Velkommen til quiz

 • Du kan ta quizen så mange ganger du vil. Vi registrer det beste resultatet ditt dersom du logger inn eller oppretter en IG Academy-konto
 • Du har ingen tidsgrense, så du kan bruke så lang tid du ønsker på hvert spørsmål.
Ta quizen på ny Flere kurs
Spørsmål 1 av 10

På hvilke av de følgende kunne du plassert en CFD-trade? Velg alle svarene som passer.

Se alle gjeldende svar
 • Prisen til et selskaps aksjer
 • Verdien til en valuta mot en annen
 • Prisen på en råvare, som for eksempel råolje
 • Nivået til en aksjeindeks, som for eksempel Dow Jones

Forklaring

Du kan trade CFDer på alle disse og et stort utvalg andre finansielle aktiva og produkter, inkludert rentesatser, statsobligasjoner og opsjoner.

Neste
Spørsmål 2 av 10

Når du trader CFDer, vil du alltid få et bestemt beløp i gevinst hvis du har rett angående hvilken retning en pris vil bevege seg, eller et bestemt tap dersom du tar feil ...

 • A Sant
 • B Usant

Forklaring

Med CFDer vil du vanligvis tjene eller tape mer, avhengig av i hvor stor grad du har rett. Dersom prisen beveger seg mer enn du forutså, vil gevinsten din fortsette å vokse jo lenger den beveger seg. Beveger markedet seg imot deg, derimot, vil tapet ditt øke etter hvert som prisbevegelsen blir større.

Forrige
Neste
Spørsmål 3 av 10

Hva er en spread?

 • A Endringen i prisen mellom når du åpner og lukker en posisjon
 • B Forskjellen mellom prisene du kan «kjøpe» eller «selge» til
 • C Innskuddet du betaler når du plasserer en trade
 • D Utvalget av markeder du kan spekulere på

Forklaring

Når du trader CFDer på et marked, vil du se to tall — en kjøpspris og en salgspris. Forskjellen mellom disse er spreaden. Spreaden er egentlig en kostnad CFD-leverandøren din belaster deg for å plassere traden din.

Forrige
Neste
Spørsmål 4 av 10

Hva er «kontrakter»?

 • A Mengden en CFD-pris beveger seg
 • B Traders slang for CFD-posisjoner
 • C Standardiserte kontrakter du trader CFDer i

Forklaring

CFDer trades i standardiserte kontrakter, ofte bare kalt kontrakter eller lots. Størrelsene og valutaen til disse kontraktene avhenger av aktivumet, og etterligner ofte hvordan det spesifikke aktivumet trades i de underliggende markedene.

Forrige
Neste
Spørsmål 5 av 10

Du ønsker å ta en posisjon på FTSE 100. Den nåværende spreaden for kjøp/salg er 6008/6010. Du bestemmer deg for å kjøpe 100 kontrakter (1 kontrakt = 2,00 £) til 6010. Innen du lukker posisjonen din, er spreaden 6012/6014. Hva er gevinsten eller tapet ditt?

 • A 400 £ i tap
 • B 200 £ i tap
 • C 400 £ i gevinst
 • D 40 £ i gevinst

Forklaring

Da du gikk long, ville en stigning i markedet være en fordel for deg. Du «kjøpte» til 6010 for å åpne posisjonen og «solgte» til 6012 for å lukke den, så markedet bevegde seg to punkter i din favør. Dette er ganget med antall kontrakter (100) og kontraktstørrelsen på 2,00 £.

Forrige
Neste
Spørsmål 6 av 10

Hvilke av disse stemmer for futures- og forward-kontrakter?

Se alle gjeldende svar
 • De har en bestemt utløpsdato
 • De har en tendens til å ha smalere spreader enn cash-CFDer
 • De daglige finansieringskostnadene er høyere enn for cash-CFDer
 • De brukes til å spekulere på mer langsiktige markedsbevegelser

Forklaring

Futures- og forward-kontrakter har en bestemt utløpsdato. Spreader har en tendens til å være bredere, men daglige finansieringskostnader er lavere og innebygget i prisen. Dette gjør disse kontraktene populære for langsiktig trading.

Forrige
Neste
Spørsmål 7 av 10

Hvilke av disse gjelder for CFDer?

 • A Valutaveksling
 • B Finansieringskostnader
 • C Kurtasje på aksjer
 • D Alle alternativene er korrekt

Forklaring

CFD-leverandører tar gjerne en generell avgift for å holde CFDen åpen over natten og for aksjer tas det ut en kurtasje i stedet for spread. Når du handler CFDer i en annen valuta en kontoens basevaluta må du også betale for valutaveksling på eventuell gevinst eller tap.

Forrige
Neste
Spørsmål 8 av 10

Joe kjøper to kontrakter på den tyske indeksen DAX 30 (kontraktstørrelse på 25 € per punkt) og en annen CFD ved å kjøpe fire kontrakter på den franske indeksen CAC 40 (kontraktstørrelse 10 € per punkt). Dersom hver av disse indeksene faller med tre punkter, hvilken posisjon taper Joe mest på?

 • A DAX 30
 • B CAC 40

Forklaring

Selv om Joe kjøpte færre kontrakter på DAX enn CAC, betyr de større kontraktstørrelsene at det totale tapet er større på denne CFDen. Tapet på DAX er 2 x 25 € x 3 = 150 €. Tapet på CAC er 4 x 10 € x 3 = 120 €.

Forrige
Neste
Spørsmål 9 av 10

Når kan du bli satt på margin call?

 • A Når du søker om å åpne en CFD-konto
 • B Hvis du ikke har nok penger på kontoen din til å dekke marginkravet på dine åpne posisjoner
 • C Etter du har tatt en stor gevinst

Forklaring

Du kan vanligvis åpne en CFD-konto kostnadsfritt. Du vil derimot måtte gjøre innskudd på kontoen din for å dekke marginkravene dersom du ønsker å begynne å trade, og du vil kanskje måtte gjøre ytterligere innskudd etter hvert som markedet beveger seg. Dersom midlene på kontoen din synker til under nivået som kreves for å opprettholde posisjonene dine, kan leverandøren be deg om å gjøre ytterligere innskudd, eller risikere at posisjonene dine lukkes.

Forrige
Neste
Spørsmål 10 av 10

Hvilke av disse fordelene gjelder for CFD-trading?

 • A Du kan kapitalisere på fallende så vel som stigende markeder
 • B Du kan trade døgnet rundt på enkelte markeder
 • C Giring kan gi deg større eksponering til et marked med bare et mindre innskudd
 • D Alle svarene er korrekte

Forklaring

Dette er bare noen av de mange grunnene du burde velge å trade CFDer. Husk derimot på å alltid vurdere både risikoer og fordeler.

Forrige
Vis svar