Wat is brexit en wat zijn de gevolgen?

Brexit is een proces dat al voortduurt sinds juni 2016, toen het Verenigd Koninkrijk via een referendum te kennen gaf dat het de Europese Unie wilde verlaten. Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over de brexit: de uitslag van het referendum, de gevolgen daarvan en de opties die nu op tafel liggen.

Betekenis van brexit

‘Brexit’ is een samentrekking van ‘British exit’ en betekent het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het referendum vond plaats in juni 2016. 51,9% stemde voor uittreden en 48,1% stemde voor blijven.

Wanneer vindt de brexit plaats?

De huidige deadline voor de brexit is 31 januari 2020. Het Verenigd Koninkrijk mag echter ook eerder de EU verlaten, indien het Britse parlement en het Europees Parlement beide een akkoord voor uittreding hebben goedgekeurd.

Aankomende gebeurtenissen rondom de brexit

Datum Gebeurtenis
11 november - 31 december Mogelijke top van de EU27 tussen deze data
1 december Nieuwe Europese Commissie treedt aan
12 december Landelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk
31 januari Verenigd Koninkrijk moet om middernacht (Ned. tijd) EU verlaten tenzij er uitstel wordt gegeven

Waarom traden rondom de brexit bij IG?

Handelen in GBP/USD vanaf slechts 0,9 punt

U kunt long of short gaan op diverse valutaparen, waaronder alle grote paren met GBP, EUR en USD.

Gratis bescherming tegen risico's

Aan onze gegarandeerde stops zijn alleen kosten verbonden als ze worden geactiveerd.1 Bovendien geniet u bij ons van bescherming tegen een negatief saldo.2

Exclusieve weekendmarkten

Bij ons kunt u handelen in het weekend in o.a. GBP/USD en de Duitsland 30, zodat u 24/7 kunt speculeren en hedgen.3

Verschillende koersalerts

Met de exclusieve koersalerts van IG, zowel voor punten als percentages, blijft u op de hoogte van koersbewegingen.

Open nu een rekening

Vul een eenvoudig online formulier in

We stellen u een paar vragen over uw ervaring met handelen.

Directe online verificatie

Wij kunnen meestal uw identiteit direct verifiëren.

Stort geld en begin met handelen

U kunt op ieder moment gemakkelijk geld opnemen.

Brexit: welke opties zijn er?

Sommige mogelijkheden zijn al eerder in het brexitverhaal uitgeput. Toch liggen er nog meerdere opties op tafel. Het is nu de vraag of de regering Johnson in staat is een nieuwe overeenkomst met de EU te sluiten, of het Verenigd Koninkrijk uit de unie zal stappen zonder deal.

  1. Uittreding op grond van het akkoord van de premier
  2. Landelijke verkiezingen
  3. Wijziging van de deadline
  4. Uit de EU zonder deal
  5. Tweede referendum
  6. Herroeping van artikel 50

Uittreding op grond van het akkoord van de premier

Op 22 oktober kwam het parlement voor de tweede keer bijeen in verband met Boris Johnsons akkoord. De leden besloten dat er een debat en een stemming over moest komen, maar verwierpen het tijdschema dat door de premier was voorgesteld. De brexit werd dus uitgesteld, maar niet afgeblazen.

Nu de EU het VK uitstel heeft gegeven, zal de focus de komende drie maanden liggen op het verzamelen van genoeg steun voor het akkoord van de premier, zodat dit het wetgevende proces door kan komen.

Landelijke verkiezingen

Op 29 oktober kreeg Boris Johnson steun van Labour voor vervroegde verkiezingen. Op 12 december van dit jaar zullen de Britten naar de stembus gaan.

Met deze verkiezingen hoopt Johnson een meerderheid voor de conservatieven te krijgen in het Lagerhuis en zo al zijn beslissingen gemakkelijker door het parlement te loodsen. Johnson staat er goed voor in de peilingen. Zo goed zelfs dat een coalitie met een andere partij niet meer nodig zal zijn, mochten de peilingen werkelijkheid worden.

Zijn voorganger Theresa May dacht met datzelfde bijltje te gaan hakken na vervroegde verkiezingen in juni 2017. Dat liep echter slecht af: de Conservatieve Partij verloor haar bestaande meerderheid en moest een coalitie vormen met de Noord-Ierse partij DUP.

Wijziging van de deadline

Op 19 oktober 2019 diende de premier een officieel verzoek in om de inwerkingtreding van artikel 50 uit stellen. Op 28 oktober werd het verzoek ingewilligd. Hiermee werd de deadline voor het Verenigd Koninkrijk drie maanden verzet, van 31 oktober naar 31 januari 2020.

