Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er barrier-opsjoner?

Barrier-opsjoner er kjøpte opsjoner som lukkes automatisk, eller blir «knocked-out», hvis den underliggende kursen vår når ditt valgte knock-out nivå. Din maksimale risiko er den samme som opsjonskursen ganget med størrelsen på posisjonen din.

Når du åpner en posisjon hos oss vil vi ta den maksimale risikoverdien, i stedet for å holde den i reserve som marginkrav. Din gevinst eller tap blir deretter bestemt av verdien du selger posisjonen til, eller nivået hvor den blir knocked-out.

Typer av barrier-opsjoner

Barrier-opsjoner kan deles inn i to typer: calls og puts.

 • Du kjøper en call-barrier-opsjon hvis du tror kursen på det underliggende markedet vil stige. Tilgjengelige nivåer for knock-out vil være under den nåværende markedsprisen.
 • Du kjøper en put-barrier-opsjon hvis du tror prisen på det underliggende markedet vil falle. Tilgjengelige nivåer for knock-out vil være over den nåværende markedsprisen.

Prisen på barrier-opsjoner beveger seg med det underliggende markedet som vil si at for hvert punkt markedet beveger seg gjør opsjonsprisen det samme. Dette er ikke tilfellet når premien for knock-out endres. Hvis denne premien endres vil kursen til barrier-opsjonen flytte seg like mye som premien endres.

Før forfallsdatoen kan du selge for å stenge posisjonen din av barrier-opsjoner når som helst. Unntaket er om knock-out nivået blir nådd noe som vil føre til at posisjonen din vil lukkes automatisk.

På hvilke markeder kan jeg trade barrier-opsjoner?

Du kan trade barrier-opsjoner på indeks-, aksje-, valuta- og råvaremarkeder.

Hvordan trader jeg barrier-opsjoner?

Video poster image

Du må først åpne en opsjonskonto for å trade barrier-opsjoner hos IG.

For å gjøre det må du først logge inn på My IG, klikk på «åpne konto» og velge en tradingkonto for opsjoner. Før du kan åpne kontoen kommer vi til å stille deg spørsmål om tradingerfaringen din.

Nedenfor vil du finne alt du trenger å vite om å trade barrier-opsjoner gjennom IGs plattform, inkludert:

På hvilke plattformer kan jeg trade barrier-opsjoner?

Du kan trade barrier-opsjoner på vår webplattform og apper for mobilen. Du kan få tilgang til opsjonsmarkeder gjennom menyen til venstre i plattformen.

Hvordan bruker jeg ordrevinduet for barrier-opsjoner?

La oss se på et eksempel. Dette eksemplet er fra vår webplattform, men oppsettet er veldig likt det du finner i appene våre.

Call/Put: disse påvirker om du vil gå long (call) eller short (put) på IGs underliggende kurs.

Knock-out-nivå: gjør deg i stand til å velge kursen hvor posisjonen din lukkes automatisk.

Opsjonskurs: dette er forskjellen mellom IGs underliggende kurs og knock-out-nivået. Den vil inkludere premien for knock-out (i dette eksemplet 0,8) som vil tilbakebetales til deg dersom du lukker posisjonen uten å bli knocked-out.

Lukkekurs: kursen hvor du lukker posisjonen før den blir knocked-out. Merk at du ikke kan selge for å åpne, i stedet må du kjøpe en put.

Størrelse: antall pund (eller annen basisvaluta) du ønsker å satse per punkts bevegelse.

Stopp (valgfri): hvis du ønsker kan du legge til et stopp for å lukke posisjonen din før den når knock-out-nivået. Du kan endre denne stoppen når du måtte ønske, i motsetning til knock-out-nivået. Husk at denne stoppen er kostnadsfri og derfor ikke garantert, noe som vil si at slippage kan forekomme.

Limit (valgfri): hvis du ønsker kan du legge til en limit som sikrer gevinsten din og lukker posisjonen hvis markedet beveger seg i din favør.

Maksimum risiko: denne blir regnet ut på følgende måte for call-opsjoner ((IGs underliggende kjøpskurs - knock-out-nivå) + premien for knock-out) x størrelse. For put-opsjoner ((knock-out-nivå - IGs underliggende salgskurs) + premien for knock-out) x størrelsen.

Hvordan prises barrier-opsjoner?

