Hur fungerar CFD-handel?

Kurs 3 av 4

Affärstyper och kostnader

När du handlar CFDs köper och säljer du kontrakt som representerar ett angivet belopp på den underliggande marknaden. Till exempel kan ett standard-FTSE-kontrakt vara värt 10 £ per punkt. När du vill stänga en position lägger du en order i motsatt riktning mot den du öppnade i.

Även om de flesta CFD-affärer hålls öppna på obestämd tid finns det en del som har ett fast datum och en fast tid för när din position kommer att ta slut. Detta kallas förfallodatum. Detta är den maximala tid fram till vilken du kan hålla din position, men du kan välja att stänga den innan den förfaller.

CFD-affärstyper delas in i två huvudkategorier.

Cash-CFDs

Ett Cash-CFD-kontrakt kommer vanligtvis att ha ett nominellt förfallodatum mycket långt in i framtiden. De är gjorda för att vara en pågående position som kan hållas på obestämd tid. Du kan stänga din position när som helst under marknadens öppettider.

Cash-CFDs har vanligtvis snäva handelsspreadar för att efterlikna de priser som visas på den underliggande marknaden. Du måste dock betala finansieringsräntor om du rullar din position från en dag till nästa. Därför är dessa kontrakt i allmänhet bäst för kortsiktig handel.

Terminer (Daterade kontrakt)

Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en råvara eller ett finansiellt instrument till ett förutbestämt pris med stängning vid en angiven tidpunkt i framtiden. Dessa kontrakt finns på den underliggande marknaden och kan användas för handel på tillgångar som index och råvaror.

Terminskontrakt är likartade. Men de finns inte på den underliggande marknaden utan skapas istället av din CFD-leverantör och prissätts med hjälp av en underliggande tillgång. De används ofta för handel på aktier eller valutor.

Båda typerna av kontrakt har ett fastställt förfallodatum, men kan stängas före den här tiden. Spreadar tenderar att vara bredare vid terminshandel, men finansieringsräntorna är lägre och inbyggda i priset. Detta gör att terminer är populära om du vill spekulera i långsiktiga marknadsrörelser.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan de två typerna av kontrakt:

Cash-CFDs Terminer (daterade kontrakt)
Finansieringsavgift Ja Nej
Förfallodatum Nej Ja
Tidshorisont för investeringen Kortsikt Långsikt
Spread Mindre Större

Du kan ta reda på mer om vilket kontrakt som är bäst att välja för dina positioner i vår kurs om att handla rätt kontrakt.

Kostnaden för CFD-handel

Förutom de spreadar som vi diskuterade i den senaste lektionen finns det en del andra kostnader i samband med CFD-handel. Dessa gäller oavsett om du gör vinst eller går med förlust, men det belopp som du betalar kommer att variera beroende på din leverantör och de handelsstrategier som du använder.

Säkerhetskrav

Säkerhet är den summa pengar du behöver ha insatta på ditt konto för att kunna öppna och behålla dina positioner, alltså är det är en viktig faktor för om du har råd att handla med CFDs. Vi förklarar hur säkerhet fungerar i kursen om ordrar, utförande och hävstång.

Olika CFD-leverantörer kommer att kräva något olika säkerhetsnivåer, och priserna tenderar att variera mellan marknader beroende på de underliggande förhållandena.

Medan du har en position öppen tilldelas den din säkerhetsbetalning, som sedan inte kan användas för något annat. Dessa pengar frigörs dock så fort du stänger positionen.

Avgifter för valutaväxling

När du placerar en CFD-trade denomineras den i en viss valuta, och denna kan skilja sig från basvalutan på ditt konto. Om så är fallet måste du konvertera eventuella vinster, vilket kan innebära att du måste betala en växlingsavgift.

Exempelvis denominerar flertalet CFD-leverantörer amerikanska aktier vanligtvis i dollar. Innan ditt konto kan krediteras eller debiteras med någon vinst eller förlust måste i detta fall dollarsiffran omvandlas tillbaka till euro, vilket kan medföra en avgift.