Deze ‘flextension’ (flexible extension ofwel flexibel uitstel) houdt onder meer in dat het VK de EU vóór 31 januari mag verlaten, zolang het Lagerhuis en de wetgevende instanties in Europa tweezijdig akkoord zijn met de voorwaarden van een brexit-deal. Daarom stapt het VK mogelijk eind november of in december uit de EU. Als deze deadline echter dichtbij komt zonder dat er een akkoord klaarligt, is het nog maar de vraag of de EU nogmaals uitstel wil verlenen.

Uit de EU zonder deal

Een no deal-brexit zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 om middernacht uit de EU stapt zonder afspraken over handel of vrij personenverkeer. Als er voor die datum geen akkoord over uittreding is bereikt door de wetgevers in Londen en Brussel, is een no deal-brexit nog steeds mogelijk.

Een brexit zonder deal is juridisch gezien namelijk de meest voor de hand liggende optie. Deze treedt automatisch in werking indien het VK en de EU er vóór die tijd niet in slagen een akkoord te sluiten of de deadline op te schuiven.

Tweede referendum

Een tweede referendum over lidmaatschap van de EU is een optie die steeds populairder is geworden sinds de uitslag van het eerste referendum is onthuld. Dit komt onder meer doordat sommigen beweren dat de anti-EU-campagne de kiezers heeft misleid. De steun voor een tweede referendum is zelfs zo gegroeid dat een alsmaar groter wordende groep parlementsleden uit het gehele politieke spectrum heeft aangegeven dit idee te steunen.

Onder de huidige regering lijkt deze optie echter onwaarschijnlijk. Er zal eerst een drastische verandering in het politieke landschap moeten plaatsvinden, voordat de roep om een tweede referendum kan worden beantwoord.

Herroeping van artikel 50

Een laatste mogelijkheid voor het Verenigd Koninkrijk om de geschiedenis van de brexit tot een goed einde te brengen, is een herroeping van artikel 50. Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat het VK dit eenzijdig kan doen; het besluit om in de EU te blijven is dus geheel aan het VK.

De Conservatieve Partij is echter tegen deze optie, omdat ze volhoudt dat de uitslag van het democratische proces moet worden gerespecteerd en het VK de EU moet verlaten.

Maak u klaar voor de brexit bij IG

Ontdek verschillende handelsmogelijkheden rondom de brexit. In onze handleiding leest u onder meer hoe u uw platform afstemt op de brexit en hoe u kunt inspelen op volatiliteit.

Economische impact van de brexit

De Britse economie sinds het referendum

Voordat het referendum plaatsvond, speculeerden deskundigen op negatieve gevolgen voor de economie en zelfs een recessie, in het geval dat er vóór uittreding zou worden gestemd. Tot op heden is dat niet gebeurd. De Britse economie is blijven groeien, hoewel mogelijk in een lager tempo dan wanneer er anders zou zijn gestemd. Ook is de werkloosheid in het VK sinds 2016 gestaag afgenomen.

Ondanks de groei van de economie in het land is deze groei echter in diverse sectoren aan het teruglopen. De ontwikkeling van de auto-industrie lijkt te vertragen; sommigen beweren zelfs dat ze er ronduit slecht voor staat. Ook de Britse huizenmarkt is nu aan het inzakken en sommige traders en economen leggen de schuld daarvoor bij brexit.

Bovendien is de inflatie toegenomen sinds het referendum. In september 2017 bereikte deze een hoogtepunt van 2,7%. Ook al lijkt dit geen al te hoog cijfer, een hogere inflatie betekent wel dat mensen met spaargeld minder terugkrijgen voor het geld dat ze hebben ingelegd. Als rentetarieven te hoog worden, kan dat ook invloed hebben op de waarde van het pond.

De Britse economie na uittreding uit de EU

Verschillende deskundigen hebben gespeculeerd op de invloed die de brexit op de Britse economie zal hebben zodra het vertrek van het VK definitief is. Sommigen menen dat de teruglopende economische groei waarschijnlijk zal aanhouden, terwijl anderen denken dat de Britten nog slechter af zijn dan wanneer ze voor ‘blijven’ hadden gestemd.

