Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är Turbo24?

En Turbo24 är en typ av turbowarrant, dvs. ett överförbart värdepapper som utfärdas med ett basprospekt och handlas på en MTF eller annan exekveringsplats. Handelsplatsen för Turbo24 är Spectrum, en multilateral handelsplattform (MTF) som du har tillgång till via IGs plattform.

Priset på en Turbo24 baseras på värdet på en underliggande finansiell tillgång, till exempel ett aktieindex eller ett valutapar, och rör sig i linje med det underliggande priset. Du kan därför ta både långa och korta positioner på en underliggande tillgång med Turbo24.

Priset du betalar för en Turbo24 är lågt jämfört med att handla den underliggande tillgången. Det beror på att en del av värdet på en Turbo24 finansieras av institutionen som utfärdar värdepappret, Raydius. Därmed kan du med en liten initial insats få en proportionerligt högre vinst eller förlust. Med andra ord använder du dig av hävstång när du handlar Turbo24.

Du kan dessutom kontrollera hur mycket hävstång du använder – och samtidigt begränsa din risk. När du handlar en Turbo24 börjar du med att välja en knock-out-nivå bland de olika tillgängliga nivåerna. Det avgör hur stort belopp du får betala för din Turbo24 och därmed också hur stor din hävstång blir. Om den underliggande marknaden når din knock-out-nivå – även kallat lösenpriset – blir din Turbo24 värdelös och du förlorar köpesumman. Dock kommer du aldrig att förlora mer än det här beloppet.

Nedan hittar du allt du behöver veta om att handla Turbo24 hos IG, bland annat:

Olika typer av Turbo24

Det finns två olika typer av Turbo24-warranter som gör det möjligt att ta en position på både stigande och fallande marknader:

  • Du köper en lång Turbo24 om du tror att priset på den underliggande marknaden kommer att stiga. De tillgängliga knock-out-nivåerna kommer att ligga under det rådande marknadspriset.
  • Du köper en kort Turbo24 om du tror att priset på den underliggande marknaden kommer att falla. De tillgängliga knock-out-nivåerna kommer att ligga över det rådande marknadspriset.

Du kan när som helst stänga din Turbo24-position genom att lägga en order att sälja – såvida inte knock-out-nivån nås och din Turbo24 stängs automatiskt.

Vilka marknader kan jag handla och när?

Du kan handla turbo24 på en rad olika marknader för aktieindex, valutapar och råvaror.

Turbo24 kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan.1 Handeln öppnar kl. 22.00 (svensk tid) på söndagar och stänger kl. 23.00 (svensk tid) på fredagar. Handelstiderna för enskilda marknader kan variera, se produktinformationen.

Observera att din position aldrig kan knockas ut när den underliggande marknaden är stängd, även om referenspriset som visas på vår plattform når din knock-out-nivå. Om det underliggande priset ligger på eller förbi din knock-out-nivå när marknaden öppnar igen, kommer din turbo24-position att stängas då. Du kan när som helst lägga en order manuellt för att stänga din position.

Hur handlar jag Turbo24?

För att kunna lägga ordrar på handelsplatsen för Turbo24 måste du först öppna ett turbo24-konto.

Om du redan är kund hos oss kan du lägga till ett Turbo24-tradingkonto via My IG. Klicka bara på ”Lägg till nytt konto” och följ anvisningarna för att registrera kontot. När kontot väl har öppnats hittar du det i My IG.

Alternativt kan du lära dig mer om Turbo24 i en riskfri miljö genom att öppna ett demokonto där du kan prova på att handla Turbo24, testa vår plattform och dina strategier med 100 000 SEK i virtuella medel.

På vilka plattformar kan jag handla Turbo24?

Du kan handla Turbo24 hos IG via vår webbaserade plattform och våra mobilappar. Du måste växla till ditt Turbo24-konto eller demokonto.

Hur köper jag en Turbo24?

Logga in på ditt Turbo24-konto på IGs plattform och navigera till den marknad som du vill handa.

Bläddra bland de olika långa och korta Turbo24-warranterna med hjälp av flikarna till höger om diagrammet. De tillgängliga knock-out-nivåerna visas här tillsammans med motsvarande hävstång och pris.

Hur köper jag en turbo24?

Klicka på den knock-out-nivå du vill ha för att öppna orderfönstret och fyll sedan i informationen för att lägga din order.


