Så fungerar handel med barriers

Kurs 2 av 3

Så tar du en barrier-position

Nu när du vet vad barriers är ska vi titta närmare på hur barrier-trading går till samt hur du kan kontrollera din hävstång och risk genom att ange knock-out-nivå och handelsstorlek.

Tänk dig att du vill öppna en barrier-position på ett aktieindex som Tyskland30. På din handelsplattform kommer du att se ett orderfönster med liknande fält som här nedan. Det är här du anger dina handelsparametrar.

För att göra det enklare går vi igenom de olika delarna av orderfönstret i detalj. Längst upp ser du priserna för säljoptioner och köpoptioner.

De visar de nivåer som den underliggande marknaden just nu handlas på och motsvarar öppningspriset för ditt barrier-kontrakt. När du har valt om du vill gå lång (köpoption) eller gå kort (säljoption) är det dags att ange din knock-out-nivå.

För köpoptioner kommer de tillgängliga knock-out-nivåerna att ligga under den rådande marknadsnivån och för säljoptioner kommer de att ligga över. Den minsta distansen för knock-out-nivån är 1 % av det underliggande priset.

Knock-out-nivån som du väljer motsvarar den nivå på vilken din position kommer att stängas om marknaden rör sig emot dig. Ditt val påverkar även öppningspriset, alltså kostnaden för att köpa ett barrier-kontrakt på det underliggande priset. Det beräknas som:

Avståndet mellan det underliggande priset och knock-out-nivån + knock-out-premien

Ju närmare det underliggande marknadspriset din knock-out-nivå ligger, desto lägre premie får du betala för att öppna positionen och desto större är din hävstång. Det innebär att du kan kontrollera större positioner med en mindre ursprunglig insats. Dock kommer risken för att din position knockas ut att vara högre.

Detsamma gäller omvänt: Om du placerar din knock-out-nivå längre bort är risken mindre för att marknaden når den. Däremot får du betala en högre premie för att öppna positionen, vilket minskar din hävstång.

Det här är en av de främsta fördelarna med barriers: du kan få önskad exponering och samtidigt anpassa din kostnad och risk. Du kan beräkna hävstången på en position enligt följande:

Underliggande pris/optionspris

Vi tar en titt på hur öppningspriset för ett barrier-kontrakt beräknas i orderfönstret som vi såg ovan:

Den underliggande nivån på en köpoption på Tyskland30 är 11720,9 och knock-out-nivån är inställd på 11590, alltså 130,9 punkter bort. Med hjälp av formeln ovan får vi fram öppningspriset:

(11720,9 – 11590) + 1,5 = 132,4

Om du väljer att handla ett kontrakt på en köpoption på Tyskland30 får du alltså betala 132,40 EUR i premie för att öppna din position. Det ger dig en hävstång på ungefär 89:1 – avsevärt högre än för en CFD-position på ett aktieindex, där den högsta tillgängliga hävstången är 20:1

Stängningspriset som du ser i orderfönstret är det pris som du kan sälja ditt barrier-kontrakt på. Det beräknas på samma sätt som öppningspriset, men med avdrag för spreaden (0,8 punkter i exemplet ovan). Våra underliggande priser för köpoptioner och säljoptioner skiljer också med lika mycket.

Spreaden fungerar på samma sätt som för CFDs och ingår i kostnaden för att handla hos oss. Till skillnad mot de flesta CFDs omfattas våra barriers även av ett mindre courtage, vilket är anledningen till att våra spreadar tenderar att vara snävare för barriers än för CFDs.

Fråga

Du tror att priset på guld kommer att sjunka under de närmaste dagarna och bestämmer dig för att öppna en barrier att sälja på metall. Priset på en säljoption är 1313 och du anger din knock-out-nivå på 1327. Knock-out-premien uppgår till 0,3 punkter.

Vilket öppningspris visas i orderfönstret? Välj rätt svar:
 • 14
 • 13,3
 • 2 640,3
 • 14,3

Rätt

Fel

Det här är en säljoption, så för att beräkna öppningspriset för positionen subtraherar du den underliggande nivån från knock-out-nivån och lägger till knock-out-premien: (1 327 – 1 313) + 0,3 = 14,3
Svar

Fråga

Du köper ett kontrakt på en barrier-köpoption på EUR/USD på 11400 och ställer in knock-out-nivån 150 punkter bort, vid 11 250. Knock-out-premien är 1,2 och öppningspriset är 151,2.