De economische vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk zijn echter afhankelijk van de vraag of het met of zonder deal uit de EU stapt. Het IMF heeft gewaarschuwd dat een no deal-brexit een risico op een recessie met zich meebrengt die wel twee jaar kan duren. Volgens ramingen voor de lange termijn van de Britse regering zelf kan het BBP van het land 8% dalen over de komende 15 jaar.4

De meerderheid van de economen is het erover eens dat lidmaatschap van de EU een positief effect op de handel en de gezondheid van de economie heeft. Dit komt doordat het Europese handelsblok geen douanerechten kent om goederen over de grens te vervoeren. Er wordt gezegd dat het VK door uit de EU te stappen zichzelf onnodig blootstelt aan douanerechten en extra kosten. Lidstaten van de EU hebben geen last van zulke kosten.

De voorstanders van de brexit stellen dat het verbreken van de banden met de EU de Britten in staat stelt om handelsverdragen met landen als de VS en China aan te gaan. Momenteel mag het Verenigd Koninkrijk als lid van de EU niet op eigen houtje vrijhandelsakkoorden sluiten. Uittreding uit de EU zou betekenen dat deze belemmering wordt opgeheven. Daardoor worden deuren geopend naar economische grootmachten zoals de VS, maar ook opkomende economieën als Brazilië en India.

Het is maar de vraag of het VK dan net zulke omvangrijke vrijhandelsakkoorden zou weten te sluiten met evenveel toegang tot internationale markten als de EU. Tot dusver is het land nauwelijks bezig geweest met het binnenhalen van zulke akkoorden, omdat de agenda steeds werd gedomineerd door het onderhandelingsproces en Theresa Mays brexit-deal.

Tijdlijn brexit

Referendum over brexit wordt gehouden - juni 2016

Tijdens het referendum in 2016 brachten meer dan 30 miljoen mensen hun stem uit. 51,9% stemde vóór het verlaten van de EU, 48,1% wilde blijven.

De uitslag kende behoorlijke regionale verschillen: Engeland en Wales stemden voor uittreding, terwijl Schotland en Noord-Ierland wilden blijven. De grootste meerderheid voor een van de opties was in Schotland te vinden. In Wales was het verschil juist het kleinst. De opkomst voor het referendum was met 72,2% vrij hoog. Al met al liet het referendum een verdeeld Verenigd Koninkrijk zien. Dit werd de daaropvolgende maanden bevestigd tijdens onderhandelingen, politieke discussies en represailles.

Regio Uit de EU stappen In de EU blijven Eruit stappen of blijven? Opkomst
Engeland 53,4% 46,6% Eruit stappen 73,0%
Noord-Ierland 44,2% 55,8% Blijven 62,7%
Schotland 38,0% 62,0% Blijven 67,2%
Wales 52,5% 47,5% Eruit stappen 71,7%

De regering was compleet verrast door de uitslag. David Cameron diende zijn ontslag in als premier. Na een strijd om het leiderschap binnen de Conservatieve Partij werd hij uiteindelijk vervangen door Theresa May. Ze bevestigde dat het VK de EU zou gaan verlaten met haar befaamde uitspraak ‘brexit betekent brexit’, ook al was ze tegenstander van de brexit voordat de uitslag bekend was.

Artikel 50 treedt in werking - maart 2017

Artikel 50 trad in werking op 29 maart 2017, waarmee een twee jaar durende ‘countdown’ naar de brexit begon. Hierop volgde een periode waarin onderhandelaars uit de EU en het VK plannen maakten, alvorens in juni 2017 de daadwerkelijke onderhandelingen begonnen. In deze korte tussenperiode riep Theresa May vervroegde verkiezingen uit. Hiermee hoopte ze de meerderheid van de conservatieven in het parlement te vergroten en zo meer gewicht in de schaal te kunnen leggen in de onderhandelingen met EU-leiders.

Het plan liep volkomen mis: de Conservatieve Partij verloor haar meerderheid en was gedwongen een coalitie aan te gaan met de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP). Sommigen menen dat de positie van de regering hierdoor danig is verzwakt, aangezien er nu steun nodig is van de DUP in het parlement om het definitieve akkoord te ratificeren.

Brexitonderhandelingen gaan van start - juni 2017

De onderhandelingen zijn officieel op 19 juni 2017 van start gegaan. Het VK ging akkoord met een gefaseerde onderhandelingsperiode die Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de EU, had voorgesteld. Fase 1 kwam ten einde in december 2017. Er waren overeenkomsten bereikt over een financiële schikking van 35 à 39 miljard pond, een open Ierse grens en de rechten van burgers van het VK en de EU die over de grens wonen.

Fase 2 duurde tot halverwege november 2018 en was gericht op de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Tijdens deze fase van onderhandelingen werden beide partijen het voorlopig eens over een overgangsperiode van 21 maanden, die direct na de datum van vertrek moest ingaan. Dit gaf het Verenigd Koninkrijk de tijd om te onderhandelen over zijn toekomstige handelsbetrekkingen met de EU.

