Vad är barriers?

Barriers är optioner som du köper och som stängs automatiskt om den underliggande kursen når den ”knock-out”-nivå du valt. Din maximala risk är lika stor som priset på optionen multiplicerat med storleken på transaktionen.

Vi kommer att debitera dig den summa som motsvarar din maximala risk när du öppnar positionen. Istället för att kräva den som säkerhetskrav. Din vinst eller förlust beror på till vilket värde du säljer optionen eller vilken knock-out-nivå som triggas.

Typer av barriers

Det finns två typer av barriers: köpoptioner och säljoptioner..

 • Du köper en köpoption om du tror att priset på den underliggande marknaden kommer att stiga. Alla tillgängliga knock-out-nivåer kommer att ligga under aktuell marknadskurs.
 • Du köper en säljoption om du tror att priset på den underliggande marknaden kommer att falla. Alla tillgängliga knock-out-nivåer kommer att ligga över aktuell marknadskurs.

Priset på en barrier förändras i exakt samma takt som den underliggande marknaden. För varje punkt som marknaden rör sig följer optionens pris samma rörelse. Detta gäller inte om knock-out-premien ändras. Om knock-out-premien ändras kommer priset på din knock-out att ändras med samma mängd som premien flyttar sig.

För att stänga din barrier kan du sälja den när som helst innan den förfaller, förutsatt att knock-out-nivån inte har nåtts, vilket stänger positionen automatiskt.

På vilka marknader kan jag handla barriers?

Du kan handla barriers på index, valuta och råvaror.

Hur handlar jag barriers?

För att kunna handla barriers hos IG måste du först öppna ett optionskonto.

Logga in på My IG och klickar ”Öppna livekonto” och välj ”Optionskonto”. Innan du öppnar ett konto kommer vi att ställa dig några frågor om din tradingerfarenhet.

Här nedanför hittar du allt du behöver veta för att handla barriers på IGs plattform. Bland annat:

På vilka plattformar kan jag handla barriers?

Du kan handla barriers i vår webbplattform och på våra mobila appar. Du har tillgång till optionshandel från menyn till vänster i plattformen.

Hur använder jag orderfönster för barriers?

Låt oss titta på orderfönstret. Detta exempel är från vår webbplattform men är mycket likt upplägget i våra mobila appar.

Köp/Sälj: Här bestämmer du om du vill gå lång (köpa) eller kort (sälja) på IGs underliggande pris.

Knock-out-nivå: Gör det möjligt att välja ett pris vid vilket du vill stänga din position.

Optionspris: Skillnaden mellan IGs underliggande pris och din knock-out-nivå. Det inkluderar knock-out-premien (i detta fall är det 0,8) som du får tillbaka om du stänger positionen genom att sälja utan att knock-out-nivån aktiveras.

Stängningspris: priset vid vilket du kan stänga positionen innan knock-out-nivån aktiveras. Observera att du inte kan öppna en position genom att sälja. Du måste då utfärda en vanilla-option..

Storlek: Summa i t.ex. pund (eller motsvarande basvaluta) som du vill ha som insats per punkt.

Stopp (valfritt): Om du vill kan du lägga till en stopp som stänger din position innan knock-out nivån nås. Du kan när som helst ändra denna stopp till skillnad från knock-out-nivån. Kom ihåg att det inte kostar något att använda denna typ av stopp och att det kan tillkomma slippage. .

Limit (valfritt): Om du vill kan du lägga till en limit som låser din vinst och stänger din position när marknaden rör sig till din fördel.

Premie: Denna räknas ut på följande sätt. För köpoptioner: ((IGs underliggande köppris - knock-out-nivå) + knock-out-premie) x storleken. För utställda optioner: ((knock-out-nivån-IGs underliggande säljpris)+knock-out-premie) x stoleken.

Courtage: Vi debiterar ett mindre courtage när du öppnar och stänger din position, vanligtvis 0,1 enheter per kontrakt i den valuta som kontraktet handlas i.

Hur sker prissättningen av barriers?

