Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Waarom zijn er overnight kosten en hoe worden deze berekend?

Als u een kortetermijntransactie aanhoudt die u overnight open wilt laten staan, worden dagelijkse rentekosten in rekening gebracht.

Deze kosten zijn zowel van toepassing op Turbo24, barrieropties en cash CFD’s die tot en met 23.00 uur (Nederlandse tijd) worden ingenomen.

Futures en forwards leiden niet tot overnight kosten, maar ze hebben wel een grotere spread. Deze contracten worden meestal gebruikt voor langetermijntransacties.

Waarom worden er overnight kosten in rekening gebracht?

Wanneer u in Turbo24, CFD's of barriers handelt, maakt u gebruik van de hefboom. Dit betekent dat u in feite het geld leent dat u nodig heeft om uw positie te openen, afgezien van de initiële inleg die u heeft betaald.

Voor Turbo24-posities komt dit tot uiting in een dagelijkse aanpassing aan het knock-outniveau. De aanpassing wordt berekend door de turbo-uitgever (Raydius, niet IG) om 23.00 uur (Nederlandse tijd) en toegepast wanneer het onderhoud om 23.00 uur (Nederlandse tijd) is voltooid.

Om uw CFD- of barrierpositie na 23.00 uur (Nederlandse tijd) open te houden, wordt op uw rekening een renteaanpassing uitgevoerd om de kosten van het financieren van uw positie overnight weer te geven.

Hoe kan ik de in rekening gebrachte kosten bekijken?

Voor Turbo24 worden er niet onmiddelijk kosten in rekening gebracht; uw knock-outniveau wordt verschoven en de overnight kosten worden weerspiegeld in uw winsten. Voor barriers ziet u twee transacties op uw rekening: de rente-aanpassing en onze administratiekosten.

Overnight kosten worden als afzonderlijke transacties in uw CFD-rekening weergegeven en hebben geen invloed op uw lopende winsten/verliezen. Aan het eind van elke dag wordt automatisch een afschrift met alle transacties en bijbehorende kosten naar uw geregistreerde e-mailadres verzonden

Hoe worden de kosten berekend?

Indices

Turbo24

Barrier

CFD

Voor elke dag dat een Turbo24, barrieroptie of cash CFD-positie openstaat op een aandelenindex, worden aanpassingen berekend om de invloed van rente en dividend (indien van toepassing) weer te geven.

Valutakosten worden bepaald door de valuta van de onderliggende waarde voor CFD’s.

Rentebenchmark wordt berekend op basis van de valuta van het onderliggende instrument.

Houd er rekening mee dat posities die op vrijdag tot en met 23.00 uur (Nederlandse tijd) worden ingenomen, worden aangepast met de kosten voor drie dagen om het weekend te dekken.

Formule:

Overnight kosten worden weergegeven als een kleine dagelijkse aanpassing aan uw knock-outniveau dat geldt vanaf 23.00 uur (Nederlandse tijd).

Voor long turbo's zorgt dit ervoor dat uw knock-outniveau stijgt na loop van tijd. Voor short turbo's geldt het tegenovergestelde.

Voor long turbo's op indices geldt de volgende formule:

Overnight kosten = knock-outniveau x {[administratiekosten x (n / 365)] + (tarief x [n / j)]}

Voor short turbo's op indices geldt de volgende formule:

Overnight kosten = knock-outniveau {[tarief * (n / j)] - [administratiekosten x (n / 365)]}

n = 1 van maandag tot vrijdag

n = 3 op vrijdag

y = 365 wanneer de onderliggende basisvaluta GBP is. Voor alle andere onderliggende valuta = 360

Formule:

Aantal contracten x waarde per contract x prijs x (2.5% administratiekosten +/- SONIA%) ÷ 365

Formule:

Aantal contracten x waarde per contract x prijs x (3% administratiekosten +/- SONIA%) ÷ 365

* Prijs = prijs om 23.00 uur (Nederlandse tijd) + als long – als short

De deler voor 365 dagen wordt gebruikt voor de FTSE 100 en andere markten in GBP, SGD en ZAR. Voor alle overige markten wordt een deler van 360 dagen gebruikt.