Chequersplan wordt bekendgemaakt - juli 2018

Het ‘Chequersplan’ werd gepubliceerd op 12 juli 2018. Op dat moment was het een van de meest substantiële en complete plannen omtrent het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het plan beschreef de relatie die het VK met de EU wilde aangaan na het verlaten van de unie.

Hoewel het Britse kabinet zijn goedkeuring gaf, werd het plan in september 2018 geweigerd door de EU. Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU, verklaarde dat over de integriteit van de Europese interne markt niet te onderhandelen valt en dat de Britten niet de ‘krenten uit de pap van de interne markt’ kunnen halen. De interne markt is gebouwd op vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Het Chequersakkoord bevatte enkel concessies met betrekking tot het vrije verkeer van goederen; vandaar Barniers uitspraak.

Het voornaamste knelpunt was hoe de grens tussen Noord-Ierland en Ierland in de praktijk zou functioneren, vooral als beide kanten niet tot een degelijk handelsakkoord konden komen gedurende de overgangsfase. De EU accepteert namelijk geen open grens met een land dat andere douaneregelingen heeft.

Theresa May legt haar voorlopige akkoord aan het kabinet voor - november 2018

Na vele maanden onderhandelen legde Theresa May in november 2018 eindelijk een voorlopig akkoord aan haar kabinet voor. Dit was een opvolger van het Chequersakkoord, dat door de EU was afgekeurd. De nieuwe deal betekende een stap richting een zachte brexit, aangezien er gedetailleerde plannen in stonden voor handel tijdens de overgangsperiode, de Ierse grens en de rechten van Britse en EU-ingezetenen.

De premier verklaarde dat het kabinet haar akkoord ‘als collectief’ had aangenomen na vijf uur discussiëren op 14 november 2018. Met deze woordkeuze impliceerde ze echter dat het besluit niet unaniem was. Later werd naar buiten gebracht dat tot wel tien ministers kritiek hadden geuit op het plan van de premier, met name op de Ierse backstop. Verscheidene kabinetsleden stapten onmiddelijk op, waaronder brexitminister Dominic Raab. Veel kamerleden uitten ook hun zorgen over de voorgestelde deal.

Op 25 november ging een top van EU-leiders akkoord met het plan van de premier. Nadat dit bekend was gemaakt, stelde EC-president Jean-Claude Juncker dat de beslissing ‘niet een moment van gejuich, maar een moment van diepe treurnis’ was gezien het ogenschijnlijk definitieve vertrek van de Britten.

Lagerhuis stemt over Theresa Mays deal - december 2018

Op 10 december 2018, één dag voor de geplande stemming in het Lagerhuis over Theresa Mays deal, besloot de premier om de stemming uit te stellen in verband met aanzienlijke weerstand vanuit zowel de Conservatieve Partij als Labour. Ze vermoedde dat de kamer het akkoord zou verwerpen.

De premier beloofde terug te gaan naar Brussel om zekerheid te krijgen van EU-leiders over bepaalde aspecten van haar deal. Het ging hierbij met name om opheldering over de Ierse backstop en de vraag of het VK permanent in een douane-unie met de EU terecht zou komen.

Motie van vertrouwen in Theresa May - december 2018

Op 12 december 2018 diende Theresa Mays eigen partij een motie van vertrouwen in jegens de premier. 117 kamerleden van de Conservatieve Partij stemden tegen haar, maar ze overleefde de stemming dankzij de steun van de overige 200. Vanaf dat moment kon niemand van de premiers eigen partij meer een motie tegen haar indienen tot aan december 2019.

Theresa Mays deal wordt verworpen - januari 2019

Nadat de eerste stemming was uitgesteld, werd deze opnieuw ingepland voor 15 januari 2019. De premier en haar deal leden een historische nederlaag: 432 kamerleden stemden tegen en 202 stemden vóór, zoals verwacht werd op het moment dat de stemming aanvankelijk zou plaatsvinden. In haar deal stonden plannen voor de rechten van Britse ingezetenen die in de EU wonen en EU-burgers die in het VK wonen, plannen voor de overgangsperiode, een aan de EU te betalen schikking van £39 miljard en een omstreden plan voor de Ierse grens.

Veel parlementsleden zeiden dat de voorlopige overeenkomst van de premier simpelweg een slechte deal was en dat ze deze niet met een goed geweten konden steunen. Vanwege de reusachtige nederlaag zette Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen jegens de regering in gang, die plaatsvond op 16 januari 2019.

