CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Komen er weer nieuwe handelsrestricties omtrent China?

Het is al een tijd onrustig tussen het Westen en China; de handelsoorlog met tariefverhogingen, spionagepraktijken en dreiging omtrent Taiwan. Wat voor gevolgen kan dat nog verder hebben voor de markt?

Alibaba Retail Bron: Bloomberg

Wel of geen spionageballon?

De afgelopen weken zijn de spanningen tussen Washington DC en Beijing weer verder toegenomen. De VS hebben een Chinese ballon neergeschoten nadat deze over Canada en Amerikaans grondgebied was gereisd. Terwijl China zijn excuses aanbood en zei dat het een particuliere weerballon was die uit koers was geblazen beweerde het Amerikaanse leger dat het een spionagemissie van de regering was. Sinds het eerste neerhalen heeft het Amerikaanse leger andere twijfelachtige drijvende objecten van onbekende oorsprong neergehaald. Nu heeft men inmiddels toe moeten geven dat het toch geen spionagebalonnen waren...

China en Rusland

In 2022 zorgden China's "no-limits" alliantie met Rusland en de Russische invasie van Oekraïne er waarschijnlijk voor dat Chinese aandelen het slechter deden dan Amerikaanse aandelen. Het potentieel voor China om hereniging met Taiwan af te dwingen is een probleem dat sinds de overeenkomst met de Russen van februari 2022 boven de markt hangt.

Wat ook niet helpt zijn de actuele verdenkingen van Amerika dat de Chinezen wellicht Rusland gaan voorzien van wapenleveranties. Dit wordt door het Westen gezien als een rode lijn en China probeert dit te ontkrachten maar de “no limits” alliantie schept hier natuurlijk wel de mogelijkheid toe en het past in het strategisch spel dat gespeeld wordt.

En dan is er nog de gezamenlijke maritieme oefening bij Zuid-Afrika waar ook China en Rusland aan deelnemen onder de naam Mosi II, een vervolg van Mosi 1 in 2019. Men doet het af als een test van o.a. communicatiemiddelen maar het onderstreept wel de militaire banden tussen Rusland en China en dat helpt de algehele beeldvorming natuurlijk niet.

Dubbele moraal

Een van de factoren waarmee beleggers worden geconfronteerd bij het overwegen van Chinese aandelen die worden verhandeld op Amerikaanse en internationale beurzen is dat de VS en Europa Chinese bedrijven toestaan ​​kapitaal aan te trekken op hun aandelenmarkten. Tegelijkertijd hanteert China een strikte beperking op wederzijdse investeringen door buitenlandse bedrijven in de Chinese markt.

Voorbeeld

In 2013 kochten de Chinezen Smithfield Foods een in Virginia gevestigd bedrijf dat 's werelds grootste varkensvleesproducent is. Smithfield werd op de Amerikaanse aandelenmarkt gehandeld maar de Chinese investeerders namen het bedrijf van de beurs. Rond dezelfde tijd kocht een Chinese entiteit de Britse London Metals Exchange, het toonaangevende wereldwijde handelsplatform voor non-ferrometalen. Buitenlandse bedrijven zouden dus nooit de goedkeuring van Peking krijgen om in dergelijke Chinese bedrijven te investeren laat staan er eigenaar van te worden.

Mogelijke gevolgen voor Chinese aandelen

Al deze recente gebeurtenissen kunnen een serieus struikelblok vormen voor Chinese bedrijven die worden verhandeld op de Amerikaanse en internationale beurzen. Het komt erop neer dat de verslechtering van de betrekkingen tussen de VS en China zijn weerslag heeft op de belangstelling van beleggers voor Chinese aandelen en zou kunnen leiden tot aanzienlijke handels- en investeringsbeperkingen.

Markten weerspiegelen immers het (toekomsige) economische en geopolitieke landschap. Hoewel objectieve maatstaven wijzen op substantiële waarde voor Chinese aandelen bij het huidige prijsniveau maken de geopolitieke spanningen tussen de VS en China ze echter tot riskante investeringen.

We hebben eerder kunnen zien dat de markt heftig kan reageren wanneer er sancties zoals handelsrestricties kunnen komen en daar moeten we zeker rekening mee houden. Een manier om daarop in te spelen is het shorten van Chinese aandelen en dat kunnen we doen met individuele aandelen maar ook met een China gerelateerde ETF zoals de iShares MSCI China dat via het IG platform wordt verhandeld.

ETF iShares MSCI China Bron: IG platform
ETF iShares MSCI China Bron: IG platform

De S&P 500 is in een jaar tijd (22 feb 2022 tot nu) met 7.6% gedaald en het MSCI China ETF met ruim 17% daling in dezelfde tijd presteerde dus veel slechter. Lang werd uitgekeken naar de heropening van China maar dat werd weer snel teniet gedaan door de hedendaagse strubbelingen.

Het is altijd lastig om een technische analyse los te laten op een dergelijke ETF omdat de samenstelling daarvan aan verandering onderhevig is. Maar het geeft wel een goed beeld van de ontwikkeling van de onderliggende waarden aan waarvoor de ETF bedoeld is.

Met deze ETF pakt u de spreiding van een mandje met Chinese aandelen maar u kunt ook individele Chinese aandelen nemen. Hier loopt u echter wel het specifieke bedrijfsrisico maar de bewegingen zijn daarom ook volatieler. Enkele bekende Chinese aandelen zijn Alibaba (BABA), Baidu (BIDU).

Alibaba Group Share Bron: IG platform
Alibaba Group Share Bron: IG platform

BABA heeft vanaf november 2020 de daling ingezet waarbij het dieptepunt vooralsnog op 58 is gezet afgelopen oktober. Duidelijk is te zien de weerstandzone rond de 120-125 die al meerdere keren is getest en gefaald. Het lijkt dan ook logisch om in het geval van een shortpositie hierboven de stop loss neer te leggen.

Baidu Bron: IG platform
Baidu Bron: IG platform

Bij Baidu een soortgelijk beeld, alleen hier is de daling pas in februari 2021 begonnen met als voorlopige steun 73.57 neergezet tevens eind oktober 2022. Ook hier is te zien dat Baidu een hardnekkige weerstand vooralsnog niet kan doorbreken in de gele zone 150-175.

Tot slot

De motivatie om Chinese aandelen te shorten heeft geen fundamenteel economische reden. Het zegt niets over de specifieke waardering van deze bedrijven. Het shorten van Chinese bedrijven moet gezien worden in het licht van de te verwachten sancties en restricties omtrent Chinese aandelen en bedrijvigheid zoals eerder gesteld.

Mocht de situatie verder escaleren, en gezien de recente ontwikkelingen is dat zeker denkbaar, dan zal dat zijn weerslag hebben op de Chinese aandelen die genoteerd staan op beurzen buiten China. Ook in dit geval is het raadzaam om met een stop loss te werken want als het sentiment ineens naar de andere kant omslaat dan wilt u niet op de blaren zitten.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Live koersen op de populairste markten

  • Forex
  • Aandelen
  • Indices

Bovenstaande koersen zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van onze website. Koersen zijn uitsluitend indicatief. Alle aandelenkoersen lopen ten minste 15 minuten achter.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.