Hvordan trading av barriers fungerer

Kurs 2 av 3

Slik fungerer en barrier-trade

Nå som du har lært hva en barrier er, kan vi se nærmere på hvordan barrier-trading fungerer – og hvordan du kan kontrollere giringen og risikoen din ved å velge knock-out-nivå og tradestørrelse.

Anta at du ønsket å åpne en barrier-posisjon på prisen til en aksjeindeks som for eksempel Germany 40. På tradingplattformen ser du et ordrevindu som inneholder felt som ligner på følgende bilde. Det er her du angir parameterne for traden din.

La oss se nærmere på hver del av ordrebekreftelsen. På toppen kan du se priser for calls og puts:

Disse viser de underliggende nivåene markedet trader til, som åpningskursen på barrier-kontrakten din vil bli hentet fra. Når du har valgt om du vil gå long (call) eller short (put) på et marked, kan du velge knock-out-nivået:

De tilgjengelige knock-out-nivåene vil ligge under dagens markedsnivå for calls, og over dagens markedsnivå for puts. Minimumsavstanden der du kan angi knock-out-nivået ditt er 1 % av den underliggende prisen.

Ved å angi knock-out-nivået, velger du hvor posisjonen vil bli stengt dersom markedet beveger seg mot deg. Valget påvirker også åpningskursen som kostnaden ved å kjøpe en barrier-kontrakt til den underliggende prisen. Den blir beregnet slik:

Avstand mellom underliggende kurs og knock-out-nivå + knock-out-premien

Dette betyr at jo nærmere knock-out-nivået er til den underliggende markedskursen, jo lavere premie betaler du for å åpne, og jo større blir giringen din – slik at du kan holde større posisjoner for et lavere opprinnelig utlegg. Når det er sagt vil risikoen for å bli knocked-out være høyere.

Det samme gjelder i motsatt retning: plasser knock-out-nivået lenger unna, og det er en mindre sjanse for at markedet treffer det. Du betaler derimot en høyere premie for å åpne – noe som reduserer giringen din.

Dette er en av de viktigste fordelene med barriers – du kan få den eksponeringen du vil, mens du skreddersyr utgiftene og risikoen din etter eget ønske. Du kan beregne giringen på en posisjon som følger:

Underliggende kurs / opsjonspris

La oss se på hvordan åpningskursen for en barrier-kontrakt beregnes i ordrevinduet ovenfor:

Det underliggende nivået for en Germany 40-call ovenfor er 11 720,9, og knock-out-nivået er satt til 11 590 som er 130,9 punkt unna. Ved å bruke formelen ovenfor får vi åpningskursen:

(11 720,9 – 11 590) + 1,5 = 132,4

Hvis du velger å handle en kontrakt av en Germany 40-barrier-call her vil du betale en premie på 132,40 € for å åpne. Dette vil gi deg et giringsforhold på ca. 89:1 – vesentlig mer enn en CFD på en indeks, hvor maksimal tilgjengelig giring er 20:1.

Lukkingskursen du kan se i ordrevinduet er prisen du kan selge barrier-kontrakten din til. Denne beregnes på samme måte som åpningskursen, men med spreaden trukket fra – 0,8 punkt i eksempelet ovenfor. Vår underliggende pris på calls og puts vil også avvike med dette beløpet.

Spreaden fungerer på samme måte som den ville i en CFD-trade – den er en del av kostnaden for å trade med oss. Siden barriers i tillegg er gjenstand for en liten kurtasje hos IG, noe de fleste CFDer ikke er, er våre spreader for barriers generelt smalere enn for CFDer.

Spørsmål

Du tror at prisen på gull kommer til å falle i løpet av de neste dagene og du bestemmer deg for å åpne en barrier-put på metall. En put er priset til 1 313 og du setter knock-out-nivået ditt på 1 327. Knock-out-premien står på 0,3 punkt.

Hvilken åpningskurs ser du i ordrevinduet? Velg riktig svar:
 • 14
 • 13.3
 • 2640.3
 • 14.3

Korrekt

Ikke korrekt

Dette er en put-trade, så for å beregne åpningskursen trekker du det underliggende nivået fra knock-out-nivået, og legger til knock-out-premien: (1 327 – 1 313) + 0,3 = 14,3
Vis svar

Spørsmål

Du kjøper en barrier-call-kontrakt på EUR/USD for 11400, og setter knock-out-nivået ditt 150 punkt unna på 11250. Med en knock-out-premie på 1,2 er åpningskursen 151,2.

