Hvordan trading av barriers fungerer

Kurs 1 av 3

Hva er barriers?

Barriers er en måte å spekulere på prisbevegelser i finansmarkedene med begrenset risiko. I løpet av de neste leksjonene vil du lære hvordan du kan betale mindre på forskudd for en barrier enn du ville ha gjort for en tilsvarende CFD-posisjon, og hvordan barriers gjør det mulig for deg å sette en absolutt begrensing på et potensielt tap.

Barriers – eller barrier-opsjoner – er, i likhet med CFDer, et finansielt derivat som handles i kontrakter. Du tar ikke eierskap over fysiske aktiva når du trader barriers. Isteden trader du på prisen på selve barrieren, som er avledet fra et underliggende finansielt marked. For eksempel:

  1. Valuta, altså valutakryss som EUR/USD eller EUR/NOK
  2. Aksjeindekser som Germany 40, CAC og så videre
  3. Råvarer som gull, sølv og olje

Si at du tror at oljekursen kommer til å stige. Du kan åpne en barrier-posisjon basert på olje, og vil oppnå gevinst hvis prisen beveger seg slik du tror. Jo mer markedet beveger seg til din fordel, jo mer penger vil du kunne tjene. På samme måte vil du begynne å tape penger dersom oljen faller til under prisen du åpnet posisjonen din på.

Du kan også bruke barriers til å spekulere hvis prisene faller siden du aldri eier det underliggende aktivumet. Å trade i forventing om at markedet vil falle i pris kalles å «gå short», mens «gå long» betyr det motsatte.

Barriers er teknisk sett en type opsjoner, men ikke la uttrykket skremme deg. Barriers har et par definerende funksjoner som gjør dem mer fleksible og enklere å forstå enn tradisjonelle opsjoner.

Knock-out-nivået er en slik funksjon og er «barrieren» produktet tar navnet sitt fra. Dette er markedsnivået hvor en barrier-trade stenges automatisk, eller blir «knocked-out», hvis den underliggende markedskursen når dette nivået.
Knock-out-nivået er garantert mot slippage, og gir deg derfor full kontroll over risikoen din. Du velger knock-out-nivået før du åpner en barrier-trade, slik at du alltid vet nøyaktig hvor posisjonen din skal stenge hvis markedet beveger seg mot deg. Dette gjør det mulig for deg å begrense maksimalt potensielt tap – ganske likt en garantert stoppordre på en CFD-trade.

Det er en liten knock-out-premie å betale dersom knock-out-nivået ditt utløses, noe som garanterer beskyttelsen. Denne er inkludert i prisen det koster deg å åpne en barrier-trade, men blir refundert dersom du stenger traden før knock-out-nivået ditt blir truffet. I enkelte tilfeller kan knock-out-premien endres i løpet av en barrier-trade, for eksempel dersom et marked er på vei inn i en periode med forventet økt volatilitet. Dette vil påvirke hva du betaler, og potensiell gevinst og tap.

Barriers har også en mer transparent prising enn mer tradisjonelle opsjoner. Selv om sistnevnte ofte har priser som er avhengige av en rekke faktorer som kan være vanskelige å holde styr på, beveger barrier-prisene seg en for en med det underliggende markedet – tilsvarende prisen på en CFD. Så for hvert punkt det underliggende markedet beveger seg, vil prisen på barriers også bevege seg med ett punkt. Den eneste gangen dette ikke skjer er hvis knock-out-premien endres som beskrevet ovenfor. Da vil prisen på barriers bevege seg med det beløpet premien endres.

Trade av barriers

I motsetning til mange andre former for derivater, kan du kun åpne barrier-posisjoner gjennom å kjøpe. For å gjøre det mulig for deg å gå både long og short på markedskursen har du to typer barriers tilgjengelig: calls og puts.

Du kjøper en call hvis du tror at markedet vil øke i pris. Hvis du tror at markedet vil falle kjøper du en put.

Barriers handles i standardiserte kontrakter, eller «lots», verdsatt til én enhet av basisvalutaen i det underliggende markedet per punkts bevegelse. For eksempel vil barrier-posisjoner på Germany 40 bli verdsatt i euro, mens barrier-posisjoner på US Crude vil bli verdsatt i amerikanske dollar. Dersom du kjøper en barrier-call-kontrakt på Germany 40, ville du tjene 1 € for hvert punkt indeksen øker, og tape 1 € for hvert punkt den faller.

Beløpet du betaler for å åpne en barrier-posisjon kalles premie. Dette beregnes som:

(Avstand mellom underliggende pris og knock-out-nivå + knock-out-premien) x tradestørrelsen i kontrakter

Du betaler denne premien ved starten av traden din, og det er det meste du kan tape. Siden du velger knock-out-nivået og tradestørrelsen, vil du ha en høy grad av kontroll over hvor mye du betaler for å åpne en trade – og kan skreddersys for å møte girings- og risikovilligheten din, og potensielt betale mindre enn marginkravet for en CFD-posisjon av lignende størrelse. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer i den neste leksjonen. Du har også den ekstra fordelen av å vite nøyaktig hvor mye du risikerer på hver trade.

Du skal også betale en liten kurtasje ved åpning og lukking av handelen din. Hos IG er dette 0,1 enheter av kontraktsvalutaen per handlede kontrakt.

Hos IG er en barriers utløpsdato vanligvis mellom seks og 12 måneder fram i tid. For å oppnå gevinst eller begrense tap, kan du imidlertid stenge en barrier-posisjon når som helst før dette. Og husk at dersom markedet treffer knock-out-nivået du har valgt, vil barrier-traden din stenges automatisk – noe som begrenser det maksimale tapet til premien du betalte for å åpne.

Sammendrag av leksjon

  • Barriers er finansielle derivater med begrenset risiko som handles i kontrakter. Teknisk sett er barriers en form for opsjon, med en pris basert på et underliggende aktivum
  • De gir deg muligheten til å ha en høy grad av kontroll over hvor mye du betaler for en trade, slik at du kan ende opp med å betale mindre enn du ville gjort for en tilsvarende CFD-posisjon
  • I likhet med CFDer bruker traders barriers for å prøve å oppnå gevinst på et aktivums prisendringer – og beløpet du vinner avhenger av hvor rett du har
  • Barriers er teknisk sett opsjoner, men har noen differensierende funksjoner som gjør dem mer fleksible og enklere å forstå – som knock-out-nivået og prising som beveger seg med det underliggende
  • Du kan kun kjøpe barriers for å åpne. For å gjøre det mulig å gå long eller short, kan du kjøpe barrier-calls (long) og -puts (short)
  • Barrier-kontrakter er verdt én enhet av det underliggende markedets basisvaluta per punkts bevegelse
  • Premien du betaler for å åpne er din maksimale risiko. Den defineres ut fra den underliggende prisen, knock-out-nivået og antallet kontrakter du velger å trade
Leksjon fullført