Motie van wantrouwen jegens de regering - januari 2019

Op 16 januari 2019 overleefde Theresa May een motie van wantrouwen jegens haar regering. De uitslag was 325 tegen 306, nipter dan voorspeld. De DUP speelde een cruciale rol in haar overwinning. Als de tien parlementsleden zich tegen haar hadden gekeerd, dan had de regering de stemming waarschijnlijk niet overleefd.

Theresa May komt met ‘Plan B’ - januari 2019

Nadat haar brexitplan op 15 januari 2019 was verworpen, had de premier drie werkdagen de tijd om het Lagerhuis een ‘Plan B’ voor te leggen. Haar voorstel, dat ze op 21 januari 2019 presenteerde, bleek nogal op het afgewezen akkoord te lijken; het kende slechts een aantal zeer kleine aanpassingen. Desondanks beloofde de minister opnieuw naar de omstreden Ierse backstop te zullen kijken, met het doel om de deal door het parlement te sluizen.

Theresa Mays deal wordt voor de tweede keer verworpen - maart 2019

Theresa Mays brexitakkoord werd op 12 maart 2019 voor de tweede keer verworpen. De meerderheid (391 tegen 242 stemmen) was niet zo overweldigend als in de stemming van 15 januari, maar de uitslag betekende toch een bepalende nederlaag voor de premier en haar inspanningen voor de brexitonderhandelingen.

Lagerhuis geeft aan een no deal-brexit te willen voorkomen - maart 2019

Op 13 maart nam het parlement met 321 tegen 278 stemmen een motie aan om een vertrek uit de EU zonder deal te voorkomen. Hoewel deze stemming niet juridisch bindend was voor de EU of haar lidstaten, liet ze wel zien dat er een sterk draagvlak onder de Britten bestond voor het bereiken van een definitief akkoord voordat het VK uit de EU stapt.

Lagerhuis geeft aan artikel 50 te willen verlengen - maart 2019

Op 14 maart stemde het parlement met 413 tegen 202 stemmen vóór een verlenging van artikel 50. Theresa May ging vervolgens naar de EU-leiders en slaagde erin deze verlenging veilig te stellen.

Eerste ronde van indicatieve stemmingen in het Lagerhuis - maart 2019

Op 27 maart vond een reeks van indicatieve stemmingen plaats. Het doel hiervan was om erachter te komen welke optie op de meeste steun in het Lagerhuis kon rekenen. Hoewel geen enkele optie een meerderheid kreeg, bleek een tweede referendum de meeste steun te hebben.

Het is nochtans nog maar de vraag of dit tweede referendum er komt. Zo’n referendum is bijzonder omstreden, omdat het volgens velen botst met de uitslag van het eerste referendum.

Theresa Mays deal wordt voor de derde keer verworpen - maart 2019

Op 27 maart, dezelfde dag als de indicatieve stemmingen, kwamen de premier, haar backbenchers en haar ministers bijeen in het 1922 Committee, de fractie van de Conservatieve Partij. Ze beloofde dat ze af zou treden, indien haar partij zich achter haar deal schaarde. Deze stap kwam voor maar weinig partijleden als een verrassing. Dit zou een ander de gelegenheid geven om de leiding te nemen over de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU gedurende de overgangsperiode. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit dan een voorstander van de brexit.

Theresa Mays brexit-deal werd op 29 maart echter voor de derde keer weggestemd met 344 stemmen tegen 286.

Tweede ronde van indicatieve stemmingen in het Lagerhuis - april 2019

Op 1 april werd een tweede ronde van indicatieve stemmingen gehouden. Het doel hiervan was om een meerderheid te vergaren voor de populairste opties die op 27 maart waren voorgesteld. Het bevestigende referendum kreeg de meeste steun, hoewel er geen meerderheid werd gehaald: 280 leden stemden vóór, 292 stemden tegen. Diezelfde dag kwam de optie van de douane-unie maar drie stemmen tekort voor een meerderheid.

Een andere optie was ‘common market 2.0’ (een voorstel om deel uit te gaan maken van de interne markt en een douane-unie); deze werd met 21 stemmen verschil verworpen. Tot slot werd er op voorstel van parlementslid Joanna Cherry gestemd over de vraag of het parlement al dan niet de macht zou moeten krijgen om artikel 50 te herroepen en zo een no deal-brexit te blokkeren. Dit was het minst populaire voorstel van de avond: slechts 191 parlementsleden stemden vóór en 292 stemden tegen.