Hva er omtrentlig giringsforhold på traden din? Velg riktig svar:
 • 75:1
 • 100:1
 • 30:1
 • 25:1

Korrekt

Ikke korrekt

For å beregne giringsforholdet på en trade deles den underliggende kursen på åpningskursen. 11400 / 151,2 = ~75.
Vis svar

Like under åpnings- og lukkekursene kan du velge tradestørrelsen din i antall kontrakter – og tar slik mer kontroll over hvor mye traden din koster. Hver kontrakt er verdt én enhet av det underliggende markedets basisvaluta per punkt:

Dette valget er veldig viktig av to grunner. For det første bidrar tradestørrelsen din å definere hvor stor premie du betaler for å åpne, og dermed maksimal risiko. Husk at du kan beregne premien på følgende måte:

(Avstand mellom underliggende pris og knock-out-nivå + knock-out-premien) x tradestørrelsen i kontrakter

For det andre er tradestørrelsen det beløpet du vil få eller tape per punkt av den underliggende markedsbevegelsen. Hvis du velger å trade en kontrakt i henhold til eksempelet ovenfor, vil du tjene 1 € for hvert punkt Germany 40 beveger seg i din favør, og tape 1 € for hvert punkt den beveger seg i din disfavør.

Jo høyere tradestørrelsen er, jo mer kan du tjene eller tape. Hvis du velger en tradestørrelse på to kontrakter her, vil du tjene 2 € for hvert punkt markedet beveger, og tape 2 € per punkt hvis det motsatte skjer. På samme måte vil du tjene eller tape 10 € per punkts bevegelse om du velger en tradestørrelse på ti kontrakter, avhengig av retningen.

Spørsmål

Du ønsker å åpne en barrier-call-posisjon på Wall Street i troen på at den amerikanske indeksen vil stige. En call er priset til 24 900, med en knock-out-premie på to punkter. Du setter knock-out-nivået ditt på 24 800, og kjøper to kontrakter som hver er verdt 1 $ per punkt.

Hvor stor premie betaler du for å åpne? Velg riktig svar:
 • 196 €
 • 204 €
 • 102 $
 • 204 $
 • 200 $

Korrekt

Ikke korrekt

Dette er en call-trade, så for å beregne åpningskursen trekker du knock-out-nivået fra det underliggende nivået, og legger til knock-out-premien: (24 900 – 24 800) + 2 = 102. Du må så multiplisere dette med tradestørrelsen din for å få den fulle premien – som vil være i amerikanske dollar siden du trader på det amerikanske markedet: 102 x 2 = 204 $
Vis svar

Nå som du vet hvordan du beregner hvor mye det koster å åpne en barrier-posisjon, la oss se på hvordan du beregner gevinst og tap. Formelen er:

(Lukkingskurs – åpningskurs) x tradestørrelse

Si at du bestemmer deg for å kjøpe to barrier-call-kontrakter på Germany 40 til 131,6/132,4. Hvis du ønsker å lukke posisjonen etter at markedet har steget ti punkter, vil du beregne gevinsten din som følger:

(141,6 – 132,4) x 2 = 18,40 € gevinst

På den andre siden vil du gjøre følgende tap hvis markedet faller ti punkter og du bestemmer deg for å stenge posisjonen før knock-out-nivået ble truffet:

(121,6 – 132,4) x 2 = 21,60 € tap

Din maksimale risiko i dette scenariet er premien du betaler for å åpne, som i dette tilfellet vil være 132,4 x 2, altså 264,80 €. Dette vil bare skje hvis markedet faller 130,9 punkter til knock-out-nivået.

Det er verdt å huske på at trading av barriers kan medføre andre kostnader utover premien. De enkle beregningene vi nettopp så på har ingen betydning på kurtasjen. Avgifter på barrier-trades varierer etter leverandør, men hos IG betaler du:

 • Spread (variabel etter marked, tas i punkter når du stenger traden din)
 • En liten kurtasje (0,1 enheter av markedets basisvaluta per kontrakt, tas ved åpning og lukking)
 • Finansieringsavgifter hvis du holder posisjonen åpen over natten
 • En valutaomregningsavgift på kurtasje, døgnfinansiering og utbyttejusteringer

Eksempel

Germany 40 barrier-call

Germany 40 trades til 12 000 for en call, med en 0,8-punkt spread. Du tror at markedet vil stige og kjøper tre barrier-call-kontrakter og setter knock-out-nivået ditt på 11 880.