Om du vill prova på detta i en riskfri miljö innan du lägger en riktig position kan du använda ditt demokonto och öva med virtuella medel. Med ett demokonto kan du använda vår unika turboräknare som stödjer din tekniska analys genom att göra det enklare för dig att lägga limit-ordrar automatiskt vid din önskade marknadsnivå.

Hur använder jag orderfönstret för Turbo24?

Vi tar en titt på orderfönstret. Det här exemplet är från vår webbplattform, men upplägget är ungefär detsamma i våra mobilappar.

Hur använder jag orderfönstret för turbo24?

Längst upp i orderfönstret ser du en sammanfattning av Turbo24-positionen du vill köpa, med marknadens namn, knock-out-nivån och riktningen på din trade. Tänk på att du inte kan ändra knock-out-nivån efter att du har köpt din Turbo24. Kontrollera den därför noga innan du fortsätter.

KO-nivå: Knock-out-nivån, dvs. det pris på vilken din Turbo24 stängs automatiskt om marknaden rör sig emot dig.

Köppris: Motsvarar den initiala insättningen för varje Turbo24 som du köper. Det baseras på skillnaden mellan det underliggande marknadspriset och din knock-out-nivå, med en multiplikator applicerad. Multiplikatorerna varierar mellan olika marknader – vi listar dem i vår produktinformation.

Siffran till höger anger det antal Turbo24 som just nu finns tillgängligt på den aktuella prisnivån.

Säljpris: Priset som du kan stänga din position på innan den knockas ut. Obs: Du kan inte sälja för att ta en ny kort position, du måste köpa en kort Turbo24 istället.

Siffran till vänster anger antalet Turbo24 som just nu finns tillgängligt på den aktuella prisnivån.

Se marknadsdjup: Priset som visas i orderfönstret kommer från utfärdaren av Turbo24-warranten, men i vissa fall kan du få ett bättre pris genom att handla med andra marknadsdeltagare. I orderboken kan du se alla andra limitordrar som har lagts på olika prisnivåer för den här Turbo24-warranten. Klicka på priset du vill ha, så fylls orderfönstret automatiskt med en limitorder på den här nivån.

Ordertyp: När du handlar med Turbo24 har du möjlighet att välja mellan följande ordertyper och giltighetstider:

Ordertyp Gilltighetstid

Marknadsorder

Fill and kill

Limit

Giltig för dagen
Fill and kill
Giltig tills annulerad

Stopp - Marknad

Giltigt för dagen
Giltig tills annulerad

Stopp - Limit

Giltig för dagen
Giltig tills annulerad

Klicka på pilen i orderfönstret för att se en lista ordertyper och för att se en förklaring för hur de fungerar innan du väljer vilken du vill använda.

Prisräknare: ange önskad marknadsnivå för att hitta motsvarande turbopris. Klicka på "Kopiera till order" om du vill placera en limitorder på denna nivå.

Prisnivå (endast för limitordrar): Ange priset som du vill lägga din order på genom att klicka på pilarna upp och ner. (Gäller inte för marknadsordrar, där du istället får marknadens bästa pris.)

Antal: Välj det antal Turbo24-warranter som du vill handla.

Kostnad: Köppriset för din Turbo24 multiplicerat med antalet Turbo24-warranter som du köper. Se nedan för mer information om prissättningen av Turbo24.

Hur sker prissättningen av turbo24?

Priset för en turbo24 baseras på skillnaden mellan det underliggande marknadspriset och din valda knock-out-nivå. Det inkluderar också utfärdarens avgift för att garantera knock-out-nivån.

Du kan köpa flera turbo24-warranter för att få den exponering du vill ha.

Utfärdaren erbjuder varje turbo24 till ett visst pris, men det kan hända att det finns möjligheter att handla till andra priser med andra marknadsaktörer på handelsplatsen.

Vad kostar det att handla Turbo24?

Vi debiterar inget courtage på Turbo24 vid handelsstorlekar på över 300 € – samtidigt som vi erbjuder service av högsta kvalitet. Och eftersom alla potentiella avgifter är inbakade i priset för en Turbo24, är din initiala kostnad allt du får betala.1

Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå och motsvarar en fast avgift (justeringen motsvarar 5 % för aktier, 4 % för guld och 3,5 % för andra tillgångar på årsbasis) med relevant tom-next-ränta eller annan relevant ränta adderad eller subtraherad. Läs mer i vår produktinformation. För en lång Turbo24 innebär detta att knock-out-nivån med tiden rör sig uppåt och för en kort Turbo24 innebär det att den rör sig nedåt.