Amendement Cooper-Letwin wordt aangenomen - april 2019

Op 3 april keurde het parlement het amendement Cooper-Letwin goed met 313 stemmen tegen 312. Dit amendement was bedoeld om de inwerkingtreding van artikel 50 verder uit te stellen om een no deal-brexit te voorkomen. Dit was de eerste indicatieve stemming waarbij een meerderheid in het Lagerhuis werd gehaald. De uitslag was echter niet juridisch bindend voor de EU.

Theresa May vraagt om verder uitstel van artikel 50 - april 2019

Aangezien de deadline van 12 april snel dichterbij kwam en er geen nieuwe ontwikkelingen in het parlement waren, diende Theresa May op 5 april bij Donald Tusk het verzoek in om de deadline voor de brexit op te schuiven naar 30 juni 2019. Hierbij onderstreepte de premier dat, mocht er vóór 22 mei een akkoord worden goedgekeurd, de Britten geen Europese verkiezingen zouden houden, maar dat de nodige voorbereidingen werden getroffen voor het geval de verkiezingen er toch moesten komen.

Europese diplomaten verklaarden dat het VK zijn leden van het Europese Parlement kon terugroepen zodra een definitief akkoord door het Lagerhuis was goedgekeurd. Dit gold zelfs als het land verplicht zou zijn om Europese verkiezingen te houden. De zetels in het Europees Parlement zouden dan worden ingenomen door afgevaardigden van de overige 27 lidstaten van de EU.

Deadline voor brexit wordt verschoven naar 31 oktober - april 2019

Na een bijeenkomst van Europese leiders op 10 april werd men het eens over het verschuiven van de uiterlijke datum waarop het Verenigd Koninkrijk de unie moest verlaten. De nieuwe deadline werd 31 oktober - maar liefst zeven maanden later dan de oorspronkelijke datum (29 maart).

Het VK mag ook vóór 31 oktober de EU verlaten, maar alleen als het Lagerhuis het akkoord van de premier goedkeurt.

Theresa May bevestigt dat er een vierde stemming komt - mei 2019

Op 21 mei kondigde de premier aan dat ze het Lagerhuis voor de vierde keer over haar akkoord zou laten debatteren en stemmen. Volgens veel analisten zou dit de laatste keer worden. Deze bekendmaking kwam in weerwil van het verzet vanuit haar eigen partij. De deal van de premier werd stevig bekritiseerd door het 1922 Committee en de European Research Group (ERG). Sommige parlementsleden van de Conservatieve Partij riepen haar zelfs op om op te stappen.

De kritiek nam zodanig toe dat Theresa May besloot de stemming uit te stellen. Deze had aanvankelijk begin juni 2019 plaats moeten vinden. Het gevolg was dat haar premierschap op losse schroeven kwam te staan. In de media werd gespeculeerd dat ze nog maar een beperkt aantal dagen te gaan had als premier.

Theresa May kondigt aan dat ze af zal treden - mei 2019

Aangezien het niet duidelijk was hoe het nu verder moest, maakte Theresa May bekend dat ze op 7 juni 2019 zou aftreden. Veel mensen spraken van een mislukte brexit. Ze beloofde om voorlopig aan te blijven als waarnemend premier totdat de uitslag van de strijd om het leiderschap bekend zou worden gemaakt op 23 juli 2019.

Na de stemming ging May naar Buckingham Palace om formeel haar ontslag in te dienen bij de koningin, zodat haar opvolger haar taken over kon nemen.

Boris Johnson wordt premier - juli 2019

De strijd om het leiderschap werd hevig bevochten door een aanzienlijk aantal kandidaten. Uiteindelijk kwam Boris Johnson als winnaar naar voren. Van de 159.320 leden van de Conservatieve Partij brachten er 139.318 hun stem uit. Johnson kreeg 92.153 van de stemmen, waarmee hij de hoogste functie van het land binnenhaalde. Zijn tegenstander in de laatste ronde, Jeremy Hunt, vergaarde 46.656 stemmen.

Schorsing van het parlement - september 2019

Ruim een maand na zijn aantreden als premier kondigde Boris Johnson een schorsing van het parlement aan, die op 9 september aan het eind van de dag zou ingaan. Johnson deed dit met het oog op een troonrede van de koningin en de formele opening van een nieuwe parlementaire zitting op 14 oktober. Het stilleggen van het parlement zo kort voor de toenmalige vertrekdatum (31 oktober) kwam de premier op veel kritiek te staan. Er werd beweerd dat hij op deze manier zijn brexitplan door wilde drukken zonder inmenging van het Lagerhuis.

