CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Een handleiding voor beginners over forex-scalpingstrategieën

Ontdek wat forex-scalpen is en de vijf beste indicatoren voor deze handelsstijl.

Wat is scalpen in forex-trading?

Scalpen in forex-trading is een handelsstijl waarbij meerdere posities op een of meer forexparen in de loop van een dag worden geopend en gesloten, meestal in seconden of minuten. In plaats van aan het begin van een trend één positie te openen en deze aan het einde te sluiten, openen en sluiten scalpers meerdere posities gedurende het verloop van een trend.

Forex-scalpers streven ernaar om maar een paar pips tegelijk te verkrijgen en meerdere kleine winsten te behalen in plaats van minder grotere. Een pip is een gebruikelijke meeteenheid voor beweging in forex-trading, waarbij een koerswijziging op de vierde decimaal wordt aangegeven. Als de genoteerde koers van een forexpaar bijvoorbeeld van 1,3980 naar 1,3979 wordt verlaagd, is deze gedaald met één pip. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals de Japanse yen die in twee decimalen wordt genoteerd.

Scalpers gebruiken vaak derivaten zoals CFD's om forexparen te handelen die in waarde stijgen of dalen. Ze openen een buy-positie (long gaan) als de koers zal stijgen en een sell-positie (short gaan) als ze denken dat de koers zal dalen.

Hefboomproducten zoals deze stellen traders ook in staat om een positie te openen met een storting, een margin genoemd. Dit kan de winst vergroten, maar ook net zo goed verliezen vergroten, omdat uw winst of verlies wordt berekend op basis van de volledige waarde van de positie. Daarom is het van belang om een geschikte risicobeheerstrategie te hebben, ongeacht welke scalpingtechniek u gebruikt.

Meer over scalpen

Waar u rekening mee moet houden voordat u met forex-scalping begint

Voordat u een forex-scalpingstrategie toepast, is het belangrijk om de liquiditeit en volatiliteit van valuta's en de voor- en nadelen van deze handelsstijl te begrijpen

Liquiditeit in forex-scalpen

Elke dag worden ongeveer $ 6,6 triljoen aan forex-transacties uitgevoerd, waardoor het de meest liquide markt ter wereld is. Liquiditeit verwijst naar de mogelijkheid om snel te kopen en te verkopen zonder de koers van een markt te beïnvloeden. Dankzij hoge liquiditeit is forex een goede markt voor scalpers, die hun posities snel moeten invoeren en verlaten, soms binnen enkele seconden.

De liquiditeit van een valuta staat niet vast. Deze verandert op basis van een aantal factoren, waaronder het tijdstip van de dag, het aantal traders dat op een bepaald moment op de markt actief is en bredere economische omstandigheden, zoals de inflatiecijfers en het bbp van een land. De meest liquide forexparen zijn meestal de meest verhandelde paren, zoals EUR/USD, GBP/USD en USD/JPY.

In zeer liquide markten zoals forex, wordt de spreiding tussen bied- en laatprijzen kleiner. Hierdoor blijven de transactiekosten betaalbaar, ondanks het grote aantal openstaande posities. Omdat winsten marginaal zijn, zorgen kleinere spreads voor grotere winsten.

In andere markten betekent liquiditeit vaak stabiliteit, maar forex daarentegen is zeer volatiel. Dit betekent dat er op elk moment grote kortetermijnkoersbewegingen kunnen plaatsvinden, waardoor de waarde van valuta's binnen enkele seconden kan stijgen en dalen. Deze volatiliteit biedt kansen voor grotere winsten, een andere reden waarom scalpers vaak de voorkeur aan forex geven. Maar omgekeerd kan dit ook leiden tot een grotere exposure aan risico.

Volatiliteit bij forex-scalpen

Volatiliteit is gunstig wanneer u in derivaten handelt, omdat traders hiermee van stijgende en dalende marktprijzen kunnen profiteren. Maar het is belangrijk om een risicobeheerstrategie toe te passen om verliezen te beperken, vooral wanneer u met hefboomwerking een positie opent. Omdat scalpen het meeste succes oplevert wanneer markten volatiel zijn, is het beste moment om een positie te openen tijdens het openen en sluiten van de sessie.