Voorbeeld:

U bent long met een Turbo24 op de FTSE 100 op 7000, met een knock-outniveau van 6930 (70 punten verwijderd).

Huidige SONIA= 0,7%

Administratiekosten = 2,5%

De openingsprijs (het verschil in waarde tussen de de onderliggende markt en het knock-outniveau) x handelsgrootte = 70 ptn x £ 1 = £ 70

Knock-outpremie (variabel voor opening positie) = 9 ptn x £ 1 = £ 9

Aanpassing = 0,7% + 2,5% = 3,2%

Nieuw knock-outniveau = 6930 + (7000 x 3,2% / 365) = 6930 + 0,61 = 6930,61

Totale kosten (wanneer knock-outniveau is getriggerd) = openingsprijs + knock-out premie = £ 70 + £ 9 = £ 79

Voorbeeld:

U koopt 200 contracten van onze US Tech 100 barrier put

De contractwaarde is $ 1

De prijs om 23.00 uur (Nederlandse tijd) is 6957

Het Amerikaanse SOFR-tarief voor 1 maand * is 1,53%

Kosten = 200 x $1 x 6957 x (2,5% - 1,53%) ÷ 360

= $1.391.400 x 0,97% ÷ 360

= $37,49 overnight kosten

* We gebruiken de Amerikaanse SOFR en de 360-dagen deler aangezien u de Amerikaanse Index in USD handelt

Voorbeeld:

U bent short gegaan met twee contracten op de US Tech 100.

De contractwaarde is $ 100

De prijs om 23.00 uur (Nederlandsetijd) is 6957

Het Amerikaanse SOFR-tarief* voor 1 maand is 1,53%

Kosten = 2 x $100 x 6957 x (3% - 1,53%) ÷ 360

= $1.391.400 x 1.47% ÷ 360

= $56.81 overnight kosten

* We gebruiken de Amerikaanse SOFR en de 360-dagen deler aangezien u de Amerikaanse Index in USD handelt

Aandelen en ETF's

Barrier

CFD

Valutakosten worden bepaald door de valuta van de onderliggende activa voor barrier opties en CFD's.

Rentebenchmark wordt berekend aan de hand van de valuta van het onderliggende instrument

Leenkosten: Wanneer u short gaat op een aandeel met een cash CFD, worden leenkosten in rekening gebracht. De leenkosten worden verantwoord in een dagelijkse cash aanpassing die wordt toegepast op uw rekening De kosten variëren per aandeel, worden doorgegeven door onze brokers of vertegenwoordigers en omvatten administratiekosten van 0,5%. De leenkosten, evenals de mogelijkheid om een short positie in te nemen, kunnen op korte termijn worden gewijzigd. Om te bepalen of er leenkosten van toepassing zijn en zo ja, wat de kosten zijn, kunt u voorafgaand aan het handelen onze handelaars bellen.

Houd er rekening mee dat posities die op vrijdag tot en met 23.00 uur (Nederlandse tijd) worden ingenomen, worden aangepast met de kosten voor drie dagen om het weekend te dekken.

Formule:

Aantal contracten x waarde per contract x prijs x (2.5% administratiekosten +/- SONIA%) ÷ 365/360

Formule:

Aantal contracten x waarde per contract x prijs x (3%* administratiekosten +/- SONIA%) ÷ 365/360

* Voor minicontracten worden administratiekosten van 3% in rekening gebracht

* Prijs = prijs om 23.00 uur (Nederlandse tijd) + als long – als short

De deler voor 365 dagen wordt gebruikt voor de FTSE 100 en andere markten in GBP, SGD en ZAR. Voor alle overige markten wordt een deler van 360 dagen gebruikt.