Priset på optionen är skillnaden mellan IGs underliggande pris och knock-out-nivån plus knock-out-premien.

Knock-out-premien är den avgift som skyddar mot slippage. Du får den tillbaka om du stänger positionen utan att knock-out-nivån nås. Knock-out-premier varierar beroende på volatiliteten på den underliggande marknaden. Premien kan komma att öka om det är hög volatilitet och minska om volatiliteten är låg.

Priset på positionen blir alltså:

 • Köpoption: (IGs underliggande köpkurs - knock-out-nivån) + knock-out-premie
 • Säljoption: (knock-out-nivå - IGs underliggande säljpris) + knock-out-premie

Din totala risk utgörs av priset på optionens multiplicerad med storleken på din trade. Vi tar på oss det totala värdet av din trade när du öppnar positionen.

Hur räknas min vinst eller förlust?

Låt säga att FTSE har en köpkurs på 7 400. Du bestämmer dig för att gå lång och öppnar ett avtal (som innebär 1 £ för varje förändring i punkt) på en barrier med knock-out-nivån 7 200. Om den aktuella knock-out-premien är 0,8 kommer du att få betala följande:

(7400 – 7200) + 0.8 = £200.80

Priset på optionen kommer att röra sig i exakt samma takt som IGs underliggande marknad. Så för varje punkt som det underliggande priset rör sig så rör sig priset på optionen lika mycket.1

 • Om FTSE stiger och det aktuella köppriset når 7 500 får du en löpande vinst på +100
 • Om FTSE faller och det aktuella priset hamnar på 7 300 kommer din löpande förlust att bli - 100
 • Om FTSE faller till din kock-out-nivå gör du en förlust på -200,80 £, vilket inkluderar knock-out-premien på 0,8.

Alla barrier-optioner avslutas genom redan fastställda förfalloregler. För att få veta mer kan du läsa varje marknads specifika information på plattformen.

Du kan stänga positionen när som helst genom att sälja den innan optionen förfallit. Förutsatt att knock-out-nivån inte aktiverats vilket skulle innebära att den stängs automatiskt.

Alla öppna positioner visas i fliken ”Positioner” till vänster i plattformen. För att stänga en order klickar du på knappen ”Stäng” på samma rad. Bekräfta ditt val genom att klicka på den markerade knappen ”Stäng” igen.

Du kan också lägga till en limit till din position. Positionen stängs då endast om din limitorder eller ett ännu bättre pris nås.

1Detta gäller inte när knock-out-premien ändras. Om knock-out-premien ändras kommer priset för barriern att flyttas lika mycket som premien har ändrats.

Vad kostar det att handla med barrier?

 1. Spread: skillnaden mellan köp- och säljkursen
 2. Courtage: 10 pence eller 10 cents per kontrakt beroende på instrumentets basvaluta
 3. Finansieringsränta: beräknas på det nominella värdet av IGs underliggande pris och inte på barrierpriset. Så i det tidigare exemplet skulle det nominella beloppet vara IGs underliggande pris på 7 400 multiplicerat med storleken
 4. Knock-out-premie: skyddar dig mot slippage i din knock-out-nivå. Eftersom knock-out-premien är inkluderad i spreaden kommer du att få tillbaka premien när du stänger positionen och säljer optionen. Detta betyder att du endast betalar premien om din knock-out-nivå aktiveras.

Hur stor är min risk?

Din maximala risk är lika stor som priset på optionen multiplicerat med storleken på transaktionen.

Vi kommer att som mest debitera dig detta belopp när du öppnar en position istället för att hålla det som säkerhetskrav. Din vinst eller förlust beror på till vilket värde du säljer optionen eller vilken knock-out-nivå som aktiveras.

Kan jag ändra knock-out-nivån?

Nej. Du kan inte ändra knock-out-nivån när du väl har öppnat en position. Om du vill ändra din exponering måste du stänga positionen och öppna en ny.

Relaterade frågor

Förbättra dina kunskaper

Bli en bättre trader med IG Academy. Prova på spännande steg-för-steg-kurser eller delta i expertledda seminarier och webbinarier.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 68 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.