Hur fungerar CFD-handel?

Kurs 2 av 4

Hur en CFD-trade fungerar

När du handlar CFDs på något ser du alltid två priser: köppriset och säljpriset.

Så om du vill öppna en position på en råvara, t.ex. silver, kan priserna se ut så här på din CFD-plattform:

Här listas silver av leverantören med en spread på 1650/1653 (vilket motsvarar 16,50 $/16,53 $ på den underliggande marknaden).

Om du tror att priset på silver troligen kommer att stiga kan du ”köpa” till det högre priset, vilket även kallas säljkurs, på 1653.

Eller, om du däremot tror att det förväntade värdet på silver kommer att falla kan du ”sälja” till det lägre priset, vilket även kallas ”köpkurs”, på 1650.

Skillnaden mellan dessa priser kallas spread.

Vad är spreaden?

Varken köpkursen eller säljkursen representerar det exakta värdet på den finansiella tillgång som du tar en position på (kallas även den underliggande tillgången). I stället är köpkursen något högre än detta värde och säljkursen är något lägre.

I ovanstående exempel skulle det verkliga värdet på silver ligga mitt emellan de två priserna på 1651,5. Skillnaden mellan köp- och säljkurserna är i detta fall 3,0, vilket är en spread på tre punkter.

Hur påverkar spreaden mig?

Spreaden är i huvudsak en avgift som din CFD-leverantör tar för att öppna din position och ju smalare spread desto bättre är det för dig. Vi tar en titt på varför det är så.

För att stänga en position måste du lägga en order i motsatt riktning mot när du öppnade den. Så om du öppnar en handel med att ”köpa” stänger du den genom att ”sälja” och vice versa.

I vårt exempel med silver ovan måste du ”sälja” till samma pris eller högre när du stänger affären om du ”köper” på 1653, annars gör du en förlust. Detta innebär att det underliggande silverpriset måste stiga med tre punkter för att din handel ska gå jämnt ut.

Så storleken på spreaden avgör hur långt marknaden måste röra sig för att din position ska bli lönsam.

Handelsstorlekar

CFDs handlas i standardiserade kontrakt som ibland kallas lots. Storleken på dessa kontrakt skiljer sig åt beroende på tillgången och härmar ofta hur denna tillgång handlas på de underliggande marknaderna.

Om vi tar en ny titt på silver, handlas detta i en kontraktstorlek på 5000 troy ounces på den underliggande marknaden. Av den anledningen erbjuder de flesta CFD-leverantörer också silver i en kontraktstorlek på 5000 troy ounces. Detta visar sig motsvara 50 $ per punktrörelse.

Nu när vi vet att du kan handla på en finansiell tillgång som silver med hjälp av CFD ska vi titta på hur du kan göra för att ta en position.

Exempel: ta en CFD-position på silver

Låt oss säga att du tror att priset på silver kommer att stiga och du bestämmer dig för att ”köpa” fem CFD-kontrakt på 1653.

En vecka senare kvoterar din leverantör silverpriset på 1683/1686, och du tycker det är dags att ”sälja” och stänga din position.

Din vinst eller förlust beräknas som antalet kontrakt som du har handlat multiplicerat med värdet på kontraktet per punktrörelse multiplicerat med skillnaden i punkter mellan öppnings- och stängningskurserna.

Så i scenariot ovan skulle du ha tjänat 7500 $:

Fem kontrakt x 50 $ x 30 punkter = 7500 $

Du kan också behöva ta hänsyn till courtage eller andra avgifter, vilka vi snart kommer att förklara.

Hur många kontrakt du väljer att handla är upp till dig, men kom alltid ihåg att värdet på ett kontrakt kommer att variera från marknad till marknad och kan vara denominerat i olika valutor. Till exempel kan ett FTSE-kontrakt vara värt 10 £ per punktrörelse, medan ett Nikkei 225-kontrakt kan vara värt endast 5 $ (eller runt 3 £) per punkt.

Vid handel med aktie-CFDs representerar kontraktstorleken oftast en aktie i det företag som du handlar. Så om du vill köpa motsvarande 1000 aktier i Vodafone köper du helt enkelt 1000 Vodafone-aktie-CFDs.

CFD-leverantörer ger information om värdet för varje typ av CFD-kontrakt och valutadenomineringen. På IG kan du hitta detta i vår produktinformation.

Fråga

Bankbolag B erbjuds av en CFD-leverantör på 565/567, vilket motsvarar en köpkurs på 5,65 £ och en säljkurs på 5,67 £ på den underliggande marknaden. Du tror att priset på Bankbolag B kommer att stiga så du bestämmer dig för att ”köpa” 10 000 aktier som en CFD. Senare samma vecka erbjuds Bankbolag B på 577/579. Du bestämmer dig för att ”sälja” och stänga din position. Hur mycket vinst eller förlust har du gjort om du bortser från courtage och andra avgifter?
 • a 10 £ i förlust
 • b 100 £ i vinst
 • c 1000 £ vinst
 • d 100 £ i förlust
 • e 10 £ i vinst

Rätt

Fel

Priset på Bankbolag B steg med 10 p per aktie mellan öppning och stängning, så du tjänade 10 000 x 10 p = 1000 £. För att beräkna din realiserade vinst måste du dra av alla andra avgifter, som courtage eller finansieringsränta. Vi förklarar dessa nedan och i nästa avsnitt
Svar

Summering av lektion

 • När du handlar CFDs visas ett ”köppris” och ett ”säljpris” för varje tillgång.
 • ”Köppriset” är det högre priset som också kallas säljkurs.
 • ”Säljpriset” är det lägre priset som också kallas köpkurs.
 • Skillnaden mellan dessa två priser kallas spread.
 • Spreaden omger det underliggande marknadspriset och är en avgift för att placera din handel.
 • CFDs handlas i standardiserade kontrakt som kallas lots, vilka har olika storlek för varje tillgång.
 • Vinst eller förlust = antalet kontrakt som du har handlat multiplicerat med värdet på kontraktet per punktrörelse multiplicerat med skillnaden i punkter mellan öppnings- och stängningskurserna. (Observera att detta är innan eventuella avgifter har tagits med i beräkningen.)
Lektion avklarad