CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva er vanilla-opsjoner?

Vanilla-opsjoner er kontrakter som gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et spesifisert antall av et finansielt instrument til en bestemt kurs på en forhåndsbestemt dato.

På hvilke markeder kan jeg trade vanilla-opsjoner?

Vi tilbyr vanilla-opsjoner på valuta, råvarer og indekser.

Typer av vanilla-opsjoner

Vanilla-opsjoner kan deles inn i to typer: calls og puts. Begge kan kjøpes og selges.

  • Calls gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe et underliggende aktivum på et visst prisnivå før en viss dato.
  • Puts gir deg retten, men ikke plikten, til å selge et underliggende aktivum på et visst prisnivå før en viss dato.

Begge har en forfallsdato. Det betyr at det underliggende markedet kun kan bevege seg innenfor en begrenset tidsramme.

Hvordan trader jeg vanilla-opsjoner?

Du må først åpne en opsjonskonto for å trade vanilla-opsjoner hos IG.

For å gjøre dette må du logge deg inn i My IG, klikk på «åpne konto» og velge en tradingkonto for opsjoner. Før du kan åpne kontoen kommer vi til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din.

Nedenfor vil du finne alt du trenger å vite om å trade vanilla-opsjoner gjennom IGs plattform, inkludert:

På hvilke plattformer kan jeg trade vanilla-opsjoner?

Du kan trade vanilla-opsjoner på vår webplattform og apper for mobilen.

Du kan få tilgang til opsjonsmarkeder gjennom menyen til venstre i plattformen. Nedover på listen med aktiva kan du finne ditt ønskede marked eller du kan begrense søket ditt ved å bruke filtrene på vestre side.

Bruk av opsjonskjeder

Etter du har valgt instrumentet ditt fra venstre side i menyen blir du presentert med opsjonskjeden som er en liste med striker, priser for både puts og calls samt implisert volatilitetsverdi («IV»). Du kan legge til opsjonskjeden for et spesifikt aktivum til arbeidsområdet ditt ved å klikke på «legg til i arbeidsområdet»-knappen øverst til høyre.

Bruk pilene på toppen av opsjonskjeden for å velge mellom forskjellige forfallsdatoer. Du kan også velge forfallsdatoer fra nedtrekksmenyen mellom pilene.

Den viste kursen under menyen er kursen som gjelder for den aktuelle forfallsdatoen. Den vil være annerledes enn kursen som vises på venstre side som er spotkursen på det underliggende markedet.

Du kan midtstille en valgt strike-pris ved å skrive den inn i feltet som sier «midtstille».

Etter å ha valgt din ønskede opsjon velger du «kjøp» eller «selg» i ordrevinduet. som vil være på høyre side.

Hvordan bruker jeg ordrevinduet for vanilla-opsjoner?

La oss se på et eksempel. Dette eksemplet er fra vår webplattform, men oppsettet er veldig likt det du finner i appene våre.

FTSE 6 400 PUT: Dette forklarer markedet du trader på (FTSE), strike-prisen (6 400) og om du kjøper rettigheten til å kjøpe eller selge det underliggende (PUT = retten til å selge).

Forfallsdato: Viser opsjonens forfallsdato.

Underliggende kurs: IGs kurs for det underliggende markedet, f.eks. i dette tilfellet ligger FTSE 100 på 7 063,3.

Kjøpskurs: Kursen du kan kjøpe opsjonen til.

Salgskurs: Kursen du kan selge opsjonen til.

Spread: Forskjellen mellom de to kursene.

Størrelse: Antallet kontrakter du ønsker å trade. Hver kontrakt er verdt 10 £ (eller tilsvarende i en annen basisvaluta).

Betalt premie: Opsjonspremien ganget med tradestørrelsen.

Kurtasje: Betalt ut fra summen per kontrakt.

Resulterende posisjon: Dette er den totale størrelsen på traden på kontoen din, skulle du ønske å plassere den. For eksempel hvis du har fire åpne kontrakter og stenger en vil den vise +3.

