toonaangevende beursgenoteerde ondernemingen. Het waterbedrijf behield hierbij de naam Pentair, terwijl het elektriciteitsbedrijf als nVent Electric doorging.

American States Water (AWR)

American States Water is eigenaar van de Golden State Water Company en bezit een elektriciteitsleverancierstak genaamd American States Utility Services. Met de watervoorziening bedient het zo'n 260.000 huizen in Californië, terwijl het met de energielevering 24.000 huizen en bedrijven van dienst is.

Het heeft nog een tak die zich bezighoudt met exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van diensten voor watervoorziening, afvalwaterverwerking en waterzuiveringsinstallaties op militaire bases in het hele land.

Watts Water Technologies (WTS)

Watts Water Technologies is geen waterleidingsbedrijf, maar een ontwikkelaar en wereldwijde leverancier van producten en services ter ondersteuning van loodgieterswerk, toestroombeheersing, afwatering en waterkwaliteit. De producten van WTS worden in allerlei soorten gebouwen gebruikt.

Ongeveer 60% van de omzet wordt in de VS gegenereerd, terwijl de rest van verkopen in het buitenland afkomstig is. De leverancier heeft 'in het verleden vrije kasstromen gegenereerd die meer dan 100% van de inkomsten bedragen', waardoor het beter in staat is om door te groeien en aandeelhouders te belonen.

Itron (ITRI)

Itron levert slimme netwerken, software, diensten, meters en sensoren die nutsbedrijven en andere firma's helpen om veilig en betrouwbaar cruciale infrastructuur te beheren. Deze worden niet alleen voor waternetwerken ingezet, maar ook voor elektriciteit, gas en andere toepassingen zoals straatverlichting. Het bedrijf heeft meer dan 8000 klanten in meer dan 100 landen, met een bijzonder sterke aanwezigheid in Noord-Amerika.

Het bedrijf profiteert van een toenemende vraag naar softwarediensten met een hogere marge. Meer dan de helft van de omzet wordt gegenereerd door ondersteuning bij netwerkonderhoud en 39% is afkomstig van apparaten.

California Water Service Group (CWT)

California Water Service Group is een van de grootste beursgenoteerde waterleidingsbedrijven in de VS. Het levert diensten op het gebied van watervoorziening en afvalwaterverwerking voor twee miljoen mensen, via vier dochterondernemingen: Cal Water, Hawaii Water, New Mexico Water en Washington Water. Daarnaast levert het diensten voor andere waterbedrijven en biedt het verzekeringen aan klanten.

SJW Group (SJW)

SJW Group (voorheen bekend als SJW Corp) exploiteert twee waterleidingsbedrijven. Het eerste bedrijf, San Jose Water Co., bedient meer dan een miljoen mensen in de omgeving van San Jose op zowel gereguleerde als gedereguleerde markten. Het tweede bedrijf, SJWTX, is actief onder de naam Canyon Lake Water Service Co. (of CLWSC) en is een veel kleiner nutsbedrijf dat zo'n 36.000 mensen bedient.

De derde dochteronderneming, SJW Land Co., zorgt voor diversificatie van het bedrijf. Het bezit zakelijke gebouwen en grond, voornamelijk in de regio San Jose. Het bedrijf is momenteel bezig om te fuseren met Connecticut Water Service, dat verderop in deze lijst wordt genoemd.

Evoqua Water Technologies (AQUA)

Evoqua Water Technologies helpt industriële bedrijven door hun watervoorziening te verbeteren, hetzij door te bezuinigen, hetzij door de efficiëntie te verhogen. Daarnaast helpt het gemeenten om hun netwerken veiliger te maken door onmisbare apparatuur en onderdelen aan fabrikanten van originele apparatuur (Original Equipment Manufacturers, OEM's) te leveren.

Het bedrijf is actief in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Australië, China en Singapore.

Badger Meter (BMI)

Badger Meter richt zich op het leveren van producten die de toestroom van water helpen beheersen. Het heeft technologie ontwikkeld waarmee het zelf producten maakt, maar deze ook geïntegreerd heeft in de producten van andere bedrijven. Hoewel water nog steeds de kernactiviteit is, worden de ontwikkelde technologie en producten ook gebruikt om de toestroom van andere vloeistoffen als olie en chemicaliën te beheersen.

