Velkommen til quiz

 • Du kan ta quizen så mange ganger du vil. Vi registrer det beste resultatet ditt dersom du logger inn eller oppretter en IG Academy-konto
 • Du har ingen tidsgrense, så du kan bruke så lang tid du ønsker på hvert spørsmål.
Ta quizen på ny Flere kurs
Spørsmål 1 av 10

Dersom du er engstelig når det gjeler overgangen fra en demokonto til en livekonto, hva burde du IKKE gjøre

 • A Bruk strategien du har testet
 • B Plassere en stor, høy-risiko trad
 • C Følg en tradingplan
 • D Bruk risikostyringsverktøy

Forklaring

Ved å holde deg til små trades på markeder du forstår, og ta i bruk de verktøyene som funket for deg på demokontoen din, burde du kunne holde deg innenfor komfortsonen din.

Neste
Spørsmål 2 av 10

Hva vil en tradingplan hjelpe deg med å gjøre?

Se alle gjeldende svar
 • Fjerne følelser fra trading
 • At du tenker på forhånd
 • Forutse markedsbevegelser
 • Oppnå mål i tradingen din
 • Holde pulten din ryddig

Forklaring

Tradingplanen din gir deg en struktur å følge i den komplekse verdenen av finansielle markeder. Ved å bestemme deg for hva du ønsker å oppnå og planlegge hvordan du skal komme deg dit før du begynner, kan du unngå å bli forstyrret av følelser i det gjeldende øyeblikket.

Forrige
Neste
Spørsmål 3 av 10

Hvilken følelse kan få deg til å plassere en hårreisende trade?

 • A Frykt
 • B Stolthet
 • C Sinne
 • D Grådighet

Forklaring

Når ting går skeis er det normalt å føle sinne. Sinte traders svarer ofte ved å plassere en ny trade uten å vurdere det skikkelig, er en dårlig reaksjon. Dette er kjent som en hårreisende trade.

Forrige
Neste
Spørsmål 4 av 10

Hva kan du gjøre dersom du “tilter”?

 • A Nøle med å trade
 • B Ta irrasjonelle beslutninger
 • C Ha en vinningsperiode
 • D Ramle over ende

Forklaring

Følelser som frustrasjon og anger kan sette trades i en bestemt sinnstilstand der de gjør irrasjonelle beslutninger i stedet for å handle på fornuft og harde fakta. Det kalles å 'tilte'.

Forrige
Neste
Spørsmål 5 av 10

5. Dersom du har en rekke trades med gevinst er sjansen for at din neste trade også vil gå i gevinst...

 • A Sant
 • B Usant

Forklaring

Troen om at “jeg er i en vinningsperiode” er en vanlig og farlig misoppfatning. Bare fordi et bestemt marked og et bestemt sett omstendigheter har vært “heldige” tidligere, er det ikke særlig sannsynlig at det er det igjen. Vurder alltid alle fordeler for hver trade uavhengig. Nøkkelen til kontinuerlig fortjeneste ligger i ferdigheter og forsiktighet, ikke flaks.

Forrige
Neste
Spørsmål 6 av 10

Hva kan få deg til å se kun nyheter og informasjon som støtter dine synspunkter om markedene?

 • A Representativ innstilling
 • B Gambler’s fallacy
 • C Status quo-innstilling
 • D Bekreftelsesinnstilling

Forklaring

Dersom du er overbevist om at et bestemt marked kommer til å stige, kan du plutselig se seg selv avvise alle nyheter og kommentarer som indikerer noe annet. Du vil i stedet kun fokusere på nyheter som støtter opp om dine synspunkter. Dette er bekreftelsesinnstilling.

Forrige
Neste
Spørsmål 7 av 10

Hvilken av disse personlighetstrekkene vil IKKE hjelpe deg med å bli en vellykket trader?

Se alle gjeldende svar
 • Tålmodighet
 • Ubesluttsomhet
 • Impulsivitet
 • Å kjenne seg selv
 • Sentimentalitet

Forklaring

Vellykkede traders har en tendens til å være rolige og rasjonelle. De handler raskt og bestemt når nødvendig, men er ikke verken impulsive eller utålmodige. De kjenner sine egne styrker og svakheter, og har strategier for å minske påvirkningen følelsene deres kan ha på tradingen deres.

Forrige
Neste
Spørsmål 8 av 10

Hva burde du notere i tradingdagboken din?

Se alle gjeldende svar
 • Hvorfor du valgte å trade
 • Stopp/limitnivåene dine
 • Din emosjonelle tiltsand
 • Hva du hadde til lunsj
 • Dine gevinster/tap

Forklaring

En tradingdagbok vil hjelpe deg å gå gjennom alle faktorene som bidro til suksess – eller de som hadde påvirkning når ting ikke gikk så bra. Du burde notere alt som kan være relevant, inkludert din følelsesmessige tilstand akkurat da. Dette vil hjelpe deg å gjenskape det som gikk riktig og unngå å gjøre samme feil om igjen. (Så klart, dersom du mener at det du hadde til lunsj kan være relevant, for all del, noter det også!).

Forrige
Neste
Spørsmål 9 av 10

Hvilken av de følgende er IKKE sannsynlig at hjelper deg med å time dine trades riktig?

 • A Analysere diagrammer
 • B Følge en tradingplan
 • C Bruke stops og limits
 • D Handle kun ut i fra innstinkter
 • E Bruke varsler og algoritmer

Forklaring

Å basere tradingstrategiene dine på fakta i stedet for følelser er den sikreste veien til suksess. Analyser den tilgjengelige informasjonen og planlegg dine trades nøye. Verktøy som stops, limits, varsler og algoritmer kan hjelpe deg med å automatisere tradingen din, slik at du slipper å overvåke markedene konstant selv.

Forrige
Neste
Spørsmål 10 av 10

En trend er et markeds...

 • A Kortvarige bevegelser
 • B Langvarig retning
 • C Konsolideringsperiode

Forklaring

Traders misforstår og mistolker trender ofte En plutselig endring i markedsretning utløst av en nyhetshendelse er ofte midlertidig og betyr som oftest ikke at den langsiktige trenden har snudd.

Forrige
Vis svar