Tradingpsykologi

Kurs 7 av 7

Vanlige feil innen trading: del 3

Å ikke kutte tapene dine

Det er uunngåelig – noen ganger går det ikke som planlagt og du ender opp med tap på en posisjon. I noen situasjoner vil du kunne ri ut stormen og snu tapet om til gevinst, mens i andre situasjoner er det bedre å avslutte mens leken er god.

Hvordan kan du se om du burde holde på posisjonen litt til eller ei?

Spørsmål

Richard og Jack har begge åpnet en posisjon på FTSE til samme tid. Det viser seg at de uheldigvis valgte feil tidspunkt å kjøpe på: indeksen synker og begge går i økende tap.

Richard liker å trade på instinkt og har på følelsen at FTSE snart til stige igjen. Han setter ikke stop-loss og foretrekker å overvåke markedene og ta avgjørelser fortløpende. Tapsbeløpet på hans FTSE-posisjon gjør han varm i trøya, men han sier til seg selv at alt vil ordne seg hvis han bare holder nervene i sjakk.

Jack, på den andre siden, har en mer disiplinert tilnærming til trading. Han har opprettet en tradingplan for å skissere sin strategi, og følger retningslinjene i planen når han bestemmer om han skal lukke en posisjon eller ikke. Jack fører også en tradingdagbok og sjekker ofte sine tidligere tradingbeslutninger. Han har satt et stop-loss som automatisk lukker hans FTSE-posisjon dersom tapene når et visst beløp.

Hvem er det mer sannsynlig at tar en fornuftig beslutning om å lukke FTSE-posisjonen eller ei?
  • a Richard
  • b Jack

Korrekt

Ikke korrekt

Selv om instinkt har sin plass i trading, er flere eksperter enige om at en mer strukturert og strategisk tilnærming er nøkkelen til suksess – spesielt for de mindre erfarne. Den riktige beslutningen for enhver trade kan variere fra person til person, men ved å ta i bruk verktøy som kan bidra til at du forblir objektiv er det mer sannsynlig at du tar beslutninger der du blir tilfreds med sluttresultatet.
Vis svar

Overeksponering eller undereksponering

Med et nesten uendelig utvalg finansielle markeder og tradingprodukter å velge mellom, er kjedsomhet et lite sannsynlig problem.

Det kan derimot være vanskelig noen ganger å finne den riktige balansen mellom å prøve alt tilgjengelig og å holde seg til det man kjenner. Selv om det er risikabelt å gå for langt ut av komfortsonen eller å spre kapitalen for tynt burde du ikke begrense dine muligheter for mye heller. Ha det i bakhodet at jo større utvalg aktiva du trader i, jo mer tid og energi trenger du for å overvåke faktorene som påvirker hver enkelt aktivum. 

Spørsmål

Hvilke ord må settes inn for å fullføre denne setningen?

En [1] portefølje er en fornuftig måte å spre [2] på, men ikke bli fristet til å gå inn i markeder du ikke har [3] eller fullt forstår.
  • a 1. begrenset, 2.risiko, 3.tradet
  • b 1. utfyllende, 2. risiko, 3. undersøkt
  • c 1. høy-risiko, 2. trader, 3. gått i pluss i

Korrekt

Ikke korrekt

En utfyllende portefølje er en fornuftig måte å spre risiko på, men ikke bli fristet til å gå inn i markeder du ikke har undersøkt eller fullt forstår.
Vis svar

Misforstå trender

Se for deg at Dow Jones har steget jevnt over en lenger periode, når plutselig en verre-enn-forventet non-farm payrolls-rapport får den til å falle. Betyr dette at Dow Jones nå er i en nedadgående trend?

Uerfarne tradere antar ofte at svaret her er "ja", mens det faktisk er usannsynlig at det er det som er tilfellet. 

En trend er retningen et marked tar over lang tid.

Hva som er en trend defineres mer av makro-økonomiske påvirkninger enn individuelle politiske eller økonomiske hendelser. I vårt eksempel kan du se at Dow Jones kommer til å gå tilbake til sin oppadgående trend etter at volatiliteten legger seg igjen.

Noen ganger når markedet et nivå der mange tradere kjøper og selger, noe som skaper en horisontal prisbevegelse. Mens mange vil referere til dette som en sidelengs trend, må du være forsiktig: det er ofte bare en periode med konsolidering før en aggressiv oppadgående eller nedadgående prisendring.

Det er overflod av programvare tilgjengelig som kan analysere markedstrender, og disse verktøyene kan være veldig verdifulle dersom de blir brukt riktig. Du må bare huske å være nøye med å skille mellom kortsiktige og langsiktige påvirkninger, da disse ikke alltid kan justeres.

Sammendrag av leksjon

  • Vær disiplinert når det kommer til lukking av trader for å kutte tapene når markedene beveger seg i din disfavør.
  • Behold en balansert eksponering til en rekke aktiva, mens du passer på å ikke diversifere for langt
  • Husk forskjellen mellom langsiktige markedstrender og kortsiktige reaksjoner, eller "sidelengs trender" 
Leksjon fullført