Hur väljer du en marknad för CFD-handel?

Kurs 3 av 6

Handla CFDs på aktieindex

Eftersom ett aktieindex i huvudsak bara är en riktmärkessiffra som representerar en grupp av aktier kan du inte köpa eller sälja det direkt på en börs. Du skulle naturligtvis kunna handla med var och en av de enskilda aktierna med relevant viktning, men detta skulle vara en komplicerad och ineffektiv process.

Så det praktiska sättet att handla aktieindex är via terminskontrakt, köpta via en bank eller terminsmäklare, eller andra derivatprodukter som CFDs.

Visste du?

Derivatprodukter kallas så eftersom de härleder sitt värde från en underliggande tillgång, t.ex. ett aktieindex.

Ett terminskontrakt på aktieindex är en korg av alla ingående aktier på ett index, och handlas på en reglerad börs. Till exempel FTSE 100 terminshandel på Intercontinental Exchange (ICE).

De priser till vilka du köper eller säljer terminskontraktet är i själva verket de sammanställda köp- eller säljkurserna för de underliggande aktierna. Varje terminskontrakt har ett förfallodatum, och värdet på aktierna mellan idag och förfallodatumet kan ändras på grund av effekterna av ränta och eventuella utdelningar. Om man tar hänsyn till dessa faktorer kan terminspriserna variera från det underliggande indexets aktuella värde.

CFD-leverantörer skapar sina egna aktieindexmarknader med priser som härrör direkt från terminsmarknaden för varje underliggande index. Du kommer att märka att CFD-marknader vanligtvis har olika namn på de underliggande indexen. Detta beror på att de faktiska aktieindexen beräknas, ägs och varumärkesskyddas av olika organisationer – till exempel ägs Dow Jones Industrial Average av S&P Dow Jones Index, medan tyska DAX drivs av Deutsche Börse – så deras namn kan inte användas.

Här är ett exempel på några av de marknader som IG erbjuder:

Underliggande index IG:s marknad
S&P 500 USA 500
NASDAQ-100 Tech 100
Dow Jones Industrial Average (DJIA) Wall Street
CAC 40 Frankrike 40
DAX 30 Tyskland 40
ASX 200 Australien 200
Nikkei 225 Japan 225
FTSE 100 FTSE 100*

* IG har särskild dispens att använda FTSE 100-namnet. De flesta andra leverantörer kallar detta ”UK 100” eller liknande.

CFD-priser

Till skillnad från aktier, valutor eller råvaror finns det inga direkta köp- eller säljpriser för underliggande aktieindex. Varje index har ett unikt värde som beräknas löpande. Din CFD-leverantörs köp- och säljkurser kommer i allmänhet att vara runt detta värde, men eftersom de baseras på terminsmarknaden kan de inte anpassas exakt till den.

Som exempel kan vi säga att terminsmarknaden NASDAQ-100 June är på 4600 och din leverantör erbjuder en tvåpunktsspread på sin version av denna marknad. Detta innebär att en spread på en punkt på vardera sidan av det aktuella värdet kommer att läggas till för att skapa ett pris på 4599/4601.

Fråga

Terminsmarknaden DAX 30 September handlas för närvarande till ett värde av 9398,5. Din leverantör erbjuder en fyra punkters spread på marknaden. Vad kommer dess säljpris att bli?
  • a 9394.5
  • b 9396.5
  • c 9400.5
  • d 9402.5

Rätt

Fel

A four-point spread means the 'buy' price will be two points above the DAX's current market value, while the 'sell' price will be two points below.
Svar

Prissättning utanför ordinarie handelstider

Värdet på ett faktiskt aktieindex ändras inte när den underliggande marknaden är stängd. Londonbörsen är t.ex. öppen från 8.00 till 16.30 (brittisk tid) från måndag till fredag, och utanför dessa tider rör sig FTSE 100 inte, eftersom ingen av dess ingående aktier handlas.

Den underliggande terminsmarknaden är dock öppen längre. Till exempel är handeln med FTSE-terminer igång från 01.00 och pågår fram till 21.00. Medan börsen är stängd rör sig terminspriserna med fluktuationer i utbud och efterfrågan och det gör CFD-priserna som baseras på dem också.

Naturligtvis finns det fortfarande perioder då både aktie- och terminsmarknaderna är stängda. Du blir kanske förvånad över att vissa CFD-leverantörer ändå kan erbjuda priser för sina kunder att handla på under dessa tider.

För att göra detta använder de resultatet från andra marknader runt om i världen, i allmänhet andra aktieindex, för att förutsäga hur det indexet bör prissättas. Genom att tillämpa en matematisk formel på dessa relaterade marknader kan leverantörerna härleda ett ”köp”- och ”sälj”-pris för det stängda indexet. Dessa priser kommer också att fluktuera baserat på de affärer som leverantören får medan den underliggande marknaden är stängd, liksom eventuella nyhetshändelser som kan påverka det berörda indexet.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa priser utanför handelstider kan skilja sig mycket från dem som kommer att finnas tillgängliga när marknaden öppnas på nytt. Så även om affärer utanför handelstider gör att du kan dra nytta av möjligheter medan marknaderna är stängda finns det också en risk för att du ådrar dig en förlust som du kunde ha undvikit om du hade väntat.

Eftersom det inte finns någon marknad tillgänglig för att validera priser utanför handelstiderna kommer du dessutom att se att de flesta leverantörer erbjuder bredare spreadar under dessa perioder. Detta ger dem en bättre chans att återspegla den underliggande indexnivån korrekt i sin prissättning.

Här är de typiska spreadar som erbjuds av IG vid olika tidpunkter på FTSE 100-cash för CFD:

Tidsperiod Spread
01.00-07.00 3
07.00-08.00 2
08.00-16.30 (”ordinarie handelstider”) 1
16.30-21.00 2
21.00-01.00 4

Hävstångseffekt

När du handlar CFDs på aktieindex måste du sätta in ett säkerhetskrav, som kanske bara är en liten del av värdet på din position. Kom ihåg att din potentiella förlust dock kan vara mycket större än så.

Summering av lektion

  • Eftersom index i huvudsak bara är siffror som inte kan köpas eller bytas kan du inte handla dem på traditionellt sätt.
  • CFD-leverantörer gör det möjligt för dig att spekulera i index genom att tillhandahålla sina egna marknader som ”speglar” det underliggande indexvärdet.
  • Köp- och säljpriser för index skapas genom att en spread läggs runt värdet på indexet.
  • Vissa leverantörer erbjuder CFD-handel på index utanför handelstimmar, i allmänhet med bredare spreadar vid dessa tidpunkter.
Lektion avklarad