Voorbeeld:

U bent long gegaan met 1500 contracten op Rio Tinto Ltd (Australische aandelenmarkt)

De contractwaarde is AUD 1

De slotkoers 83,90

De AUD LIBOR-rente voor 1 maand is 1,89%

Kosten = 1500 x 1 x 83,90 x (2,5% + 1,89%) ÷ 360

= £ 125.850 x 4,39%

= AUD 15,35 overnight kosten

Voorbeeld:

U bent long gegaan met 1500 contracten op Rio Tinto Ltd (Australische aandelenmarkt)

De contractwaarde is AUD 1

De slotkoers 83,90

De AUD LIBOR-rente voor 1 maand is 1,89%

Kosten = 1500 x 1 x 83,90 x (3% + 1,89%) ÷ 360

= £ 125.850 x 4,89%

= AUD 17,09 overnight kosten

Forex

Turbo24

Barrier

CFD

Voor transacties in forex en spotmetalen berekenen we het tom-next-tarief plus administratiekosten van 0,8%.

Wat is het tom-next-tarief Hier vindt u meer informatie.

Houd er rekening mee dat forex-posities die op woensdag tot en met 23.00 uur (Nederlandse tijd) worden ingenomen, kosten voor drie dagen met zich meebrengen om de vereffening van transacties gedurende het weekend te dekken. Dit komt doordat Forex zich vastzet op een T+2 basis. Wanneer een positie tot en met woensdag 23.00 uur (Nederlandse tijd) wordt ingenomen, wordt deze in feite tot en met het weekend aangehouden, aangezien posities niet kunnen worden vereffend tot na vrijdag 23.00 uur (Nederlandse tijd). Vervolgens leidt het innemen van de positie tot en met vrijdag slechts tot kosten voor één dag.

De eenvoudigste manier om overnight kosten voor forex-paren uit te rekenen, is door de swaprente op te zoeken op ons platform (klik hier voor informatie over hoe u dit kunt doen) en de onderstaande formules te gebruiken:

Formule:

Overnight kosten worden gerepresenteerd door een kleine dagelijkse aanpassing aan uw knock-outniveau (een vast tarief van 2,5% per jaar plus of min het relevante tom-nexttarief of de daarbij behorende rentetarieven).

Voor long Turbo24 zorgt dit ervoor dat uw knock-outniveau omhoog gaat na loop van tijd. Voor short turbo's geldt dat het tegenovergestelde gebeurt.

Voor long forex turbo's geldt de volgende formule:

Overnight kosten = tom-next + knock-outniveau x (administratiekosten x [n / 365])

Voor short forex turbo's geldt de volgende formule:

Overnight kosten = tom-next - knock-outniveau x (administratiekosten x [n / 365])

n = 1 van maandag tot donderdag

n = 3 op vrijdag

Formule:

Long:

Aantal contracten x contractwaarde x bied swaprente

Short:

Aantal contracten x contractwaarde x vraag swaprente

Voorbeeld:

U kocht 10 contracten van een EUR/USD barrier put ter waarde van $1

De bied swap van GBP/USD is -0,85

10 x € 1 x -0,85 = € 8,50 debet

Formule:

Long:

Aantal contracten x contractwaarde x bied swaprente

Short:

Aantal contracten x contractwaarde x vraag swaprente

Voorbeeld:

U gaat long met 1 EUR/USD contract ter waarde van $10

De bied swap van GBP/USD is -0,85

1 x € 10 x -0,85 = € 8,50 debet

Wat is de basisberekening voor FX-financiering?

