Hvordan fungerer CFD-trading?

Kurs 1 av 4

Hva er contracts for difference (CFDer)?

Å spekulere på verdien til finansielle aktiva etter hvert som de stiger og faller har alltid vært populært. Spesielt siden det er et så stort utvalg markeder å velge mellom, inkludert:

  • Aksjer, som Apple eller BP
  • Valuta, som euro (EUR) eller amerikanske dollar (USD)
  • Råvarer, som gull, olje eller sukker
  • Aksjeindekser, som sporer ytelsen til en gruppe aksjer, slik som FSTE 100 eller Nikkei 225
  • Andre finansielle instrumenter, som rentesatser, statsobligasjoner med mer

Til enhver tid er hvert av disse aktivaene verdt en viss sum penger. Dette er prisen eller markedsverdien, og prisen endrer seg over tid.

I dag kan en Apple-aksje være verdt 113 $, men i morgen kan verdien ha steget til 115 $. På samme måte kan en euro være verdt rundt 90p denne uken, men om kanskje to måneder har den sunket til 80p.

Mens kjøp og salg av aksjer, eller veksling av valuta, kan være relativt enkelt for en vanlig investor vil kjøp av råvarer slik som oljefat, eller å ta en posisjon på aksjeindekser, være mye vanskeligere.

En contract for difference (CFD) lar deg spekulere på om verdien til disse finansielle aktivaene vil stige eller falle i fremtiden. Det er en mye mer tilgjengelig måte å trade på markeder som f.eks. råvarer og indekser.

Når du trader en CFD, trader du ikke et fysisk aktivum. Du går i stedet med på å veksle forskjellen i verdien til et aktivum fra punktet kontrakten åpnes til den lukkes. Dette vil si, at til forskjell fra tradisjonell trading, lar CFDer deg spekulere uten å ta eierskap av det underliggende aktivumet. Dersom du tror at prisen på aktivumet vil stige, vil du «kjøpe» (også kjent som å gå long). Tror du markedet vil falle, «selger» du (gå short).

Contracts for difference er derivater hvor prisen til en CFD hentes fra verdien til et underliggende aktivum. Du kan for eksempel åpne en CFD basert på prisen til gull, med forventninger om at metallet vil stige i verdi. Dersom prisen på gull faktisk stiger og du dermed lukker kontrakten, vil du ha sjansen til å få gevinst. Dersom den synker, vil du gå i tap.

Jo mer markedet beveger seg i din favør, jo mer avkastning kan du få. Og jo mer markedet beveger seg imot deg, jo større vil tapene dine bli. Siden du aldri eier det fysiske aktivumet, kan du dermed dra nytte av enten stigende eller fallende priser i det underliggende markedet.

Sammendrag av leksjon

  • En CFD lar deg spekulere på om verdien til et finansielt aktivum, slik som aksjer eller råvarer, vil stige eller falle
  • Det er en måte å få eksponering til endringen i verdien til et finansielt instrument uten å faktisk eie instrumentet
  • Jo mer markedet beveger seg i retningen du ønsker, jo mer kan gevinsten din vokse. Jo mer markedet beveger seg imot deg, jo større vil tapene dine bli
  • Du kan ta en long- eller short-posisjon på en CFD, som kan la deg få gevinst fra fallende og stigende priser

Leksjon fullført