Hvordan trading av barriers fungerer

Kurs 3 av 3

Hvorfor folk handler barriers

Du vet nå hva barriers er og hvordan man handler med dem. Men hvorfor velger traders å handle barriers over alternative former for giret trading eller tradisjonell investering? La oss se på noen av grunnene.

De kan være billigere å åpne enn CFDer

Både barriers og CFDer gir deg muligheten til å trade ved hjelp av giring, noe som betyr at beløpet du betaler for å åpne en posisjon bare er en brøkdel av tradens fulle verdi. Dette gjør at du kan holde en stor posisjon i markedet med et forholdsvis lite opprinnelig innskudd.

Når du trader CFDer får du tilgang til giring via marginkrav – et opprinnelig innskudd som er beregnet av leverandøren din som en prosentandel av tradens fulle verdi. I tillegg til å ha lite kontroll over hvor stort marginkrav du betaler, kan det hende du må betale mer i marginkrav på traden din dersom markedet beveger seg mot deg.

Når du handler barriers er giringen bygget inn i premien du betaler for å åpne posisjonen, som er forskjellen mellom det underliggende markedet og knock-out-nivået ditt, multiplisert med tradestørrelsen din. Du skreddersyr premien du betaler ved å sette disse to parameterne.

Premien er din maksimale risiko, i motsetning til et skiftende marginkravinnskudd. Og fordi du har kontroll over hvordan premien blir beregnet kan du ta en posisjon på en lignende størrelse som en CFD uten å betale like mye i premie som du ville gjort i marginkrav, om du ønsker det.

La oss sammenligne noen barriers og CFD-posisjoner på det samme markedet

EUR/USD

Barriers CFDer
Markedskurs 11200,0 / 11200,6
Knock-out-nivå / garantert stoppordre (hvis valgt) 11088
Åpningskurs 113,2 / 113,8 (markedskurs – knock-out) + (premie på 1,2) 11200,0 / 11200,6
Retning Long (call) på 113,8 Long på 11200,6
Størrelse 10 kontrakter (hver 1 $ per punkt) 1 kontrakt (hver 10 € per punkt)
Premie / marginkrav å betale 1 138 $ 3 733,53 $
Opprinnelig giringsforhold (ca.) 100:1 30:1
Maksimal risiko 1 138 $ 1 138 $ / ukjent uten garantert stoppordre

Germany 40

Barriers CFDer
Markedskurs 12 000 / 12 001
Knock-out-nivå / garantert stoppordre (hvis valgt) 11 880
Åpningskurs 121,5 / 122,5 (markedskurs – knock-out) + (premie på 1,5) 12 000 / 12 001
Retning Long på 122,5 Long på 12 001
Størrelse 25 kontrakter (hver 1 € per punkt) 1 kontrakt (hver 25 € per punkt)
Premie / marginkrav å betale 3 062,50 € 15 001,25 €
Opprinnelig giringsforhold (ca.) 100:1 20:1
Maksimal risiko 3 062,50 € 3 062,50 € / ukjent uten garantert stoppordre

Spot Gold

Barriers CFDer
Markedskurs 1 301 / 1 301,3
Knock-out-nivå / garantert stoppordre (hvis valgt) 1 288
Åpningskurs 13,3 / 13,6 (markedskurs – knock-out) + (premie på 0,3) 1 301 / 1 301,3
Retning Long på 13,6 Long på 1 301,3
Størrelse 100 kontrakter (hver 1 € per punkt) 1 kontrakt (hver 100 $ per punkt)
Premie / marginkrav å betale 1 360 $ 6 506,50 $
Opprinnelig giringsforhold (ca.) 100:1 20:1
Maksimal risiko
1 360 $ 1 360 $ / ukjent uten garantert stoppordre

For en garantert begrensning på tap

Når du åpner en barrier-posisjon hos IG, er det alltid klart nøyaktig hvor mye du risikerer før du åpner posisjonen – premien du betaler for å åpne, og ikke et øre mer. Dette er takket være knock-out-nivået du har valgt, som garanterer for når traden din stenges hvis markedet beveger seg mot deg. Du betaler en liten avgift dersom traden din blir knocked-out – den er inkludert i åpningspremien, og den blir refundert hvis du lukker traden før den blir knocked-out.