Formule:

Er zijn drie stappen in deze formule:

 1. Waarde

Prijs in punten x 0,3% ÷ 360

 1. Swaptarief

Wanneer u short gaat

Tom-nexttarief - waarde

Wanneer u long gaat

Tom-nextarief + waarde

 1. Kosten

Aantal contracten x waarde van contract x swaptarief

Formule:

Er zijn drie stappen voor deze formule:

 1. Waarde

Prijs in punten x 0,3% (0,8% voor minicontracten) ÷ 360

 1. Swaptarief

Wanneer u short gaat:

Tom-nexttarief - waarde

Wanneer u long gaat:

Tom-nextarief + waarde

 1. Kosten

Aantal contracten x waarde van contracten x swaptarief

U bent long op een EUR/USD met een Turbo24 die opereert tegen een gemiddelde marktprijs van 1.11530 met een knock-outniveau van 1.09830 (170 punten verwijderd).

Tom-next = 0,64/0,66

Middenkoers = 1.11530

Administratiekosten = 1.11530 x 0,8% / 360 = 0,0000247 = 0,247 punten

Tom-next met administratiekosten = (0,64 – 0,247) / (-0,66 – 0,247) = 0,39 + -0,907*


*We gebruiken dit voorbeeld omdat we long gaan op de markt.

Openingsturboprijs (verschil tussen onderliggende markt en knock-outniveau) = 170 punten x € 1 = € 170

Knock-outpremie (variabel vóór opening van de positie) = 2 punten x € 1 = € 2

Financieringsaanpassing = 0,991 punten (toegevoegd aan het knock-outniveau)

Nieuw knock-outniveau = 1,09830 + 0,0000991 = 1,0983991

Totale kosten (indien knock-outbiveau wordt getriggerd) = openingsprijs + knock-outpremie = € 170 + € 2 = € 172

Voorbeeld:

U kocht 10 contracten van een EUR/USD put ter waarde van $ 1 per contract.

Het tom-nexttarief is 0,34 bied/0,39 voor vraag

De sluit spotprijs is 1,0650.

Waarde = 10650 x 0,3% ÷ 360 = 0,08875

Swaptarief = 0,34 - 0,08875 = 0,25 (afgerond)

Kosten = 1 x $ 10 x 0,25 = $2,50 krediet*

*Dit is een krediet aangezien de biedrente lager is dan de vraagrente en u een shortpositie heeft.

Voorbeeld:

U bent short gegaan met één standaardcontract voor EUR/USD

De contractwaarde is $ 10

Het tom-next-tarief is 0,34 bied/0,39 vraag

De sluit spotprijs is 1,0650

Waarde = 10650 x 0,8% ÷ 360 = 0,2366

Swaptarief = 0,34 - 0,2366 = 0,10 (afgerond)

Kosten = 1 x $10 x 0,10 = $1 krediet*

*Dit is een krediet aangezien de biedrente lager is dan de vraagrente en u een shortpositie heeft.

Grondstoffen

Turbo24

Barrier

CFD

Prijzen voor grondstoffen barriers en spot CFD's worden kunstmatig gecreëerd met behulp van de twee meest liquide futurescontracten. Dit resulteert in een natuurlijke beweging tussen deze twee contractprijzen en wordt meegenomen in aanpassingen van overnight kosten. Vervolgens wordt uw rekening gedebiteerd of gecrediteerd, afhankelijk van of u long of short gaat en of de volgende futurecontractprijs hoger of lager is.

Klik hier voor meer informatie over hoe we onze grondstoffen prijzen.

Grondstofkosten zijn gebaseerd op de marktkosten van de carry, plus administratiekosten van 3% per jaar.

Houd er rekening mee dat posities die op vrijdag tot en met 23.00 uur (Nederlandse tijd) worden ingenomen, worden aangepast met de kosten voor drie dagen om het weekend te dekken.

Formule:

Overnight kosten worden weergegeven door een kleine dagelijke aanpassing aan uw knock-outniveau (een vast tarief van 2,5% per jaar plus of min het relevante tom-nexttarief of de daarbijbehorende rentetarieven).

Voor een long Turbo24 zorgt dit ervoor dat uw knock-outniveau omhoog gaat na verloop van tijd. Voor short turbo's geldt dat het tegenovergestelde gebeurt.

