Hvordan fungerer CFD-trading?

Kurs 3 av 4

Kontrakttyper og kostnader

Når du trader CFDer kjøper og selger du kontrakter som representerer et bestemt beløp i det underliggende markedet. En standard FTSE-kontrakt er for eksempel verdt 10 £ per punkt. Når du ønsker å lukke en posisjon, plasserer du helt enkelt en trade i motsatt retning fra da du åpnet den.

Mens de fleste CFD-trades kan holdes åpne på ubestemt tid, er det noen som har en bestemt dato og tidspunkt hvor posisjonen din lukkes, kjent som en utløpsdato. Dette er den maksimale tiden du kan holde posisjonen din, selv om du kan velge å lukke den før den utløper.

Typer CFD-trades faller under to hovedkategorier.

Cash-CFDer

En kontrakt på en cash-CFD vil vanligvis ha en nominell utløpsdato langt inn i fremtiden. De er designet for å være en varende posisjon som kan holdes på ubestemt tid. Du kan lukke posisjonen din når som helst når markedet er åpent for trading.

Cash-CFDer har vanligvis smale tradingspreader for å etterligne prisene som vises i det underliggende markedet. Daglige finansieringskostnader vil derimot gjelde dersom du ruller posisjonen din fra en dag til den neste, så disse kontraktene er vanligvis best egnet for kortsiktig trading.

Futures/forwards

En futureskontrakt er en avtale hvor du kjøper eller selger en råvare eller et finansielt instrument til en forhåndsbestemt pris med oppgjør på en spesifikk dato i fremtiden. Disse kontraktene eksisterer i det underliggende markedet og kan brukes til å trade på aktiva som indekser og råvarer.

Forwardkontrakter er ganske like. De eksisterer derimot ikke i det underliggende markedet, og opprettes i stedet av CFD-leverandøren din og prissettes ved bruk av et underliggende aktivum. De brukes ofte til å trade aksjer eller valuta.

Begge typer kontrakter har en bestemt utløpsdato, men de kan gjøres opp før dette. Spreader har en tendens til å være bredere ved trading av futures/forwards, men daglige finansieringskostnader er lavere og innebygget i prisen. Dette gjør futures/forwards populære for å spekulere på langsiktige markedsbevegelser.

Her er et sammendrag av de største likhetene og forskjellene mellom de to typene kontrakter:

Cash CFDer Futures/Forwards
Daglig finansieringskostnad Ja Nei
Bestemt utløpsdato Nei Ja
Handelsutsikt Kortsiktig Langsiktig
Spread Smalere Bredere

Kostnader ved CFD-trading

I tillegg til spreader, som vi diskuterte i forrige seksjon, er det noen andre kostnader assosiert med CFD-trading. Disse vil gjelde enten du vinner eller taper, selv om beløpet du betaler vil variere avhengig av leverandøren din og tradingstrategiene du bruker.

Marginkrav

Marginkrav er det beløpet du vil måtte ha på kontoen din for å åpne og opprettholde posisjonene dine, så det er en viktig faktor for å holde CFD-trading rimelig. Vi forklarer hvordan marginkrav fungerer i kurset Ordrer, utførelse og giring.

Forskjellige CFD-leverandører vil kreve marginkrav til forskjellige nivåer, og satsene har en tendens til å variere på tvers av markeder, i samsvar med de underliggende markedsforholdene.

Mens du har en åpen posisjon, vil marginkravet være tilegnet den posisjonen, og kan ikke brukes til noe annet. Pengene slippes fri så snart du lukker posisjonen.

Kostnad for valutaveksling

Når du plasserer en CFD-trade, vil den denomineres i en bestemt valuta, som kan være en annen enn basevalutaen på kontoen din. Er det tilfellet, vil du måtte konvertere eventuelle gevinster, som kan innebære å betale for en valutaveksling.

Et eksempel er amerikanske aksjer som vanligvis vil handles i dollar hos de fleste CFD-leverandører. I dette tilfellet, før kontoen din kan krediteres eller debiteres med eventuelle gevinster eller tap, vil dollaren måtte konverteres tilbake til kontoens basevaluta, som kan medføre en kostnad.