Lagerhuis geeft aan een no deal-brexit te willen voorkomen - september 2019

Het parlement gaf in een stemming op 9 september (net voor de schorsing) te kennen dat het een no deal-brexit wilde voorkomen. De uitslag van de stemming betekende een belangrijke nederlaag voor Johnson. Hij had namelijk nog maar tot 19 oktober de tijd om een brexitakkoord door het Lagerhuis te loodsen. Als hij daar niet in zou slagen, zou hij een verzoek moeten indienen om de datum van uittreding uit de EU op te schuiven naar 31 januari 2020.

Parlementaire zitting hervat nadat schorsing onwettig is verklaard - september 2019

Na de schorsing van het parlement werd het verzet tegen Johnsons besluit nog heviger. Er werd besloten om het juridisch aan te vechten bij het Hooggerechtshof in de hoop dat de schorsing zou worden herroepen. Op 24 september kwam het hof tot een besluit. De elf rechters verklaarden unaniem dat de schorsing onwettig was, dus het parlement kon worden hervat.

Premier dient nieuw plan in bij Brussel en schorst parlement - oktober 2019

Boris Johnson diende begin oktober een plan in bij de EU om de kwestie omtrent de grens met Ierland op te lossen. Door sommigen werd het als een ultieme poging bestempeld. Volgens het plan van de premier zou Noord-Ierland op het gebied van industriële en agrarische goederen in de douane-unie van de EU blijven. Een dergelijke regeling zou de goedkeuring van het Noord-Ierse parlement in Belfast moeten krijgen, niet alleen voor een overgangsperiode maar vervolgens ook iedere vier jaar.

Noord-Ierland zou wat betreft non-industriële en non-agrarische producten echter de douane-unie van de EU verlaten, terwijl de rest van het Verenigd Koninkrijk volledig uit deze unie zou stappen. In theorie zou daardoor geen sprake zijn van lange vertragingen bij grenscontroles op het eiland Ierland. Het plan werd met argwaan ontvangen in Brussel, maar Europese leiders erkenden dat de Britse regering in elk geval concessies had gedaan.

Na het indienen van zijn nieuwe brexitplan schorste de premier op 8 oktober het parlement. Zes dagen later werd een nieuwe parlementaire zitting geopend. De parlementaire zitting die tot aan deze schorsing duurde, was met 839 dagen de langste in de Britse geschiedenis.

Boris Johnson bereikt akkoord met EU over brexit - oktober 2019

Op 17 oktober kwamen premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker tot een akkoord over de brexit. Deze deal is een aangepaste versie van het eerdere voorstel van de premier, waarin de Ierse backstop werd weggehaald. Dit was een van de meest omstreden punten in eerdere versies van het brexitakkoord.

In de aangepaste deal staat dat Noord-Ierland in het douanegebied van het VK blijft, maar tegelijkertijd wordt aangewezen als een punt waar goederen de douane-unie van de EU binnen kunnen komen. Op grond van de overeenkomst zal het Verenigd Koninkrijk geen invoerrechten heffen op goederen die Noord-Ierland binnenkomen, tenzij ze bestemd zijn voor een plaats aan de andere kant van de Ierse grens.

Deze regeling zal elke vier jaar worden geëvalueerd door het parlement van Noord-Ierland. Na iedere evaluatie komt er een stemming om te bepalen of de handelsovereenkomst zal blijven of niet. In tegenstelling tot andere stemmingen in Noord-Ierland is hiervoor slechts een gewone meerderheid van stemmen nodig in plaats van een meerderheid binnen zowel de unionistische als de nationalistische partijen (zoals gebruikelijk).

Lagerhuis geeft groen licht voor een tweede debat over het brexitakkoord - oktober 2019

Het Lagerhuis gaf zijn goedkeuring voor verder debat en een stemming over Boris Johnsons brexitakkoord, op voorwaarde dat het meer tijd zou krijgen om het akkoord te analyseren. De parlementsleden verklaarden dat de toenmalige datum van uittreding (31 oktober) hun niet genoeg tijd gaf om het 110 pagina’s tellende document grondig door te nemen en aan te laten passen indien nodig.

Het gevolg was dat Johnson het wetgevingsproces rondom zijn brexit-deal tijdelijk stillegde. Dit zorgde voor speculatie over de vraag of hij op vervroegde verkiezingen uit was.

EU stemt in met opschuiven van de deadline - oktober 2019

Op 28 oktober kwamen EU-leiders overeen om Boris Johnson drie maanden uitstel te geven van de deadline. Daarmee werd de officiële datum van uittreding opgeschoven van 31 oktober naar 31 januari 2020. Wel mag het Verenigd Koninkrijk vóór die datum al uit de EU stappen, als het Britse parlement het eens kan worden met de wetgevende instanties in Europa over de voorwaarden van de brexit.