Hur stänger jag en Turbo24?

Du kan när som helst lägga en order att sälja dina Turbo24-warranter innan de förfaller – såvida inte dina positioner knockas ut.

Ditt aktuella innehav visas under fliken ”Positioner” till vänster i plattformen. För att stänga en order klickar du på knappen ”Stäng” på samma rad.

Hur stänger jag en turbo24?

Du ser då ett orderfönster med knappen ”Sälj” markerad.

Fältet ”Antal” visar det maximala antalet Turbo24 som du kan sälja. Det motsvarar ditt aktuella innehav minus eventuella säljordrar att öppna för samma Turbo24. Du kan minska antalet om du vill. Om du hellre vill sälja fler Turbo24-warranter måste du först ta bort dina säljordrar att öppna.

Hur stänger jag en turbo24?

Fyll i orderfönstret utifrån dina önskemål och klicka på knappen ”Förhandsvisa order” för att visa och bekräfta informationen.

Under tiden som vi arbetar med att fylla din order visas ordern i panelen ”Ordrar att öppna”. Du får en notis i plattformen när ordern har fyllts.

Hur fungerar utdelningsjusteringar?

På samma sätt som knock-out-nivån kan flyttas på grund av dagliga finansieringskostnader kan den också flyttas till följd av utdelningsjusteringar om Turbo24-warranten är kopplad till ett underliggande aktieindex.

Om du till exempel innehar en Turbo24 på ett index som betalar utdelning till sina bolag kommer indexet att tappa i värde på ex-dagen. Värdepapprets knock-out-nivå justeras då baserat på värdeförändringen.

Vi antar att Tyskland 40 tappar tio punkter i värde dagen efter en utdelning. Värdepappret justeras för att spegla utdelningen:

Lång Turbo24:

Tidigare knock-out-nivå: 11 930
11 930 - 10
Ny knock-out-nivå: 11 920

Obs: Turbo24-marknaden kan stänga tillfälligt under tiden som knock-out-nivån justeras.

Kan en Turbo24 förfalla?

En Turbo24 har inte något förfallodatum.

Hur stor är min risk?

Din maximala risk beräknas som köppriset för din Turbo24 (förklarat ovan) multiplicerat med antalet Turbo24-warranter som du köper.

Du kommer att debiteras det här maxbeloppet när du öppnar din Turbo24. Beloppet hålls alltså inte som säkerhetskrav. Din vinst eller förlust beror på vilket pris du säljer din Turbo24 på, eller på vilken nivå den knockas ut.

Kan knock-out-nivån justeras?

När du väl har köpt en Turbo24 kan du inte längre ändra knock-out-nivån för ditt värdepapper. För att ändra din riskexponering måste du sälja din befintliga Turbo24 och köpa en ny med en annan knock-out-nivå.

Hur ofta utfärdas turbowarranter?

Turbo24 utfärdas varje time på populära marknader så att nya värdepapper snabbt ersätter de som knockas ut av volatilitet på marknaden. Det betyder att du alltid hittar knoc-out-nivåer nära den underliggande marknaden och på så sätt får lägsta möjliga pris och högsta möjliga hävstång.

Vad är en multilateral handelsplats (MTF)?

Enligt EU-direktivet MiFID är en multilateral handelsplats, eller en MTF-plattform, en alternativ plats för investerare eller investeringsbolag att handla på formella börser.

Dessa alternativa handelsplatser konkurrerar med traditionella börser och styrs av lokala tillsynsmyndigheter. På MTF-plattformerna kan investerare handla andra typer av värdepapper, däribland turbowarranter och andra instrument som kanske inte erbjuds på en officiell marknad. Handelsplatserna drivs av market makers och större investmentbanker som sammanför köpare och säljare.

Turbo24 handlas på Spectrum, en MTF-plattform baserad i Tyskland som är auktoriserad av den tyska tillsynsmyndigheten BaFin.

1 När det gäller Turbo24 på underliggande tillgångar listade i Italien tillkommer Tobinskatt, en finansiell transaktionsskatt. Läs mer här

Relaterade frågor

Öka dina tradinkunskaper

Bli en bättre trader med IG Academy. Ta del av IGs intressanta onlinekurser, webbinarier och seminarier.