Tradingpsykologi

Kurs 4 av 7

Utvikle en objektiv og positiv tilnærming

Ditt atferdsmønster kan være et resultat av subtile påvirkninger. En fordom kan påvirke din dømmekraft såpass mye at dine beslutninger kan gå imot all konvensjonell kunnskap.

Alle har fordommer. De spiller en stor rolle i det daglige livet. Du kan kjøpe et spesielt merke på dagligvarebutikken fordi det er et merke du gjenkjenner, eller lese en spesiell avis fordi den fremmer det du allerede står for. 

Det er ingen måte å bli kvitt alle fordommer på, men dersom du er klar over hvordan den kan manifestere seg står du en mye sterkere sjanse til å minimalisere påvirkningen den har i din trading.

Representative fordommer: Tenk deg at du har holdt øye med et marked som nylig har kommet i en oppadgående trend. Du åpner en posisjon som i dette tilfellet gir gevinst. Ved et senere tidspunkt ser du at det samme markedet følger en nesten identisk oppadgående trend. På grunn av representativ fordom antar du at dersom du åpner samme trade igjen, vil suksessen gjenta seg. Selv om to trader ser helt like ut på overflaten, er det veldig viktig at du behandler hver omstendighet som unik.

Negative fordommer: Ser du tilbake på den tidligere trade, kan det hende du kun ser hva som gikk galt. Et spesielt tøft tap, eller rekke av tap, vil få deg til å overse alle positive resultater du har hatt - og de like positive beslutningene som ledet hit.

Gambler’s Fallacy: Dersom et marked går opp tre dager på rad, sier Gambler's Fallacy at det er sannsynlig at det vil gå opp den fjerde dagen også. Utover din egen fantasi er det ingenting som forbinder hendelser i fortiden til hendelser i fremtiden.

Status quo fordommer: I stedet for å søke nye ideer kan du være tilbøyelig til å bruke de som allerede har vist seg lønnsomme tidligere – selv om de ikke lenger er noe verdt, objektivt sett.

Bekreftelsesfordommer: Du er kanskje sikker på at aksjemarkedet kommer til å stige. Med bekreftelsesfordommer ser du kun nyheter og informasjon som støtter ditt synspunkt, og ignorer alt som går imot det.

Tapsunngåelsesfordommer: Du lukker ikke en ulønnsom posisjon, men holder heller på traden i håp om at den til slutt skal gi gevinst. Dette kan sammenlignes med begavelsesfordommer, hvor du oppfatter at de tradene du har utført har mer potensiale enn de tradene du valgte å ikke gjøre. I begge tilfeller, når prisen går i din disfavør, er du motvillig å slippe taket.

Flokkfordommer: Det er i menneskets natur å gjøre nøyaktig hva alle rundt deg gjør, og tradere er like utsatt for dette som alle andre. Du er nødt til å være selvsikker for å ta beslutninger basert på din egen forskning og handelsplan – og holde deg til disse beslutningene når de er tatt.

De emosjonelle kjennetegnene til en suksessfull trader

Så langt i dette kurset har vi sett på hvordan man kan kontrollere følelser som kan være skadelige for tradere. La oss nå se på hvilke personlighetstrekk du burde utvikle hvis du vi få det beste ut av din trading:

Spørsmål

Hvilke av de følgende ordene beskriver best en suksessfull trader? Please select the correct answers:
  • Bestemt
  • Uforsvarlig
  • Selvbevisst
  • Egoistisk
  • Disiplinert
  • Nølende

Korrekt

Ikke korrekt

Når du er midt oppe i de raskt-bevegende finansmarkedene vil et kaldt hode og disiplinert tilnærming være til stor hjelp. Du må være klar til å reagere raskt og bestemt, men kun hvis muligheten er riktig for deg. Kjenn dine kunnskaper og ferdigheter, vit hva du vil oppnå og bruk alltid din handelsplan som en guide.
Vis svar

Sammendrag av leksjon

  • Vær obs på fordommer og lær å gjenkjenne når de kan påvirke deg.
  • Vi har alle en tendens til å ha særegne tankeganger, men prøv å være så objektiv som mulig når du plasserer en trade.
  • Suksessfulle tradere er generelt rolige og disiplinerte. De kjenner sine egne grenser og følger en klar plan over hvordan de kan nå sine tradingmål
Leksjon fullført