Hur stor är den ungefärliga hävstången på positionen? Välj rätt svar:
 • 75:1
 • 100:1
 • 30:1
 • 25:1

Rätt

Fel

För att beräkna hävstången för den här transaktionen dividerar du det underliggande priset med öppningspriset: 11 400/151,2 = ~75.
Svar

Precis nedanför öppnings- och stängningspriserna anger du din handelsstorlek i antal kontrakt – ännu ett sätt som du kan kontrollera kostnaden på. Ett kontrakt är värt en enhet per punkt i den underliggande marknadens basvaluta.

Det här valet är väldigt viktigt av två skäl: För det första är handelsstorleken avgörande för storleken på premien som du får betala, och därmed storleken på din maximala risk. Kom ihåg, du kan beräkna premien enligt följande:

(Avståndet mellan den underliggande marknaden och knock-out-nivån + knock-out-premien) x handelsstorleken i kontrakt

För det andra motsvarar handelsstorleken det belopp som du vinner eller förlorar för varje punkt som den underliggande marknaden rör sig. Om du väljer att handla ett kontrakt i exemplet ovan, tjänar du 1 EUR för varje punkt som Tyskland30 rör sig i din riktning och förlorar 1 EUR för varje punkt som det rör sig emot dig.

Ju större handelsstorlek, desto större vinst eller förlust. Om du väljer att handla två kontrakt tjänar du 2 EUR för varje punkt som Tyskland30 rör sig som du förutspått och förlorar 2 EUR för varje punkt som det rör sig i motsatt riktning. På samma sätt skulle du tjäna eller förlora 10 EUR per punkts rörelse, beroende på riktning, om du väljer att handla 10 kontrakt.

Fråga

Du vill öppna en barrier-position att köpa på Wall Street eftersom du tror att det amerikanska aktieindexet kommer att stiga i värde. En köpoption handlas på 24900, med en knock-out-premie på två punkter. Du anger knock-out-nivån på 24800 och köper två kontrakt som vardera är värda 1 USD per punkt

Hur stor premie får du betala för att öppna din position? Välj rätt svar:
 • 196 €
 • 204 €
 • 102 $
 • 204 $
 • 200 $

Rätt

Fel

Det här är en köpoption, så för att beräkna öppningspriset subtraherar du knock-out-nivån från den underliggande nivån och lägger till knock-out-premien.
Svar

Nu när du har lärt dig att beräkna hur mycket det kostar att öppna en barrier-position ska vi titta på hur du kan beräkna din vinst och förlust. Formeln är:

(Stängningspris-öppningspris) x handelsstorlek

Anta att du bestämmer dig för att köpa två barrier-köpkontrakt på Tyskland30 på 131,6/132,4. Om du beslutar dig för att stänga din position efter att marknaden har stigit med tio punkter kan du beräkna din vinst enligt följande:

(141,6 – 132,4) x 2 = 18,40 € i vinst

Om marknaden istället tappar tio punkter, och du bestämmer dig för att stänga din position innan den når knock-out-nivån, blir din förlust följande:

(121,6 – 132,4) x 2 = 21,60 € i förlust

Din maximala risk i det här scenariot är premien som du betalade för att öppna positionen – i det här fallet 132,4 x 2, alltså 264,80 €. Du skulle bara drabbas av den här förlusten om marknaden tappade 130,9 punkter ner till knock-out-nivån.

Det är viktigt att komma ihåg att barrier-trading kan medföra andra kostnader utöver premien. Till exempel har vi inte tagit med courtaget i de enkla beräkningarna ovan. Avgifterna för att handla barriers varierar utifrån mäklare. Hos IG får du betala:

 • Spreaden (olika beroende på marknad, beräknas i punkter när du stänger din position)
 • Ett litet courtage (0,1 enhet per kontrakt av marknadens basvaluta som dras vid öppning och stängning)
 • En daglig finansieringskostnad om du håller din position öppen över natten
 • En avgift för valutaomvandling av courtage, daglig finansieringskostnad och utdelningsjusteringar

Exempel

Barrier-köpoption på Tyskland30
En köpoption på Tyskland30 handlas på 12 000, med en spread på 0,8 punkter. Du tror att marknaden kommer att stiga och köper tre barrier-kontrakt att köpa och ställer in knock-out-nivån på 11 800.