Voor long turbo's op Grondstof geldt de volgende formule:

Overnight kosten = knock-outniveau [administratiekosten x (n / 365)]

Voor short turbo's op Grondstof geldt de volgende formule:

Overnight kosten = knock-outniveau [administratiekosten x (n / 365)]

Administratiekosten 2,5%

n = 1 van maandag tot donderdag

n = 3 op vrijdag

Formule:

Er zijn drie stappen voor deze formule:

 1. Basis (de dagelijkse beweging samen met de futurescurve)

(P3 – P2) ÷ (T2 – T1)

T1 = afloopdatum van de vorige front future

T2 = afloopdatum van de front future

P2 = prijs van de front future

P3 = prijs van de volgende future

 1. IG-kosten

Prijs x 2,5% ÷ 360

 1. Aanpassing

Handelsgrootte x (basis + IG-kosten)

Formule:

Er zijn drie stappen voor deze formule:

 1. Basis (de dagelijkse beweging samen met de futurescurve)

(P3 – P2) ÷ (T2 – T1)

T1 = afloopdatum van de vorige front future

T2 = afloopdatum van de front future

P2 = prijs van de front future

P3 = prijs van de volgende future

 1. IG-kosten

Prijs x 3% ÷ 360

 1. Aanpassing

Handelsgrootte x (basis + IG-kosten)

Voorbeeld:

U bent long met een Turbo24 op de Olie - VS Crude met een gemiddelde prijs van 6085 en een knock-outniveau van 5905 (180 punten verwijderd. Het knock-outniveau is aangepast voor dezelfde financieringskosten als waarmee u de CFD verhandelde op de spot-grondstof.

Voor long turbo's geldt dat de financieringskosten worden toegevoegd aan het knock-outniveau. In het geval van de short turbo wordt het afgetrokken.

Prijs van het achtermaandcontract = 6092

Prijs van het voormaandcontract = 6084

Dagen tussen de afloopdatum = 34

Basis = (6084 - 6092)/34 = -0,235 punten

Administratiekosten = 2,5% x 6085/365 = 0,417 punten

Openingsprijs (het verschil tussen de waarde van de onderliggende markt en het knock-outniveau) = 180 punten x € 1 = € 180

Knock-outpremie (variabel voor opening positie) = 2 ptn x € 1 = € 2

Financieringsaanpassing = basis + administratiekosten = -0,235 + 0,417 = 0,182

Nieuw knock-outniveau = 5905 + 0,182 = 5905,182

Totale kosten (indien knock-outniveau wordt getriggerd) = openingsprijs + knock-outpremie = € 180 + € 2 = € 182

Voorbeeld:

U kocht 10 contracten van een Olie – VS Crude put ter waarde van $ 1 per contract

T2 – T1= 31 dagen

P2 prijs is 4700

P3 prijs is 4770

Basis + 4770 – 4700 ÷ 31 = £ 2,258

IG-kosten= 4700 x 2,5% ÷ 365
= £ 0,322

Aanpassing = £10 x (£ 2,258 - £ 0,322) = £ 19,36*

* £ 19,36 wordt op uw rekening bijgeschreven aangezien u een put gebruikte, en het volgende futurescontract was hoger dan het front contract.

Voorbeeld:

U bent short gegaan met één contract van $ 10 op Olie – VS Crude

T2 – T2= 31 dagen

P2-prijs is 4700

P3-prijs is 4770

Basis + 4770 - 4700 ÷ 31 = £ 2,258

IG-kosten= 4700 x 3% ÷ 365
= £ 0,386

Aanpassing = £ 10 x (£ 2,258 – £ 0,386) = £ 18,72*

* £ 18,72 wordt op uw rekening gecrediteerd, omdat u short bent gegaan en het volgende futurecontract hoger was dan het eerstvolgende contract.

Cryptocurrencies

CFD

Cryptocurrency-trading is alleen beschikbaar voor professionele traders. Lees meer over onze professionele rekening.

