CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% en 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Candlestick-trading verklaard

Candlesticks (‘kaarsen’) worden gebruikt in de technische analyse en kunnen traders helpen nauwkeurig marktbewegingen te voorspellen. Zij kijken naar de vorm en kleur van candlesticks om een idee te krijgen van trends en patronen.

Candlestick-trading verklaard Bron: Bloomberg

Wat is een candlestick?

Een candlestick laat de koersbeweging van een waarde gedurende een bepaalde periode zien. Dit kan variëren van een minuut tot een dag, afhankelijk van de koersgrafiek. Hierbij worden vier verschillende koersniveaus weergegeven die een waarde heeft bereikt in de opgegeven periode: het laagste punt in de koers van een waarde, het hoogste punt en de openings- en slotkoers.

Wat is een candlestick?

Candlestick-patronen worden gebruikt in alle vormen van handel, waaronder forex, indices, aandelen en grondstoffen.

Hoe pas ik candlestick-grafieken toe bij het handelen?

Als u candlesticks wilt gebruiken als onderdeel van uw strategie voor CFD-trading, kunt u:

  1. Onderzoeken welke markten u kunt traden
  2. De candlestick-grafieken van de markt naar uw keuze onderzoeken
  3. Oefenen met handelen op basis van candlesticks op een demo-rekening van IG
  4. Een live rekening openen om te traden op live markten

Ook kunt u verder leren over trading en financiële markten met de diverse online cursussen van IG Academy.

Hoe candlesticks moeten worden gelezen

U leest een candlestick door de kleur, het lichaam en de pitten te bekijken. Kennis van het lezen van candlestick-grafieken kan u helpen bij het identificeren of voorspellen van marktbewegingen.

Kleur van de candlestick

De kleur van een candlestick wordt gebruikt om aan te geven in welke richting een markt voorheen heeft bewogen of in welke richting deze momenteel beweegt. In het bovenstaande voorbeeld kunt u zien dat de grafiek groen is als de slotkoers hoger is dan de openingskoers en rood als de slotkoers lager is dan de openingskoers. De kleur van een candlestick vormt dus een goede indicatie of een markt bullish of bearish was tijdens de desbetreffende periode.

In een candlestick-grafiek heeft de candlestick uiterst links betrekking op de oudste handelsperiode, terwijl de candlestick uiterst rechts de meest recente of de huidige handelsperiode aangeeft. De huidige candlestick kan in beweging zijn omdat de huidige koers wordt gebruikt in plaats van de slotkoers. Dat betekent dus dat de kleur van de candlestick kan veranderen van groen in rood of omgekeerd voordat de handelsperiode is afgelopen.

Grafiek


Soms zult u merken dat de candlesticks in een grafiek gevuld en niet gevuld zijn, in plaats van groen en rood. Een niet-gevulde of witte candlestick staat gelijk aan een groene candlestick en een gevulde of zwarte candlestick staat gelijk aan een rode candlestick.

Lichaam van de candlestick

Het lichaam van een candlestick wordt gebruikt om het verschil te laten zien tussen de openings- en slotkoers van een waarde (of de huidige koers voor de candlestick uiterst rechts). Als de candlestick groen is, geeft de onderkant van het lichaam de openingskoers aan en de bovenkant de slotkoers. Als de candlestick rood is, geldt het tegenovergestelde: de bovenkant geeft dan de openingskoers aan en de onderkant de slotkoers.

Evenzo geldt dat, als het lichaam van de candlestick lang is, er sprake is geweest van een periode van intensieve koop- en verkoopactiviteiten. Als het lichaam van de candlestick kort is, is er meer sprake geweest van een consolidatie in de markt voor die periode.

Lichaam van de candlestick

Pit van de candlestick

De pit (ook wel ‘lont’ of ‘schaduw’) van de candlestick laat de hoogste en de laagste koers zien die een waarde heeft bereikt in de desbetreffende periode. De bovenste pit, ook wel de bovenste schaduw genoemd, geeft de hoogste koers aan. De onderste pit, of de onderste schaduw, is de laagste koers.