Sommige forexparen, zoals AUD/JPY, GBP/EUR en USD/MXN, zijn volatieler vanwege hun lagere liquiditeit en economische factoren zoals handelsovereenkomsten, export en natuurlijke bronnen.
Wanneer u leert hoe u forex kunt scalpen is het belangrijk om rekening te houden met de volgende voor- en nadelen van deze handelsstijl:

Voordelen van forex-scalpen Nadelen van forex-scalpen
Grotere winsten met hefboom Grotere verliezen met hefboom
Snel openen en sluiten van posities Potentieel kleine winsten wegvagen met één groot verlies
Handelen op honderden forexparen Geld op het spel zetten in een zeer volatiele markt
Verliezen beperken door posities voor een korte tijd aan te houden Langzaam winsten verkrijgen door kleine marginale winsten

Hoe begin ik met scalpen in forex

 1. Open of log in op uw handelsrekening voor CFD's
 2. Meer over forex en hoe u dit kunt handelen
 3. Open een persoonlijk handelsplan
 4. Beslis of u long of short gaat en neem stappen om uw risico te beheren
 5. Open en houd uw positie in de gaten

De beste vijf indicatoren voor een forex-scalpingstrategie

 1. Bollinger Bands
 2. Voortschrijdend gemiddelde
 3. Stochastische oscillator
 4. Parabolische SAR
 5. RSI

Bollinger Bands

Veel traders gebruiken Bollinger Bands om gebieden van marktvolatiliteit aan te geven. Bollinger Bands vertrouwen op een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) met een bovenste en onderste standaarddeviatie om te laten zien hoe volatiel een markt kan zijn.

Traders gaan ervan uit dat bredere standaarddeviaties wijzen op een onderliggende markt met grotere volatiliteit. Smallere banden daarentegen kunnen op een stabiele onderliggende markt wijzen.
Wanneer de standaarddeviaties (‘banden’) uiteenlopen, noemen traders dit een ‘Bollinger bounce’. Dit kan een aanwijzing zijn dat er een retracement op komst is.

Smallere banden staan bekend als een ‘Bollinger squeeze’. Dit kan aangeven dat de onderliggende waarde uit gaat breken.

Wanneer ze gebruikt worden in combinatie met andere forex-scalpingindicatoren, kunnen Bollinger Bands een onderdeel zijn van een effectieve scalpingstrategie.

Meer over Bollinger Bands

Voortschrijdend gemiddelde (moving average ofwel MA)

Een voortschrijdend gemiddelde is een wiskundige formule om opkomende en algemene trends in markten te herkennen, en wordt vertegenwoordigd door een enkele lijn die een gemiddelde aangeeft. Er zijn twee vormen van voortschrijdend gemiddelde, eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (simple moving average ofwel SMA) en exponentieel voortschrijdend gemiddelde (exponential moving average ofwel EMA).

In de meeste forex-scalpingstrategieën zijn voortschrijdende gemiddelden populaire indicatoren, omdat ze gemakkelijk te lezen zijn.
Een SMA voegt een reeks getallen toe dat wordt gedeeld door het aantal waarden in die reeks.

Een scalper kan bijvoorbeeld de koers van een valutapaar met tussenpozen van vijf minuten over een uur optellen en vervolgens het totale aantal door 12 delen.

Forex-scalpers kijken doorgaans naar kortere termijn gemiddelden en één langer gemiddelde om een trend aan te geven.

U kunt de drie lijnen in het bovenstaande USD/ZAR als volgt lezen:

 • Rood geeft een algemene trend aan over een periode van 200
 • Zwart geeft een trend van een periode van 20 aan
 • Groen geeft een trend van van een periode van 5 aan

Forex-scalpers kijken naar het punt waar het voortschrijdend gemiddelde van vijf perioden de periode van 20 overschrijdt en openen een positie in de richting van de trend. Dit wordt aangegeven bij de pijlen.

Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) probeert daarentegen op meer recente koerswijzigingen te reageren.

In hetzelfde valutapaar kunnen we in het onderstaande voorbeeld zien hoe elk voortschrijdend gemiddelde, in perioden van drie, 12 en 100, dichter bij elkaar komt, aangezien de gegevens op meer actuele activiteiten duiden.

Elke forex-scalpingstrategie moet een goed risicobeheer bevatten met stops. Dit is van cruciaal belang om te voorkomen dat grotere verliezen snel veel kleine winsten kunnen wegvagen.

Meer over voortschrijdende gemiddelden

Stochastische oscillator

Een stochastische oscillator is een technische indicator die de huidige waarde van een forexpaar over een recente tijdsperiode met zijn bereik vergelijkt. Scalpers kunnen de stochastische oscillator gebruiken om te voorspellen wanneer een bullish of bearish kan worden.

Op een stochastische oscillator, wanneer de ononderbroken zwarte lijn - de% K-lijn genoemd - de gestippelde rode lijn kruist - de% D-lijn genoemd - is dit een teken dat een verandering in de marktrichting op handen is. Deze stijgingen en dalingen komen doorgaans voor in de uitersten van een recent koersbereik.

