Hva er turbo24?

En turbo24 er en type turbowarrant, eller turbo, som er et overførbart verdipapir, utstedt med et basisprospekt og som handles på en multilateral handelsfasilitet (MTF) eller en annen handelsplass. For turbo24 er handelsplassen Spectrum, en MTF, som du har tilgang til gjennom IGs plattform.

Prisen på en turbo24 hentes fra verdien til underliggende finansielle aktiva, slik som en aksjeindeks eller et valutakryss, og følger bevegelsene deres. Du kan derfor ta en long- eller short-posisjon på underliggende aktiva ved å handle turbo24.

Prisen du betaler for en turbo24 er lav i forhold til å trade det underliggende aktivumet siden deler av verdien til turboen er finansiert gjennom institusjonen som utsteder verdipapiret, som i dette tilfellet er Raydius. Det betyr at for et fastsatt, opprinnelig utlegg vil du oppleve et proporsjonalt høyere gevinst eller tap. Med andre ord kan du dra fordeler av giring når du handler turbo24.

I tillegg kan du kontrollere størrelsen på giringen du bruker og samtidig begrense risikoen din. Når du handler turbo24 starter du ved å velge et knock-out-nivå fra en rekke utvalg. Dette bestemmer hvor høy kjøpesummen du betaler for turboen er og derfor størrelsen på giringen din. Dersom det underliggende markedet når knock-out-nivået ditt - også kjent som strike-prisen - vil turbowarranten bli verdiløs og du vil tape kjøpesummen. Du vil aldri pådra deg ytterligere tap.

Nedenfor vil du finne alt du trenger å vite om å handle turbo24 hos IG, inkludert:

Typer av turbo24

Det finnes to typer av turbo24 som gjør deg i stand til å ta posisjoner på både stigende og fallende markeder:

  • Du kjøper en long-turbo24 hvis du tror kursen på det underliggende markedet vil stige. Tilgjengelige knock-out-nivåer vil være under den nåværende markedsprisen.
  • Du kjøper en short-turbo24 hvis du tror prisen på det underliggende markedet vil falle. Tilgjengelige knock-out-nivåer vil være over den nåværende markedsprisen.

Du kan når som helst plassere en ordre for å stenge en turbo24-posisjon, med mindre knock-out-nivået er nådd. Da vil turbowarranten lukkes automatisk.

Hvilke markeder kan jeg trade, og når kan jeg trade på dem?

Du kan trade turbo24 på indeks-, valuta- og råvaremarkeder.

Turbo24 er tilgjengelige hele døgnet, fem dager i uken.1 Tradingen åpner kl. 22.00 (CE(S)T) på søndager og stenger kl. 23.00 (CE(S)T) på fredager. Åpningstidene for individuelle markeder kan være annerledes - se produktinformasjonen for mer informasjon.

Merk at du ikke kan bli knocked-out mens det underliggende markedet er stengt, selv ikke hvis referansebeløpet viser at knock-out-nivået ditt er nådd på plattformen vår. Dersom den underliggende kursen er på eller forbi knock-out-nivået når markedet åpner igjen vil turbo-posisjonen din bli stengt. Du kan plassere en manuell ordre for å stenge posisjonen din når som helst.

Hvordan handler jeg turbo24?

Du må først åpne en turbo24-konto, som vil deretter tillate deg å plassere ordre for turbo24 på en handelsplattform.

Hvis du allerede er en kunde kan du legge til en tradingkonto for turbo24 gjennom MyIG. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på «Legg til konto» og følge instruksjonene for å fullføre registreringen. Hvis kontoen du setter opp er vellykket vil du finne den i MyIG.

På hvilke plattformer kan jeg trade turbo24?

Du kan trade turbo24 på vår webplattform og mobile apper. Du vil måtte bytte til din turbo24-konto.

Hvordan kjøper jeg en turbo24?

Logg inn på turbokontoen din på IGs plattform og naviger deg til markedet du ønsker å handle på.