Een candlestick met een lange bovenste pit en korte onderste pit betekent dat kopers zeer actief zijn geweest tijdens een handelsperiode. Verkopers hebben er echter al snel voor gezorgd dat de koers daalde, waardoor de markt lager sloot dan het niveau dat de bovenste pit heeft bereikt. De zwakke slotkoers zorgde voor de lange bovenste schaduw.

Omgekeerd laat een candlestick met een lange onderste pit en korte bovenste pit zien dat verkopers de koers aanvankelijk omlaag dreven, waarna kopers goedkoop kochten en zorgden voor koersherstel. De markt had uiteindelijk een sterk slot, zoals blijkt uit de lange onderste schaduw.

Lont van de Candlestick


De huidige candlestick heeft dynamische pitten, die bewegen in overeenstemming met koersstijgingen en -dalingen voor de desbetreffende periode.

Typen candlestick-patronen

Er zijn vele candlestick-patronen, die fungeren als nuttige indicatoren voor beleggers bij het doen van voorspellingen over koersbewegingen.

Zo is er een bullish candlestick-patroon dat de ‘hamer’ wordt genoemd en bestaat uit een kort lichaam met een lange onderste pit. Dit patroon is meestal te vinden aan het einde van een neerwaartse trend en kan een goede indicator voor toekomstige opwaartse trends zijn.

Hamervormige Candlestick

Een ander candlestick-patroon is de doji, die volgens velen duidt op onzekerheid onder beleggers in de markt. De doji bestaat uit een kort of vrijwel afwezig lichaam en pitten van verschillende lengte. Soms kan een doji op een kruis lijken, omdat het patroon van een doji vergelijkbare openings- en slotposities maar verschillende toppen en dalen in een sessie heeft.

Doji Candlestick

Candlesticks vs. HLOC- (OHLC-)staafdiagrammen

Candlestick-grafieken lijken veel op HLOC-staafdiagrammen (High-Low-Open-Close, oftewel Top-Dal-Opening-Slot). Het zijn beide indicatoren voor technische analyse en traders moeten een zekere mate van inzicht verkijgen in beide grafieken voordat ze deze op effectieve wijze kunnen gebruiken en ervan kunnen leren. Het belangrijkste verschil is dat in een HLOC-grafiek de informatie wordt verstrekt zonder gebruik te maken van het ‘lichaam’ van een candlestick.

Candlesticks vs. HLOC- (OHLC-)staafdiagrammen

Sommige beleggers hebben liever de wat eenvoudigere staafdiagrammen dan candlesticks, terwijl anderen candlesticks mooier vinden en zeggen dat deze meer duidelijkheid bieden. Beide grafieken zijn echter min of meer hetzelfde. Beide geven toppen en dalen in de markt aan en de openings- en slotkoersen voor een waarde in een bepaald tijdsbestek.

Candlestick-grafiken

Hoe gebruik ik candlesticks bij het traden?

Alle verschillende onderdelen van een candlestick-patroon vertellen u iets. Wat zij u dan precies vertellen is een heel andere vraag. Soms lijkt de vorm, kleur en richting van een candlestick willekeurig, terwijl in andere gevallen een aantal candlesticks een patroon kan opleveren.

Candlestick-patronen kunnen steun- en weerstandsgebieden onthullen en zijn bovendien waardevol voor traders als middel om hun voorspellingen over marktbewegingen te bevestigen. Het is echter de moeite waard te vermelden dat er ook veel dingen zijn die een candlestick u niet kan vertellen. Zo kunt u bijvoorbeeld aan de hand van candlesticks niet afleiden waarom de openings- en slotkoers gelijk of verschillend zijn.

Traders kunnen candlestick-patronen dan ook het beste gebruiken in combinatie met andere middelen voor technische en fundamentele analyse als extra bevestiging van hun vermoedens met betrekking tot een algehele trend.

De beste manier om te beginnen met het gebruiken van candlesticks in uw trading is door te oefenen met het interpreteren van de signalen in een risicoloze omgeving, zoals een IG demo-rekening. Dit stelt u in staat om de grafieken onder de knie te krijgen en transacties te plaatsen zonder uw vermogen te riskeren. Als u echter al voldoende vertrouwen heeft om te beginnen met handelen, kunt u een live rekening openen bij IG.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.