Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Algemene voorwaarden website

Deze website wordt beheerd door IG Europe GmbH ("IG").

Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden die hieronder worden beschreven, met onze Algemene Voorwaarden, onze klantenovereenkomst ("Klantenovereenkomst") en alle andere notities, disclaimers en andere voorwaarden zoals op deze website uiteen wordt gezet (dit worden de “Algemene Voorwaarden” genoemd). Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Verantwoordelijkheid van de bezoekers

De informatie op deze website is niet van toepassing voor Amerikaanse, Belgische en Australische ingezetenen. Gelieve rekening te houden met de regulerende beperkingen als u een Amerikaans/niet Nederlands ingezetene bent of als u een order plaatst buiten Nederland. Het is de verantwoordelijkheid van bezoekers op deze website om de voorwaarden na te gaan en om aan de lokale wet of de regulerende beperkingen waaraan zij onderworpen zijn te voldoen.

Producten en diensten

Deze website kan materiaal bevatten dat is vervaardigd door derden of dat verbinding maakt met andere websites. Zulke materialen, service en websites worden door derden geleverd en vallen niet onder directe controle van IG. U kunt hier toegang toe krijgen via een link of hypertext. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met zulk materiaal van derden of voor het functioneren of de inhoud van andere websites (of deze nu zijn gekoppeld aan deze website of niet). U erkent dat IG het recht heeft van u te verlangen dat u enige link verwijdert van een andere website naar deze website, die u heeft geïnstalleerd zonder IG voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Niets op deze website is een beleggingsadvies of zou opgevat moeten worden als beleggingsadvies van ons of door ons.

Aanbiedingen door derden

Deze website en alle software en andere materialen op deze website geleverd aan u op basis van "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder garantie met betrekking tot accuraatheid, tijdigheid of volledigheid. Voor zoveel mogelijk toegelaten bij wet, zijn hierbij uitgesloten alle verklaringen en garanties, hetzij uitdrukkelijk, geïmpliceerd, statutair of anderszins, inclusief zonder beperking enige garanties of voorwaarden van of gerelateerd aan accuraatheid, actualiteit, verhandelbaarheid, tevredenstellende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald of enig doel. IG is niet aansprakelijk tegenover u voor enige indirecte, specifieke, incidentele of gevolgschade, waaronder zonder beperking schade aan uw computer of computersysteem of instellingen, verlies van gegevens, opbrengst of winsten, die u kunt lijden als gevolg van uw gebruik van of vertraging in gebruik van of onvermogen toegang te krijgen tot de website, of op enige andere manier in verband met deze website, inclusief zonder beperking van het downloaden van enige software van deze website. IG verwerpt enige verklaring of garantie dat deze website of materialen aan uw vereisten zullen voldoen of dat de website of enige software ongestoord, veilig en vrij van fouten of virussen zal zijn.

Handelen

Deze website bevat publiek toegankelijke gedeelten en gedeelten voor cliënten. Het cliëntengedeelte is toegankelijk voor cliënten die een rekening hebben geopend en bevat ons Internetplatform. Het Internetplatform staat u toe om posities bij ons te openen en te sluiten en geeft u toegang tot rekeninginformatie met inbegrip van uw open posities evenals andere eigenschappen. U kunt een positie inzake het ingangsscherm openen of sluiten door op de relevante knop te klikken. Een bevestiging zal op het scherm verschijnen en de nieuwe positie zou in uw rekeninginformatie moeten worden weerspiegeld.

Marktgegevens

Marktdata en andere informatie die wij of welke derde partij of aanbieder dan ook op de website vrijgeven is (a) indicatief en wij of de derde partij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer bepaalde data of informatie onjuist of incompleet blijkt te zijn (b) wij of welke derde partij of aanbieder dan ook zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor acties die u onderneemt of niet onderneemt gebaseerd op bepaalde data of informatie, en (c) dergelijke data of informatie is eigendom van ons en/of de derde partij of aanbieder en het is niet toegestaan om deze te herdistribueren, kopieren, publiceren, bijvoegen of tonen in zijn geheel of gedeeltelijk voor derde partijen, behalve als de wet dat toelaat.

Privacy

Het is ons beleid om de vertrouwelijkheid van informatie en de privacy van personen te eerbiedigen. Wij zijn gebonden aan de German Federal Data Protection Act (BDSG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 (EU). Wij gebruiken uw persoonlijke informatie, zoals u die aan ons heeft verstrekt in overeenkomst met onze Klantenovereenkomst.