Se gjennom utvalget av short- og long-posisjoner ved å velge fanene på høyre side fra diagrammet. Du vil se alle tilgjengelige knock-out-nivåer som er oppført her, sammen med giringen og prisingen deres.

Velg knock-out-nivå og ved å klikke på det relevante nivået åpnes den i ordrevinduet hvor du kan fylle inn detaljene på ordren din.

Hvordan bruker jeg ordrevinduet for turbo24?

La oss se på ordrevinduet. Eksempelet er fra vår nettbaserte plattform. Oppsettet er veldig likt det du finner i appene våre.

På toppen av ordrevinduet vil du se ett sammendrag av turboen du kjøper, inkludert markedsnavnet, knock-out-nivået og retningen du trader. Merk at knock-out-nivået ikke kan endres etter du har kjøpt warranten og det er derfor viktig at du sjekker dette før du fortsetter.

KO-nivå: knock-out-nivået - kursen der turboen din automatisk vil lukkes dersom markedet beveger seg mot deg.

Kjøpskurs: dette er utlegget for hver turbo24 du kjøper. Den baseres på forskjellen mellom den underliggende markedskursen og knock-out-nivået ditt, med en multiplikator lagt til. Multiplikatoren varierer fra marked til marked. Du vil finne en liste over dem på våre produktinformasjonssider.

Nummeret på høyre side indikerer antallet turbo24 som for øyeblikket er tilgjengelig til denne kursen.

Salgskurs: kursen hvor du kan lukke posisjonen før den blir knocked-out. Merk at du ikke kan selge for å åpne en ny short-posisjon, i stedet må du kjøpe en short-turbo.

Nummer på venstre side indikerer antallet turbo24 som for øyeblikket er tilgjengelig til denne kursen.

Se markedsdetaljer: prisene som vises i ordrevinduet inkluderer spreaden fra market maker. Det kan være mulig å oppnå en bedre execution ved å handle mot andre markedsdeltakere eller innenfor spreaden. Du kan se ordreboken for å se alle andre limit-ordre som har blitt plassert til forskjellige priser for den relevante turboen. Klikk på kursen du ønsker - ordrevinduet ditt vil da bli fylt ut med limit-ordren på dette nivået.

Ordretype: for turbo24 plasserer du en ordre, du trader ikke. De følgende ordretypene er tilgjengelige:

  • Limit - Gyldig for dagen
  • Limit - Fill and Kill
  • Limit - Gyldig til annullert
  • Marked - Fill and Kill

Klikk på pilen for å vise listen av ordretyper og en guide som forklarer hvordan de fungerer, deretter velger du den du ønsker.

Prisnivå: gjelder kun for limit-ordre. Spesifiser den prisen du ønsker å plassere en ordre til ved å klikke på pilene. (Gjelder ikke for markedsordre der du vil motta beste pris fra markedet.)

Kvantitet: velg antallet turboer du ønsker å handle.

Posisjonsverdi: kjøpskursen for en turbo24 ganget med antallet turbokontrakter du kjøper. Se nedenfor for mer informasjon om prissettingen til turbo24.

Hvordan prises turbo24?

Prisen til en turbo24 er basert på forskjellen mellom prisen til det underliggende markedet og ditt valgte knock-out-nivå. Den inneholder også utsteders kostnad for å reflektere garantien i knock-out-nivået.

Du kan kjøpe flere turboer for å oppnå eksponeringen du ønsker.

Noter at siden Turbo24 handles på børs vil det være mulig for deg å få bedre execution ved å handle mot andre markedsdeltakere eller innenfor spreaden til market maker.

Hva er kostnadene for å handle turbo24?

Det er ingen kurtasje på turbo24. Det opprinnelige utlegget er alt du trenger å betale fordi alle potensielle avgifter er innebygd i turboen.1

Kostnaden for å holde posisjonen over natten er gjort rede for ved en liten daglig justering til knock-out-nivået ditt - en fast avgift på 2,5 % per år, med relevante tom-next eller rentesatser lagt til eller trukket fra. Se produktinformasjonen for mer info.

