Hoppa över till innehåll

Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. Short Message

IG Europe Sverige - Avtal & villkor för Värva en vän-kampanjen

 1. Dessa avtal och villkor ("Regler") gäller för Värva en vän-kampanjen ("Kampanjen"). Genom att medverka i Kampanjen samtycker du till att bli bunden av dessa Regler.
 2. Denna Kampanj erbjuder en Premie till nya kunder som öppnar konton och handlar hos oss i enlighet med dessa Regler samt till befintliga kunder som har värvat dessa nya kunder till oss.
 3. För att ha rätt att delta i Kampanjen måste personen som värvar ("Du"):
  a. vara bosatt i Sverige
  b. ha ett befintligt investeringssparkonto (ISK) för börshandlade produkter hos IG Europe GmbH (”vi”, ”oss”, ”IG” eller ”vår”), som är auktoriserat och står under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") och Deutsche Bundesbank, vars registrerade adress är Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Tyskland, antingen direkt eller genom någon av dess filialer i EU. Den svenska filialen är registrerad hos Finansinspektionen och har kontor på Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige; och
  c. klassificeras som privatperson och icke-professionell direktkund hos IG
 4. Om du har någon form av introduktionsliknande samarbete med IG eller något företag inom IG Group kommer eventuella introduktioner inom ramen för ett sådant samarbete inte kvalificera sig som värvning för denna Kampanj.
 5. Du måste ha ett befintligt affärsmässigt eller personligt förhållande till personen som du vill värva (din "Vän"). Din Vän måste vara:
  a. en privatperson som är 18 år eller äldre och är bosatt i Sverige; och
  b. ny kund hos IG (inte tidigare haft ett konto hos IG eller något företag inom IG Group).
 6. För att delta i Kampanjen måste du dela den unika webblänk (URL) som du blir tilldelad av oss i samband med den här Kampanjen med de av Dina vänner som du tror är intresserade av IG:s produkter och tjänster, från och med den 15 januari 2024.
 7. För att Du och din Vän ska kunna ta del av denna Kampanjs Premie (där ni mottar en "Värva en vän-premie" vardera) måste din Vän uppfylla villkoren för "Aktiv värvning" inom 90 dagar. För att din Vän ska uppfylla villkoren för Aktiv värvning måste hen:
  (a) öppna samt aktivera ett investeringssparkonto för börshandlade produkter (deras "Konto") hos IG genom att använda den unika webblänk (URL) som Du delat; och
  (b) gjort en insättning på deras Konto samt genomfört en affär via Kontot inom 30 dagar från det att hen blivit värvad.
 8. Samtliga konton omfattas av våra standardkrav för kontoöppning och konton erbjuds med vissa rättsliga begränsningar, vilket kan innebära att inte alla ansökningar godkänns.
 9. Inom 45 dagar från det att din Vän uppfyllt villkoren för Aktiv värvning kommer två stycken Värva en vän-premie, vardera värd 500 SEK, att betalas ut. Den ena Premien (i) betalas ut till ditt investeringssparkonto för börshandlade produkter och den andra (ii) betalas ut till din Väns Konto. Din Vän har endast rätt till en Värva en vän-premie oavsett hur många konton hen har öppnat hos IG eller något annat företag inom IG Group-koncernen.
 10. Om begränsningar gäller för ditt konto eller Din väns konto kommer värvningen inte att kvalificeras som Aktiv värvning tills dess att begränsningarna har hävts. Eventuella begränsningar som gäller för ett konto står angivna i det mejl som vi skickar till kontoinnehavaren vid kontoaktiveringen. Värvningen kommer inte att räknas som en Aktiv värvning om ditt konto eller Din väns konto stängs, oavsett skäl.
 11. Värvningen kommer inte att räknas som en Aktiv värvning om du har en fullmakt för Din väns konto. Du kan inte värva dig själv via ett gemensamt konto eller ett konto som tillhör någon i samma hushåll som du.
 12. Du kan endast värva en person till ett företag inom IG Group en gång. Om du har värvat en person till ett företag inom IG Group kan du inte värva samma person igen till det företaget inom IG Group eller något annat företag inom IG Group.
 13. Kampanjen gäller inte för anställda på IG eller något företag inom IG Group, inte heller anställda i något företag som direkt konkurrerar med IG.
 14. IG förbehåller sig rätten att, efter eget rimligt omdöme, från tid till annan och utan att först meddela dig, kunna ersätta Värva en vän-premien med en annan belöning av samma värde.