Opsjonsprisen er forskjellen mellom IGs underliggende kurs og knock-out-nivået pluss premien for knock-out.

Premien for knock-out er en avgift som skal beskytte mot slippage. Denne vil du få tilbake om du lukker traden uten at knock-outen har blitt utløst. Premien for knock-out varierer i forhold til volatiliteten på det underliggende markedet, derfor kan den øke hvis volatiliteten øker, og synke hvis volatiliteten synker.

Kursen på opsjonen vil være:

 • Call: (IGs underliggende kjøpspris - knock-out-nivå) + premien for knock-out
 • Put: (Knock-out-nivå - IGs underliggende salgskurs) + premien for knock-out

Din totale risiko er opsjonspremien ganget med tradestørrelsen din. Vi tar den fulle verdien når posisjonen åpnes.

Hvordan utregnes gevinst og tap?

La oss si at FTSE for øyeblikket trader med en kjøpspris til 7 400. Du bestemmer deg for å gå long og åpner 1 barrier-call-opsjon kontrakt (som er verdt 1 £ per punkts bevegelse) med et knock-out-nivå på 7 200. Dette må du betale hvis den nåværende premien på knock-out er 0,8:

(7400– 7200)+ 0,8 = 200,80 £

Opsjonskursen vil følge IGs underliggende marked, som vil si at for hvert punkt vårt underliggende marked beveger seg gjør opsjonskursen det samme.1

 • Om FTSE stiger og den nåværende kjøpskursen blir 7 500, det gjør at din nåværende gevinst ligger på +100.
 • Om FTSE faller og den nåværende kjøpskursen blir 7 300, vil ditt nåværende tap ligge på minus 100.
 • Skulle FTSE falle til knock-out-nivået vil ditt realiserte tap bli -200,80, som inkluderer knock-out-premien på 0,8.

Alle barrier-opsjoner lukkes basert på en forhåndsbestemt forfallsdato. Ta en titt på hvert markeds individuelle informasjon i plattformen for å finne ut mer.

Før utløpsdatoen kan du også selge for å lukke en posisjon når du måtte ønske, så lenge du ikke når knock-out-nivået. I dette tilfellet vil posisjonen din lukkes automatisk.

Du vil kunne se alle dine åpne posisjoner under «posisjoner» knappen på venstre side i plattformen. For å lukke posisjonen, klikker du på «lukk»-knappen på samme rekke. Deretter må du bekrefte ved å klikke på den fremhevede «lukk»-knappen igjen.

Du kan også legge til en limit på posisjonen din. Da vil posisjonen kun lukkes om limiten nåes eller er over den.

1Dette er ikke tilfellet hvis knock-out-premien endres. Skulle knock-out-premien endres vil kursen på barrier-opsjonen bevege seg like mye som premien.

Hva er kostnadene for å trade en barrier-opsjon?

 1. Spread: forskjellen mellom kjøpskursen og salgskursen.
 2. Kurtasje: 10 pence eller 10 cents per kontraktstørrelse avhengig av basisvalutaen på instrumentet.
 3. Daglig finansieringskostnad: utregnet basert på den pålydende verdien til IGs underliggende kurs, og ikke kursen til barrier-opsjonen. I det forrige eksempelet var den pålydende verdien IGs nåværende underliggende kurs på 7 400 ganget med størrelsen.
 4. Knock-out-premien: beskytter deg mot slippage på knock-out-nivået. Siden knock-out-premien er inkludert i spreaden vil premien bli returnert til deg når du selger for å lukke posisjonen din. Dette betyr at du kun betaler premien hvis knock-out-nivået blir utløst.

Hva er risikoen min?

Din maksimale risiko er den samme som opsjonskursen ganget med størrelsen på posisjonen din.

Når du åpner posisjonen vil vi ta hele verdien på posisjonen fra deg, den vil ikke bli holdt som marginkrav. Gevinst eller tap blir deretter bestemt av verdien du selger posisjonen til, eller nivået hvor den blir knocked-out.

Kan et knock-out-nivå bli endret?

Nei, du kan ikke endre knock-out-nivået ditt etter den har blitt satt. Hvis du ønsker å endre eksponeringen din må du lukke din nåværende posisjon og åpne en ny.

1Dette er ikke tilfellet hvis knock-out-nivået endres. Skulle knock-out-premien endres vil kursen på barrier-opsjonen bevege seg like mye som premien.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.