Ett kontrakt är värt 1 EUR per punkts rörelse och knock-out-premien är 1,5 punkter.

Öppningspris = (12 000 – 11 880) + 1,5 = 121,5

Premie = 121,5 x 3 = 364,50 €

Exempel

Vinstscenario
Det underliggande priset på Tyskland30 stiger med 150 punkter till 12150 och du beslutar dig för att stänga din position för att gå med vinst.

Stängningspris = (121,5 + 150) – 0,8 = 270,7

Vinst/förlust = (270,7 – 121,5) x 3 = 447,60 € i vinst

Avgifter = 0,8 punkters spread (ingår i stängningspriset), 0,30 € i courtage vid öppning och stängning

Nettovinst/-förlust = 447,6 – 0,6 = 447 € i vinst

Exempel

Förlustscenario
Det underliggande priset på Tyskland30 sjunker med 50 punkter till 11950 och du beslutar dig för att stänga din position för att begränsa din förlust.

Stängningspris = (121,5 – 50) – 0,8 = 70,7

Vinst/förlust = (70,7 – 121,5) x 3 = 152,40 € i förlust (mindre än kostnaden för att öppna)

Avgifter = 0,8 punkters spread (ingår i stängningspriset), 0,30 € i courtage vid öppning och stängning

Nettovinst/-förlust = 152,4 + 0,6 = 153 € i förlust

Exempel

Barrier-säljoption på EUR/USD
EUR/USD ligger på 11 402,5 för en säljoption, med en spread på 0,4 punkter. Du tror att priset kommer att sjunka och köper 15 barrier-kontrakt att sälja på EUR/USD och ställer in knock-out-nivån på 11 600.

Ett kontrakt är värt 1 USD per punkts rörelse och knock-out-premien är 1,2 punkter.

Öppningspris = (11 600 – 11 402,5) + 1,2 = 198,7

Premie = 198,7 x 15 = 2 980,5 $

Exempel

Vinstscenario
EUR/USD tappar 50 punkter ned till 11352,5 och du bestämmer dig för att stänga din position för att ta ut din vinst.

Stängningspris = (198,7 + 50) – 0,4 = 248,3

Vinst/förlust = (248,3 – 198,7) x 15 = 744 $ i vinst

Avgifter = 0,4 punkters spread (ingår i stängningspriset), 1,50 € i courtage vid öppning och stängning

Nettovinst/-förlust = 744 – 3 = 741 $ i vinst

Exempel

Förlustscenario
EUR/USD stiger med 25 punkter till 11427,5 och du bestämmer dig för att stänga din position för att begränsa din förlust.

Stängningspris = (198,7 – 25) – 0,4 = 173,3

Vinst/förlust = (173,3 – 198,7) x 15 = 381 $ i förlust (mindre än kostnaden för att öppna)

Avgifter = 0,4 punkters spread (ingår i stängningspriset), 1,50 € i courtage vid öppning och stängning

Nettovinst/-förlust = 381 + 3 = 384 $ i förlust

Summering av lektion

 • Nu bör du veta hur det går till att handla barriers på en handelsplattform.
 • Barriers ger dig möjlighet att ta kontroll över hävstång och risk genom att välja knock-out-nivå och handelsstorlek.
 • Knock-out-nivåerna ligger under rådande marknadspris för köpoptioner och över rådande marknadspris för säljoptioner.
 • Du kan beräkna öppningspriset för en barrier med hjälp av formeln.
 • Du kan beräkna din premie med formeln öppningspris x handelsstorlek.
 • Du kan beräkna din vinst och förlust med formeln (stängningspris - öppningspris) x handelsstorlek.
 • Det finns andra avgifter att ha i åtanke när man handlar barriers: spreaden, courtage, daglig finansieringskostnad och avgift för valutaomvandling.
Lektion avklarad