Daglig finansieringskostnad

Når du trader CFDer vil leverandøren din vanligvis belaste deg en kostnad for å holde posisjonen din åpen over natten (med mindre du trader futures eller forwards). Disse kostnadene kalles daglige finansieringskostnader og reflekterer kostnaden for å låne eller låne bort det underliggende aktivumet. For hver dag posisjonen din holdes åpen, vil du påløpe deg ekstra kostnader.

Visste du at...?

Hva er hedging?

Dersom du har noen aktiva i en eksisterende portefølje som du tror kan miste verdien sin, kan du bruke en CFD til å utligne tapene ved å shortselge. La oss for eksempel si at du holder HSBC-aksjer til en verdi av 1 000 £ i porteføljen din. Du kan shortselge det som tilsvarer 1 000 £ i HSBC-aksjer gjennom en CFD-trade. Skulle HSBCs aksjepris falle i det underliggende markedet, vil tapet i verdi i aksjeporteføljen din utlignes av gevinsten på CFD-traden din.

Kurtasje på aksjer

Når du plasserer en CFD-trade, belastes du sjelden for en kurtasje, da de fleste CFD-leverandørers kostnader er inkludert i spreaden. Når det gjelder aksjer, derimot, vil mange CFD-leverandører matche prisen til det underliggende markedet, og deretter kreve en kurtasje for å utføre traden. Dette etterligner handel av aksjer i det underliggende markedet.

Eksempel

La oss si at du tror at aksjer i Sportsselskap N kommer til å stige, da kan du ta en posisjon med CFDer.

Aksjene er akkurat nå notert til en pris på 1545/1547 i det underliggende markedet (som tilsvarer 15,45 £/15,47 £). Du bestemmer deg for å kjøpe 1 000 aksjer som en CFD. Leverandøren din tilbyr deg aksjene til markedspris, men krever en provisjon på 0,1 % av posisjonens fulle verdi. Den endelige kostnaden vil kalkuleres som 1 000 x 15,47 £ x 0,1 % = 15,47 £.

Merk at selv om du bare måtte ut med et opprinnelig marginkrav for å åpne posisjonen, baseres kurtasjen på dens fulle verdi i det underliggende markedet.

Spørsmål

Hvilke av de følgende påstandene om CFDer er sanne?
  • a Trades har vanligvis en fast utløpsdato
  • b Det er vanligvis ingen kurtasje på aksje-trades
  • c Det er en effektiv måte å hedge en eksisterende portefølje på

Korrekt

Ikke korrekt

Vis svar

Ekstra kostnader

Til slutt vil du kanskje merke at din CFD-tradingaktivitet (eller mangel på aktivitet) innebærer andre kostnader, som:

  • Premie for kontrollert risiko — da CFD-posisjoner kan være utsatt for slippage, kan du beskytte deg mot denne risikoen ved å betale en liten ekstrakostnad for et garantert stop (forklart i kurset Ordre, utførelse og giring). Noen leverandører vil frafalle denne kostnaden dersom stoppordren ikke utløses
  • Abonnement på funksjoner — leverandøren din kan også frafalle kostnaden for å tilby visse plattformfunksjoner (f.eks. avanserte diagrampakker, realtidspriser), selv om de kan være villige til å gi rabatt til mer verdifulle kunder
  • Inaktivitetsavgift — dersom du stopper å trade, kan leverandøren ønske å dekke pågående administrative kostnader ved å pålegge en kostnad for inaktivitet på kontoen din

Sammendrag av leksjon

  • Cash-CFDer holdes åpne på ubestemt tid, mens futures/forwards har en bestemt utløpsdato
  • Finansieringskostnader gjelder vanligvis dersom du holder en cash-CFD åpen over natten
  • Traders må vanligvis betale en kurtasje for handel av aksje-CFDer
  • De andre kostnadene for CFDer inkluderer spreader, marginkrav, valutaveksling, premie for kontrollert risiko, abonnement på funksjoner og inaktivtetsavgift
Leksjon fullført