CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% en 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Kiwi-dollar staat er goed voor na nieuwe richtlijn voor centrale bank

De verwachte hogere rente op de valuta van Nieuw-Zeeland zet deze in een goede positie om terrein te winnen op zowel de euro als de dollar.

Kiwi-dollar Bron: Bloomberg

Voor Nederlanders is de Nieuw-Zeelandse dollar een exotische munt. Logisch, gezien het feit dat er geen land in de wereld is dat zo ver van ons af ligt. Toch is deze valuta interessant omdat de rente in Nieuw-Zeeland kan stijgen.

Het is interessant om te zien hoe volatiel de EUR/NZD is, vooral in tijden van stress en hoge volatiliteit. Zo steeg de euro 20% tegen de NZD vanaf het begin van 2020 tot het dieptepunt van 19 maart.

EUR/NZD Bron: IG

In november vorig jaar vroeg de regering van Nieuw-Zeeland aan de centrale bank om ook de (gestegen) huizenprijzen mee te nemen in de beslissingen over het rentebeleid. Afgelopen donderdag werd dit officieel in beleid gegoten, met als nieuwe doel van het monetaire beleid ‘duurzamere huizenprijzen, waaronder het dempen van beleggersvraag naar woningen’.

Huizenprijzen stegen

De aanleiding voor dit initiatief is waarschijnlijk de gestegen huizenprijzen over de afgelopen twee jaar. Een saillant detail is dat de stijging van de huizenprijzen in Nieuw-Zeeland precies samenloopt met het verlagen van de rente. Deze versnelde stijging van de huizenprijzen begon precies met het verlagen van de beleidsrente in 2019. Momenteel staat de stijging jaar-op-jaar op 20%.

De werking is natuurlijk logisch: een lage hypotheekrente zorgt ervoor dat mensen een hogere hypotheek kunnen nemen en dat jaagt de prijzen op. In Nederland hebben de hypotheekrenteaftrek, de lage eigen inbreng van geld, en lage rente ook bijgedragen aan de hogere huizenprijzen. Als mensen zich een huis niet meer kunnen veroorloven, daalt de prijs daarvan vanzelf.

Hogere rente waarschijnlijk

Een belangrijk effect van dit beleid is dat de rente nu waarschijnlijk niet negatief zal worden. Sterker nog: het is waarschijnlijk dat de kiwi-dollar een van de eerste valuta zal zijn waarvan de beleidsrente wordt verhoogd.

Daarnaast gaat het goed met de economie van Nieuw-Zeeland. Dit komt mede door de effectieve bestrijding van het coronavirus, dat mede te danken is aan het feit dat Nieuw-Zeeland een relatief geïsoleerde eilandengroep is.

Niet alleen de beleidsrente stijgt. Ook de rente op 10-jaars staatsobligaties van Nieuw-Zeeland is in 2021 harder gestegen dan die van andere landen.

Kansen voor de kiwi-dollar

In de context van de hogere lange rente, de sterke economie, en de verwachting van de beleidsrente, is een verdere appreciatie van de Nieuw-Zeelandse dollar niet vreemd. We moeten hierbij ook meenemen dat de koers van deze valuta tegen de euro vlak is sinds het begin van 2020.

De Amerikaanse dollar is een beter-gevolgde benchmark voor de kiwi-dollar. Het is interessant dat de NZD alweer bijna op het niveau is van begin 2018, voordat de centrale bank van Nieuw-Zeeland begon met het verlagen van de rente. Destijds stond de rente lager dan in de VS. We verwachten dat als de rente op de NZD stijgt, terwijl andere banken op de nullijn blijven, de NZD/USD boven de 0,75 kan stijgen.

NZD/USD Bron: IG

Nog waarschijnlijker is we dit al effecten gaan zien in anticipatie op rentestijgingen.

Het EUR/NZD-valutapaar is bij IG te verhandelen als CFD.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Live koersen op de populairste markten

  • Forex
  • Aandelen
  • Indices

Bovenstaande koersen zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van onze website. Koersen zijn uitsluitend indicatief. Alle aandelenkoersen lopen ten minste 15 minuten achter.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.