Voor Bitcoin en Crypto10 is het tarief voor overnight kosten 0,0417% (15% per jaar). Voor Ether / Bitcoin Cash en Bitcoin Cash / Bitcoin is het tarief voor overnight kosten 0.0208% (7.5% per jaar) en voor alle andere cryptocurrencies is het 0,0556% (20% per jaar). Als u een long-positie inneemt wordt het toepasselijke tarief gedebiteerd, en bij inname van een short-positie wordt het toepasselijke tarief gecrediteerd. Daarnaast brengen we administratiekosten van 0,02778 (10% per jaar) voor Bitcoin, 0,04167 (15% per jaar) voor Ether / Bitcoin Cash en Bitcoin Cash / Bitcoin, en 0,0208 (7,5% per jaar) voor alle andere cryptocurrencies en de Crypto10-index in rekening. Deze kosten dienen te worden betaald voor zowel een long- als een short positie.

Formule:

Long positie:

Aantal contracten x waarde per contract x prijs x (IG-kosten + overnight rentekosten)

Short positie:

Aantal contracten x waarde per contract x prijs x (IG-kosten - overnight rentekosten)

Voorbeeld:

U gaat short met 20 contracten Litecoin

De contractwaarde is $1

De huidige prijs is 31,26

Kosten = (20 x $ 1 x 31,26) x (0,0208% – 0,0556%)

= $ 625,20 x -0,0348%

= $ 21,75 debet

Overige markten

CFD

Overnight kosten voor de volgende instrumenten worden berekend op dezelfde manier als voor grondstoffen zonder vaste vervaldata:

EU-volatiliteitsindex, Franse OAT, Duitse Bobl/Bund/Buxl/Schatz, Italiaanse BTP, Japanse staatsobligatie, UK long gilt, US 2-jaar/5-jaar/10-jaar T-Note, US dollar basket, US treasury bond, US ultra treasury bond, volatiliteitsindex.

Op deze markten worden de prijzen voor cash CFD’s kunstmatig gecreëerd met behulp van de twee meest liquide futurescontracten. Dit resulteert in een natuurlijke beweging tussen deze twee contractprijzen en wordt meegenomen in aanpassingen van overnight kosten. Vervolgens wordt uw rekening gedebiteerd of gecrediteerd, afhankelijk van of u long of short gaat en of de volgende futurecontractprijs hoger of lager is.

Kosten zijn gebaseerd op de marktkosten van de carry, plus administratiekosten van 2,5% per jaar.

Houd er rekening mee dat posities die op vrijdag tot en met 23.00 uur (Nederlandse tijd) worden ingenomen, worden aangepast met de kosten voor drie dagen om het weekend te dekken.

Formule:

Er zijn drie stappen voor deze formule:

1. Basis (de dagelijkse beweging samen met de futurescurve)

(P3 – P2) ÷ (T2 – T1)

T1 = afloopdatum van de vorige front future

T2 = afloopdatum van de front future

P2 = prijs van de volgende future

P3 = prijs van de volgende future

2. IG-kosten

Prijs x 2,5%÷ 360/ 365

3. Aanpassing

Handelsgrootte x (basis + IG-kosten)

De deler voor 365 dagen wordt gebruikt voor de FTSE 100 en andere markten in GBP, SGD en ZAR. Deze deler wordt ook toegepast op alle grondstoffen in CNH.

Voor alle overige markten wordt een deler van 360 dagen gebruikt.

Voorbeeld:

U gaat short voor 100 contracten op de volatiliteitsindex

De contractwaarde is £100

T2- T1 = 31 dagen

P2 prijs is 15,50

P3 prijs is 16,50

Basis = 16,50 - 15,50) ÷ 31 = £ 0,03

IG charge = 15,50 x 3% ÷ 365 = £ 0,00127

Aanpassing = £ 100 x (£ 0,03 - £ 0,001) = £ 2,87*

*£ 2,87 wordt op uw rekening bijgeschreven omdat u short was en het volgende toekomstige contract hoger was dan het frontcontract.