Markten om in de gaten te houden

Verkoop
Koop
Verandering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bovenstaande koersen zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van onze website. Koersen zijn uitsluitend indicatief. Alle aandelenkoersen lopen ten minste 15 minuten achter.

Hoe kan ik handelen rondom de brexit?

U kunt speculeren op de gevolgen van de ontwikkelingen rondom de brexit door op de financiële markten te handelen. Hierbij kunt u denken aan aandelen, valutaparen en indices. Veel van deze markten zijn erg gevoelig voor de uitkomst van de onderhandelingen. Vooral de koersen van de FTSE 100, Britse aandelen, GBP/USD en goud zullen waarschijnlijk flinke bewegingen laten zien.

Met barriers, vanilla opties, turbo24's en CFD's kunt u winst halen uit zowel stijgende als dalende koersen. Daardoor heeft u volop mogelijkheden om van volatiliteit te profiteren zonder eigenaar te worden van de onderliggende waarde.

Als u liever aandelen daadwerkelijk aanschaft, dan kan dat bij ons door te beleggen in aandelen. Op die manier maakt u winst wanneer de aandelenkoersen stijgen. Daarnaast betalen sommige bedrijven dividend uit.

Hieronder leest u wat voor invloed de brexit op verschillende markten heeft.

  • Indices
  • Aandelen
  • Grondstoffen
  • Forex

Wat voor invloed heeft de brexit op aandelenindices?

De FTSE 100 en FTSE Mid 250 zijn in 2017 allebei gestegen, met dank aan het zwakke pond en de aantrekkende Britse economie. Niettemin waren beide indices volatiel in 2018 als gevolg van verkoopgolven op aandelenmarkten over de hele wereld en groeiende onzekerheid rondom brexitonderhandelingen en de voorgestelde deal. De handelsbetrekkingen met de rest van Europa zijn van vitaal belang voor de toekomstige winsten van veel bedrijven. Daarom zal het uiteindelijke resultaat van de brexit, hoe dit er ook uit gaat zien, hoogstwaarschijnlijk zijn uitwerking hebben op de indices.

Hoe wordt de aandelenmarkt door de brexit getroffen?

Het referendum over brexit heeft wisselende effecten op aandelen gehad. Sommige bedrijven hebben geprofiteerd van een zwakker pond en betere economische vooruitzichten, andere hadden het moeilijker. Over het geheel gezien is de koers van de FTSE 100 volatiel gebleven sinds juni 2016. De uitwerkingen van de brexit op individuele effecten zijn sindsdien nogal verschillend geweest.

Welke invloed heeft de brexit op de goudprijs?

Zoals zo vaak in tijden van onzekerheid kijken investeerders naar grondstoffen zoals goud. Na een kortstondige piek die volgde op het referendum in juni 2016, is de goudprijs de afgelopen jaren vrij constant gebleven. Dat wil niet zeggen dat de koers niet opnieuw de lucht in kan schieten, vooral met het oog op de onzekerheid rondom de te nemen stappen voor de uittreding van het VK.

Wat doet de brexit met het Britse pond?

Het pond daalde fors in waarde ten opzichte van de euro nadat het resultaat van het referendum bekend was gemaakt. Het forexpaar EUR/GBP is echter stabiel gebleven met een koers die steeds tussen 0,87 en 0,90 lag tussen december 2017 en begin januari 2019. Direct nadat het brexitakkoord van de regering op 15 januari werd afgewezen, liet het pond een sterk herstel zien. Het is nog de vraag wat er de komende dagen en weken gaat gebeuren. EUR/GBP is dan ook een belangrijk paar om te volgen.

Open een rekening

Neem uw positie in: hoe zal de brexit de FTSE en het pond beïnvloeden?

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Ontdek ons bekroonde webplatform en de speciaal voor tablet en mobiel ontwikkelde apps

De laatste analyses en inzichten van onze eigen experts

Leer hoe u op de brexit kunt inspelen met 90 valutaparen

1 Op het moment dat een gegarandeerde stop wordt geactiveerd, betaalt u een kleine premie.
2 Bescherming tegen een negatief saldo is enkel van toepassing op schulden die bij het handelen zijn opgelopen. Deze bescherming is niet beschikbaar voor professionele traders.
3 Handelen is 24 uur per dag mogelijk, behalve van vrijdag 23:00 uur tot zaterdag 5:00 uur en 20 minuten voordat markten op zondagavond weer open gaan. Meer informatie vindt u hier.
4 The UK in a Changing Europe, 2018

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.