 15. Denna Kampanj och IG:s eventuella skyldigheter i enlighet med den kommer att avbrytas och/eller återkallas från deltagare som missbrukar andan eller avsikten med den. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget rimligt omdöme avbryta eller återkalla Kampanjen vid misstänkt missbruk av Kampanjen. Det är inte tillåtet att dela webblänkar avsedda för värvning till denna Kampanj på offentliga webbplatser för att få en oavsiktlig fördel, och sådana länkar kan komma att blockeras. Vidare förbehåller vi oss rätten att efter eget rimligt omdöme stoppa, hålla inne eller avbryta utbetalningen av Värva en vän-premien, eller att förhindra eventuella försök till uttag av denna Premie från ditt och/eller din Väns konto, om någon av dessa Regler överträds, om vi tror att någon bestämmelse i ditt Kundavtal med oss på något sätt har överträtts, om Du eller din Vän inte längre har ett konto hos IG eller om vi har skäl att misstänka att en deltagare har handlat bedrägligt eller missbrukat avsikten eller syftet med denna Kampanj.
 16. Om en Premie för denna Kampanj har betalats ut till dig och din Vän och vi misstänker att en deltagare har handlat bedrägligt eller missbrukat avsikten eller syftet med denna Kampanj, medger ni oss rätten att dra av ett belopp motsvarande Värva en vän-premien från något av dina och/eller din Väns tradingkonton hos IG.
 17. Vi bedömer ensidigt Kampanjen, dessa Regler och eventuella andra frågor som uppstår inom ramen för eller i samband med denna Kampanj. Undantag från dessa Kampanjvillkor görs efter en skälig bedömning av IG:s ledning och vårt beslut är slutgiltigt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, omarbeta eller avsluta Kampanjen eller någon del av den, men samtycker till att en eventuell Värva en vän-premie som Du och din Vän har tjänat men som ännu inte har betalats ut för en Aktiv värvning som ni gjorde innan Kampanjen avslutades i enlighet med dessa villkor under avsnitt 17, ska betalas ut till er enligt Reglerna.
 18. Värva en vän-premien kan inte kombineras med andra premiekampanjer som IG erbjuder. Du kan maximalt motta fem stycken Värva en vän-premier, med ett totalt värde på upp till 2500 SEK, efter att ha värvat högst fem Vänner som uppfyllt villkoren för Aktiv värvning i samband med den här Kampanjen. Var och en av dina vänner (maximalt 5) som uppfyller villkoren för Aktiv värvning kommer att motta en Premie värd 500 SEK vardera.
 19. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster som drabbar Dig eller din Vän på grund av din eller din Väns trading eller i samband med den här Kampanjen, förutom i de fall förlusten beror på oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från vår sida. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.
 20. Vi ska inte hållas ansvariga om Du eller din Vän inte klarar att uppfylla behörighetskraven för Kampanjen eller inte kan handla på grund av ett tekniskt fel med internet, IG:s handelsplattform eller ditt eller Din väns egna datasystem, förutom om detta beror på oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från vår sida. Ni accepterar alla risker förknippade med att handla via internet, mobilappar och nedladdningsbar mjukvara.
 21. Om alla eller någon del av en bestämmelse i dessa Regler vid någon tidpunkt och i något avseende är eller blir olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas i enlighet med lagstiftningen i någon jurisdiktion, kommer detta inte att påverka eller försvaga lagligheten, giltigheten och verkställbarheten för resterande del av bestämmelsen eller övriga bestämmelser i dessa Regler enligt lagstiftningen i den jurisdiktionen, eller lagligheten, giltigheten och verkställbarheten för bestämmelsen eller övriga bestämmelser i dessa Regler enligt lagstiftningen i någon annan jurisdiktion.
 22. Om skatt ska betalas på Värva en vän-premien som utbetalas av oss till er i enlighet med Reglerna är denna skatt ditt och/eller din Väns ansvar och kommer inte betalas av oss. Om lagen kräver att vi tar ut och betalar denna skatt till berörd skattemyndighet å era vägnar, kommer vi att dra av ett belopp motsvarande denna skatt från Värva en vän-premien som sätts in på era konton.
 23. Dessa Regler ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland och lyda under domstolarna i Frankfurt am Main, Tyskland.