Få frem et diagram for vanilla-opsjoner

For å se et diagram for et spesifikt opsjonsmarked vil du først måtte legge til en opsjonskjede til arbeidsområdet ditt. Du kan så velge opsjonskurs og om det er en put- eller call-opsjon. Deretter må du trykke på diagramikonet oppe i høyre hjørne i ordrevinduet.

Merk: dette ikonet vil kun være synlig etter du har lagt kjeden med opsjoner i arbeidsområdet ditt.

Hvordan prises vanilla-opsjoner

Premien på vanilla-opsjoner hentes fra Black-Scholes-formelen. Dette er en veletablert modell som regner ut kursen basert på en rekke faktorer som:

  • Nåværende kurs på det underliggende markedet
  • Opsjonens forfallsdato. Opsjoner med forfallsdatoer som ligger lengre frem i tid har høyere premier enn en opsjon med kort forfallsdato.
  • Opsjonens strike-pris

Når du kjøper en opsjon vil du betale oss den fulle premien ved åpningen av traden, den vil ikke bli holdt som marginkrav. Når du selger opsjonen vil vi tilbakebetale premien til deg gjennom å overføre midler inn på kontoen din. Disse opsjonene vil gjøres opp ved forfallsdato.

Hvordan utregnes gevinst og tap?

La oss si at FTSE ligger på 7 400. Du bestemmer deg for å kjøpe en December 7 500 call-opsjon til kursen 82/88. Premien, prisen for å kjøpe opsjonen, er 88 £. Hver opsjonskontrakt er verdt 1 £ som vil si at å kjøpe en opsjon koster 88 £.

Om FTSE beveger seg over 7 500 blir denne opsjonen «in-the-money». Når kursen på opsjonen beveger seg over kjøpskursen vil du få en gevinst, og dette kan skje før FTSE når strike-prisen på 7 500.

Ved kjøp av en call-opsjon er det meste du kan tape summen du betalte for opsjonen. Gevinsten er potensielt ubegrenset og er avhengig av hvor mye det underliggende markedet beveger seg over strike-prisen.

Du kan også selge opsjoner, noe som ofte refereres til å skrive opsjoner. I eksempelet over ville du mottatt 82 £ fra oss ved å skrive en opsjon (per kontrakt). Om kursen på FTSE holder seg lavere enn 7 500 vil du beholde premien. Hvis FTSE utløper over 7 500 har du en plikt til å selge FTSE til oss (opsjonskjøperen) til 7 500 ved utløp. Om aksjen øker til 7 600 innen den utløper vil dette generere et tap på 18 £ per 1 £ kontrakt (7 600- 7 500)-82.

Når du selger en call-opsjon vil din maksimale gevinst være summen du mottar for opsjonen. Tapet er potensielt ubegrenset. Derfor er det viktig å forstå markedet før du bestemmer deg for å selge en opsjon.

Hva koster det å trade vanilla-opsjoner?

Avgiftene du må betale er:

  1. Spread: forskjellen mellom kjøps- og salgskursen (en del av premien)
  2. Kurtasje: et beløp per kontrakt

Beløpet du må betale ved kjøp av en opsjon er det samme som premien (utregnet som størrelse x pris) pluss summen for kurtasjen per kontrakt.

Ved salg av en opsjon blir premien (størrelsen x prisen) utbetalt til kontoen din og du vil måtte betale en kurtasje for en sum for hver kontrakt.

Om det underliggende markedet beveger seg mot deg før opsjonen utløper kan det kreves løpende marginkrav.

Hva er min maksimale risiko?

Den maksimale risikoen ved kjøp av en opsjon er den betalte premien. Denne blir regnet ut fra størrelsen på traden x prisen. Det er en begrenset risiko ved å kjøpe en opsjon, med en ubegrenset maksimal gevinst.

Ved salg av en opsjon er den maksimale risikoen ubegrenset, mens den maksimale gevinsten er det samme som premien mottatt.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.