De meeste omzet wordt behaald in de VS. In het buitenland gebeurt dit voornamelijk in Azië, Europa en het Midden-Oosten.

Middlesex Water (MSEX)

Middlesex Water is een kleiner nutsbedrijf dat gereguleerde water- en afvalwaterdiensten levert in New Jersey, Delaware en Pennsylvania. Het biedt ook gedereguleerde diensten die bijdragen aan het onderhoud van particuliere watersystemen. Het bedrijf is voortdurend op zoek naar acquisities en heeft geprofiteerd van het aantal waterleveranciers dat meer kapitaal nodig had om hun netwerken te verbeteren.

Connecticut Water Service (CTWS)

Connecticut Water Service voorziet 325.000 mensen van water via 95.000 aansluitingen in 56 steden in Connecticut. Het bedrijf levert ook diensten via dochteronderneming New England Water Utility Services. Deze is actief op de gedereguleerde markt.

Het bedrijf is momenteel bezig om te fuseren met SKW Group, dat ook op deze lijst voorkomt.

York Water Co (YORW)

York Water biedt gereguleerde watervoorziening aan 66.000 particuliere, zakelijke en industriële klanten en zo'n 194.000 mensen in York en Adams County, Pennsylvania. Het is het 'oudste nutsbedrijf dat in handen is van beleggers' en heeft sinds 1816 elk jaar dividend uitgekeerd, wat het 'record voor langste onafgebroken dividend in Amerika' is.

AquaVenture Holdings (WAAS)

AquaVenture Holdings is gespecialiseerd in waterzuivering. Het hanteert een Water-as-a-Service (WaaS)-model. Dit houdt in dat het zich richt op het veiligstellen van terugkerende inkomsten van klanten, in plaats van eenmalige betalingen die bijvoorbeeld uit de levering van apparatuur voortkomen. Het bedrijf voorziet in filtratie-, sanerings-, zuiverings- en ontziltingstechnologieën voor 50.000 klanten, voornamelijk in de VS, maar ook in Zuid-Amerika.

Primo Water (PRMW)

Primo Water Corporation heeft een heel andere benadering als het op watervoorziening aankomt. Het levert water via dispensers, zoals we die kennen van kantoor. Het stelt dat het water met een betere kwaliteit biedt dan standaard nutsbedrijven vanwege het effect van de metalen buizen en chemicaliën op het eindproduct. Het biedt verspreid door de VS en Canada bijvul- en omwisseldiensten aan.

KSB AG (KSB)

KSB is een Duitse partij die voorziet in de levering van pompen, afsluitingen en andere diensten voor de waterindustrie. Alsook voor een tal van andere sectoren, waaronder energie, mijnbouw en chemische bedrijven. De omzet komt voornamelijk voort uit pompen, maar het bedrijf is op veel plekken actief. Meer dan de helft van de verkopen vindt plaats in Europa. Daarnaast komt meer dan 22% van de omzet uit Azië, 16% uit de VS en 6% uit het Midden-Oosten en Afrika.

Suez Environnement (SEV)

Suez Environnement is een Frans nutsbedrijf dat is gespecialiseerd in water- en afvalbeheer, met bijzondere aandacht voor het recyclen en terugwinnen van water. Het biedt tal van diensten aan over de hele wereld en is op elk continent aanwezig. Toch vinden de kernactiviteiten voornamelijk plaats in Europa, waarbij ongeveer een derde van de omzet in Frankrijk wordt gegenereerd.

Veolia (VIE)

Veolia is een grote Franse speler die wereldwijd actief is. Jaarlijks levert het drinkwater aan 95 miljoen mensen en afvalwaterverwerking aan 63 miljoen mensen. Daarnaast zet het grote hoeveelheden afval om in energie en nieuwe materialen. Veolia is in meer gebieden actief dan Suez en is minder afhankelijk van de markt in eigen land. Sinds enkele jaren is het bedrijf bezig met een herstructurering om weer winstgevende en duurzame groei te kunnen realiseren.

Athens Water Supply & Sewerage Co (EYP)

Athens Water Supply & Sewage Co is het grootste waterbedrijf van Griekenland. Het levert water aan 4,4 miljoen mensen en afvalwaterverwerking aan 3,5 miljoen daarvan. Het bedrijf bedient voornamelijk de agglomeratie van Athene, maar probeert vanuit een 'extraverte strategie' ook internationaal te groeien. De Griekse overheid heeft een zeggenschapsbelang in het bedrijf.

