CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% en 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Handleiding voor het gebruik van Bollinger Bands

Bollinger Bands zijn populaire indicatoren binnen de technische analyse. Ontdek hoe Bollinger Bands werken en hoe u uw eigen handelsstrategie kunt ontwikkelen op basis van Bollinger Bands.

Technische analyse Bron: Bloomberg

Wat zijn Bollinger Bands?

Bollinger Bands zijn ontwikkeld door John Bollinger (CMT, CFA) en worden vaak gebruikt voor kortlopende transacties van traders die willen profiteren van stijgende en dalende koerstrends. Zij bestaan uit drie lijnen die gewoonlijk (maar niet altijd) als overlay over de koers van een effect heen worden weergegeven.

De middelste lijn van de Bollinger Bands-indicator is gewoonlijk een voortschrijdend gemiddelde van de koers (standaard is een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen). De bovenste Bollinger Band is afgeleid van een berekening van de standaarddeviatie van de koers plus het voortschrijdend gemiddelde. De onderste Bollinger band is afgeleid van een berekening van de standaarddeviatie van de koers min het voortschrijdend gemiddelde.

Bollinger Bands uitleg

Hoe ga ik aan de slag met handelen met Bollinger Bands?

Als u gebruik wilt maken van Bollinger Bands als onderdeel van uw strategie voor CFD-trading, kunt u:

 1. Onderzoeken welke markten u kunt traden
 2. De Bollinger Bands voor de markt naar uw keuze bestuderen
 3. Oefenen met handelen op basis van Bollinger Bands door een demo-rekening bij IG te openen
 4. Een live rekening openen om CFD’s te traden op live markten

Ook kunt u verder leren over handelen en financiële markten met de diverse online cursussen van IG Academy.

Hoe werken Bollinger Bands?

De bovenste en onderste Bollinger Bands vormen als het ware een kanaal voor de koers, waarbinnen naar verwachting de meeste koersbewegingen zullen plaatsvinden. De bovenste en onderste Bollinger Bands geven dus een mogelijk bereik voor de spreiding van de koers en vormen zo een maat voor de volatiliteit.

Hoe dichter de lijnen bij elkaar liggen (dus hoe smaller het kanaal is), des te geringer de huidige waargenomen volatiliteit van het desbetreffende effect is. Voor analisten van grafieken betekent dit een periode van consolidatie of niet-gerichte beweging van de markt.

Hoe verder de lijnen uit elkaar liggen, des te groter de huidige waargenomen volatiliteit van het desbetreffende effect is. Als het kanaal breder wordt (waarbij de bovenste en onderste lijn uit elkaar bewegen), wordt dit vaak als een aanwijzing gezien voor het beginstadium van een nieuwe koerstrend.

Hoe werken Bollinger Bands?

Uitbraken en de Bollinger Band-squeeze

Zoals eerder besproken, helpen Bollinger Bands bij het herkennen van perioden met lage volatiliteit die duiden op stabiele marktomstandigheden. Beleggers die handelen bij uitbraken (‘breakouts’ in het Engels), zijn vaak op zoek naar deze perioden van consolidatie en wachten op de volgende handelskans die zich voordoet na de stabiele periode. Wanneer de Bollinger Bands smal zijn, kan de bovenste lijn als weerstandsniveau worden beschouwd en de onderste lijn als steunniveau. Als de koers boven de weerstand of onder de steun uitkomt, kunnen breakout traders dit als een handelskans zien.

In dit stadium kan de markt in de overgangsfase verkeren van een consolidatie naar een nieuwe koerstrend. Breakout traders kunnen dit als een instapgelegenheid gebruiken om te handelen met deze nieuwe trend. Een doorbreking van belangrijke steun- of weerstandsniveaus wordt vaak gebruikt in combinatie met de Bollinger Band-uitbraak, als bevestigingssignalen voordat de transactie wordt geplaatst. Het heeft tevens de voorkeur om pas een transactie aan te gaan na een sterke verbreding van de Bollinger Bands. De verbreding van de Bollinger Bands vormt nog een signaal dat de koers nu vanuit een consolidatie naar een nieuwe koerstrend toe beweegt.