En kontrakt er verdt 1 € per punkt bevegelse, og knock-out-premien er 1,5 punkt.

Åpningskurs = (12 000 – 11 880) + 1,5 = 121,5

Premie = 121,5 x 3 = 364,50 €

Eksempel

Gevinst-scenario

Den underliggende prisen på Germany 40 stiger med 150 punkter til 12 150, og du bestemmer deg for å stenge posisjonen for å få gevinst.

Lukkingskurs = (121,5 + 150) – 0,8 = 270,7

Gevinst/tap = (270,7 – 121,5) x 3 = 447,60 € gevinst

Avgifter = 0,8-punkt spread (inkludert i lukkingskursen), 0,30 € kurtasje på åpne og stenge

Netto gevinst/tap = 447,6 – 0,6 = 447 € gevinst

Eksempel

Taps-scenario

Den underliggende prisen på Germany 40 faller 50 punkter til 11 950, og du bestemmer deg for å stenge posisjonen for å begrense tap.

Lukkingskurs = (121,5 – 50) – 0,8 = 70,7

Gevinst/tap= (70,7 – 121,5) x 3 = 152,40 € tap (mindre enn det kostet deg å åpne)

Avgifter = 0,8-punkts spread (inkludert i lukkingskursen), 0,30 € kurtasje på åpne og stenge

Netto gevinst/tap = 152,4 + 0,6 = 153 € tap

Eksempel

EUR/USD barrier-put

EUR/USD handles til 11402,5 for en put, med en 0,4-punkt spread. Du tror at denne prisen vil falle og kjøper 15 kontrakter av EUR/USD-barrier-put-opsjon, og setter et knock-out-nivå på 11600.

En kontrakt er verdt 1 $ per punkts bevegelses, og knock-out-premien er 1,2 punkter.

Åpningskurs= (11600 – 11402,5) + 1,2 = 198,7

Premie= 198,7 x 15 = 2 980,5 $

Eksempel

Gevinst-scenario

EUR/USD faller 50 punkter til 11352,5, og du bestemmer deg for å stenge posisjonen for å ta gevinst.

Lukkingskurs = (198,7 + 50) – 0,4 = 248,3

Gevinst/tap= (248,3 – 198,7) x 15 = 744 $ gevinst

Avgifter = 0,4-punkt spread (inkludert i lukkingskursen), 1,50 € kurtasje på åpne og stenge

Netto gevinst/tap = 744 – 3 = 741 $ gevinst

Eksempel

Taps-scenario

EUR/USD øker med 25 punkter til 11427,5, og du bestemmer deg for å stenge posisjonen for å begrense tap.

Lukkingskurs = (198,7 – 25) – 0,4 = 173,3

Gevinst/tap = (173,3 – 198,7) x 15 = 381 $ tap (mindre enn det kostet deg å åpne)

Avgifter = 0,4-punkt spread (inkludert i lukkingskursen), 1,50 € kurtasje på åpne og stenge

Netto gevinst/tap = 381 + 3 = 384 $ tap

Sammendrag av leksjon

 • Du bør nå ha en ide om hvordan du kan trade barriers på en tradingplattform
 • Barriers gjør det mulig for deg å kontrollere giringen og risikoen ved å velge knock-out-nivået og tradestørrelsen din
 • Knock-out-nivåer ligger under dagens markedsnivå for calls, og over for puts
 • Du kan beregne en barriers åpningskurs med formelen avstanden mellom den underliggende kursen og knock-out-nivået + knock-out-premien
 • Du kan beregne premien med formelen åpningskurs x tradestørrelse
 • Du kan beregne gevinst og tap med formelen (lukkingskurs – åpningskurs) x tradestørrelsen
 • Det er andre avgifter du bør være oppmerksom på når du trader barriers – spread, kurtasje, døgnfinansiering og valutaomregning
Leksjon fullført