Vertrouwelijkheid

Zodra u een rekening met ons opent zullen wij u van een rekeningnummer en wachtwoord voorzien. Het is uw verplichting om deze details vertrouwelijk te houden en hen niet aan anderen te onthullen. U erkent en bent het ermee eens dat om het even welke instructie of mededeling die door u of uit uw naam via onze website wordt overgebracht op uw eigen risico worden gemaakt. U machtigt ons om op u te vertrouwen en te handelen, en te behandelen zoals volledig gemachtigd en bindend op u, om het even welke die instructie aan ons wordt gegeven dat wij door u of uit uw naam door om het even welke agentschap of tussenpersoon gegeven dat wij geloven in vertrouwen wordt gemachtigd door u. U erkent en bent het ermee eens dat wij het recht hebben op uw rekeningnummer en/of wachtwoord te vertrouwen om u te identificeren en u bent het ermee eens dat u deze informatie niet aan iedereen kunt onthullen.

Disclaimer en schuldenbeperkingen

Wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor om het even welke verlies of schade dat door u door gebruik van of toegang tot deze website wordt opgelopen, of ons nalaten om deze website te verstrekken. Onze aansprakelijkheid voor achteloosheid, contractbreuk of overtreding van om het even welke wet als resultaat van het ons nalaten om deze website of om het even welk deel, of voor om het even welke problemen van deze website te voorzien, die rechtmatig niet kan worden uitgesloten is beperkt bij onze optie, en zoveel mogelijk toegelaten door wet, tot het opnieuw aanvullen van deze website of om het even welk deel ervan aan u, of tot het betalen voor de aanvulling van deze website of om het even welk deel ervan aan u.

Rechtsbevoegdheid

Deze Voorwaarden worden gereguleerd door de wet van kracht in de Bondsrepubliek Duitsland, en de partijen leggen onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de hoven in Frankfurt am Main voor bepaling van om het even welk geschil betreffende de Algemene Voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, gegevensbestandrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in de inhoud van deze website behoren tot ons of een derde met inbegrip van onze licentiegevers. Deze inhoud kan namen, voorwaarden en/of gegevens omvatten die niet met een symbool kunnen worden geïdentificeerd als naam, term of onderwerp waarin het auteursrecht wordt geëist of een geregistreerd handelsmerk wordt gehouden. Het gebrek aan zulk symbool moet niet, onder welke omstandigheden dan ook, worden opgevat als ware de naam, term of data niet het intellectueel eigendom van ons of een derde partij.

Om het even welk intellectuele eigendom van derden dat door ons in de inhoud van onze website wordt gebruikt, zou niet moeten worden geïnterpreteerd zoals het zou betekenen dat de derden eigenaar sponsort, onderschrijft of met ons of in elk geval met onze zaken aangesloten is, noch dat zij om het even welke vertegenwoordiging betreffende de raadzaamheid in weddenschappen of in handel drijven met onze producten.

Behalve waar noodzakelijk in orde om de informatie over deze website op uw browser te bekijken, of zoals die krachtens Duitse wet of deze Voorwaarden, geen informatie of inhoud op deze website wordt toegelaten kan worden gereproduceerd, aangepast, doorgegeven aan een derde, met betrekking tot, ontworpen, in om het even welke vorm door om het even welk proces zonder onze specifieke geschreven toestemming wordt verdeeld of wordt overgebracht.

Apple, het Apple logo, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc; Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation; Android is een handelsmerk van Google Inc.; Blackberry is eigendom van Research in Motion Limited, geregistreerd in de VS en andere landen.

Het handelsmerk BlackBerry® is onderdeel van Research In Motion Limited en is geregistreerd en/of wordt gebruikt in de VS en landen over de gehele wereld.

Android is een onderdeel van Google.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Opmerkingen

Wij kunnen berichten naar het e-mailadres verzenden dat aan ons door u wordt verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons van om het even welke verandering in uw e-mailadres op de hoogte brengt. Om het even welk bericht dat door ons naar uw e-mailadres wordt verzonden zal worden geacht gearriveerd te zijn op het tijdstip van verzenden.

Beëindiging

Wij hebben het recht uw gebruik van deze website te eindigen als wij in onze enige discretie bepalen dat u al onze Voorwaarden heeft overtreden.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

Klantenservice Openingstijden voor Nederlands: maandag t/m vrijdag 08:00-17:00