Så fungerar handel med barriers

Kurs 1 av 3

Vad är barriers?

Barriers gör det möjligt att spekulera i prisrörelserna på de finansiella marknaderna med begränsad risk. Under de följande lektionerna kommer du att få lära dig varför det kan kosta mindre att öppna en barrier än en liknande CFD-position, samt hur barriers ger dig möjlighet att sätta en absolut maxgräns för dina eventuella förluster.

Barrier-optioner - eller helt enkelt barriers – är precis som CFDs finansiella derivat som handlas i kontrakt. Du blir inte ägare till några fysiska tillgångar när du handlar barriers. Istället handlar du på själva priset för barrier-optionen, som baseras på en underliggande finansiell marknad. Exempel:

  1. Valuta, så t.ex. valutapar som EUR/USD eller EUR/GBP
  2. Aktieindex som Tyskland30 (DAX), Frankrike40 (CAC) m.fl.
  3. Råvaror som guld, silver eller olja

Anta att du tror att priset på olja kommer att stiga. Du skulle kunna öppna en barrier-position på olja och göra en vinst om priset rör sig som du tror. Ju längre marknaden rör sig till din fördel, desto mer kommer du att tjäna. På samma sätt kommer du att börja gå med förlust om oljepriset sjunker under den nivå som du öppnade din position på.

Eftersom du aldrig äger den underliggande tillgången kan du även använda barriers till att spekulera i nedåtgående priser. När man handlar en marknad i förhoppningen om att priset kommer att sjunka kallas det för att ”gå kort” eller ”blanka”. Motsatsen kallas för att ”gå lång”.

Tekniskt sett är barriers en form av optioner, men låt inte det avskräcka dig. Barriers har ett par specifika egenskaper som gör dem mer flexibla och enklare att förstå än traditionella optioner.

En av dessa egenskaper är knock-out-nivån, alltså själva ”barriären” som produkten har fått sitt namn efter. Om priset på den underliggande marknaden når den här nivån kommer din barrier-position att automatiskt stängas, eller ”knockas ut”.

Knock-out-nivån är skyddad från slippage, vilket innebär att du får full kontroll över din risk. Du väljer önskad knock-out-nivå innan du öppnar din position och vet därför alltid exakt när din position kommer att stängas om marknaden skulle röra sig emot dig. Därmed kan du begränsa din maximala potentiella förlust, precis som med en garanterad stopp för en CFD-position.

Skyddet garanteras genom att du får betala en liten premie om din knock-out-nivå triggas. Premien ingår i kostnaden för att öppna en barrier-position, men återbetalas om du stänger din position innan den når din knock-out-nivå. I vissa fall kan knock-out-premien ändras under tiden som barrier-positionen löper, till exempel om volatiliteten väntas öka på marknaden. Detta påverkar din kostnad och potentiella vinst och förlust.

Barriers har även en mer transparent prissättning än traditionella optioner. Priset på de sistnämnda baseras ofta på en rad olika faktorer som kan vara svåra att hålla koll på, medan priserna för barriers rör sig punkt för punkt med den underliggande marknaden, precis som CFDs. Så för varje punkt som den underliggande marknaden rör sig, kommer även priset på barrier-optionen att röra sig. Det enda undantaget är om knock-out-premien ändras enligt vad som nämnts ovan – priset på barrier-optionen kommer då att röra sig med lika mycket som premien ändras.

Handla en barrier-option

Till skillnad från många andra derivatprodukter kan du endast öppna en barrier-position genom att köpa. Men för att du både ska kunna gå lång och kort på marknadspriset finns det två olika barrier-positioner att välja mellan: köpoptioner (calls) och säljoptioner (puts).

Du köper en köpoption om du tror att marknadspriset kommer att stiga. Om du tror att det kommer att sjunka köper du istället en säljoption.

Barriers handlas i standardkontrakt som motsvarar en enhet av den underliggande marknadens basvaluta för varje punkts rörelse. Exempelvis handlas barriers på Tyskland30 i EUR, medan barriers på US Crude handlas i USD. Om du köper en barrier-köpoption på Tyskland30 tjänar du alltså 1 EUR för varje punkt som indexet stiger och förlorar 1 EUR för varje punkt som det sjunker.

Avgiften som du betalar för att öppna en barrier-position kallas för premie. Den beräknas så här:

(Avståndet mellan det underliggande priset och knock-out-nivån + knock-out-premien) x handelsstorlek i kontrakt

Premien betalas när du öppnar din position och motsvarar det högsta beloppet som du kan förlora. Eftersom du själv väljer knock-out-nivå och handelsstorlek har du stor kontroll över hur mycket du betalar för att öppna din trade. Du kan anpassa den utifrån önskad hävstång och din riskprofil och i slutändan kanske till och med betala mindre än säkerhetskravet för en CFD-position med liknande storlek. Mer om hur det fungerar i nästa lektion. Ytterligare en fördel med premien är att du vet exakt hur mycket du riskerar i varje trade.

Du betalar också ett mindre courtage för att öppna och stänga din position. Hos IG uppgår courtaget till 0,1 enhet av kontraktets basvaluta per kontrakt.

IGs barrier-positioner löper oftast mellan sex och tolv månader. Dock kan du när som helst välja att stänga en barrier-position för att ta ut vinst eller begränsa din förlust. Glöm inte heller att din barrier-position stängs automatiskt om marknaden når din valda knock-out-nivå, så din maximala förlust kommer aldrig överstiga premien som du betalade.

Summering av lektion

  • Barriers är finansiella derivat med begränsad risk som handlas i kontrakt. De är tekniskt sett en form av optioner med ett pris som baseras på en underliggande tillgång.
  • De ger dig stor kontroll över hur mycket du betalar för en position – och det kan till och med hända att du får betala mindre än för en CFD-position med liknande storlek.
  • Precis som CFDs använder traders barriers för att dra nytta av prisrörelser för tillgångar. Hur mycket du tjänar beror på i vilken utsträckning ditt antagande stämmer.
  • Barriers är rent tekniskt optioner, men de har vissa speciella egenskaper som gör dem mer flexibla och enklare att förstå, till exempel knock-out-nivån och priset som rör sig i linje med den underliggande marknaden.
  • Du kan bara öppna en barrier-position genom att köpa. För att gå lång eller kort med barriers köper du antingen köpoptioner eller säljoptioner.
  • Barrier-kontrakt är värda en enhet per punkts rörelse av basvalutan för den underliggande marknaden.
  • Premien som du betalar för att öppna en position motsvarar din maximala risk och baseras på det underliggande priset, knock-out-nivån samt antalet kontrakt som du handlar
Lektion avklarad