Daglig finansieringsränta

Vid handel med CFDs debiterar din leverantör i allmänhet en avgift för att hålla positionen över natten (om du inte handlar terminer). Detta kallas finansieringsränta eller finansieringsavgifter, och återspeglar kostnaden för att låna eller låna ut den underliggande tillgången. Så för varje dag som din position är öppen kommer du att samla på dig extra kostnader.

Visste du?

Vad är hedging?

Om du har en tillgång i din portfölj som du tror kommer att förlora i värde kan du använda ett CFD-kontrakt för att minska din potentiella förlust genom att blanka. Vi tänker oss att du har HSBC-aktier i din portfölj till ett värde av 1000 £. Du kan blanka ett värde motsvarande 1000 £ HSBC-aktier genom en CFD-handel. Om HSBC-aktiernas pris faller på den underliggande marknaden kompenseras värdeförlusten i din aktieportfölj av vinsten för din blankning med CFD-handel.

Courtageavgifter på aktier

När du placerar en CFD-trade debiteras du sällan courtage eftersom de flesta leverantörsavgifter ingår i spreaden. Men när det gäller aktier matchar många CFD-leverantörer priset på den underliggande marknaden och tar sedan ut courtage för att genomföra handeln. Detta speglar hur handel med aktier på den underliggande marknaden fungerar.

Exempel

Låt oss säga att du tror att aktier i Sportbolaget N ska stiga. Då ska du ta en position med en CFD.

Aktierna noteras för närvarande till ett pris på 1545/1547 på den underliggande marknaden (motsvarande 15,45 £/15,47 £). Du bestämmer dig för att köpa 1000 aktier som en CFD. Din leverantör erbjuder aktierna till marknadspris, men tar ut 0,1 % i courtage på positionens fulla värde. Den slutliga avgiften beräknas därför som 1000 x 15,47 £ x 0,1 % = 15,47 £.

Observera att även om du bara behöver göra en initial säkerhetsinsättning för att öppna positionen baseras courtaget på dess fulla värde på den underliggande marknaden.

Fråga

Vilka av följande påståenden om CFD-trading är sanna?
  • a • Handeln har vanligtvis ett fast förfallodatum.
  • b • Normalt betalas inget courtage på aktiehandel.
  • c • Det är ett effektivt sätt för hedging av en befintlig portfölj

Rätt

Fel

Svar

Extra avgifter

Slutligen kanske du upptäcker att din CFD-tra(eller brist på det) ådrar sig andra avgifter, som:

  • kontrollerade riskpremier – eftersom CFD-positioner kan bli föremål för slippage kan du ibland skydda dig mot denna risk genom att betala en liten extra avgift för ett garanterat stopp (förklaras i kursen om ordrar, utförande och hävstång). Vissa leverantörer avstår från denna avgift om stoppet inte utlöses.
  • Funktionsabonnemang – din leverantör kan också inkludera kostnaden för att tillhandahålla vissa plattformsfunktioner (t.ex. avancerade diagrampaket, realtidspriser), även om leverantörer ibland är villiga att ge en rabatt för mer värdefulla kunder.
  • Inaktivitetsavgifter – om du slutar handla kan din leverantör söka täcka sina löpande administrativa kostnader genom att ta ut en inaktivitetsavgift på ditt konto.

Summering av lektion

  • Cash-CFDs förblir öppna på obestämd tid, medan terminer har ett fast förfallodatum.
  • Finansieringsräntor brukar tas ut om du håller en kontant-CFD öppen över natten.
  • Traders debiteras i allmänhet courtage på aktie-CFD-affärer.
  • De övriga kostnaderna för CFDs inkluderar spreadar, säkerhet, valutaväxlingsavgifter, kontrollerade riskpremier, funktionsabonnemang och inaktivitetsavgifter.
Lektion avklarad