Thessaloniki Water Supply & Sewage (EYAPS)

Thessaloniki Water Supply & Sewage voorziet in water en riolering voor meer dan 1,2 miljoen mensen in Thessaloniki, Griekenland. Het is betrokken bij de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de watersystemen in de regio en is verantwoordelijk voor de ontzilting, het pompen, de zuivering, de opslag, het transport, de distributie en het beheer van alle soorten water en afval. Ook dit bedrijf wordt ondersteund door de Griekse overheid, die grootaandeelhouder is. Suez heeft eveneens een belang van 5,5%.

Kurita Water Industries (6370)

Kurita Water Industries is een Japans bedrijf dat de chemicaliën produceert die nodig zijn voor het zuiveren van water. Kurita bouwt, exploiteert en onderhoudt waterzuiveringsinstallaties. Het verkoopt ook aanverwante producten aan bedrijven en particulieren. In Japan bedient het zo'n 20.000 bedrijven, waarmee dit de grootste markt is. Toch wordt 37% van de omzet in het buitenland gerealiseerd. Daarnaast bestaat 80% van de verkoop uit dienstverlening, wat veel hogere marges oplevert.

Beijing Enterprises Water Group (0371)

Beijing Enterprises Water Group is een beursgenoteerd bedrijf uit Hongkong dat een volledig pakket van water- en milieudiensten aanbiedt. Het financiert, ontwerpt, bouwt en exploiteert watervoorzieningen in China en het buitenland, met meer dan 37 fabrieken over de grens. Door internationale uitbreidingen is het onder meer actief in Portugal, Maleisië, Macau en Singapore.

China Everbright Water (CEWL)

China Everbright Water is zowel in Hongkong als Singapore op de beurs genoteerd. Het was het achtste bedrijf dat voortkwam uit de grotere Everbright-groep. Het levert in heel China diensten op het gebied van water, afvalwater, techniek en bouw. Momenteel heeft het 121 faciliteiten in de boeken staan.

China Water Affairs Group (0855)

China Water Affairs exploiteert faciliteiten die watervoorziening en afvalwaterverwerking bieden in meer dan 60 steden in China. Het is in het hele land actief op zoek naar manieren om te groeien door middel van acquisities. Ook breidt het de capaciteiten uit zodat het een 'allesomvattende dienstverlener op het gebied van water' kan worden. De omzet is meer dan verdrievoudigd tussen 2013 en 2019.

SIIC Environment Holdings (807)

SIIC Environment Holdings is een water- en afvalwaterbedrijf in China, dat ook een solide afvalverwerkingstak heeft. Het bedrijf wordt gerund door het concern Shanghai Industrial Holdings. Momenteel runt het 200 projecten voor waterzuivering en -voorziening, zeven afvalverbrandingsprojecten en tien slibverwijderingsprojecten, verspreid over 19 gemeenten en provincies in het land.

Sound Global (0967)

Sound Global levert diensten op het gebied van water en afvalwater in China. Het bouwt en exploiteert faciliteiten en produceert apparatuur die door anderen wordt gebruikt. Het legt een 'sterke nadruk' op interne productie en ontwerpen.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Reageer vandaag nog op aandelenmogelijkheden

Ga long of short op duizenden internationale aandelen met CFD's.

 • Krijg volledige exposure voor een relatief kleine inleg
 • Beleg in spreads vanaf slechts 0,1%
 • Meer zichtbaarheid van het orderboek met direct market access

Ziet u mogelijkheden voor een aandeel?

Probeer een risicovrije trade met uw demo-rekening, en kijk of u iets op het spoor bent.

 • Meld u aan bij uw demo-rekening
 • Open een positie
 • En zie of uw voorgevoel zich loont

Ziet u mogelijkheden voor een aandeel?

Mis uw mogelijkheid niet en upgrade vandaag nog naar een live rekening om te profiteren.

 • Trade een enorm scala aan populaire aandelen
 • Analyseer en handel moeiteloos op basis van snelle, intuïtieve grafieken
 • Bekijk het laatste nieuws en reageer erop in het platform

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.