Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Om du skulle handla med CFD på rörelsen av en korg med aktier, vilken typ av marknad skulle du ta position på??

 • A Valuta
 • B Aktieindex
 • C Kryptovalutor
 • D Råvaror

Förklaring

Ett aktieindex är en aktiegrupp. När du handlar med en index cfd tar du därför en position på huruvida dessa aktiers kollektiva värde kommer att stiga eller falla.

Nästa
Fråga 2 av 10

Vilka av följande faktorer kan påverka storleken på en marknads spread?

 • A Volatiliteten på den underliggande marknaden
 • B Likviditeten på den underliggande marknaden
 • C Tiden på dagen
 • D Alla dessa svar är korrekta

Förklaring

För att beräkna spreaden som ska erbjudas på en marknad kommer leverantörerna att ta hänsyn till ett antal faktorer som kan påverka hur lätt den kan handlas, inklusive dess volatilitet, dess likviditet samt tiden på dagen.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Med aktie-CFDs handlar du till det underliggande marknadspriset.

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

Vid handel med aktie-CFDs är kostnaderna för att handla utformade för att efterlikna handel på den underliggande marknaden.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vilka kostnader måste du ta hänsyn till vid handel med aktie-CFDs? [Välj alla svar som är rätt]

Välj alla svar som är rätt:
 • Spreaden
 • Courtage
 • Säkerhetskrav

Förklaring

Istället för en spread tar de flesta leverantörer ut courtage för att matcha den underliggande aktiekursen. Du måste överväga denna avgift, liksom den säkerhet eller insättning som krävs av dig. Potentiellt kan det även finnas andra kostnader, såsom daglig finansieringskostnad, vilket vi förklarar i kursen ”Hur fungerar CFD-handel”.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Vad härleder CFD-leverantörer sina köp-och säljkurser för ett index från under normala handelstider?

 • A Det aktuella värdet på underliggande aktieindex
 • B Det genomsnittliga värdet av relaterade globala index
 • C Föregående dags stängningskurs
 • D Den underliggande terminsmarknaden

Förklaring

Till skillnad från aktier, valutor eller råvaror kan du inte köpa och sälja aktieindex direkt på en underliggande marknad. De kan dock handlas via terminskontrakt, och CFD-leverantörer använder priserna på dessa kontrakt som grund för sina aktieindex.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Vad använder CFD-leverantörer för att beräkna ett indexpris vid handel utanför ordinarie handelstider?

 • A Indexets genomsnittliga resultat föregående natt
 • B Medianvärdet för dagens höga och låga kurser
 • C De korrelerandemarknadernas resultat runt om i världen
 • D En siffra som tillhandahålls av den relevanta börsen

Förklaring

Genom att tillämpa en matematisk formel på korrelerandemarknader runt om i världen kan leverantörer skapa en köp- och säljkurs för ett index även när börsen och terminsmarknaden är stängd.

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vad händer vanligtvis med spreads på aktieindex utanför ordinarie handelstider?

 • A De ökar
 • B De minskar
 • C De påverkas inte

Förklaring

När underliggande aktie- och terminsmarknader är stängda härleder CFD-leverantörer kurser utanför ordinarie handelstider genom att tillämpa en matematisk formel på korrelerade globala marknader. De tar också hänsyn till handelsaktiviteten och eventuella relevanta nyheter. Detta innebär att kurserna utanför handelstid kan vara helt annorlunda än de kurser som finns när de underliggande marknaderna öppnas igen.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Apelsinjuice har för närvarande en köpkurs/säljkurs på 11 405/11 465. Du bestämmer dig för att ”köpa” på 11 465. I vilken riktning skulle marknaden behöva röra sig, och med hur många punkter, för att du ska kunna göra en vinst?

 • A Falla med mer än 60 punkter
 • B Stiga med 1 punkt
 • C Stiga med mer än 60 punkter

Förklaring

Eftersom du har gått långt måste marknaden stiga för att du ska göra en vinst. Du måste ”sälja” till en högre kurs än 11 465, och 60-punktsspreaden på denna marknad innebär att kursen skulle behöva röra sig med mer än 60 punkter.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

Din CFD-leverantör erbjuder dig en köpkurs/säljkurs som denna har anskaffat från ett nätverk av institutioner. Vad handlar du på?

 • A En OTC-tillgång
 • B En börshandlad tillgång
 • C Ett index

Förklaring

Alla tillgångar som handlas på en centraliserad börs, inklusive indexterminer, har standardpriser på den underliggande marknaden från vilka CFD-priser kan härledas. Men over-the-counter-marknader (OTC) såsom valutor handlas via nätverk av banker eller mäklare som i allmänhet anger olika priser. En bra CFD-leverantör hämtar priser från ett antal olika mäklare för att hitta det bästa erbjudandet för sina kunder.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Varje råvara handlas i en standardmåttenhet – guld i troy ounces till exempel, eller kakao i ton – men de är alla prissatta i dollar.

 • A Sant
 • B Falskt

Förklaring

Olika råvaror handlas i en mängd olika standardmåttenheter, även om dessa alltid är konstanta för varje råvara. De flesta råvaror är prissatta i dollar, men detta är inte alltid fallet. Vid handel med CFDs är det viktigt att kontrollera hur mycket ett kontrakt är värt för varje vara – detta kan variera avsevärt.

Föregående
Se svar