Uitbraken en de Bollinger Band-squeeze


Gewoonlijk wordt niet naar Bollinger Bands gekeken voor het leveren van streefwaarden voor transacties, hoewel soms naar uitstapsignalen wordt gekeken als het kanaal niet breder meer wordt of alweer smaller begint te worden.

Deze uitbraakstrategie wordt vaak aangeduid als de 'Bollinger-squeeze', aangezien de lijnen, wanneer het kanaal smal is, de koers lijken samen te drukken voordat een uitbraak plaatsvindt.

Bollinger Bands voor trendomkeringen

Bollinger Bands worden niet alleen in breakout trading gebruikt, maar ook om omkeringen van koerstrends te herkennen in de vorm van dubbele toppen ('M') en dubbele dalen ('W'). Bij het gebruik van Bollinger Bands voor M- en W-signalen wordt gezocht naar vroegere aanwijzingen dan de aanwijzingen die conventionele M- en W-grafiekpatronen geven.

Bollinger Bands voor trendomkeringen


Met de M-omkering in de Bollinger-theorie worden twee belangrijke hoogste punten van een koers geïdentificeerd na een uptrend. Dit zijn belangrijke keerpunten. Bij de eerste top wordt de bovenste Bollinger Band doorbroken, terwijl de tweede top beneden de bovenste Bollinger Band blijft. Het feit dat de tweede top niet door de bovenste lijn heen breekt, vormt een aanwijzing dat het momentum van de koers nu relatief gezien zwakker is dan de beweging naar de vorige top. Dit kan worden opgevat als een signaal dat de markt overbought is: de opwaartse trend heeft mogelijk een verzadiging op de korte termijn bereikt en een omkering kan aanstaande zijn. Beleggers met een long positie in de markt kunnen dit opvatten als een signaal om winst te nemen en de positie te sluiten. Beleggers die willen handelen op basis van patronen voor trendomkering, wachten mogelijk op een breuk in de trendlijn of andere technische indicaties van een bevestigingssignaal alvorens een short positie in te nemen in de desbetreffende markt.

Bollinger Bands


Met de W-omkering in de Bollinger-theorie worden twee belangrijke laagste punten van een koers geïdentificeerd na een downtrend. Dit zijn belangrijke keerpunten. Bij het eerste dal wordt de onderste Bollinger Band doorbroken, terwijl het tweede dal boven de onderste Bollinger Band blijft. Het feit dat het tweede dal niet door de onderste lijn heen breekt, vormt een aanwijzing dat het neerwaartse momentum van de koers nu relatief gezien zwakker is dan de beweging naar het vorige dal. Dit kan worden opgevat als een signaal dat de markt oversold is: de neerwaartse trend heeft mogelijk een verzadiging op de korte termijn bereikt en een omkering kan aanstaande zijn. Beleggers met een short positie in de markt kunnen dit opvatten als een signaal om winst te nemen en de positie te sluiten. Beleggers die willen handelen op basis van patronen voor trendomkering, wachten mogelijk op een breuk in de trendlijn of andere technische indicaties van een bevestigingssignaal alvorens een long positie in te nemen in de desbetreffende markt.

Samenvatting

 • Bollinger Bands zijn populaire indicatoren in de technische analyse met een aantal verschillende toepassingen
 • Verbreding van Bollinger Bands duidt op een toename van de volatiliteit
 • Versmalling van Bollinger Bands duidt op een afnemende volatiliteit
 • Een 'Bollinger-squeeze' is een strategie voor uitbraken waarbij rekening wordt gehouden met volatiliteit
 • Bollinger Bands worden vaak gebruikt om omkeringen in trends te herkennen en op basis daarvan te handelen
 • In de Bollinger-theorie wordt een M-patroon als een bearish omkeringssignaal beschouwd
 • In de Bollinger-theorie wordt een W-patroon als een bullish omkeringssignaal beschouwd

Welke benadering u ook kiest, Bollinger Bands vormen een interessante aanvulling op een technische handelsstrategie die afzonderlijk kan worden gebruikt of samen met andere indicatoren en technieken voor koersanalyse.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.