Du kan velge denne beskyttelsen på en CFD-trade også, ved å legge til en garantert stoppordre på posisjonen din. Dette er også gjenstand for en liten avgift hvis utløst, selv om dette risikostyringsverktøyet ikke er bygget inn i en CFD slik det er med en barrier.

Forklar CFD-stilprising

Hos IG sporer prisen på en barrier det underliggende markedet punkt-for-punkt. Så for hvert punkt det underliggende markedet beveger seg, beveger prisen på barrieren seg like mye.

For traders som er vant til CFDer gjør dette IGs barrierspriser tydeligere enn de andre alternativene – som påvirkes av mer enn bare prisen på det underliggende. Prisen på en vanilla-opsjon vil for eksempel endre seg etter hvor mye tid den har til utløpsdatoen, selv om det underliggende markedet står stille.

Den eneste gangen prisen på en barrier ikke vil spore det underliggende markedet en-for-en er hvis knock-out-premien endres i løpet av traden din – for eksempel hvis du går inn i en periode med høy volatilitet. Vi gir traders beskjed om dette på forhånd.

Å trade i fallende markeder

Barriers gir traders en måte å spekulere på nedadgående prisbevegelser, takket være put-kontrakter. Dette gir flere muligheter enn tradisjonell investering, hvor du kun oppnår gevinst hvis prisen på det innkjøpte aktivumet øker.

Hvis du for eksempel tror at den amerikanske økonomien kommer til å få en nedgang etter en offentlig kunngjøring, kan du kjøpe en barrier-put på Wall Street. Hvis kunngjøringen skifter oppfatning i din favør, kan du oppnå gevinst på den fallende indeksprisen. Dersom dette ikke skjer kan du kun tape premien du betalte for å åpne posisjonen.

Dette gjør også barriers nyttige for hedging av eksisterende beholdninger. Hvis du har en long-posisjon i amerikanske aksjer og er bekymret for at en nedtur kan påvirke verdien av investeringen, kan du kjøpe en barrier-put på Wall Street. Hvis det forventede fallet kommer vil gevinstene på en short-barrier-posisjon motvirke noe av tapet på investeringen din, mens du fortsatt beholder aksjene dine med interesse for langsiktige gevinster. Hvis markedsoppfatningen forblir positiv vil aksjene dine beholde verdien sin og du vil kun tape premien du betalte for å åpne barrier-posisjonen.

Sammendrag av leksjon

  • Barriers er et giret produkt, slik at du kan bruke dem til å holde en stor posisjon i markedet til et forholdsvis lite opprinnelig innskudd
  • I motsetning til CFDer, som gir giring gjennom marginkrav, er barrier-giring bygget inn i premien du betaler for å åpne posisjonen
  • Du har kontroll over hvor høy premie du betaler, og har derfor noe kontroll over giringen du kan få tilgang til
  • Dette betyr at barriers kan være mer kostnadseffektive enn lignende CFD-trader
  • Barriers har automatisk begrenset risiko, takket være knock-out-nivået. Du risikerer aldri mer enn premien du betaler for å åpne posisjonen
  • Barrierpriser sporer for det meste den underliggende markedskursen punkt for punkt
  • Dette betyr at de vil føles kjente for CFD-traders, i motsetning til mer tradisjonelle vanilla-opsjoner som har en mer kompleks prising
  • I motsetning til tradisjonelle investeringer kan du bruke barriers for å spekulere i fallende markeder. Dette gjør dem nyttige for hedging av eksisterende aksjebeholdninger
Leksjon fullført