Als %K boven %D komt, is dit een buy-signaal, en als %K lager is dan %D, dan is het een sell-signaal. U kunt dit in de onderstaande afbeelding zien:

In dit voorbeeld met USD/CHF in een tijdsperiode van drie minuten, wijzen de pijlen naar een buy-signaal, dus een scalper zou op dit punt overwegen om een longpositie te openen. Zijn positie wordt dan gesloten wanneer de %K-lijn aan de bovenkant van het bereik onder de %D-lijn kruist.

Omgekeerd kan een scalper een shortpositie openen wanneer de %K-lijn onder de %D-lijn bovenaan kruist, en zijn positie sluiten wanneer deze boven de %D-lijn aan de onderkant van het bereik kruist.

Parabolische stop and reversal (SAR)

De parabolische SAR is een technische indicator die wordt weergegeven als punten boven of onder de marktkoers. Scalpers gebruiken deze techniek vooral om potentiële omkeringen te herkennen en het beste moment te ontdekken om een markt in te gaan en te verlaten.

Wanneer rode punten boven de huidige koers liggen, fungeert dit als een sell-signaal, wat aangeeft dat een bearish markt op komst is. Wanneer groene punten onder de huidige koers liggen, wordt dit gezien als een buy-signaal, wat een potentiële bullish markt aangeeft. Na een reeks rode punten kunnen scalpers bijvoorbeeld de eerste groene punt na een reeks van rode punten als een aanwijzing van het begin van een bullish omkering zien, het openen van een positie om long te gaan in het proces.

Omgekeerd kan een trader ervoor kiezen om een shortpositie te openen als een rode punt na een reeks van groene punten wordt weergegeven.

In het volgende AUD/JPY-voorbeeld geven de pijlen punten aan waar een scalper een positie zou openen, long of short, afhankelijk van de trendomkering.

Relatieve sterkte-index (RSI)

De RSI geeft het momentum aan dat een bereik tussen nul en 100 gebruikt om te beoordelen of de huidige trend van een onderliggende markt op het punt staat om te keren. Het gebruikt niveaus van ondersteuning en weerstand - respectievelijk ingesteld op 30 en 70 - om te bepalen wanneer de trend van de markt op het punt staat van richting te veranderen.

Wanneer de RSI boven de 70 komt, kan dit wijzen op een overgekochte markt en kan een trader van het openen van een shortpositie profiteren. Als de RSI onder de 30 daalt, kan dit aangeven dat de markt oververkocht is en dat een trader een longpositie moet openen.

In ons voorbeeld van het GBP/JPY -paar ziet u hoe de RSI boven de 70 beweegt, wat een omkering van de op handen zijnde trend aangeeft.

Scalpers er rekening mee houden dat het gebruik van de RSI in een korte tijdsperiode tot meer voortijdige of valse signalen kan leiden.

Meer over RSI

Scalpen in forex samengevat

 • Forex-scalpers openen en sluiten posities meerdere malen tijdens de loop van een trend, meestal in een paar seconden en minuten
 • U moet rekening houden met de liquiditeit en volatiliteit van de markt voordat u een forex-scalpingstrategie toepast
 • Met derivaten zoals CFD's kunnen traders op de koers van forex-paren long of short gaan
 • Als traders een positie met een marge openen, kunnen ze hun winst vergroten, maar ook hun verliezen vergroten
 • U kunt voor uw forex-scalpingstrategie technische indicatoren gebruiken, zoals Bollinger Bands, voortschrijdende gemiddelden, de stochastische oscillator, parabolische SAR en RSI

Open een live rekening bij ons en word vandaag al een forex-scalper

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Begin vandaag nog met forex-trading

Vind mogelijkheden op 's werelds meest verhandelde en meest volatiele, financiële markt.

Ziet u een FX-mogelijkheid?

Probeer een risicovrije trade met uw demo-rekening, en kijk of u iets op het spoor bent.

 • Meld u aan bij uw demo-rekening
 • Open een positie
 • En zie of uw voorgevoel zich loont

Ziet u een FX-mogelijkheid?

Mis uw mogelijkheid niet en upgrade vandaag nog naar een live rekening om te profiteren.

 • U heeft spreads vanaf slechts 0,6 punten op populaire paren
 • Analyseer en handel moeiteloos op basis van snelle, intuïtieve grafieken
 • Bekijk het laatste nieuws en reageer erop in het platform

Ziet u een FX-mogelijkheid?

Loop uw mogelijkheid niet mis. Log nu in om een positie te openen.

Live koersen op de populairste markten

 • Forex
 • Aandelen
 • Indices
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Bovenstaande koersen zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van onze website. Koersen zijn uitsluitend indicatief. Alle aandelenkoersen lopen ten minste 15 minuten achter.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.