På en long-turbo vil dette føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short-turbo betyr det motsatte.

Hvordan stenger jeg en turbo24-handel?

Så lenge knock-out-nivået ikke er nådd kan du plassere en ordre om å selge beholdningen din av turbo24 når du måtte ønske før utløp.

Du vil kunne se alle dine nåværende posisjoner under knappen «posisjoner» på venstre side i plattformen. For å stenge en trade klikker du på «selg» knappen på den relevante raden.

Du vil nå se et vindu hvor «selg» knappen er uthevet.

Feltet som heter «Antall» viser det maksimale antallet turboer du kan selge. Dette er din nåværende beholdning minus alle betingede ordre under «selg» for den samme turboen. Hvis du ønsker kan du redusere dette antallet alternativt, hvis du ønsker å selge flere turbo24 må du først slette alle betingede ordre under «Selg».

Rediger ordren som nødvendig og klikk på «forhåndsvis ordre» for å se og bekrefte detaljene.

Mens ordren fylles vil du se ordren under «betingede ordre» i panelet. Du vil motta en melding under varsler når posisjonen er fylt.

Hvordan fungerer utbyttejusteringer?

På samme måte som knock-out-nivået vil bevege seg på grunn av den daglige finansieringskostnaden kan den også bevege seg som et resultat av utbyttebetalinger dersom turboen er knyttet til resultatet til en underliggende aksjeindeks.

Hvis du holder en turbo24 på en indeks hvor det underliggende reflektere utbetalt utbytte, vil eks. utbytteverdien til indeksen falle og knock-out-nivået til verdipapiret vil bli justert med utbyttebeløpet.

La oss si at Wall Street reduserte verdien sin med 10 punkter på en eks. utbyttedato. Verdipapiret vil justeres for å reflektere dette utbyttet:

Long-turbo24:

Det gamle knock-out-nivået: 27 150

27 150 - 10

Det nye knock-out-nivået: 27 140

Vennligst merk: turbo24-markedet kan være midlertidig stengt mens justeringen til knock-out-nivået finner sted.

Går en turbo24 ut på dato?

Turbo24 har ingen utløpsdato.

Hva er risikoen min?

Din maksimale risiko er den samme som kjøpsprisen på turbo24 (forklart over) ganger med antallet turboer du kjøper.

Vi kommer til å ta denne maksimale verdien fra deg når du kjøper turbowarranter, og ikke holde den som marginkrav. Gevinsten eller tapet ditt blir deretter bestemt av verdien du selger posisjonen til, eller nivået hvor den blir knocked-out.

Kan en knock-out bli endret?

Etter du har kjøpt en turbokontrakt kan du ikke endre knock-out-nivået. Dersom du ønsker å endre risikoeksponeringen vil du måtte selge din nåværende turbo24 og kjøpe en ny med et annet knock-out-nivå.

Hva er en multilateral handelsfasilitet (MTF)?

En multilateral handelsfasilitet gir en alternativ handelsplattform for investorer eller investeringsfirmaer for å handle på en formell børs under MiFID og europeisk lov.

Disse fasilitetene er alternativer og konkurranse til tradisjonelle børser og blir regulert av deres lokale tilsynsmyndigheter. Investorer kan bruke multilaterale handlesfasiliteter for å handle på forskjellige verdipapirer, inkludert turboer og andre instrumenter som ikke nødvendigvis er notert på offisielle markeder. Disse fasilitetene drives av market makers og store investeringsbanker som hjelper å koble kjøpere og selgere som ønsker å trade.

Turbo24 trades på Spectrum, en MTF som ligger i Tyskland og er autorisert av den tyske tilsynsmyndigheten BaFin.

1 For indeksen Italy 40 gjelder den italienske transaksjonskatten (IFTT). Les mer her.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.